Og hun skal føde en Sønn…

 

 

Andakt av Fredrik Wisløff, i www.kommentar-avisa.no03.12.05

 

 

”… og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” Matteus evangeliet 1, 21

 

Det barn som fødes, skal kalles Jesus. Hans navn inneslutter i seg hele hans vesen og hans livs oppgave. Han er frelseren. Han er kommet for å frelse sitt folk fra deres synder.

Hadde det ikke vært synd på jorden, var det heller ingen julenatt blitt. Hadde det ikke vært syndere, trengtes heller ikke noen frelser. Derfor er julens evangelium nettopp et budskap til syndere.

Og bare de som vil erkjenne at de er syndere, kan forstå julens realitet.

 

Jesu-navnet er verdens håp, - det er morgenrøden over en slekt i syndens natt, - det er frelse og seier for en som synder, - det er forløsning for den som er bundet, - det er håp, det er framtid, det er evighet. Uten Jesus er verden i et håpløst mørke. Med Jesus kommer noe av himmelen ned på jorden.”

 

(Andakten er hentet, med tillatelse, fra ”Hvil eder litt”, den 25. desember.

Andaktsboken er fortsatt å få kjøpt, med navnet ”Hvil dere litt”.)