Flytt ikke de gamle grenseskjell

 

 

Andakt av Fredrik Wisløff, i www.kommentar-avisa.no09.08.05

 

 

”Flytt ikke de gamle grenseskjell som dine fedre har satt.” Ordspråkene 22, 28.

 

Det er farlig å flytte grenseskjell, - selv om det skjer i det skjulte. Det fører alltid ondt med seg og vil til sist felle den som gjør det.

 

I åndens verden er det enda farligere. For her gjelder det større verdier; og derfor blir følgene varigere og uhyggeligere.

 

Det er en grense mellom godt og ondt, - rett og urett – ekte og falskt – gudsfrykt og verdslighet – Guds rike og verdens rike – lys og mørke.

 

Undertiden kan en vel komme i tvil om hvor grensen går. Men spør da hvor de gamle satte grensen. Og du vil få tydelig svar. Og Herren sier til deg: Flytt ikke de gamle grenseskjell som dine fedre har satt.

 

Lever du innenfor dine fedres grenseskjell, lever du trygt. Vær varsom at du ikke, - kanskje endog ubevisst – kommer på den annen side av grensen. For så vil du en dag oppdage til din forferdelse at du er kommet utenfor Guds rike.

 

(Andakten er hentet fra ”Hvil eder litt”, den 7. august. Andaktsboken er fortsatt å få kjøpt, med navnet ”Hvil dere litt”.)