Hvem vil meg anklage . . .

 

 

Andakt av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no04.03.06

 

 

For ikke så mange ukene siden las jeg en kommentar av en som skrev at Norge nå var å regne som et hedningeland. Jeg tror han har rett. Det skal legges til at de som har bidratt mest til dette verket er de som skulle vokte Guds Ord og spre det inn i det norske folk. Guds Ord er i stedet blitt omfortolket og utgitt i ”snillere versjoner” – slik at ikke et menneske skulle bli støtt. Helvetes realitet ble datostemplet og ble oss fortalt at var utgått på dato.

Men Guds Ord opererer ikke med en datostempling. Det er på en måte slik profeten Jeremia skriver i kapittel 5, 30-31:

Forferdelige og gruelige ting skjer i landet; profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det således. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer?” Asaf ser hva enden er på dette om du leser slutten av Salme 73.

 

Det var altså et ønske, også i folket, om at man skulle ha det således – altså et tegn på fullstendig søvnlige tilstander åndelig sett. De skjønte heller ikke hvorfor de hadde det så forferdelig, men de ville altså ha det slik. Merkelig, kan det synes – men det er det som kjennetegner den åndelige søvn – den oppdager ikke tilstanden en er i selv eller den tilstanden ens eget land er i. Det vanlige er at man isteden blir agresive på dem som forteller at Herrens dom står for døren, om omvendelse lar dryge.

 

I Esaias 40, 27-31, står det et trøstens Ord til bl.a. dem som advarer om Guds dom:

”Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, den som har skapt jordens ender; han blir ikke trett, og han blir ikke mødig; hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.”

 

I Johannes Åpenbaring 21, 1-5 fortelles det om det nye Jerusalem:

”Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud; og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer; for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.”

For den som ikke vil tro på Jesus venter først dom og så en evig pine borte fra Herren. Du som leser dette har fått en ny sjanse til å omvende deg om du ikke er omvendt. En omvendelse er et ja til Jesus – et ja til Hans Ord om mennesket slik du er. Mennesket har såret Gud i tanker ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i sitt hjerte, det er altså bunnfordervet og kun Jesus kan løfte oss opp og ut av veien mot Fortapelsen. Derfor er det et under at Gud vil ha noe som helst med oss mennesker å gjøre, men det vil han så gjerne, men han hater Synden og den får ingen plass i det nye Jerusalem, derfor må dette oppgjøret med Synden som skiller deg fra Jesus bli oppgjort her når du lever – før du passerer dødens grense! Når den er oppgjort kan ingen deg mer anklage, for dommen over Synden skjedde på Jesu kors og der var dine og mine Synder medregnet! Der var det ikke syndforlatelse for den som hadde prestert noe, men for alle for at ingen skulle ha noe eget å skryte av i frelses saken.

”I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.” (Hebr. 4,7)

Hvem vil med til himmelriket?
Kom, for Jesus kaller nu!
Kom du arme, kom du rike,
Vend nu hjerte, sinn og hu
Fra den arme verden bort!
Tiden er heretter kort,
Her er mere å bestille
Enn med verdens lyst å spille.