O Jesus du som fyller alt i alle

 

 

Andakt av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no17.06.05

 

Det er en overskrift på denne andakt som for oss mennesker er helt uutgrunnelig

– vi lodder ikke den fulle dybde i dette. Men vi kan også få lov til og se hen til Jesus

og si med salmedikteren Hans Adolph Brorson (1694-1764), med frimodighet:

”Hvem vil meg anklage Og for dommen drage Hen til Sinai?”

 

Det er den samme klangbunn i ”O Jesus du som fyller alt i alle” som den vi finner

i strofen av Brorson.

 

Det hele innhold rommes i den ene setning som beskriver Jesus: ”Som rik på miskunnhet og nåde er.”

Altså syndenes tilgivelse pga Jesus soningsdød på Golgata – det er Nåde.

Les sangen og tenk på den innhold:

 

O Jesus du som fyller alt i alle

 

O, Jesus du som fyller alt i alle

Som rik på miskunnhet og nåde er.

Jeg lik Maria for Din fot vil falle.

For intet hvilested er skjønt som her.

Min Frelser kjær, ditt skjønne navn jeg nevner.

Ifra mitt hjertes dyp jeg priser Deg.

Og alle tvilens mørke skyer revner;

Din nådesol skal gjennomstråle meg.

 

Jeg er jo skjult i Dine sår og vunder.

Ditt ord nu er blitt lykte for min fot.

Når Du meg fører inn i prøvens stunder.

Din Hellig' ånd skal gi meg kraft og mot.

La ilden alltid i mitt hjerte brenne.

Fyll Du meg mer med din kjærlighet!

Så jeg igjen kan andre sjeler tenne

I brann for Deg, som skjenker liv og fred.

 

Jeg intet annet ønske har på ferden

Enn blott å være Deg et ærens kar,

At jeg må være lys og salt i verden

Og skinne som en stjerne ren og klar.

Du er mitt alt O, Jesus, Du er livet!

Hva enn meg møter, Du min lovsang er.

Du har jo him'lens herlighet meg givet,

I evighet skal jeg få være der.

 

Tekst: Åge Samuelsen