Vår tunge skal få overhånd

 

Av Jørgen Høgetveit

 

"Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss." - "Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.  Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig" Salme 12, v. 5 og 7-8.

 

Det er David som siterer sine fiender med disse ord i v. 5.. I den forutgående Salme (11) skildres en situasjon så ille at hans venner anbefaler han å fly til fjellene som en fugl, altså "stikke av" -  for samfunnets fundamenter brytes ned og det er umulig å vinne seier da. Til det svarer altså David at han kjenner en grunnvoll som ikke kan brytes ned: Herren. Der tar han sin tilflukt - og blir stående i striden.

Men så kommer vi til nødsropet i Salme 12. "Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blant menneskenes barn. (2) Løgn taler de, hver med sin neste, med falske leber; med tveesinnet hjerte taler de. (3) Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord, den som sier-" deretter kommer vårt ord i dag.

Det er som man skulle lese det ut av tidens tale i de mange media og den kirkelige og politisk situasjon som vi befinner oss i.  Endog i den offentlige kirke bruker man Guds ord for å få makt over Guds folk i Israel  og i Norge - som vi nettopp opplevde at et kirkelig organ brukte ordene fra Efeserne 2,14 hvor det står om hva som skjedde da fiendskapet mellom Gud og mennesker ble revet: "For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendeskapet,-"  Så bruker man ordet mot jødenes beskyttelsesgjerde som de bygger for å verne landets innbyggere mot selvmordsbombere. De presterer også løgn mot folkeretten og  forsvarsretten. I begge regimenter møter vi stadig oftere retorikere som ikke er ute etter finne sannheten og settes oss i frihet - men tvert imot fange oss i ord - som Jesus så ofte måtte oppleve med sine motstandere.

Men også i denne situasjonen ved David svaret: "Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.  Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig". Og dette Ordet er kraftigere enn noe tveegget sverd. De kløver og skaper klarhet og skaper hva det nevner. Når dette Herrens Ord kommer inn i situasjonen fordrives all løgn og tåke - løgnens makt faller til jorden - og fienden må vike - for det er Herren selv som møter opp.