Til frelse for hver den som tror

 

 

"For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden. Rom. 8, v.3-4.

 

Apostelen Paulus skriver disse vidunderlige vers i kp. 8 etter at han har avsluttet kp. 7 med "Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? " Så takker han fordi han får tjene Gud med sitt sinn og skjønner at han har en Gammel-Adam i sitt kjød. Deretter fortsetter han i kp. 8 med: "Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;-" v.1. Er han der da er han likevel frelst og frigjort. Da er vi kommet til våre bibelord i dag.

Ånden har åpenbart for Paulus at å frelse han - som synden henger så fast ved - "det er umulig for loven" - ved at han prøver å oppfylle loven. Loven er maktesløs ved kjødet, men det er en som ikke er maktesløs: Gud! Han sendte sin Sønn i lignelse av et syndig kjød - som ditt og mitt - i det han helt og fullt gikk inn under våre kåre da Johannes døpte han i Jordan. Men Han var syndfri og rettferdig, den eneste. Gud bekreftet at dette var Gud Sønn som han hadde velbehag i  - og sa hør Ham! Han maktet det vi ikke maktet med vårt elendige menneske, men han maktet det med sitt hellige og rene liv som Han bragte til korset som et fullgodt offer for hele verdens synder. Der ble synden fordømt og "lovens krav oppfylt" for deg og meg.   

"For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror." Rom. 10,4 og "er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde." Rom 11,6. Her er Kristus din rettferdighet. Lovens gjerning overfor mennesket er å være en tuktemester til Kristus - altså så vi får en lukket munn, et sønderknust hjerte og roper etter Hans nåde.

Så har loven en veiledende funksjon for en kristen - det er livets vei. Endelig er det lovens bruk i samfunnet. Men du som har fått gripe frelsesverket i tro på Jesus i Ordet i din nød - du skal få bli hos Jesus og vokse i nåde og kjennskap til Ham - og bli sterk i nåden. Her er frelsen - her er også helliggjørelsen - vandrende i Herrens gjerninger - ledet av Ånden. Gud velsigne oss til det i denne forvirrede tid!* J.H.