Arkiv for 2010 – www.kommentar-avisa.no

 

 • Tanker og praksis forderves bort fra Guds Ord (31.12.10) "Kampen ble for svær, dårskapen for tung å bære – så da var det bedre å tilpasse seg - og ”en-foldige troskap mot Kristus” sakte men sikkert forvant ut - og vi er der vi er i dag med en totalt smadret skaperteologi og gjennomhullet frelsesteologi. Skaperteologien som forkynner oss bl.a. om oppgavene til mann og kvinne, forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet og at folkene finner sin plass som nasjoner for å søke Gud. (Ap.gj. 17)" Les mer.

 • - Unngå den ugudelige ekteskapsloven ved vielser (30.12.10) "- Det har vært sterke reaksjoner mot denne ugudelige loven. Som en reaksjon mot dette, og for å holde Guds menighet og unge ektepar unna dette avguderiet, gikk AKF ut med en uttalelse som anbefalte at ekteparet laget en avtale på basis av gammel ekteskapslov med vitner - og tinglyste den som en juridisk bindende avtale. Så viet en seg på vanlig måte i en menighet som hadde frasagt seg vigselsretten, sier Høgetveit og fortsetter:" Les mer.

 • Hvem er teologen Tor Vegge lært av? (27.12.10) "I min engelske ”Study Bible” til King James Version står det følgende om noen av Vegges innvendinger: ”Nøyaktigheten til Lukas som historiker er det ofte reist spørsmål ved, men arkeologiske og historiske studier av William Ramsay og andre har vist at alle hans referanser av navn, steder og hendinger er absolutt pålitelige, helt bortsett fra den videre sikkerhet av hellig inspirasjon.” (Den hellige inspirasjon lå som en selvfølge til grunn i all tekst.)" Les mer.

 • Løft flagget høyt! & Ei stund på Golgata! - Her kan du høre om vår norske kulturarv og Han som døde på Golgata og som vi igjen minnes på julaften!

 • Kraft- eller styringskrise? (23.12.10) "Det er kaldt i det ganske land om dagen og norske innbyggere og også LO er i harnisk over den måten myndighetene styrer strømsalget på i disfavør av innbyggere og næringsliv. En sektor som veksthusnæringen har nå strømpriser som langt overgår deres mulighet for økt inntjening og det samme er tilfellet for den vanlige mann i gata. Mange nordmenn har nok nok penger på bok, men langt fra alle vil komme helt skadefritt ut av en slik energistyring om kulda fortsetter. En tenker kanskje spesielt på eldre mennesker som ofte er ”drillet” i å spare og dermed blir det sparing også på strømmen og kanskje blir det derfor for kaldt hjemme hos dem til å bevare helse og noen bevarer ikke livet." Les mer.

 • §2s Ånd verner oss mot diktaturet (22.12.10) "Det er kun et lovverk basert på et genuint menneskesyn (i en nasjon med nok frie mennesker som tror på sin Skaper) som vil ha kraft fra sin Skaper til å verne oss mot slike krefter som vi i dag fronter, det være seg sterke begrensninger i ytringsfriheten der en aktivt blir utsatt for pengetrusler, fengselsdommer på feil grunnlag og for eksempel også den terrorisme som stikker frem sitt hode i våre skandinaviske land i kjølvannet av en hedensk statsledelse som ikke makter å hevde og holde rettssamfunnets pilarer og fundament oppe. Statsledelsen bringer til og med hit til landet aktive terrorister fra Midtøsten på ”statsbesøk” slik Hamas ble ønsket velkommen av Støre i 2006 i Det norske Utenriksdepartementet. Mens alle frykter terroranslag, besøker terrorister norsk UD!?" Les mer.

 • 1842 til 2010 – hva nå? (20.12.10) "Grunnloven er selvsagt basis for ”Opplæringslova”, men Opplæringslova slik den er nå har en trumfet igjennom i strid med Grunnloven, Grunnloven som er rett av første rang og som alle andre norske lover føyer seg etter og under. Der en i Opplæringslova har føyet inn ”humanismebegrepet” under § 1-1 har man underminert hele skolene verdigrunnlagt som skal være basert på Grunnlovens § 2." Les mer.

 • Julestemning eller juleglede? (17.12.10) ”Glede uten Gud ei finnes, uten Gud ei finnes fred. Tom den glede er som vinnes, om man glemmer Gud derved.”

 • Bibelselskapet uten under og julebudskapet? (15.12.10) "Kommentaren til min King James sier videre: ”Dette er ingenting annet enn en plan for å unngå mirakelet av Kristi jomfrufødsel. Ordet er benyttet ca 6 ganger eller mer i GT og i alle eksempler favoriserer konteksten (eller i det minste ikke utelukker) dens gjengivelse av ”jomfru.”" Les mer.

 • Kvinnehaterne blant oss (13.12.10) "Hvorfor all denne aggresjon og kvinnekamp – når vi kunne ha det godt i sammen i et åpent og sjeleutvekslende fellesskap til dypet av våre sjeler. Hvorfor pleie egoet i et innelukket hatefullt raseri som slår ut i 50% skilsmisser etter å ha skjelt hverandre ut og kastet ting i hodet på hverandre eller spiddet hverandre med grusomme ord – og etterlater atomkratere av uro i barnesjelene som ender i en ruskultur på mange slags stoffer. La oss ta en folkedugnad i Skriften og skaffe oss ”kjærlighet med innsikt og dømmekraft”, noe som bærer og som tåler i gode og onde dager." Les mer.

 • I kamp mot djevel, gamle Adam og verden (10.12.10) "Djevelen kan komme på forskjellige måter. Ofte kommer han som en lysets engel. 2 Kor 11,14. Han kan lokke med vrang lærdom og ubibelsk forkynnelse, og han kan få det til å se ut som bibelsk sannhet. Å ja, vi må være våkne. Vi må be Guds egen Ånd veilede oss til sannheten! Ordet." Les mer.

 • ”Guds rike vi beholder” (08.12.10) "De kan ta alt jordisk fra oss – men som Luther synger det: ”Guds rike vi beholder” – og det er det som teller for tid og evighet." Les mer.

 • Gråhårede fra heiene (06.12.10) "Når det gjelder det urbane, stod Sigrid Undset i Stockholm i tyveårene i forbindelse med mottagelsen av Nobels litteraturpris. Det var nok forventet noen rosende ord når de viste henne Gamla staden, men det kom ganske tørt: ”Jeg liker ikke byer jeg.”" Les mer.

 • WikiLeaks og destabilisering av Norge (03.12.10) "Det er bare å ønske HV 016 lykke til og velsignet kamp mot de som driver med destabiliseringen av vårt land! HV 016 bør holde flere pressekonferanser der de får opp i dagen hva som skjer på flere hold blant våre ansvarlige politikere og fagsjefer. Det vil det norske folk takke dere for!" Les mer.
 • Å være hyrde i NLM (02.12.10) "Men Tumsa avslo med følgende ord: “Here is my church and my congregation. How can I, as a church leader, leave my flock at this moment of trial? I have again and again pleaded with my pastors to stay on.” He then quoted 2 Cor. 5:15: “Christ died for all that those who live should no longer live for themselves but for him who died for them and was raised again.' Never ever will I escape.”" Les mer.

 • Norgesgruppens leder Leiro: matprisene opp og kanskje tomme hyller (01.12.10) "Nå lyder overskrifter: ”Verdens matproduksjon er verre enn antatt” i Nationen med referanse til FAO som har bommet grovt på anslagene. De trodde på en global økning på 1,2 % av kornproduksjonen – men nå minker den med 2 %. Klima, vær og nå kornrust reduserer avlingene kraftig. Hveten med 10 %, mais med 12 % - bare ris øker med 6 %. Kornlagrene tappes kraftig og minker med 7 % neste år, særlig går det ned med bygg, hele 35 %. De snakker om det ”store sjokk i 2011”." Les mer.

 • Skolens innhold, læring og bygget (30.11.10) "Når kommunen ikke har rikdom som greven av Ahlefeldt-Laurvigen så må en være måteholden! Spørsmålet er også om det er bygningsmassen som er det egentlige problemet mht evnt. dårlig læring/læringsmiljø og lignende i Larvik og Norge generelt – kan det tenkes at det er mer alvorlige problemer som innholdet i pensum, tunge vanskeligheter i hjemma og holdningen til mange lærere som skaper negative resultater på flere områder og som da ikke løses med mere penger?" Les mer.

 • Ødeleggende lovgivning – i revolusjonært tempo (29.11.10) "Og om vi ikke har forstått det før – bør man i alle fall ikke være i tvil lenger – men finne metoder for å stoppe denne vanvittige og udemokratiske metode for å ta bort vårt kristne lovfundament, som landet har vært tuftet på i ca 1000 år og som har vist sin bærekraft og gitt grunnlag for folkelykke." Les mer.

 • Merkelig ulve-logikk, Tønnesen? (26.11.10) "Når han driver med forskning i Estland kan han vel heller ikke unngå å vite at stammen der og i Russland er på rundt 70 000 ulv og overhode ikke utryddingstruet. Denne ulvetypen er det som har innvandret og etablert seg i Norden." Les mer.

 • Vårt Land støtter statens homo”ekteskap”? (25.11.10) "Videre lager man en grundig avtale mellom ekteparet og tinglyser det som alle andre avtaler som har krav på sikker offentlig gyldighet. Denne avtalen med vitner kan for eks godt skrives på basis av gammel ekteskapslov. Dermed er også den juridiske siden av ekteskapet i orden i full offentlighet." Les mer.

 • Hedningene larmer – og larmen på bede-husene? (24.11.10) "Mye mer kunne vært sagt om musikken enn dette med lydnivået – men det må en i det minste kunne enes om at man ikke skal påføre folk hørselskader som ”tinitus” og sterkt nedsatt hørsel o.a. som en god del ungdom har i dag. I marinen forlyder det nå at man bruker gamle fiskeskippere og ikke ungdommen for å lytte på deres instrumenter om bord." Les mer.
 • Likestilling, Agderforskning og ny runde! (22.11.10) "Jon P. Knudsen var jo også en tid politisk redaktør i Fædrelandsvennen under sjefsredaktør Hoven. Den berømmelige avis som i STERN-striden (tidlig 80tallet) endte opp med å ha skrevet side opp og side ned om Europas største ukeblad redigert av en konform nazist: Henry Nannen og verdens største mediaskandale med trykking av Hitlers falske dagbøker. Nok en representant for totalitære krefter altså!" Les mer.

 • Paulus i kamp og farer – mye å lære (19.11.10) "Så fortsatte Paulus kampen for å redde sjeler for himmelen, men alene ble han igjen og igjen – inntil han alene møtte for retten i Rom – og alle forlot meg – men Herren stod han bi! Men så ble de uten den hyrden som kjempet for deres evige liv med nidkjærhet – og ulvene kom inn i flokkene. Nesten alle de 7 sendemenighetene i Tyrkia er borte. Det gamle kristnede Europa siger inn i frafall og mørke." Les mer.

 • Vårt håp er enda ikke tapt!  (18.11.10) "Hvem skulle da gi oss banesåret, når Herren er med. Det er fullbrakt!" Les mer.

 • Homofiliens farlige biologiske sider (15.11.10) "Debatten går fra tid til annen kraftig om Bibelens uttalelser om homofilien, det debatteres om de moralske sider av denne samlivsformen osv. Det er rett og viktig. Man har også framme at denne samlivsformen er totalt ufruktbar og vil føre til et utdøende samfunn om den skulle spre seg som den gjorde i Sodoma og Gomorra. Folks avskyreaksjoner dukker også opp i debatten – vel forståelig – men det er lite en ser til den biologiske siden som fører til alvorlige sykdommer som nok er det ”vederlag” som Bibelen taler om, at de er en farlig smittekilde og at de får en altfor tidlig død." Les mer.

 • ”Trekanter” – og ”stilling 1 og 2” (12.11.10) "Dette er velkjent! Det blir dessuten både barnløst og kvinneundertrykkende. Hitler pøste porno inn i Polen for å svekke det, før han angrep! Det er dette NRK – etter min mening - driver på med nå – om de skjønner det eller ikke."

 • Åpenhet eller åpenmunnethet? (08.11.10) "I stedet kommer alle former for rus som seks i pervers form, stoff, rokkemusikk, kvelningsrus som ungdommen har begynt med nå, osv. osv. Det er dypest sett er skrik om hjelp fra de hjelpeløse – som tror at de skal ruse seg inn på livet, kjærlighetens og fellesskapets vei igjen – men våkner opp etter en stakket stund i rus og bakrus og det er gått fra ille til verre." Les mer.

 

 • Jesus forkynnelse – men lite Kristushjelp? (05.11.10) "Hvordan er det i dag? Når man taler om den gode hyrde og ulven – for eks ut fra Joh. evangeliet 10 og har en stor forsamling foran seg av eldre, foreldre, barn og unge som er utsatt for ”ulvens” forferdelige forførelse fra TV, barnehager og i skolene – hvor det er nok bare å nevne homofilien som nå skal inn i barnesinnene helt ned i barnehagene. Det er massevis av dødelig ekteskapsoppløsning. Taler man mot dette i en slik forsamling – og tar trøkken ved å tale høyt og klart og vise vei for ektefeller og foreldre som hverken vet ut eller inn for å beskytte barna mot forførelsen." Les mer.

 • Overgitt til et sinn som intet duger? Det nytter! Protestene mot NRK er en kraftig motstrøm. - Les de siste Gjestekommentarere.

 • Grunnloven konstituerer Stortinget – ikke omvendt (03.11.10) Det betyr bl.a. sa jeg, at det lå ingen fullmakt fra Konstitusjonens side eller folkets side – ut fra folkesuverenitetsprinsippet som er en viktig faktor i Gr.l. – å bruke den tildelte makten slik at den tok makten fra folket og gradvis opphever Gr.l. og folkestyret – noe man ser sterke tendenser til i dag.

 • Pinlig - og lite ære verdt! (01.11.10) "Lykke til med restaurasjonen av det verk som snart ligg i ruiner! Vi vil tvinges til å ta opp igjen arven fra Løvland – når nasjonen ytterligere synker ned i verdiene etter Hamsun." Les mer.

 

 • Likestilling på Agder (27.10.10) "Den berømmelige avis (Fædrelandsvennen) som i STERN-striden (tidlig 80tallet) endte opp med å ha bakket opp Europas største ukeblad redigert av en konform nazist: Henry Nannen og verdens største mediaskandale med trykking av Hitlers falske dagbøker. Nok en representant for totalitære krefter altså! Noe helt annet enn røttene ned i det O. G. Ueland m.fl. mente og som bygde Agder fra 1830-åra og la grunnlaget for vår gode landsdel." Les mer.

 • Apostlenes kamp og forkynnelse - aktuelt for oss? (25.10.10) "Apostlene hadde møtt Jesus etter oppstandelsen, og nå var de overbevist ut fra det de hadde sett og hørt. Jesus hadde overvunnet døden. Han var den han sa han var. De andre hadde tatt forferdelig feil – og hans utvalgte hadde rett og var utsendt av Han. Her kan vi lese hva de forkynte og kampen deres med de åndelige og verdslige ledere. Her er det mye å lære til vår tids kamp." Les mer.

 • Stort blir dyrt - på Norges små garder – og matsikkerheten (20.10.10) "Dette er Småbruks-Norge - den virkeligheten som politikerne har glemt og driver på med sitt landbruksutopia som kan sende oss hodestups inn i sulten i en verden hvor naturressursene skoger, jordbruksarealer m.m. er under full rasering pga av delvis uforstand og delvis rovdrift." Les mer.

 

 • Misjonær: ”Meningsløst å forkynne” for ”desperat” sultne  (18.10.10) "Hvorfor forstår man ikke dette og gjør noe som virkelig monner – helst før rike muslimer stormer fram fra sine ødelagte land på ”landraning” av 10 millioner dekar i Etiopias høyland, rett foran nesa på 4,3 millioner sultne etiopiere som må hjelpes av Verdens Matvareprogram for å holdes i live? Jeg har gjentagende ganger sendt sentrale personer stoff om dette med oppfordringer om å komme i gang. Nå sist de oppmuntrende meldingene som kommer fra Konso om at de 40 000 da langs elva Seggen er i ferd med å utvikles til et godt vanningsjordbruk." Les mer.

 • Nattverd: usyret brød – med syret kalk? (15.10.10) "For det fjerde er det da mer enn merkelig at man skal fylle kalken – som er Jesu blod – med gjæret fruktsaft – altså med alkohol – når man skal ha et rengjort hus for gjærsopp og nattverdbrødet heller ikke skal være laget med den. Så skal man likevel drikke gjærsoppens gjæringsprodukt. På godt norsk: Dette henger ikke på greip." Les mer.

 • Lys september 2010 (14.10.10) September nr av Lys er i det store og hele viet Norges forhold til Rom og romerkirken i historisk og nyere tid. Redaksjonen mener dette er så viktig stoff, at vi distribuerer hele LYS som pdf-fil. God lesning!

 

 • KrF uten ideologisk – bibelsk forankring (11.10.10) "Dette som var basis for de som bygde Norge i det nittende århundre – en selvlærd mann som Ole Gabriel Ueland – mannen som talte om Norges to øyenstener: Bibel og Grunnlov som han styrte etter i tiere av år. Fotfolket fulgte han for de visste hvor de hadde han og fikk tillit." Les mer.

 • Matlary melder seg ut av KrF? (08.10.10)  "Her er det noe som ikke stemmer. Er det den ”evangelisk-lutherske” – altså bibelske protestantiske forankring hun ikke svelger? Ja, man undres. Det er i tilfelle ikke første gang i Norges historie katolikkene vil fjerne Norges fundament – og innta landet med sine ”hellig bøker.” Det ønsker vi ikke." Les mer.

 • Kjell Ingolf Ropstad er mot Bibel og bekjennelse og for sosialisme (06.10.10) "Guds menneskesyn fronter han da altså heller ikke og han vil ikke ta et oppgjør med det i samfunnet som Kristus kaller synd, slik at synderen kunne finne hjem til Himmelen som er åpen for alle som tror på Guds Sønn, men er lukket for syndere som ikke vill ta et oppgjør med sin synd i Jesu navn. Kunne noen fortelle Ropstad hvem han nå støttet slik at han kunne forstå det og vende om i en ny politisk retning på Sannhets grunn? - en grunn Norge nå sårt trenger!" Les mer.

 • KrF svikter grunnfjellet – ikke omvendt (04.10.10) "Mangt mer kunne vært listet, men kom ikke å si at det er grunnfjellet som svikter Kr.F. Det er KrF som igjen og igjen har sviktet grunnfjellet av kristenfolket, akkurat som presteskapet svikter kristenfolket - og den teologiske svikt brer seg langt inn i organisasjonene med samme resultat og nedgang i støtte. Kristenfolket trekker seg bort i sorg. Det er det som skjer." Les mer.

 • Uenig med meg eller uenig med Gud (01.10.10) "Årsakene kan være mange – men mye skyldes at man har brukt tid og krefter på noen annet enn det viktigste: Bibelen, å forberede seg til å forsvare troen i tide og utide. Jesus er Skaperen – Frelseren, altså Sannheten, veien og livet for tid og evighet – og det kan godt begrunnes på mange måter som er mye solidere fundamentert enn alle de eventyr som serveres i skole og massemedia i dag." Les mer.

 • ”All makt-” - - ”Vi har makten, og vi skal bruke den.” (29.09.10) "Men nå er det et faktum at kong Harald synes å ha forstått en god del av dette spillet. Hans Nei til å endre Gr.l. §§ 2 og 4 signaliserer dette. Og den varmhjertede hyllest han mottar i store deler av folket – og med hans bestefars Nei til nasjonalsosialismen i 1940 – så har kongen en plass i de fleste nordmenns hjerter som gir en viss maktfordeling som nok de mer eller mindre totalitære maktfolkene senser og frykter." Les mer.

 • Kong Manasses uhyggelige regime og vår tid (27.09.10) "Er det noen som kjenner seg igjen i dagens Norge? Det burde ikke være vanskelig – om man er noenlunde oppdatert. Det som her er skildret var årsaken til – spesielt barneofringene – til at Gud lot landet Han hadde gitt dem – spy dem ut ved alle de straffedommer som Bibelen taler klart om og H. N. Hauge også forkynte." Les mer.

 • Treholt dommen og Norge (24.09.10) "Uten å ta stilling til konkrete detaljer i saken skal en merke seg følgende som Kåre Kristiansen i sin tid uttalte, fritt sitert: Vi er kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå er blitt garantister for vår sikkerhet." Les mer.

 • - Svekkelsen av mor er uakseptabelt (24.09.10) "Men den som holder ut inntil enden, skal bli frelst! Og vi gjør vel i å minnes: arbeid mens det er dag, for det kommer en natt da ingen kan arbeide." Les mer.

 • Svein Tindberg og det vigslede rom (22.09.10) "Syndere har en plass i det vigslede rom, men en som benekter selv det mest ”elementære” i Guds Ord og som aktivt promoterer synd han skal utøves menighetstukt på slik at han får sjansen til å komme i syndenød og bli frelst. Svein Tindberg gjør isteden den alvorlige feil å påstå at Gud tar feil. Og menigheten drar Tindberg inn i det vigslede rom – et rom som skulle lyde av forkynnelse av synd og nåde. Har noen spurt hva Herren mener om dette – svaret står bl.a. i Romerbrevets 1. kapittel." Les mer.
 • Finnes det ikke rettferdighet? (20.09.10) "Det siste fra Norge nå – er at forsvarsminister Grete Faremo nekter Israel å være med i anbudsrunder på forsvarsutstyr til Norge. Siden Israel alltid leverer topp kvalitet og det beste utstyr – undres en på om motviljen mot Israel er større enn omsorgen for norske soldater i skarpe trefninger." Les mer.
 • Kan man stole på slike KrF-ere? (17.09.10) "Kristen politikk er for det første folk som av overbevisning tror på Bibelen og tar den på alvor og vil forankre det politiske arbeid i Bibelen, Sinailovens samfunnsmessige bruk og vårt historiske frihetsbrev Grunnloven som har sine verdier fra Sinailoven som vi nå avvikler i teori og praksis. Har de ikke en slik forankring som et kristent parti – og er villige til å stole på Gud i kampen mot tidsånden – har vi ikke bruk for dem. Da er de ikke kristne førere – men forførere – nesten farligere enn andre partier – for de seiler med tidsånden under falskt flagg." Les mer.

 

 • Tidligere statsminister Tony Blair begynner å forstå Islam (15.09.10) "– Radikal islam er den religiøse eller kulturelle utgaven av det. Røttene er dype og forgreiningene mange, og dens fortellinger om islam strekker seg langt utover det vi tror, sa Blair. Han ga uttrykk for at vanlige muslimer som tar avstand fra ekstremisme, kjøper en del av retorikken til de mer ytterliggående." Les mer.
 • Religionsfrihet og rettskilder (13.09.10) Og man skal ikke se seg mye rundt i verden før en ser at den ”frihet og orden” andre rettskilder som islam, hinduisme, humanisme (av humus) eller andre ismer osv., ikke har tilnærmelsesvis samme bærekraft. Fullkomment – nei – men ikke noe bedre i en høyst ufullkommen verden. Dessuten er religionsfriheten i disse landene med sine –ismer ofte en ren illusjon, men de evangelisk-lutherske land har stor grad av frihet og fred – inntil man begynte å rive denne arven. Les mer.

 • Rettferdigskole brev til skolene (13.09.10) Dette oppslaget i brevform er ført i pennen av personer tilknyttet Tryggheim vgs og vi sprer stoffet videre på denne måten.

 • Kong Håkon, lekfolket og sosialistene (10.09.10) "For Gud sviker ikke om alt ”anna sviker meg”. Og Kongens modige og ensomme Nei varmer hjertene til mang en nordmann – som takker sin store Gud – selv om det ser mørkt ut." Les mer.

 • J. H. Matlary bør melde seg ut av norsk politikk (08.09.10) "Har denne statsviteren – og tidligere høyre hånd til pavens familiepolitikk - forstått i hvilket land hun befinner seg i og hvilken basis politikken her skal ha?" Les mer.

 • Hvorfor fred bare i Israel? (08.09.10) "Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar mot Jerusalem. 10 Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte." Les mer.

 • Ulvefelling bare av offentlige jegere? (06.09.10) "Nå stunder elgjakta til og da burde elgjegerne få grønt lys for å skyte ulven om de ser den – uten flere byråkratiske dikkedarer. De har bestått skyteprøven og skyter på storvilt hvert år og kan dette. Dette bør Fylkesmennene ordne omgående." Les mer.

 • Politikerne savnes i ulvedebatten? (04.09.10) "Professor Nedkvitne – vår fremste på småfenæringer - uttalte at 50 % av Norges beste beiter ville gå tapt om rovdyrpolitikken ble gjennomført. Første amanuens. Ivar Mysterud – som rovdyrfolkene ikke er glade i – men som har vært nestformann i International Association for Bear Research & Management, sa at gaupe og bjørn kunne en kanskje leve med, men når ulven kommer blir det alvor. Selvsagt også for lokalbefolkningen." Les mer.

 • Realverdier for livet – eller kultur og kulturfond? (01.09.10) "Nå skal korn- og matsiloene til pers i en tid hvor naturressursene som produserer mat og råstoffer over hele verden svikter med økende fart og en rekke land stopper korneksporten. Andre land sørger for å fylle opp kornsiloene som for eks. Egypt, mens Kristiansand vil fylle kultur i kornsiloene!" Les mer.

 • Pilgrimsferd til Fortapelsen? (30.08.10) "Pilgrimsferd er en trend som tiltar i dag innenfor mange miljøer. Og ser en på www.pilegrim.info ser en et betydelig antall ansatte i et større prosjekt kalt ”Pilotprosjekt pilegrimsleden”, der en også har knyttet til seg en prestinne, hvilket allerede her er et sterkt brudd med kirkens lære. Vi skal også innledningsvis merke oss at i flere religioner er pilegrimsferder en plikthandling. Plikt for hva? " Les mer.

 • Kongens Nei – hva med biskoper og generalsekretærer? (26.08.10) ”Norge ble ikke kristnet ved kongebud, men ved kongens tiltak og folkets vedtak”! Les mer.

 • De ville ikke høre… (25.08.10) "Det viser seg igjen og igjen at IKKE noe er elementært – det må læres akkurat som alle også må lære å gå. Maktfordeling er et prinsipp som må være bærende i forvaltningen, fordi mennesket er ondt. Hogger man et tre skal et nytt plantes." Les mer.

 • KrFs vei til graven (23.08.10) ”Sultan i Islamsk råd i Norge: - Lettere for muslimer å velge KrF uten kristent troskrav Tror fjerning av beskjennelseskravet vil virke positivt på muslimer.” Les mer.

 • Avskoging, flom og tørke – død og elendighet (20.08.10) ”Grovt sett virker skog- og buskmarksområdene i Afrika som svamper. De sørger for at vann lagres og at opptil ¾ av nedbøren gradvis kan føres tilbake til atmosfæren som vanndamp. Skogsmark som ryddes, fører bare omkring ¼ av nedbøren tilbake som vanndamp til atmosfæren. Resten renner raskt vekk etter et regnfall, samtidig som mye av det livsviktige jordsmonnet følger med.”  Les mer.
 • ”Og ljos over landet strøymde.” (18.08.10) "Et undertrykt folk skal aldri fortvile for plutselig kommer det en gnist – Gud alene vet hvorfra – og setter den undertrykkende makten under den strengeste tiltale." Les mer.
 • ”Å være seg selv” i Norge (16.08.10) "Alle samfunn reguleres av en viss frihet og orden. For mye og gal frihet gir kaos – og for mye og gal orden skaper diktatur. Begge deler av forskjellige varianter og rettskilder har vi nok av rundt i verden. Norge ble bygd opp på rettskilden fra SINAI og de Ti bud som har fulgt oss i mer enn 1 000 år og er nedfelt i Grunnloven. Det er Norge med hele sin kulturelle arv som nå NRK og diverse minoriteter – delvis flyktet fra uholdbare tilstander i andre land – nå vil skape samme elendighet her om de skjønner det eller ikke." Les mer.

 • Amazing grace (11.08.10) Han siteres slik: ”Eg har mista mest heile minnet mitt, men det er to ting eg ikkje kan gløyme: At eg er ein stor syndar, og at Jesus er ein stor Frelsar”. Les mer.

 • Sulten herjer videre – men hva gjør vi? (09.08.10)  "Vi hadde en fundamental og farlig kornkrise i 2006-2008 – og en ny er under oppseiling nå – ikke minst på grunn av økende ødeleggelse av skaperverket som Herren har gitt oss som bolig og til forvaltning. De rike araberlandene har ødelagt sin natur – men har skjønt en viktig ting -at snart hjelper det ikke å ha penger – for det blir ikke mat å få kjøpt. Overskuddslandene legger ned eksportforbud som bl.a. Russland gjør nå. Da blir det lite på Norge og mat til sultne munner i u-land, misjonsland. Araberne kaster seg nå over jordressursene i afrikanske land, bl.a. misjonsland som Etiopia. Hvorfor gjør vi ikke noe med det mens det er tid?" Les mer. 

 • Miljøvernere lar ulven ødelegge miljøet (06.08.10)  "Så her må noen snart ta til vettet av hensyn både til bøndene, deres familier, husdyra og vår fremtidige matsikkerhet som er noe av det elendigste i Europa. Endog araberne fra deres ørkenstater driver nå med ”landgrabbing” bl.a. i Afrika, fordi de er klar over at ved en ny kornkrise hjelper ikke stor pengesekk." Les mer.

 • Menneskeretter uten Gud – en umulighet! (04.08.10) "Går man naturvitenskapelig til verks og analyserer mennesket, så finner en raskt ut at det består av litt over 70 % vann og resten humus og noe mineraler når det er ferdig formoldet. Human kommer jo av humus – altså: mold. Det understrekes av Bibelen når den sier at ”av jord er du kommet, til jord skal du bli,-” Men fra ismene og ideologiene lyder ikke: ”av jord skal du gjenoppstå.” Og den logiske slutning ut av dette er selvsagt at vann, mold og mineraler har da ingen menneskeretter og plikter." Les mer.

 • Norsk ungdom til feiladministrert Afghanistan? (02.08.10) "Når man leser den slags, undres man på hva norsk ungdom har å gjøre i internasjonale styrker som med så stor innsats for fred - ikke makter å skape denne freden. Har det noe å gjøre med at den slags folk som skal skape freden, egentlig ikke forstår de grunnleggende ting som må ordnes i et samfunn for befolkningen for at det skal skapes overskudd, velstand og fred." Les mer.

 • Bibeltroskap, ”Den hele Skrift” og konservativ (30.07.10) "Det som virkelig er farlig og som betyr noe er at Herren lukker til fordi en ikke tar vare på Ordet så det får ta vare på oss. Hva mennesker åpner og lukker kan være mer eller mindre ubehagelig – men spiller egentlig liten rolle. Så kan man være liten og svak, men ta vare på ”den hele Skrift” og da tar den – Han selv vare på oss og lar oss bære frukt i Sitt Rike." Les mer.

 • Rovvilttilbedelse – en ny religionsdannelse (27.07.10) "Mye av naturvernet som er på gang, minner mer om dyrkingen av skaperverket enn en god og riktig forvalting med en rett bruk/produser og vern. (protect and produce). Og det følger selvsagt i sporene av det frafallet fra dyrkingen av Skaperen som ga oss en rimelig rett og god forvaltning av norsk utmark. Det er intet nytt under solen." Les mer.

 • Store flommer i Kina (24.07.10) "Vil Kina ta tak i skogreisingen før deler av befolkningen blir skyllet på havet eller vil de fortsette å dyrke den sosialistiske ånd som raserer land etter land? Større problemer i Kina vil nok også legge et økt press på den internasjonale kornsituasjonen som balanserer på knivseggen! Norge har en selvforsyningsgrad på 35-40 % så vi kan også våkne en dag med tomme mager." Les mer.

 • Åndskreftene i kampen mot romerriket er glemt (23.07.10) "Nå er tiden inne til å sette i gang debatten om Nei til EØS og se å komme oss ut av denne avtalen som svinebinder så mye i Norge og gjør folk og nasjon mer eller mindre hjelpeløse i arbeidet for å sikre vårt folks fremtid." Les mer.

 • ”Hedre din far og din mor-” – og Europarådet (21.07.10) "At man nå både på Europeisk og norsk hold skal fjerne mor fra språket – og dermed også fra budet – vitner om en totalt kunnskapsløse og Gudløs maktelite – som tar mor, familien, velsignelsen og et lang godt liv fra folkene. Slike folk burde vært avsatt – for de tjener ikke folkenes interesser overhode." Les mer.

 • Statsråd Narvasete, budisme og pinsen (20.07.10) "Dette er altså den damen fra Sp som for noen år siden ble spurt om hvorfor vi feirer Pinse – og ikke visste svaret! Og hun er statsråd i en regjering som er konstituert av Grunnloven på ”evangelisk – luthersk” grunn og selvsagt skal forvalte ut fra denne overordnede lov. Ikke rart at man er så fjern fra læregrunnlaget og Gr.l. og anser den så betydningsløs at de ikke kan svare på de enkleste spørsmål ut fra denne lære." Les mer.

 • Misjonen ut av Etiopia – eller støtte i nøden? (19.07.10) "ECMY har nå over 5 millioner kristne – som trenger åndelig opplæring og hjelp både til ånd, legem og sjel. Det er ennå unådde grupper i det store landet – og denne store gamle staten kan være en viktig base for kristning av store deler av Afrika. Landet har enorme ressurser – ikke minst innen jord- og skogbruk for primærnæringene, men også mineraler, vann- og solenergi, men de må ha hjelp til rett forvaltning." Les mer.

 • Tine trekker seg fra studietur til Israel (15.07.10) "Og det var med svært små marginer jødene den gang overlevde – de sloss i mindretall 1:12 – og uten Guds inngripen som vi kan leses om gang på gang under 6-dagers krigen hadde Syria rensket ut alle jøder i området. Er det Tines politikk? Er det politikken til de som leverer råstoffer til Tine?" Les mer.

 • Illusjonistens fredsprosjekt: Europa (12.07.10) "Selve basis for økonomien forvitrer - skaperverket hvor alt av verdier skapes på basis av - blir borte under økonomien og dermed går det hele over ende i et vanvittig forbruk for å ende i kollaps - konkurs." Les mer.

 • Palestinsk stat – med sannheten imot seg (06.07.10) "Men hva da med alle de profetier som er oppfylt i eldre tid, oppfylt i vår tid og signaliseres om den nære fremtid som en kan se konturene av på den historiske himmel. Og Jesus selv refset fariseerne fordi de var gode værprofeter - men skjønte null av tidens tegn - som våre styrende i dag også!" Les mer.

 

 • Evolusjon ved tilfeldighetenes spill (30.06.10) "Kanskje de denne gangen nærmer seg Sannheten med sine 78 % tilfeldighet? Og da tenker jeg på at de snart når 100 % tilfeldigheter og dermed faller det hele sammen – for regner man sannsynlighetsregning på at universet, jorda og alt som lever på jorda skal ha blitt til av rene tilfeldigheter så er sannsynligheten for at det kan skje tilfeldig så forsvinnende liten at det blir helt u-sannsynlig. Det kan ikke skje." Les mer.

 • Verdibørsen, biskop Osberg og Hedningesamfunnet omfavner A. Øverlands opprør mot Gud. (28.06.10) "Under krigen så fikk Øverland gjennomgå ting i Sachsenhausen som førte til at han skrev diktet ”Han som skal komme” – en vakker Kristusvisjon. Og han var svært opptatt av Elias Blix sin diktning - noe som jeg har hørt nå avdøde rektor Hans Bovim fortelle om. Bovim lå på samme brakke og rom som Øverland. I Blixbiografien fortelles også den samme historien om samtalen mellom Bovim og Øverland om diktningen til Blix som tydelig imponerte dikteren Øverland." Les mer.

 • Utenriks: Vannet i Midtøsten (25.06.10) "Elvene og vannet i Midtøsten skal i endens tid - i enda større grad enn i tidligere tider - spille en avgjørende rolle. I disse områdene betyr vannet liv eller død. Det gjelder alt fra småelvene i og rundt Israel som Jordan med sidetilløp, grunnvannsbassenger, til de store elver som Eufrat og Tigris og ikke minst kjempen Nilen med sine 700 mil lange løp i Den hvite Nil og Den blå Nil." Les mer.

 • DØDEN fra millioner av år siden eller fra Adam og syndefallet? (21.06.10) "Det finnes vel også andre merkelige spekulasjoner, tankebygninger og forklaringsmodeller, men stort sett felles for det alt sammen – og spesielt darwinismen – er at de undergraver hele Bibelens autoritet og budskapet om at døden kom inn ved syndefallet til et høyst konkret menneske: Adam og ble gjenopprettet ved den andre Adam, Jesus Kristus. Døden kom altså ikke inn for mange millioner år siden som vi tror vi ser i fossiler av mange slag. Fossilene ble skapt av SYNDEFLODEN som også er en fornektet realitet." Les mer.

 • 90års jubileum med kraftig bismak (19.06.10) "Sosialismen om den er grønn, brun, blå eller rød er et stykke av samme alen." Les mer.

 • Kristen stat, kristenliv og misjonsarbeid  (18.06.10) "Er det rett å fortsette den enøyde kritikken av denne mannen og disse folkene – mens vi selv i vår margstjålne kristendom lar dem rive hele nasjonens kristne fundament og legalisere forførelsen av barn og unge, samt ikke har kristnet en eneste stat i alle de misjonsland vi har arbeidet i? (Prost O. B. Dahl) Svaret gir seg selv! Kristenfolket på hans tid var i alle fall svært takknemlige for den seieren disse karene vant for liv og kristenliv." Les mer.

 • Gi oss i dag vårt daglige brød. (16.06.10) Et nytt hefte på 104 sider er kommet i handelen og består av flere artikler der tanker om naturressurser, mat-, råstoffproduksjon og miljø i Norge og u-land deles med leseren. Heftet er skrevet av sivilagronom Jørgen Høgetveit, som selv har jobbet svært mye – både i Norge og i u-land - med de temaene som tas opp.

 • NEI til EU, men mot norsk Grunnlov? (14.06.10) "Europeisk politikk om dagen velter nye nordmenn over på et Nei til EU standpunktet, nå med omkring 60-70 % i følge nye meningsmålinger. Et EU med betydelig korrupsjon, sterkt katolsk preget og med et jag etter mammon. Det var dette vår norske Grunnlov bl.a. tok et kraftig oppgjør med i sin verdiparagraf – den som restaurerte norsk lovgivning helt fra kristningen av Norge. § 2 baserer seg på luthersk teologi og vil ikke ha noe med den ånden vi fikk og får fra det katolsk-facistiske Europa. Norges nasjonalsang bærer også Grunnlovens Ånd i seg og nevner konkret Roma!" Les mer.

 • Religionsdebatt eller ”Jeg er veien, sannheten og livet” (12.06.10) "Religionene er avguderi som forfører folk og fører dem inn et elendig liv og inn i den evige fortapelse. Dessuten skaper de mer eller mindre elendige nasjoner uten frihet, fred og bærekraft." Les mer.

 • Det suicidale Europa (11.06.10) "Skal barnetallet opp igjen må drapene ved sykehusene stoppes, morsrollen må få hedersbetegnelsen igjen og det må være en villet politikk på alle nivåer at vi skal ha barn i dette landet. Og far må bevisstgjøres sin viktige rolle i en hver familie!" Og "De vil Kristus til liv, men Han man kan ikke ta livet av sin Skaper – det er en iboende selvmotsigelse." Les mer.

 • ”Klappeånden” og ”Ingen applaus i Guds menighet”! (09.06.10) "Ånden og Herren kom til en utslitt Elias i ”den stille susen” – ikke applausen fra folket etter en forferdelig kamp og stor seier - og han ble godt hjulpet der i ensomheten." Les mer.

 • Pinsevenner o.a. frikirkelige forstår ikke betydningen av stats-kirken i Gr.l. § 2 (07.06.10) Det er i dag 105 år siden Norge ble et selvstendig og fritt land. Vi er også i dagene rundt Stortingets behandling av en rekke sentrale Grunnlovsparagrafer. Grunnlovens § 2 skal ikke behandles før sommerferien - og dato for dette fastsettes senere. Les artikkelen!

 • Antikrists ånd: Guds hat, jødehat og kristendomshat (04.06.10)   "I dag har vi enda større grunn til å rope om Guds hjelp med den ledelsen vi nå har – hvor det kun er en i posisjon – Kongen - som ber om å bevare Grunnlovens mest sentrale del: Grunnlovens § 2 og den ”evangelisk-lutherske religion” som statens offentlige religion, og de som bekjenner seg til den ere forpliktet at opdrage sin børn i samme.”" Les mer.

 • ”Nei, takk. Det ble så lite brorskap av det!” (03.06.10)  "Og brorskap ble det heller ikke noe av i deres ”solidaritet”, som stammer fra latin og betyr samhold mellom likesinnede. De andre blir holdt utenfor ”brorskapet” deres. Og nestekjærlighet de påstod dette hadde noe å gjøre med – kunne en bare skyte en hvit pil etter – ettersom den kollektive egoisme overtok også andres barn og penger." Les mer.

 • Jens Stoltenbergs omgang med terrorister (31.05.10)  "Etter min mening begynner regjeringens aktive handling å ligne faretruende på den aktive handling som norske politimenn utførte mot jødene under den 2. Verdenskrig. De arresterte jøder og sendte dem rett i døden. Nå støtter den norske regjeringen opp under Hamas, Irans diktator etc etc – disse som har som sitt store mål å utslette hver en jøde på jord. Når det er gjort følger de andre vanntro med, om de da ikke innen da har konvertert til islam? Og i praktisk handling kan en, etter mitt syn, nå lure på om det er trosretningen mange av de norske regjeringsmedlemmene besitter…" Les mer.

 • ”Det er Norge i rødt, hvitt og blått”? (31.05.10)  "Så vi forsetter å synge ”Norske mann i hus og hytte takk Din store Gud, Landet ville Han beskytte skjønt det mørkt så ut.” og ”Gud signe vårt dyre fedreland” og runder av med ”Gud sign vår konge god, sign han med kraft og mot, Sign hjem og slott! Lys for han med din Ånd, Knytt med din sterke hånd Hellige troskapsbånd Om folk og drott.” Det er Norge det!" Les mer.

 • Europa, Kerala og produksjonskulturer (28.05.10) "Karene fra Hans Nielsen Hauge, Ole Gabriel Ueland m.m. fl. til Jørgen Løvland var langt fra akademikere – men brukte sitt gode bondevett på sikker klippegrunn – bygde kultur og nasjon med bærekraft og fremtid. De visste ”Jeg skal gi dere fremtid og håp”. De fikk den og ga den videre til det norske folk. Det bør vi ikke glemme – og så innbille oss at alt blir så mye bedre om vi blir som alle andre og menger oss med dem og fjerne kulturer med helt andre åndelige røtter på en håpløs måte." Les mer.

 • NRK: Heller gå under - enn la seg ydmyke og gi seg (26.05.10) "I stedet for å kapitulere – la hjertet sønderbrytes og kaste på Han alt som tynger – minner de fleste mer om mannen som ligger i det frådende hav og gir seg til å vurdere redningsbøyen og til slutt sier nei takk!" Les mer.

 • Statens ansvar for mat til folket (24.05.10) "Så burde han ta hensyn til de andre svake naturgitte forutsetninger norsk matproduksjon lever under og at jordbruket er en vei til næring – ikke penger – som alle sekundære og tertiære inntjeningsveier er. Staten har selvsagt ansvar for å sikre sin befolkning. Hva har vi de ellers til?"

 • ROMs lange kamp mot Kristus og Hans menighet (21.05.10) "Den kjente britiske journalisten Wells hadde forstått det. På slutten av andre verdenskrig spør han offentlig: ”Hvorfor bomber vi ikke Rom?” Han hadde forstått at nazistaten ikke var noe annet enn en kopi av Mussolinis katolske fascisme. Det samme bekrefter for øvrig en av våre norske kirkehistorikere." Les mer.

 • Guds Rike – Jesus i frontalkollisjon med verden (18.05.10) "Her i Johannes evangeliets kp. 7-8 møter vi virkelig en av de kraftigste konfrontasjoner mellom Gud rike og verden representert ved datidens teologer og dommere. Den er virkelig til å få forstand av også for vår tid i rettsvesen og kirke." Les mer.

 • Velsignet 17. mai! (16.05.10) Dagen før Grunnlovsdagen vil vi henspeile på Grunnlovens Fundament, det tomme Kors. Dette tomme kors danner altså et godt samfunns basis og ut fra det springer familien og landets lover. Les mer.

 • Hvis utgangspunktet . . . . ; hvis l. Mosebok var feil? (14.05.10) ""Min gode og velvillige agent for utbredelsen av Evangeliet - d.v.s djevelens evangelium"; slik skriver Charles Darwin 8. aug. 1860 til mannen som benevnte seg "Darwins Bulldog"; Thomas H. Huxley, hvilken alt tolv år gammel leste James Huttons Theory of the Earth; m.a.o. geologi-ideer i opposisjon til Bibelen." Les mer.

 • Sjefer som ikke kan fag de skal administrere (12.05.10) "Uansett bør en hver toppleder ha faglig forankring i det han skal administrere. Han må kort og godt vite hva han snakker om når han åpner munnen og/ eller fatter sine vedtak." Les mer.

 • Kampsang for korset og Norges kristenarv. Sangen "Løft korsets fane høyt" presenteres her for første gang offentlig. Første vers leser du under. Vær med å spre noter og tekst! Lyd demo her
  Løft flagget høyt - det gamle korsets fane
  Så fritt det vaier - over Norges land.
  I rødt og blått og renhets farge
  I grønne lier— over vårblått vann
 • Om å gjøre folk ei ”greie” (10.05.10) "Men det er ikke dette vi snakker om her når det gjelder ”ei greie” - men den gode omgangs-formen som skaper hjelpsomhet og god tone blant folk som danner et stort eller lite samfunn – og som må finne sammen om man skal ha det greitt og godt. Det er noe av det samme som vi finner i den gamle gode norske dugnadsånd for fellesskapets beste – som staten nå gjør sitt beste for å ødelegge med forslag om skattlegging etc." Les mer.

 • Globalisering: finanskrise, vulkaner og ROM-krise (07.05.10) "Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden. Så driver man på med sine historisk-kritiske prosjekter og falske bibeloversettelser og økumeniske samtaler for å kunne enes i usannhet." Les mer.

 • Underlige og sprikende uttalelser om Dagens linje (05.05.10) "Dagen 29.04.10 har et intervju med flere av aktørene som sier det meste om spriket som nå er oppstått. Formannen Nils Arnt Lines har flere merkelige utsagn:" Les mer.

 • Bønnehåndbok for fariseere Vi minner her om en Gjestekommentar av Guttorm Raen fra 2005 som i dag er enda mere aktuell. Raen skriver: "Men nettopp derfor tror jeg det kan være nyttig å ta den fram som et typisk eksempel på en åndelighet som blir mer og mer fremmed for evangeliet. For det ser ut til at vår tids kristendom preges stadig mer av at en ikke bryr seg om Jesu advarsel mot "fariseernes og saddukeernes surdeig" – fromhet som setter egen vellykkethet i fokus framfor Kristi nåde, og religiøsitet opptatt med verdslige interesser mer enn det evige." Les mer!

 • Bare sult i Norge – får ekspertene til å våkne (03.05.10) "Verdenssamfunnet lovet seg selv for noen år siden at de skulle halvere sulten i verden fra ca 500 millioner til 250 millioner – isteden har sulten vokst til godt en milliard, og finanskrisa forsterker den ytterligere. Bistandsmidlene til landbruket i verden var på 17 % i 1980 og er sunket til 3,8 % i 2006! Det er verken åndelig eller humant – spør du meg." Les mer.

 • Guds Levende Ord (01.05.10) "Fjerner man Guds Ti Bud i en nasjon så vil selvsagt nasjonen lage sine egne lover basert på menneskets relativisme og dermed berede sin egen undergang. DERMED har også Guds lover en funksjon, selv i et frafallent folk, ikke minst for å vekke folket igjen til syndserkjennelse!" Les mer.

 • Alkohol  (30.04.10) "Det må igjen forkynnes hva Bibelen sier om rus – også alkohol." Les mer.

 • Kjærligheten (28.04.10) "Kjærligheten har også som sin oppgave å drive mennesket til syndserkjennelse – slik at mennesket til sist sier ”Gud har rett om meg at jeg er en synder i tanker, ord og gjerning og jeg kan intet bidra til min frelse! På det grunnlaget og kun det, kan et menneske få ta i mot Jesus Kristus som Forsoneren." Les mer.

 • Noe fundamentalt galt i misjonsarbeidet? (26.04.10) "Like lite som Hans Nielsen Hauge og haugianerne avviste folks praktiske nød, gjorde heller ikke Jesus det i møte med folket som trengte hjelp mot sult og sykdom – selv om det er Ordet som er basis og visdomskilde for dette også - og for det evige liv. De reiste frie nasjoner i velstand og ordnet fredelig rett. Norden ble ”Det fredelig hjørne av Europa” – som før de store vekkelsene og praktiske hjelp – var noe helt annet. Les mer.

 • Dagenstrid igjen og igjen og igjen (22.04.10) "Dagen er igjen i krise. Tre redaktører er forsvunnet i kriser over noen titalls år. Nå har redaktør Hove meldt sin avgang etter en beveget generalforsamling hvor han ga uttrykk for så fundamental og samvittighetsbelastende uenighet med styreformann Lines – at han med hjemmel i Redaktørplakaten valgte å si opp. Av alle ting vil han tjenestegjøre i Den norske kirke! Eneste trøst en har oppi alt bråket – som jeg minnet meg selv om i forrige strid - er at media og de store talerstolene må det være viktig for den onde å få makt over! Da blir det selvsagt bråk." Les mer.

 • Kulturrevolusjon fra Ibsen til Øverland og sekstiåtterne (21.04.10) "Henrik Ibsen var egentlig en meget begavet stakkar med brutte bånd til kristendommen og familien sin i Skiensområdet, barn utenfor ekteskap i Grimstad og til slutt ”flyktning” fra landet og ble værende i Rom i mange år. Hans forhold til Norge var fylt av mye bitterhet. Og hans indre hadde tatt sin tilflukt til Darwin som den danske jøden Georg Brandes hadde brakt til landet." Les mer.

 • U-sant, forsantholden - til levende tro på Sannheten. Et forsøk på apologetisk førstehjelp. (19.04.10) "Det er mange tankebygninger av avguderi, ideologier og såkalte vitenskaper som i dag avviser og sperrer veien til den eneste, sanne og levende Gud med den frelsesvei som ”ikke oppkom i noe menneskehjerte” og ingen avguder kan vise maken til. Blodets Messias med vårt skyldbrev til korset og oppstått til vår rettferdiggjørelse. Det er som Tor Johnsen sier det i et dikt: ”Eg har ikkje Gud, eg spør kvar du er”." Les mer.

 • Ap spisser sin totalitære praksis (15.04.10) "Tore Eikeland har altså feil om han benevner Norges basis kristendommen som vranglære og indoktrinering, mens han har rett om han for eksempel mener Shariaundervisning, jødehat og Djeveltilbedelse. Samtidig har foreldre som ikke deler ”evangelisk-luthersk” (i følge § 2) selv et valg om hvilken undervisning de vil gi sine barn, men staten skal altså holde seg til Grunnloven. Av dette følger det at statsstøtte kan og skal gis slike skoler og skoler drevet av staten har å forholde seg til den evangelisk-lutherske religion. Så enkelt er det. Sier man noe annet er man altså i strid med Norges rettsgrunnlag – hvilket sosialismen er." Les mer.

 • "Åndskamp i skole og samfunn. Stern – Strid." (14.04.10) Kåre Kristiansen: "Jeg vil anbefale alle som interesserer seg for foreldrenes rett til å velge oppdragelse og undervisningsmateriell til å lese denne boken. Den gir for det første et klart bilde av hvor utvannet respekten for foreldreretten er blitt, og den gir også et skremmende bilde av hvor langt avdriften fra skolens kristne grunnlag er kommet. For alle som ønsker å bevare vårt tradisjonelle verdigrunnlag i skolen og for alle som mener at foreldrene fortsatt skal være de som har den avgjørende innflytelse på sine barns oppdragelse, er boken et nødvendig vekkesignal." Les mer.

 • Åpent brev til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité - Grunnlovens §2 (12.04.10) "La oss også i 2010 kunne feire 17. Mai med en innstilling fra dere som ikke har lagt vår Grunnlov i grus. Om noen ønsker å legge den i grus - håper en at de som ikke ønsker det lager en meget klar og tydelig dissens som blir stående gjennom årets 17. Mai, inn i Stortingssalen i uke 22 og inn i historien – helt til folket igjen våker!!!" Les mer.

 • Vatikanets dødsmesse (12.04.10) "Denne Skjærsilden, det at man ”får en ny sjanse” etter døden til å komme til himmelen er en alvorlig gal lære. Guds Ord skriver til oss: ”Gå inn gjennom den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den;” Matteus 7,13. Røveren på korset fikk også Jesu Ord på at han i dag skulle bli med til paradis og ikke veien om en skjærsild!" Les mer.

 • Norsk gulrotproduksjon (09.04.10) "England frykter at mangel på effektive midler er en viktig faktor som gjør at de spør seg om de vil klarer å dyrke nok grønnsaker til egen befolkning i relativt nær fremtid. De som stiller seg slike spørsmål vet selvsagt at det hadde vært ønskelig med null forbruk av pesticider, men klimatiske og andre forhold gjør at en må ha noe tilgang på kjemiske midler i matproduksjonen for i det hele tatt å overleve på jorden." Les mer.

 • Skrikene fikk overhånd – retten gikk under (07.04.10) "Men det er bare det at det går godt an å ha flere tanker i hodet samtidig – spesielt når Bibelen så tydelig forteller oss hvor pill råttent menneskene og deres kirke- og rettssystem var som han måtte dø for. Og hva skjedde? De ble åpenlyst stilt til skamme! Døde stod opp, tempelforhenget revnet inn til det Aller helligste der Gud møtte dem som søker Ham – og den henrettede stod opp fra de døde og viste seg for så mange at ingen kan motbevise det!" Les mer.

 • Rom i norsk samfunns– og åndsliv. Tilbake til Rom i endetiden?  (06.04.10) Nytt hefte om Norges sakte tilbakevending til Rom og andre ideologier i kirke og samfunn. Det arbeids målrettet og systematisk. Last ned hele heftet!

 

 • Vielse og ekteskap i lys av 1. Mosebok og skapelsen (03.04.10) "Jorden og de første menneskene ble ikke skapt slik som Bibelen forteller det om Adam og Eva, de som Gud skapte og sa at skulle være ”ett kjød” og oppfylle jorden, sier bl.a. teologene og mange andre. Men det var Gud som gjorde det med èn mann og èn kvinne foran sitt åsyn og velsignet dem med hver sine oppgaver. Det var èn mann og èn kvinne Gud førte sammen foran Sitt åsyn og velsignet dem – og det er det som skjer også ved alteret i Guds hus. Slik skal disse to forenes. Det er vielse og ekteskap." Les mer.

 • Herren din læge – om Bibelens helseforskrifter (29.03.10) "I 5. Mosebok, kp. 23 v. 12-13 ”Du skal ha et sted utenfor leiren som du skal gå ut til. Og mellem dine redskaper skal du ha en spade; med den skal du grave et hull, når du setter dig der ute, og så igjen dekke over det som er gått fra dig;-” Dette påbudet gjorde at man fikk avføring og urin bort fra bostedene til folket. Det skulle være utenfor leiren. I tillegg skulle det ned i jorden og dekkes til – og det er det sikreste sted å grave ned urenheter – som vi også gjør bl.a. med døde mennesker." Les mer.

 • Yohan barnevandreren (26.03.10) Vedlagt finner du detaljert informasjon om barnevandringene på Sørlandet, klipt fra Morsdagshefte 2010. Stoffet er hentet fra områdene der Yohan barnevandreren henter sin historie fra. En vil anta at flere vil se på dette som svært interessant og viktig del av norgeshistorien. På side 2 kan du også lese leder nr 1som omhandler barnevandringene. Stoffet tekstdel kan brukes ved kildehengivelse. Les mer.

 • Netanjahu i Washington og Israel på alles lepper! (24.03.10) "Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.” Les mer!

 • Grunnlovens § 2 og tidl. stortingspresident Inge Lønning  (24.03.10) "Det Inge Lønning skriver, er det rene tøv – for ikke å si et mesterstykke i forførelse. Selvsagt har vi visst hva verdigrunnlaget for det norske samfunn var og er. Det var og er det menneskesyn og ånd som den evangelisk-lutherske reformasjon og vekkelseskristendom brakte vårt folk. Menneskerettene finner I. Lønning fra § 96 og utover. Og forandring er ikke tillatt ut fra Høyres slagord «forandre for å bevare». Forandring som strir mot den evangelisk lutherske ånd er tvert i mot forbudt. Skjer det, er det gjenstand for Riksrett. Vår første utenriksminister og stortingspresident Jørgen Løvland sa noe helt annet enn I. Lønning da han talte på Eidsvoll i 1914. Slik talte Løvland:" Les mer!

 • Hamas betyr vold – og NRK`s reporter er Wold (22.03.10) Jeg landet på Bole flyplass i Addis Abeba 12. september 1974 den dagen keiseren ble tatt og den Røde terror etter hvert tok seg uhyggelig opp. Da lærte jeg sannheten i det gamle ordtaket at sannheten er den som først drepes i krig. Men vårt geografiske område er enda ikke i krig – så vi burde holde sannheten høyt for fredens sak.

 • Statsfeminismen (19.03.10) "Professor em. Erling Danbolt skrev i 1978 om ”det nye kjønnsrollemønster” som streber mot det store mål ”likestilling.”Han dokumenterte at Likestillingsloven var en totalitær fullmaktslov. Han nevnte ord som ”morsbestemt abort, inngrep i trosfriheten, ordet ”ekteskap” utgår, opphever trosfriheten og mot Grunnlovens §2”." Les mer.

 • KrF super”liberal” – og de ”rød-grønne” totalitære (18.03.10) "Så hva har vi da å vende oss til når de en onde morgen renner i vårt velstandsland – hvor fundamentet rakner og sandgrunnen åpenbares under Det norske hus – i en verden med stadig sterkere stormkast? Vel, vi har enda Skriften og bønnene og frihet til å tale og skrive det vi mener er rett. Og SANNHETEN er den sterkeste kraft i seg selv!" Les mer.

 • Fedrenes lange kristningshistorie fordunklet? (17.03.10) "Hvorfra og hvordan inntok kristendommen Norge. Har vi fått vite hele sannheten om våre røtter til Kaukasus og Midtøsten, ja endog til jødene og den lange kampen mot Romerriket i øst og vest – riket som nå kommer igjen? Etter profeten Daniel skal Romerriket vokse seg sterkt igjen – men til slutt knuses av Guds rike. (Daniel 2,34 – 35 og 7, 27)"

 • Om å tale eller tie til øvrigheten! (15.03.10) "Det er en utbredt misforståelse blant kristne og ledere at kristenfolket skal tie overfor makthaverne i ”det verdslige regiment” som er overlatt til fornuften og menneskets makt. Ikke minst er det utbredt blant bedehusets folk – forkynnelse og misjon har prioritet." (...) "Nå våger man knapt nok å ta fram slike tekster som nevnt over – langt mindre relatere dem til dagens makthavere – for ikke å si å tiltale dem direkte mann mot mann. Når hørte du det sist forkynt og hevdet offentlig på direkten til de som burde få høre det? Hvorfor taler ikke generalsekretærer og deres styrer så det runger over landet. Velger man saker og ord med omhu ville sikkert de store media sørge for at det ble hørt og motsagt – men store deler av folket ville glede seg og si: endelig!" Les mer.

 • Posten kommer ikke – og togene går ikke, og - - (12.03.10) "Uansett er det folk som må gjenreise nasjonen når dere har lagt den mer eller mindre i ruiner. Så vi ser fram til at dere forsvinner med det aller første. De lite utdannede, men dannede bygde både posttjeneste og jernbane, ja hele nasjonen med landbruk og forsvar - og fikk det til å fungere for over hundre år siden! Det var mannfolk det!" Les mer.

 • Den lille åpne bakdøren i forsvarsverket (10.03.10) "Vi lar fienden ta over kirke og Storting og hjem og barna, og få synes å se hvor ”dørene” står vid åpne fordi Guds Ords sverd ikke er på plass. Og dette har vært en lang og vond historisk prosess i vårt kjære fedreland. Mange trodde det skulle gå over bare vi tidde og tålte og ba til Gud uten å svinge Ordets sverd, stenge dørene og mure igjen åpningene. Men Luther sa at soldatens lojalitet skal prøves der striden står. Og Gud trekker selv profeten til ansvar om han ikke taler ondskapen til rette. Da vil han kreve blodet av profetens hånd, men ikke hvis han har talt og advart." Les mer.

 • Fra Soria Moria til Gulag? (09.03.10) "Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.” Og videre ”Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst.” Les mer.

 • Kr.F. menighet eller politisk parti? (08.03.10) "Man innså videre at bygget man inn samfunnets lover og lærte den oppvoksende slekt dette – bl.a. gjennom solid kristendomsundervisning - ville det skape optimal frihet med styring innenfra i det enkelte menneskehjerte og sinn – og minimal offentlig makt trengtes for å tvinge retten på plass. Fordi mennesket er ondt var maktfordelingen sentral i Grunnloven." Les mer.

 • AKF med hjelp mot frafallet blant ungdommen (06.03.10) "AKF kommer gjerne rundt til større og mindre grupper med dette opplegget for en kveld på ca 3 timer fra kl 19,00. Vi kan i alle fall love å komme til steder ca 8-10 mil fra Evje – kanskje lenger om det er et greit opplegg – men dere må ordne med lokale, annonsering, kaffe og litt til kaffen. Vi tar gjerne også et offer til støtte for arbeidet." Les mer!

 • Melkeføde – lite krevende for voksne mennesker (05.03.10) ”Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre. For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde. For hver den som får melk, er ukyndig i rettferds ord, for han er jo et barn; men fast føde er for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser opøvd til å skille mellem godt og ondt.” Les mer.

 • Holmekollen, Romøren og Statsråden (04.03.10) "Så er spørsmålet: Hvilke signaler har det kommet fra den hissige statsråd Huidtfeldt om hvilken opprydning dette, for henne, problemet skulle gis? Dette spørsmålet bør norsk presse snarest dybdedykke i." Les mer!

 • Dagens sporskifte i forhold til Grunnloven og sin gamle redaktør Arthur Berg (03.03.10) "Den såkalte Stern-saken har mange oppsiktsvekkende og interessante sider. Den har ikke minst en lekse å lære oss når det gjelder spørsmålet om skoleverket vårt skal kristnes på ny eller avkristnes fullstendig. En norsk rett har slått fast at den kristne formålsparagrafen for skolen betyr noe. En skole med en kristen formålsparagraf er ikke det samme som en skole uten kristen formålsparagraf. Vi er lenge blitt tutet ørene fulle av den oppfatning at kristne formålsparagrafer har ingen betydning, enten de står i Grunnloven eller skoleloven." Les mer.

 • Fennefossen og strømpriser (02.03.10) "Kraftselskapene ble i sin tid bygd for innbyggernes skattekroner – ikke for å tjene penger – men for å skaffe varme og lys og energi til arbeidsplassene våre i et mørkt og kaldt og fattig Norge." "Saken er likevel den at de etter de gamle kjørereglene for de store vannmagasinene, skulle ha vann for 1 ½ år som sikkerhet – nå tømmer de magasinene etter som markedene gir fortjeneste." Les mer.

 • Det er stille… (01.03.10) "Vil ikke fotfolket i bl.a. Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet - snart kreve at de pengene som de gir i gaver kommer til sin rett i å forsvare deres tro her i Norge ”mot makter og myndigheter”? Kan en ikke kreve at de som er satt til å styre organisasjonene kommer ut i fritt lende og forsvarer offentlig den tro de sier de tror på? Hva frykter de? Verdens hån? Men hva med Guds Ord, Gud Selv?" Les mer.

 • Norge støtter okkultisme (01.03.10) "Departementet skulle tatt onde ved roten, men isteden angriper departementet skoler som avviser homofili pga at det strider mot Naturretten, skoler som mener det er forskjell på kvinner og menn mht hvilke arbeid en kan inneha (for eksempel prestegjerningen) og de skoler som ikke ønsker å hjernevaske barn med de svært tynne hypotesene darwinismen bygger på. Men Satanisme er visst greit for Halvorsen – det overrasker ikke." Les mer.

 • Dagbladet for naiv til å være redd? (24.02.10) "Men nå synes disse onde åndskreftene å komme med makt – uten at Dagbladet og store deler av Media-Norge makter annet i trykkefrihetens navn enn tåpelige fornærmelser av Koranen. En skikkelig kritikk av Koranen og forklaring av muslimenes herjinger rundt Middelhavet og mot Europa – synes de ikke å ha peiling på." Les mer.

 • Kunnskapsløs peptalk i Agder KrF (24.02.10) "Kristendemokrati ble lovprist i høye toner - men demokratiet stod ikke høyere i kurs enn at uttalelsen fra årsmøtet var ferdigsnekret og skulle ikke debatteres over. Og grasrota som hadde kjørt lange veier i uværet - fikk altså i starten 3 minutters taletid for ganske raskt å bli skåret ned til 2 minutter – hvilket ble stemt over uten opptelling, men med noen raske øyekast fra dirigentbordet som suverent fastslo at 2 minutter ble det." Les mer.

 • Skapelsestiden og Guds Ord – en meget alvorlig sak (23.02.10) ”Det vil si, Gud skapte Adam og Eva (1. Mos. 1, 26-27) akkurat i begynnelsen – ikke noen 4,5 milliarder av år etter begynnelsen, som moderne evolusjonister vil ha oss til å tro. Se også Mark 13, 19. Det er overhode ikke rom i Skriften for geologiske tidsaldre, og kristne som kompromisser om denne sak for å oppnå akademisk aksept, undergraver Guds Ord.” Les mer.

 • Karl Marx og Friedrich Engels i Storting og Regjering (19.02.10) "Richard Wurmbrandt ble fysisk forfulgt og torturert i sitt hjemland av marxistene for sin tro på Jesus. Om ikke lenge er det de kristne i Norge sin tur – marxister i Norge er ikke annerledes en i andre land. Men legg også merke til at Vår Skaper er også lik over hele jorden, og Han skal en dag binde Satan forgodt i Fortapelsen – la ingen bli med Ham dit!" Les mer.

 • Skriften på veggen Kåre Willoch? (18.02.10) "Men jeg tror vi dessverre ikke kan vente at en person som hevder kvinners selvbestemte (hva med barnet og faren og morens senskader?) rett til abort skal tenke logisk og korrekt i disse saker. Han har allerede brutt med den mest sentrale menneskerettighet - Retten til Liv. Og da vil man naturlig nok ikke fortelle de som lever homofilt at de utsetter seg for en enorm økt sykdoms- og dødsrisiko pga smittefaren. For en nestekjærlighet Willoch? Og man kan kanskje heller ikke forvente at han tar avstand fra Sharialovgivningen om man bare kan få bukt med de kristne, for de er jo verre en alt annet i hvert fall de fundamentalistiske – de som bygger sitt liv på et fundament. De som bygger sitt liv på sandgrunn dem liker han." Les mer.

 • 11. september på norsk jord? (17.02.10) I Norge bruker vi ordet ”Ugyldighet” mht et innvilget statsborgerskap på uriktige premisser og det betyr følgende: ”Dersom søkeren har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, og disse hadde vesentlig betydning for vedtaket om statsborgerskap, kan statsborgerskapet bli kalt tilbake. Statsborgerskapet kan også bli kalt tilbake dersom søkeren mot bedre vitende har unnlatt å informere om forhold av vesentlig betydning for vedtaket.” (Kilde: UDI.no)

 • Skapelsestiden igjen og igjen – Kvalbein fronter Bibelkritikken (15.02.10 "Min mening er at det syn Kvalbein forfekter – ikke er forenlig med Guds Ord – og følgelig er å betegne som vranglære og vranglæreren er da Kvalbein. Og bruker han sine ressurser til å spre denne vranglæren er han, etter mitt syn, farlig også for ungdommen. For den gift som bibelkritikken innehar har satt mang en sjel i en slik situasjon: ”Kjødets lyst og sjelens ubotelige ensomhet. Over ingen Himmel under blot en grav.” Mennesket er fratatt sin kontakt med sin Skaper – og har mistet Håpet. Det er ikke få jeg har hørt om har fått slike problemer i møte med Bibelkritikken." Les mer.

 • Ikke et ord om Morsdagen i media? (13.02.10) Og på denne dag en ekstra stor takk til våre mange selgere og flere tusen trofaste abonnenter. Vi kjemper fordi kampen er fundamental for at fedrelandet og misjonsnasjonen Norge skal bestå om Gud ennå gir tid. Derfor legger vi ut hele Morsdagsheftet som pdf file. Du kan lese alt gratis til glede for MOR og hjemmet! LAST ned her.

 • KrF trofast mot Bibel og forutsigbar? (12.02.10) "Men det vi trenger mest av alt, er forkynnere som med bibelsk kraft og myndighet står fram på bibelsk grunn og taler SANNHETEN også inn i det verdslige regiment – ellers går det folket vårt ille både for tid og evighet. ”Når kusken er gal”, er det en sentral del av fronten som Kristi soldater må møte opp på i åndskampen. De gjorde det i 1942!" Les mer.

 • Kvinner og guttekåthet skal herske, sier profeten Esaias (10.02.10) "”Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!” Største vanære var barnløshet!" Les mer.

 • Inger Lise Hansen hylles av sine egne i media og de går alle sin dom i møte (08.02.10) "...under Kjell Magne Bondevik som sparket en antiabortprest og ikke ville uttale et klart nei til bladet Stern som var pornografisk og nazistisk. Under Svarstad Haugland, som etter hukommelsen nærmest skrøt av å lese Cupido, gikk partiet mer i forråtnelse. Så kom Høybråten og administrerte abortloven og nå sist ut Hansen (med bl.a. sitt syn på Jerusalem) og Ropstad (støtter homofil etc) som et alen av samme stykke – Ropstad ”noe sluere” kan hende?" Les mer.

 • Ekteskapets begynnelse, innstiftelse og vigselsretten (08.02.10) "Hva sier man så til ungdommen på avveier: ”Lær den unge den veien han skal vandre – så viker han ikke av fra den når han blir gammel.” Ordspråkene 22, 6. Ja, hadde man enda gjort det med et omsorgsfullt forkynner- og foreldrehjerte – så hadde ikke så mye av verden fått tak i barna og ungdommen og ført dem på avveier. I stedet har man overlatt til verden å lære ungdommen om ekteskap og samliv med en masse pirrende vranglære som vekker lyster og legaliserer gale opplegg og fører på avveier. Men det finnes nådens tilgivelse for all synd som bringes fram for Gud i erkjennelse, bekjennelse og mottagelse av syndenes tilgivelse og inngåelse av samliv etter Guds vilje fra Edens have." Les mer.

 • Mannen i dress – kvinna mer eller mindre avkledd? (05.02.10) "”Alle ytre tegn som åpenbarer et ublu hjerte. Det kan være øynenes og ansiktets miner, legemets uanstendige blottelse, uanstendig klesdrakt, lettferdig kyssen, dans, springen og lignende.” (uth.av f.) Les videre selv og kikk etter i Jakob 1,14-15, 1. Kor. 6,15-18 og Matt. 5,8." Les mer.

 • Stortinget respekterer ikke Grunnloven og fedrenes kamp (03.02.10) "Nå stiller de seg fram den ene etter den andre av folkets talsmenn med bilde av Eidsvollsforsamlingen bak seg – og man kan bokstavelig talt si at de har vent Grunnloven og kristenarven ryggen i frihetens og toleransens navn. Arme mennesker som ikke forstår at det er de få land i verden som har et slikt fundament – som også har FRIHET og fred. Norden ble ”Det fredelige hjørne av Europa” – da kristendommen fikk makt også i samfunnet, og dets lover for hvordan forholdet til Gud, natur og ting og medmennesket i hjem, menighet og samfunn skulle være."

 • Grunnlovens gamle frihetsånd fjernes (01.02.10) "Den 9. april 1940 stod helsedirektør Karl Evangs forslag til fosterdrapslov på Stortingets agenda. (Vi har skriftlig dokumentasjon) Da smalt det. Da sa Ludvig Hope – kanskje største lekforkynner etter H. N. Hauge - det vi kan lese i ”Kyrkja i storm”: ”Like brått som uventa kom stormen over oss. No er me og kome under domen, og eg trur straffa vert hard og lang.” Da det smalt i 1914 i 1. verdenskrig, sa vår første utenriksminister Jørgen Løvland: ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og vår Herre.”" Les mer og spre oppslaget!

 • I begynnelsen var Ordet (29.01.10) "Det en ser er at pluralismen (”sameksistens av forskjellige grunnsyn”) har et betydelig innslag i mange sammenhenger, som benevnes kristne, og den styrer tankegodset og derigjennom ytringene! På misjonsmaken benevnes pluralismen som hedenskap – hvorfor bruker vi ikke det samme begrepet her i Norge?" Les mer.

 • Verdens snobbeskap flykter fra livets bonde (27.01.10) "Det eneste virkelig grønne livsbærende område i Midtøsten er Israel. Da de tok over denne lille flekken, var det ørken og sump, og Det jødiske nasjonalfond satte inn sin bibelske og realistiske forvaltning for gjenreisning av landet. De hadde en selvforsyning av mat på 3-4% i starten – nå over 90% samt masseeksport av grønnsaker, frukt, blomster etc. etc. I Gaza var det flott landbruksdrift med avanserte veksthus. Med det samme araberne tok over, ble alt smadret! Å reise med jødenes fagfolk i Negevørkenen – som jeg gjorde i 1985 – er noe av det mest inspirerende jeg har opplevd i en grådighetens døende verden."

 • - Morsdagsheftet inn i kampen for morsrollen  (25.01.10) "5. Hvordan kan folk rundt omkring i landet gjøre det for å bli med på å spre dette heftet - det er vel viktig at folk tar kontakt tidlig? Ja, først må en bestemme seg for å delta i kampen for vår felles framtid – og forstå at ”mange bekker små, gjør en stor å”. Den enkeltes lille bidrag med å spre Morsdagsheftet over hele landet – kan på sikt bety uendelig mye." Les mer.

 • Artikkel og pressemelding fra Akademi for Kristen Folkeopplysning - Ny Ekteskapslov. (21.01.09) "Under finner du en lengre utredning om den Nye ekteskapsloven. Som en kort oppsummering for pressen uttaler en følgende: Vi har ikke tro for eller våger å anbefale noe annet for unge par som skal gifte seg, enn å inngå en avtale seg i mellom formelt med vitner og tinglyse avtalen. (Den kan gjerne orientere seg etter gammel ekteskapslov) Videre skal paret sørge for en kristen vielse i en sammenheng som arbeider på solid bibelsk grunn og man evt tilhører og som ikke vier under Ny ekteskapslov. (som har frasagt seg vigselsretten) Alt annet vil være å gi aksept i teori og praksis til statens Nye ekteskapslov som er ubibelsk og ukristelig, en lov som gir aksept til sodomi m.m. og Bibelen fordømmer på det sterkeste. Les vår utredning og begrunnelse under."

 • Bibeloversettelser: jomfru eller ung kvinne? (20.01.10) "At lekfolket skal være så dårlig utrustet at man stadig må få nye oversettelser for å kunne forstå hva ”som står skrevet” - virker merkelig. Ungdommen skaffer seg utdannelse i flere språk. I Israel sies det at man ikke forandrer det gamle språket. Men er det et problem med å forstå ordene – lager man en forklarende fotnote. Da mister man ikke ord man trenger for å forstå gammel litteratur." Les mer.

 • Hans Nielsen-Hauges fundament fjernes av norske politikere (18.01.10) "Så kom Hauge i 1796 uten opprør, men med Guds Ord til folket og praktisk hjelp for å ta i bruk «Guds gåvor» naturressursene. Han ga ut den første lærebok i landbruk blant annet og startet mange familiebedrifter. Han brakte frigjøringens sædekorn fra Gud som ga oss Grunnloven på «evangelisk luthersk» grunn. Hans venner som Ole Gabriel Ueland med flere fulgte ¬opp som stortingsmenn. Bondetinget fikk flertallsmakt i 1833 og ga oss formannskapsloven i 1837 som flyttet makten fra prester og futer til folket i frie valg. Dette er en stor og rik frigjøringshistorie..." Les mer.

 • Hva KrF-ledelsen ikke forstår (15.01.10) "Når den siste kjerne av velgere – helst eldre trofaste partislitere gir opp – da er KrF ferdig. Det er det de nå må forstå. Om de forstår det – er det bare en vei ut – å gå tilbake til KrFs gamle statutter med forankring i Guds ord og Grunnloven slik den var – og ta kampen som det troende kristenfolk lengter og ber om at noen i KrF våger å ta." Les mer.

 • Homofili er ikke natur-likt  (13.01.10) "Det er en dødskultur vi ser man vil påtvinge barna våre! Livets kultur vet vi hva gir oss – den er grunnfestet i vår Norske Grunnlov i § 2 med flere. Det er en liten aktivistgruppe Mimi Bjerkestrand er en del av – og hun vil som sagt tape den kampen. En nasjon kan i lengden ikke leve i strid med naturretten – det er en naturlov." Les mer.
 • Global oppvarming i sprengkulde (11.01.09) "Og enda mer skeptisk blir en når disse verdens mektige – riktignok snakker om å bevare skog – men ikke med et ord peker på noe av det mest fornuftige man kan gjøre i en sterkt avskoget verden: å reskoge den, som jødene har gjort det – samt samarbeide med dem. Det ville ha en enorm effekt på CO2 situasjonen, vannhusholdning og tørke og nedbørsbildene. Men det glemmer man - også professor Jørgen Randers i sin norske utredning. Det nevnes knapt enda det ville være et uhyre effektivt middel."
 • Barack Hussein Obama: fører eller forfører? (08.01.09) "USAs nyvalgte president har en glitrende fremtoning, vakker og selvsikker selv – en vakker kone, både intelligent og velkledd og to pene småjenter. Hans slentrende gange og store veltalenhet tar de fleste med storm, og verden omfavner han." Les mer.
 • Intelligent Design (ID) hva er det? (06.01.10) "Konklusjonen blir da: Vær meget forsiktig med å bruke ID begrepet, hvilket en egentlig bør la være siden Gud Fader er heldekkende for den ID som finnes! Om det skal brukes MÅ det umiddelbart legges til èn forutsetning: Intelligensen befinner seg kun i Himmelen hos Den Treenige Gud, Han som Skapte himmel og jord på 6 dager og hvilte på den 7. dag." Les mer.

 • Norge på linje med ånden fra Mekka? (04.01.10) "Kort kan vi så nevne følgende: Nasjonalsosialisten Hamsun skrev avslutningsvis i sin nekrolog over Adolf Hitler: ”Og vi, hans nære tilhengere, bøier nu vaare hoder ved hans død.” Hamas har på agendaen å fjerne jødestaten og jødene fra jordens overflate. Boken ”Øyne i Gaza” kunne vært skrevet av innfødte arabiske Hamas terrorister, boken er full av dokumenterbare feil. Og en kan jo undre seg over hvorfor Hamasledelsen i deler av krigen i Gaza i januar 09 la sitt hovedkvarter i kjelleren på sykehuset der Gilbert jobbet? Støre (les regjeringen) er i ord motstander av Irans atomoppbygging, men i praksis har han god kontakt med Irans like og muligens Mahmoud Ahmadinejad selv." Les mer.

 • Om endetid og treplanting (04.01.10) "Hvor jeg vil med dette? Jo, sette fokus på den sannhet at vi har fått et forvalteransvar av Gud i 1. Mosebok. Kp. 1, og så lenge vi er her på jorden, må vi forvalte dette skaperverket, ”Guds gode gåvor” (H. N. Hauge) så vi kan ta oss av hverandre med mat og klær – det som Bibelen prioriterer først av jordiske ting: det daglige brød og far og mor, familien. Dette må vi gjøre både i Norge og i de mange misjonsland. Men her svikter det mye og ofte." Les mer.

 • Jens Stoltenberg mangler bakkekontakt  (01.01.10) "Og når en vet at noen av verdens verste jødehatere sitter i den norske regjering (Norge er blitt kjent internasjonalt for dette etter hvert) så kan en begynne å lure – når en vet at regjeringen sier de tar klimaproblemene på alvor. Regjeringen vet kanskje at jødene sitter på noe av verdens beste kompetanse på ørkengjenvinning, på jord- og skogbruk i tørre strøk og vannhusholdning. Alle fagområder som verdens skriker etter kompetanse på! Hvorfor lar vi oss hjernevaske? Godt nytt år?" Les mer.
 • Intelligent Design og dikteren Tor Jonsson (01.01.10) "Kven skal eg takke for det eg fekk li, så gleda fekk grunn å røte seg i? Skogen har gøymt meg og jord har eg femnt, men kven eg skal takke har ingen nemnt." Les mer.