Jeg ligger så trygg her på puten

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

Vi nærmer oss advent tiden, da de norske hjem

igjen pyntes med mye lys og man forbereder seg

til julehøytiden. Men den største plassen i

adventstidens Norge får kjøpesentra og der i

gjennom materialismen.

Evigheten som er nedlagt i et hvert menneske

prøver man på den måten å skyve foran seg og

helst ikke tenke for mye på. Den evigheten som

enten er sammen med Guds Sønn eller sammen

med Hans fiende, Djevelen. Vi merker kampen

om vår sjel her på jord også i en adventstid.

 

Diktet under peker på helt avgjørende evige

poenger, poenger man svært sjelden blir minnet

om på de mange urolige kjøpesentra. Husk det

at Evigheten med Gud kan ”kjøpes”

for uten penger.

 

”Jeg ligger så trygg her på puten

med follede hender og ber.

Og inn gjennem vindusruten

månen ned til mig ser.

Den minner mig jo om det høie.

Den smiler så mildt hit ned.

Selv gjennem mitt lukkede øie

jeg merker dens lysende fred.

 

Jesus, hvor god du har været.

Du uforskyldt døden led.

Hvor sorgtung, bedrøvet, besværet

du lå der i ”haven” og stred.

Hvor ensom, forlatt du dig følte

da du der på korset hang,

og kun med eddik man kjølte

din tunges brennende trang.

 

Med det som du da utrettet

idet at du døden led.

Det har jo min synd utslettet

for tid og for evighet.

Jeg er ikke lenger skyldig

til dom og en evig død,

men har i vente en hvile

en evighet i ditt skjød.”

 

(Et dikt av Ruth Fauske

f. 7.12.1906 – død 21.05.1990

- skrevet da hun var helt ung.)