Arkiv for 2009 – www.kommentar-avisa.no

 • Bjørnstjerne Bjørnson – 100 års jubileum (30.12.09) "Bjørnstjerne understreker ytterligere Norges basis i vers 7: ”Norske mand i hus og hytte, tak din store gud! Landet vilde han beskytte, skjønt det mørkt så ud. Alt, hva fædrene har kjæmpet, mødrene har grædt, har den Herre stille læmpet, så vivandt vor ret.” Les mer.
 • Landbruket og dets apparat skal knekkes (28.12.09) "Landbruket hadde bygd ut dette mer eller mindre selv siden slutten på 1800- tallet – men etter krigen hadde endelig staten forstått at sult var farlige greier – for i allefall en del av bybefolkningen sultet." Les mer.

 • Ateisme og naturlig erkjennelse av Gud (24.12.09) Redaksjonen ønsker våre lesere en Velsignet og fredelig Julehøytid. Les hva Bibelen sier om den naturlige erkjennelse av Gud - og mennesket uten unnskyldning.

 • Verden trenger jødenes kompetanse (23.12.09) "Det vil heller ikke forundre en om det ikke er jødene igjen som må redde verdenssamfunnet fra en ny atommakt, Iran, slik de bombet Osirak (oppkalt etter den egyptiske Dødens gud Osiris, dvs Osiris + Irak) reaktortoren i Irak i 1981 – til lettelse for en hel verden – selv om mange nasjoner ikke innrømmet lettelsen men fordømte operasjonen." Les mer.

 • Akersgata, journalister og vanlige folk (21.12.09) "Vi ser det her i Norges Kommentar Avis at det er et ikke ubetydelig antall lesere innom på tross av de til dels lange og tunge artiklene, som dog har til hensikt å hjelpe folk med å holde seg orientert og få en viss helhetlig forståelse av hva som skjer rundt dem i forholdet til Gud, naturen og medmennesker, i familien, menighet og samfunn." Les mer.
 • Skog på agendaen i København - men hva med reskogingen? (18.12.09) "Om en skulle anta (I Etiopia regner en med at 1 daa tilplantet koster ca kr 200,-+) at en kunne plante 1 daa skog i Sahel for kr 200,- da får vi en kostnad på Nkr for hele Sahel på omkring 610 milliarder eller ca 1/4 del av Norges BNP i 2008 (ca 2 500 milliarder) eller 1/275 del av BNP i USA. Ser en verdens BNP under ett, med sine ca 360 000 milliarder, blir andelen for å plante til Sahel mikroskopisk!" Les mer.
 • Guds ord og drama m.m. (16.12.09) "Men det er èn de overhodet ikke vil tolerere, Jesus. Selv om de svinger seg i dansen rundt gullkalven – den moderne gullkalv i form av et juletre fylt opp av pakker til midt på treet av alskens unyttige varer. Men Jesus plager allikevel deres samvittighet så mye at de vil kvitte seg med både Han og Hans disipler – men det lar seg altså ikke gjøre for da må de få has på Gud selv." Les mer.

 • Religionsfrihet – en illusjon? (11.12.09) "Det ser ut som sveitsernes folkevett er langt bedre enn den såkalte elites. Man begynner som verden å dele menneskene inn i moderate og mer eller mindre fundamentalister hvorav de første kan man drive fredelig sameksistens med. Men man leser ikke hva Koranen virkelig sier – og som må tas på blodig alvor – akkurat som en heller ikke trodde ”Mein Kampf” eller ”MAO`s lille røde” eller ”Det kommunistiske manifest” av Karl Marx m.fl. utopister. Mange sosialister som jeg har møtt har ikke engang lest sistnevnte – som jeg skaffet meg allerede i min pure ungdom." Les mer.

 • Nobels Fredspris til Knudsen og Nessa (09.12.09) "Obama støtter abort på ufødte barn. Han har også et lengre synderegister på andre felter av alvorlig karakter som gjør at han selv gjør seg karakterløs. Han har ikke et verdifundament i tråd med natturretten og menneskerettighetene og følgelig er han ingen fredens mann." Les mer.

 • Ære far og mor! (07.12.09) "Schleiermacher sa en gang at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Og humanismen, som ideologi, er noe av det dypeste mørke du kan tenke deg. Med sitt hovmod skapte det Syndefallet i Edens hage og det har skapt krig på krig og inspirerte også Adolf Hitler (et eksempel for raskt å få perspektiv på hva humanisme er) og flere despoter med til sine ødeleggelser. Den destruktive rasebiologien har sitt opphav i humanismen osv." Les mer.

 • Hvorfor lytter lederne sjelden på andre enn seg selv? (04.12.09) ”Så vidt jeg kan huske har intet i disse årene gjort et så skremmende inntrykk på meg som at Göring sammenkalte Tysklands ledende jurister for å meddele dem at det i det tredje riket ville man i fremtiden ikke anerkjenne begrepet den objektive rett, - førerens vilje var retten. . . . . Dette dekret fra en politisk ledelse i et av Europas eldste og største kulturland, - det var et bevisst angrep på den avgjørende forutsetning for kulturens eksistens: den objektive rett som ethvert rettssamfunn prinsipielt må bygge på.” Les mer.
 • Forbud mot flere minareter i Sveits? (02.12.09) "Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.".Les mer.

 • "Puls" i NRK om omskjærelse (30.11.09) "Men en like fantastisk opplysning er knyttet til hvilken dag Gud forordnet at omskjærelsen skulle finne sted på: den - 8 - åttende dagen! Når man skjærer i det blodige lem - er det fare for forblødning. Men så viser det seg at "det viktige koaguleringsstoffet, K-vitamin, ikke produseres i normal mengde før fra femte til syvende levedag.""

 • Man kan kalle det frykt (28.11.09) "Artikkelen ”Man kan kalle det frykt” har vi lagt ut minst to ganger – og vi legger den gjerne ut igjen fordi den er meget realistisk og leseverdig. Les den sakte og få med deg de presise formuleringer om helt grunnleggende tema i Europas utvikling og vår felles fremtid." Les mer.

 • Skapartru og tusenårsriket (23.11.09) "Det er med undring eg les kva Hope meinte og skreiv om Guds skapingsdager og endtida – og sammanheld det med kva teologane o.a. i posisjon i dag meiner om dette. Denne mannen tala med ande og kraft fordi han trudde Gud og den heile Skrift og brukte ho til å vekkje folket." Les mer.

 • Prevensjonskulturen med få barn og slitne ungdommer (23.11.09) "Det beste vern mot kjønnssykdommer er å la seksualakten ved første gang inngå i ekteskapet mellom èn mann og èn kvinne. Det er den oppskriften vår Skaper har anvist oss fordi han kjenner sitt skaperverk både mennesket, virus og bakterier." Les mer og spre stoffet!

 • Antikrists fremtoning i vår tid? (20.11.09) "Og den dagen vil komme da den rette forførende politiker med makt har fått roet ned motsetningene mellom jøder og muslimer for ”fredens store sak” - og får gjenreist jødenes Tempel på Tempelfjellet på en eller annen måte, før han setter seg i Tempelet og erklærer seg som gud som Herodes gjorde det - og døde momentant. Det blir signalet til et nytt jødeopprør." Les mer.

 • Misjon: forkynnelse, helse og mat (18.11.09) "U-landende var og er i dag i samme forfatning som Norge var rundt 1800. Nesten ingen har gjort noe virkelig adekvat for å hjelpe folk ut av nøden - dette som haugianerne viste oss og Jesus var opptatt av. Endog i Fader Vår lærte Han oss ”gi oss i dag vårt daglige brød” og det har vi tatt på alvor og ernært våre egne folk, men hva med de millioner som nå sulter og tørster i hjel. Mange advarsler er gitt – men ble de hørt?" Les mer.

 • Esaias: guttekåthet og kvinner skal herske (16.11.09) "Men en hovedårsak til sivilisasjoners og kulturers undergang har profeten Esaias skuet inn i lenge før. Ca 750 år før Kristus skriver han i kp 2 – 4 om det som skjer i Norge i dag. Noe av det er heller ikke ulikt Håvamål når man der skriver om det verste u-år på en nasjon er u-år på menn. Asbjørnsen og Moe er også inne på temaet når de skriver eventyret: ”Dumme menn og troll til kjerringer.”" Les mer.

 • Grunnlovens §2 og Norges kamp for Sannheten (13.11.09) "Maktfordelingen i Gr.l. er fundamental p.g.a. at Gr.l. § 2s lære sier at mennesket er ondt og makten må derfor deles. I konfrontasjonen med kong Oscar ble ”all makt samlet i stortingssalen”. Det er farlig feil. I dag ser vi hvor farlig et flertallsdiktatur er. Vedtakene blir ikke korrigert av de to andre maktene." Les mer.

 • Jens Brun-Pedersen i HEF avviser Grunnloven (11.11.09) "Jeg har sjelden lest en slik svikt i kunnskap om norsk rettsbasis. Basis for norsk styresett og demokrati er Grunnloven – det er den som konstituerer vår nasjon og ikke Stortinget, Regjering eller domstoler. Se hvor fantastisk Grunnloven er bygd opp – med en basis og en maktfordeling pga menneskets hang til maktmisbruk! - i et kapittel A (Om statsform og religion), B (Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie.), C (Om Borgerret og den lovgivende Magt.), D (Om den dømmende Magt.) og E (Almindelige Bestemmelser.)." Les mer.

 • Glem KrF, partiene og mye mer! (09.11.09) "Han stod ved roret mens bølgene braste inn fra begge sider og realitetene talte om at han, maskinisten og en i lugaren ville gå under. Da sa han til Gud: Du ser at dette klarer vi ikke. Da ble båten rolig og på stø kurs framover igjennom det mektige opprørte havet til de kom i ly og inn i smulere farvann. Da våget endelig passasjeren seg på dekk og bort til rorhuset og utbrøt: Du har utført et aldeles fremragende sjømannskap. Svaret han fikk var: Nei, dette var Guds hjelp og nåde alene!" Les mer.

 • Voldelig forfølgelse på Agder intet nytt! (06.11.09) "Sørlendingen er av lynne relativt forsiktig, men går vi igjen til Iveland så lyser historien i mot oss og tenner igjen håpet når det så som svartest ut! Det var han som vi synger om i ”Å, du som metter liten fugl…” som var deres støtte og vern den gang! Og Han metter oss også i dag med det daglige brød, selv marxister spiser sitt daglige tilmålte brød, men marxistenes paradis har problemer med selvforsyningen til befolkningen. Her i Norge nyter marxistene godt av en tusenårig tradisjon som også forvaltet våre skoger, våre jorder og våre bedrifter.". Les mer.

 

 • Jens Brun-Pedersen i HEF avviser Grunnloven (11.11.09) "Jeg har sjelden lest en slik svikt i kunnskap om norsk rettsbasis. Basis for norsk styresett og demokrati er Grunnloven – det er den som konstituerer vår nasjon og ikke Stortinget, Regjering eller domstoler. Se hvor fantastisk Grunnloven er bygd opp – med en basis og en maktfordeling pga menneskets hang til maktmisbruk! - i et kapittel A (Om statsform og religion), B (Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie.), C (Om Borgerret og den lovgivende Magt.), D (Om den dømmende Magt.) og E (Almindelige Bestemmelser.)." Les mer.

 • Glem KrF, partiene og mye mer! (09.11.09) "Han stod ved roret mens bølgene braste inn fra begge sider og realitetene talte om at han, maskinisten og en i lugaren ville gå under. Da sa han til Gud: Du ser at dette klarer vi ikke. Da ble båten rolig og på stø kurs framover igjennom det mektige opprørte havet til de kom i ly og inn i smulere farvann. Da våget endelig passasjeren seg på dekk og bort til rorhuset og utbrøt: Du har utført et aldeles fremragende sjømannskap. Svaret han fikk var: Nei, dette var Guds hjelp og nåde alene!" Les mer.

 • Voldelig forfølgelse på Agder intet nytt! (06.11.09) "Sørlendingen er av lynne relativt forsiktig, men går vi igjen til Iveland så lyser historien i mot oss og tenner igjen håpet når det så som svartest ut! Det var han som vi synger om i ”Å, du som metter liten fugl…” som var deres støtte og vern den gang! Og Han metter oss også i dag med det daglige brød, selv marxister spiser sitt daglige tilmålte brød, men marxistenes paradis har problemer med selvforsyningen til befolkningen. Her i Norge nyter marxistene godt av en tusenårig tradisjon som også forvaltet våre skoger, våre jorder og våre bedrifter.". Les mer.

 

·         Klimadrøftinger - SYNDEFLODEN: Olje, kull og CO2  (04.11.09) "Skriften sier klart og tydelig at hele verden ble dømt ved Syndefloden og den skal dømmes igjen ved ild i endetiden. Og det synes nå å få en underlig sammenheng med dagens fenomener og resultatet av Syndefloden og vår utnyttelse av disse: olje, gass og kull." Les mer.

·         Ulærde teologer og noen av deres avveier (02.11.09) "Så la oss vende tilbake til det både Jesus, Luther og mange med han, slik de omtalte fundamentet i Skriften i 1. Mosebok – og lese som det står skrevet og forstå det som det står skrevet, forkynn og handle deretter. Da går det oss og våre etterkommere vel. Utenfor leiren med liten applaus blir det oftest – sårt kan det selvsagt være – men det betyr lite mot sjelefreden hos ”Jesus åleine” og evigheten hos ham med våre.". Les mer.

·         Kreasjonisme - vranglære? (30.10.09) "Det viser Norges Kommentar-Avis`s mange artikler at det er et solid fundament i Skriften – ikke minst ut fra hebraisk korrekt forståelse av ordet for DAG (yom), dag av 24 timer. Dette gjentas i 2. Mosbebok 20, 10-11. Kanskje man heller er ”uten unnskyldning”? I tilegg kan en liste opp en helt annen forståelse av en rekke funn i naturen – som må forstås på en helt annen måte enn den Gudsflyktende vitenskap i dag gjør med Dawkin i spissen." Les mer.

·         KrF – ingen menighet – ikke Sodoma heller (28.10.09) "Dette verket rives nå – og KrF har meldt seg i rivegjengen sammen med sosialistene – bl.a. fordi de ikke er noen menighet, men bare et politisk parti som skal si noe om hvordan det norske samfunn skal leve og ordne seg. Men hva var Sodoma og Gomorra da? Det var to byer som ble gjennomsyret av homofili – og Gud dømte til undergang. Det ble gjort, og Jesus ref. flere steder til dette i NT." Les mer.

·         Kongen og Ottesen: Lovløs kristendom i menighet og samfunn? (26.10.09) "Men mest burde man kritisere forkynnerne som nå snart lar Kongen stå alene i å kjempe for Grunnlovens kristne forankring i vår gode ”evangelisk lutherske arv”. Også Tulluan og Ottesen gikk i høringen med på å forandre Gr.l. § 2 til ”kristen humanistisk”. Kristendom av Kristus og humanistisk* av humanum, (humus – jord) mennesket – er selvsagt som ild og vann. Det er akkurat det samme som skjedde da man begynte å vanne ut Skoleloven for mange år siden." Les mer.

·         Pinlig av Jens Brun-Pedersen i HEF (23.10.09) "Humanister hevder ofte at det bare er mer opplysning som skal til for å få en bedre verden, men de kjenner ikke til Den Norske Grunnlovens § 2? ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Dette er altså statens verdi grunnlag. Og kongen er statsoverhodet og om kongen står det i § 4: ”Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.” Hva står det i Pedersens utgave av Norges Grunnlov?" Les mer.

·         ”Kongehuset bør være kristent”! (21.10.09) "Jeg har lest mye av det bl.a. ”Det kommunistiske manifest” av Karl Marx – som få av sosialistene på mitt hjemsted har lest, men sosialister er de! Jeg har sett sosialisme og revolusjon inn i hvitøyet under revolusjonen i Etiopia også. Avslutningen var forferdelig – og må Gud forby at den slipper fram for fullt her i Norge, men vi er på god vei." Les mer og spre den vidt!

·         Nobelkomiteens nødrop fra Norge? (19.10.09) "Situasjonen for Norge skjønner Jagland og Støre rimelig bra - og jeg vil anta at de er heller urolige for det de skjønner. Da er Nobelprisen et gode man med stor internasjonal oppmerksomhet kan bruke for å trekke USA til seg. Og i tillegg har jo Obama den rette politiske – og annen farge o.a. som gjør han lett å selge i dette spillet om Norges og Nordens fremtid. Vi ser tegningen og synes ikke Nobelkomiteen skulle ha gjort dette. De skulle talt SANNHET og kjempet for SANNHETEN både innenlands og i internasjonale fora – da ville de sikret Norges fremtid. Å satse på allianser og menneskelig hjelp – mot SANNHETEN har aldri lykkes for noen. Forkynnerne har nå en stor oppgave foran seg - og bønnefolket likeså!" Les mer.

·         I dødens ærend (16.10.09) "En kristens oppgave i denne verden er å gå Livets ærend – altså gå i de ferdiglagte gjerningene Jesus har lagt foran oss. Vi skal altså ikke gå på tvers av Hans Ord eller gå på akkord med Hans Ord uansett om populariteten skulle dale og helt forsvinne." Les mer.

·         ”Skattebetalernes penger” og/eller statens penger (13.10.09) "Dermed kan vi regne med at staten vil bruke sin makt til å skaffe seg total makt over både barna, naturressursene, arbeidskrafta og pengene. Og det som skjer videre, er at de deler det ut igjen til de som de er enig med. Og så går de imot enkeltmenneskets og familienes rett til sine ressurser for å ta vare på seg selv og barna slik som de vil. Det er en stygg utvikling som bare kan ende med forferdelse som vi ser det i totalitære stater – hvor man etter hvert fordeler fattigdommen."

·         Øst-Afrikas nød i relasjon til vår egen nød og kristne arv og løsning etter Haugianerne (12.10.2009) "Det er meg fortalt at Hans Nilsen Hauge var den første forfatter av en lærebok om landbruk i Norge, hans inspirasjon i så måte var Guds Ord som fortalte ham om et ”både og” også begrunnet ned i Skapelsesberetningens ord om oss menneskers oppgave her i verden med å dyrke og forvalte jorden og dermed ta vare på dens innbyggere." Les mer.

·          - Gå i bønn for land og folk nå før valget (13.09.09) "Det er en makt som har overvunnet verden: Guds vilje og allmakt." Les mer. (Les også artikkelen: Før valget: Vi har syndet--)

·         Darwin, fossilene og døden (11.09.09) "Finn Jor – tidligere kulturredaktør i Aftenposten - omtaler Darwins utviklingslære som ”Jordskjelvet” som rystet vårt verdensbilde og er bærer av mange ødeleggende ideologier (tankebygninger) som vi ser utspille seg med makt i dagens Norge. Det skulle tilsi at det settes inn en kraftig motforkynnelse nettopp på dette området som rammer mesteparten av 1. Mosebok kp. 1- 11 noe kirkefedrene omtalte som fundamentet i Skriften. " Les mer.

§  A. Berg: SODOMA-testen  (09.09.09) "Enhet og samhold får man bare i Jesus Kristus og sann tale og sant budskap. ”Slipp ikke satan og verden der inn, Jesus la hjertene eie, ” synger vi, men vi ser jo hva som skjer. Og vi må ikke innbille oss av vi er ”vaksinert” mot tidsånden — når Jesus endogtil må si til Peter: ”Vik bak meg satan.” Han hadde ikke sans for Guds rike, bare det menneskelige." Les mer.

·         En underlig Ordets lørdag! (07.09.09) "Så fikk bønnegruppa vår igjen en dobbel hilsen fra Herren gjennom 2. Krønikerne 20 om at Herren skal være med oss – at dette er ikke vår strid, men hans. Så fikk jeg avslutte bibellesningen av Ordet med det vidunderlige avsnittet fra Daniel kp 9 der denne Herrens mann åpner med å si: ”Vi har syndet,- ” og da kommer også Herrens engel til unnsetning med engelen Gabriel med Ordet i kp 10: ”Frykt ikke Daniel! For fra den første dag du vendte din hu til å vinne forstand og ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet.” Les disse to vidunderlige kp." Les mer!

·         Damer i kamp på naturrettslig grunn (31.08.09) "Saken kan til syvende og sist ikke løses på det plan – men må løses av de åndelige krefter som skapte Europa og ikke minst Norge. Det skjer primært med Guds Ord og bønn fra Gudsendte frimodige vitner som våger å konkretisere Bibelens budskap inn i vår tid, som profetene, apostlene og Jesus gjorde det og vår tidligere lekfolk med sine åndshøvdinger i spissen." Les mer.

·         Stiklestad-slaget. Tore Hunds botsferd. (28.08.09) "Moster og Stiklestad begynner igjen å komme i fokus, og under kan du lese to dikt blant annet om historiene som utspant seg der. Det er ufattelige historier om landet vårt." Les mer.

·         Utviklinga og valg til Menighetsråd (26.08.09) "På sin Pontoppidanske bakgrunn skjønte J. L. tidligere enn de fleste hvor farlig sosialismen var for Norge allerede i 1903 da sosialistene fikk inn sine første 5 representanter på Stortinget." Les mer. 

·         Haakon Lie: Bygging av eget og Norges hus (24.08.09) ”Hvem ei har kjærlighet i det små, han kan ei mengdens, ei minnets få. Hvem ei kan bygge sitt eget hus, hva stort han bygger går òg i grus. Med seir fra Moskva til Cartagena han dør dog ensom på St Helena.” Og han fortsetter med: ”Et enkelt hjem bar så titt et land, når ut det sendte sin frelsermann, og mange tusen av hjem det var som landet frelst i fra slaget bar,” Versene videre er en kraftig understrekning av hjemmets, ”det lille rikets”, ens eget hus` betydning for Norges rike, ”det norske hus”.

·         Sultkatastrofe truer millioner i Øst-Afrika (22.08.09)  "Det vises i tekst og figurer hvordan man praktisk jobber med denne problemstillingen i Israel, et land som har maktet å stoppe forørkningen og gjenreiser Skaperverket. Du kan ta en titt på innholdet i sin helhet på Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur. Bak i heftet er det kontaktinformasjon til flere av de sentrale kunnskapsbasene som er i Israel på dette området!" Les mer.

·         Hamsun, Nobelprisvinner og dyrker av tysk kultur (19.08.09) "Mange mener i dag – ikke minst på bakgrunn av all kritikken fra utlandet – at man må skille skarpt mellom Hamsun som forfatter og hans ideologisk/ politiske skriverier og sympatier. Dette er mer enn tvilsomt når en ser hvor god sammenheng det er mellom nasjonal-sosialismens grunnleggende tanker med basis i darwinismen. Nietzches filosofi om overmennesket har samme basis og ut av dette springer dyrkelsen av den ariske rase og mennesket. Dette har mange fellestrekk med Hamsuns livssyn, tenkning og bøker. Tysk kultur hadde Hamsun – som sagt – vært en tilhenger av lenge. Det sterke, selvstendige ur-menneske overvinner alt med den sterkestes rett og overlevelse." Les mer!

·         Tror prester at de kan dømme mennesker? (17.08.09) "Om bidragsyterne på angrepssiden hadde hatt et minimum av biologiske kunnskaper så visste de at homofil praksis fører inn fremmede proteiner i en del av kroppen som har store åpne celler. Det provoserer immunforsvaret – og ved stadig praksis fører det til at immunforsvaret svekkes kraftig og alt av infeksjoner blir for sterke for kroppens forvar – og alt av virus, bakterier etc har relativt fritt spillerom – også HIV-viruset." Les mer.

·         Guds folk, løftene og pesten (14.08.09) "Men midt i dette tar Han vare på Sitt folk av jøder og hedningefolk som er reddet inn under Hans vingefjær. Under min bibellesning i GT i dag, var jeg kommet fram til Salme 91 – som ved flere korsveier har hatt stor betydning for meg personlig – og som en godt kan skrive PE utenfor – som den gamle kona gjorde. Det betyr Prøvet og Erfart." Les mer.

·         Rovdrift, pest, forebyggelse og fremtid (12.08.09) "Den meget seriøse avisen Independent hadde en stor artikkel med overskriften ”Livstruende sykdom er prisen vi må betale for billig kjøtt” skrevet av Johann Hari. Så setter han fingeren rett på årsak og virkning: det ømme punkt: ”Et stadig økende antall vitenskapsmenn tror svineinfluensaen ikke kom ved en ulykke. Nei, de argumenterer med at denne globale pandemi og all død vi ser omkring oss – er et direkte resultat av vårt krav for billig kjøtt.”" Les mer.

§  - Forslaget til ny friluftslov vil svekke norsk landbruk ytterligere. (10.08.09) "Dette er også et rått overgrep på eiendoms- og forvaltningsretten som vil skape ytterligere problemer for drift av utmarka med beitedyr, bikuber, skogsdrift etc etc. Den hensynsfullheten man snakker om fra de som trenger seg fram ser en lite til i samfunnet i dag

·         ”Dødshjelp og rettsbevissthet” (07.08.09) Kari Gåsvatn i Nationen skriver bl.a.: "Med kristendommen skjedde det en dramatisk endring i menneskesynet, og dermed rettsbevisstheten. Det ble slutt på ”ættestupa” av eldre og utsetting av småbarn, begge deler løsninger på problemet med akutt ressursmangel.” Hun hevder i tråd med de fleste at ”Religion skal ikke være lovgiver i et moderne samfunn. Men dersom vi som samfunn slutter å se på livet i seg selv som hellig, da er vi på den berømte glidebane.” Les mer.

·         Skilsmisser er livsfarlige (05.08.09) "Selv om det er et uhyre følsomt og vondt tema for mange i landet vårt etter hvert – må det likevel snakkes høyt om det – ellers går det fra galt til verre. Heldigvis begynner nå sekulære media å slå opp høyst nødvendige rapporter om både fosterdrapets ettervirkninger og skilsmissenes livstruende oppførsel. Elendigheten viker ikke om en velger ”å sope det under teppet” – men ved å bringe det fram i lyset og ta det inn til grundig sjelesorg hos Jesus." Les mer.

·         Saktmodige seirer! (03.08.09) "”Den som tror haster ikke”, men kan rolig vandre videre i de ferdiglagte gjerninger som Herren har gjort ferdig for oss også i denne tid - for at vi skal vandre i dem ikke stresses og drepes i hastverk. Han innbyr oss absolutt ikke til passivitet – men til å gjøre det Han vil – for det er virkelig effektivt fra det lokale til det internasjonale." Les mer.

·         "Kvinner selv stod opp at strede,-" (31.07.09) "Mens vakten satt der – en nordmann, tidligere frontkjemper – søkte mor Herren. ”Min mor tok fram Testamentet, leste og ba for pappa og oss alle. Hun ba også for lensmann Eikeland. (vakten) Det ble visst vanskelig etter hvert. Om morgenen måtte vi i fjøset, men fikk beskjed om ikke å snakke med naboer. Vi spiste og stelte i huset, og min mor holdt andakt igjen og ba. Da det led utpå dagen, orket han ikke mer.” Så Guds Ord og bønn overvant fienden med det gode." Les mer.

·         Nordens fred og norske fredsoperasjoner (29.07.09) "Det var antakelig noe av begrunnelsen for at Norge fikk oppgaven fra Sverige om å forvalte pengene til Nobels fredspris som Jørgen Løvland var formann for i mange år. Og den kristne grunnleggeren av Røde Kors Henri Dunant var den første som fikk fredsprisen." Les mer.

·         Hva er èn landbrukspolitikk? (27.07.09) "En nasjonal landbrukspolitikk må altså ta vare på kunnskapen som skal til for å produsere, rammebetingelsene bl.a. i form av priser og også sikre nasjonen mht eventuelle krisetider – der bonden og rådgivningsapparatet er helt sentralt. Politikken skal også ha røtter ned i Den norske Grunnlov – den som i betydelig grad var med på å ordne forholdene for vår norske retts- og velferdsstat. Jonas Dahl diktet det så riktig: ””Underlegge eder – jorden” sa Gud." Les mer.

·         Organisasjonenes vedtak om struktur og Kirken (23.07.09) "Dessuten tror jeg Hope ville ha blåst liv igjen i de gamle lekmannsmøtene hvor man tok opp tidens mest brennbare tema — som man knapt hørte et pip om på sommerens samlinger — og gitt sine kraftige bibelske kommentarer om disse tema. Han ville nok også våget å tale myndighetene til rette selv om det skulle bety at alle offentlige dører ble stengt for han, og vi alle henvist til bondens låver og stuer og private hjem for å høre Guds Ord. Trist merket en seg også at mange unge familier nå ikke får den tilhørighet til en hjelpende hånd som de så sårt etterlyser. Jeg antar at vedtaket dessverre vil føre til mer splittelse — kanskje også avskalling - og ikke ro og samling som flertallet håper på." Les mer.

·         Ny Friluftslov, produksjon og krisemaksimering (21.07.09) "Oppi denne nasjonale krise og krisemaksimering* som det tydeligvis legges opp til fra radikalt maktpolitisk hold i Norge i dag, er det et lyspunkt å høre Lundteigen og Jan Davidsen for kort tid siden oppfordre til å få slutt på å kjøpe maten ut av sultne munner i u-land, og heller få fart på eget landbruk igjen. Men da må man igjen begynne å respektere verdens viktigste yrke: bonden – og verne om hans eiendoms- og forvaltningsrett over eiendommene sine, hjulpet av et godt plan- og rådgivningsapparat som vi hadde før. Og vi bør gjøre det snarest før sulten når også våre kyster."

·         Pandemi - hva er viktigst? (20.07.09) "Et annet forebyggende tiltak som det er svært sjeldent en hører om, og som nordmenn flest burde iverksette på eget initiativ uavhengig av hva statsledelsen sier og informerer om, er nemlig å skaffe sin egen familie en mulighet til å kunne isolere seg hjemme i noen dager til flere uker. Da er det helt avgjørende at en i hvert fall har mat og vann(+ desinfeksjonsmiddel for vann). Det er helt enkle/basale matvarer som bør kjøpes inn og du finner en liste for norske forhold på www.home.online.no/~lar-hoeg . Har man for eksempel 3 mnd lager er det en god buffer for denne type hendelser. (Norge har per i dag ikke beredskapslagre av mat til egen befolkning og har ikke hatt det siden 2003!)" Les mer og spre stoffet!

·         NLH er dyrehage? (17.07.09) "I oktober 1997 ble følgende publisert i internavisen (Tuntreet) ved den gang Norges Landbrukshøgskole (NLH), i dag Universitetet for miljø- og biovitenskap. Og tanken under kom til en når man hadde sittet og hørt på flere toppskolerte forelesere (de hadde sine eksamener og grader, men flere manglet visdom og kritisk sans) som regelrett presenterte både ulogiske påstander og direkte feilopplysninger i darwinistisk retning. Stoffet under har om enda større relevans i dag der vi tydelig ser av veien var ikke lang fra de evolusjonære barna til de revolusjonære barna. Teori har blitt praksis!"

·         Lekfolker rømmer Den norske kirke II (15.07.09) "Da er det med undring en ser at NLM diskuterer og sier nei til å lage et register for de som har meldt seg ut av DNK og gi dem den service som de ikke ønsker å få lenger i DNK. Så går debatten på Generalforsamlingen i Bergen. Bl.a. stod det fram på TV en forkynner og en viss størrelse i Rogalandsområdet og sier han ikke har det minste dårlig samvittighet av å stå som medlem i DNK – ikke mer enn å stå i NAF!"

·         Følger lille Norge G8? (13.07.09) "Men vil Norge nå satse i sterkt økende grad på å produsere sin egen mat, eller vil vi fortsette å kjøpe maten ut av sultne munner ute i verden?" Les mer.

·         Grunnlovsrasering av § 2 og kristendomsfaget (06.07.09) "På s. 26 skriver han bl.a. om et stormløp mot kristendommen i skolen i en offentlig kommisjon som var nedsatt: ” Kommisjonens flertall ville ikke en gang drøfte disse spørsmål. Så lenge Grunnlovens § 2 sto ved makt, hadde det ingen hensikt å drøfte et slikt forslag i skoleloven." Les mer.

·         Lekfolket rømmer Den norske kirke (03.07.09) "Var det ikke en tanke å legge hele kirke-stat utredningen i en skuff og glemme den – og så ta fram Skriften og begynne å tale høyt og frimodig slik som Skriften taler. Ennå råder vi fritt over landet – og Kongen har allerede gitt uttrykk for sin mening om Gr.l. § 2 og 4 – så presteskapet burde nå ta bladet fra munnen og forkynne Guds Ord rett inn i tidens mest brennbare tema slik det gamle lekfolket gjorde før." Les mer!

§  MC treff med ørepropper (01.07.09) Vi tar her med en mer lokal artikkel som har en del viktige elementer i seg som folk flest kan ha nytte av. Les mer.

·         Guds folk, oljen og djevelen (29.06.09) "Og da skjer dette helt irrasjonelle – at selv om den hedenske verden koker av undertrykkelse og vold nettopp i de muslimsk- og kommuniststyrte stater – så retter verdens mektige nasjoner mye av sin oppmerksomhet og makt mot denne lille jødestaten og vil fravriste dem mer og mer av deres lille stat, lille trygghet og hjelp. Under skinn av rett vil de etterlate dem hjelpeløse!" Les mer.

·         Jesus og de skriftlærde (26.06.09) "Dette skjedde fra H.N. Hauges tid – som historisk sett ikke er lenge side – og helt fram til våre dager. De kjempet en forferdelig kamp fra sin sjels innerste - og ut til folket de talte til – men Gud gikk med dem – og ”Intet våpen som ble smidd i mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får i fra meg, sier Herren.” Esaias 54,17. De stolte på Gud og fryktet ikke mennesker i hvis nese det bare er et pust. Ved slik tale kom ”ljoset til Norges fjell” og vankunna – feil og ond kunnskap/lære måtte vike for SANNHETEN!" Les mer.

·         Inge Ryan prøvde egen medisin, darwinismen (24.06.09) "Evolusjonen pris er bl.a. at mennesker blir liggende å fryse i hjel på norske sykehus… Neste gang Ryan havner på sykehus bør han først sikre seg at han får rundt seg kristent sykehuspersonell som ikke skal se på han som et nummer i rekken med kun litt over 70 % vann og resten en neve askestoffer når en evnt. var ferdig kremert." Les mer.

·         Tørken tiltar igjen (22.06.09) "I Norge skjønner få at den internasjonale tilstanden mht at den globale matvareforsyning raskt kan bryte sammen – det er snakk om når og ikke om hvis. Vi fikk en demonstrasjon av flere nasjoners proteksjonisme på korn i 2008 – det kan raskt vise seg at det kommer igjen med stor tynge. For et land med egne kornreserver kan tenke slik at først sikre egen befolkning og så salg og har landet ikke kornlagre store nok må de økes pga økende globale matvareproduksjonsproblemer." Les mer.

·         Aktuell Salme til alle tider (19.06.2009) "Nøyaktig dette er det som skjer - ikke minst i Norge. Hedenskapet larmer med skyhøyt desibelforbruk for å overdøve sjelens uro etter å ha vasset langt ut i lystenes tyranni. ”Et, drikk og vær glad – for i morgen er vi dø”. Vi minner om fosterdrapet - lystens stasjon med aktiv dødshjelp som den siste ”hjelper” - på vei mot den siste jordiske endestasjon som slaktefe i vår dyriske, darwinistiske oppfattelse av mennesket. Maktens instanser - med makt fra folket i frie valg - har gitt makten til lystens herolder som vet hvem de må bekjempe om de skal fortsette å beholde makta og skjære over flere bånd til Guds riket og vår fedrearv." Les mer!

·         Skriftlærdes surdeig og menneskehjertet (17.06.09) "3 Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. 4 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. 5 Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høire hånd. 6 Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten. 7 Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel. 8 Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.”" Les mer.

·         Forkynnelsen: Lær av Mesteren (15.06.09) "Så kom oppstandelsen, og Jesus vandret hos dem og ble sett av mange hundre som bevitnet hva de hadde sett og hørt. Dessuten vitnet også verden ved Jesu død. De så mørket, de så det tykke vevede forhenget i Tempelet som revnet, og de møtte døde som vandret rundt i gatene i Jerusalem. Nå var de så sikre på fakta at de var villig til å dø for det – hvilket også de fleste gjorde som martyrer." Les mer.

·         Aggressiv og farlig homofili? (04.05.09)  Det finnes bare en vei ut av det – innrømmelse av synd – omvendelse – og tilflukt til Guds nåde i Jesus Kristus. Om ikke det skjer, utvikler dette seg videre til stor ulykke for den enkelte og hele nasjonen etter hvert. Det sier Sannhetens BOK.

§  - Ille med SV, men interessant med Ola Borten Moe (01.05.09) "- Ola Borten Moe synes å skjønne at Sp er kommet på fullstendig feil side i den frie demokratiske samfunnsutformingen av Norge ­- noe han til fulle får bekreftet i sitatene fra SVs landsmøte som har alarmert store deler av Norge - bare ikke den feministiske del av Sp som er bitt av sosialismens innerste makt: feminismen, sier Høgetveit." Les mer.

§  1. mai Antikrists nasjonaldag? (01.05.09) "Illuminatiordenen ble grunnlagt 1. mai 1776 av Adam Weishaupt, bayersk jesuitprofessor. De vedtok syv punkter for å oppnå global kontroll. Disse skal blant annet ha gått ut på å: ødelegge nasjonene, ødelegge protestantismen, oppheve privat eiendomsrett, standardisere utdanningssystemet og bryte opp familielivet." Det lyder som et "Soria Moria". Les mer.

·         Geologi, tidsregning og evolusjon (29.04.09) "Et dateringseksempel for steinprøver, som viser hvor mye en kan stole på metoden, er: - Steinprøver fra 22 vulkanske steiner fra forskjellige deler av verden, som man med sikkerhet vet er dannet i løpet av de siste 200 år, ga en alder i fra 100 -10 000 millioner år ved hjelp av typiske radioaktive teknikker! Generelt er det nemlig to problemer med dateringsmetoder: Problem 1: Umulig å vite om forutsetningene stemmer, det hele blir et usikkert sjansespill. Problem 2: Man subjektivt velger hvilken dateringsmetode som skal brukes etter hvor gammel man tror prøven er." Les mer.

·         Åpent brev til Forbrukerrådet (27.04.09) "Det burde bli et krav fra Forbrukerrådet – som representant for forbrukerne – at: A) Nordmenn blir grundig orientert om situasjonen – også om hvor svært sårbare vi er. B) At Staten legger nye føringer for å sikre nordmenn det helt essensielle for livene sine." Les mer.

·         Øivind Andersen sa under Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling (GF) i 1988 - under diskusjonen om kvinners valgbarhet til GF:  (24.04.09) Vi har en lov i Norge som bryter tvert med Guds Ord, og den heter likestillingsloven..." Les mer.

·         President Ahamadinejad og hans drapstrusler (22.04.09) Hitler skrev ”Mein Kampf” og få trodde han da han lanserte sine raseteorier og utryddelsesplaner. Fra 1933 lot man han utvikle seg og bryte internasjonal rett gang etter gang. En ting var hva han gjorde i Tyskland med sine mange forbrytelser, men han lot sine styrker frimodig besette demilitariserte områder som Rihnland – og så fulgte det slag i slag, mens de siviliserte nasjoner trakk seg tilbake i feighet – og endatil omtalte kanskje den eneste som talte sannhet og hadde kontakt med virkeligheten – sir W. Churchill – som en konstant trussel mot freden og en monoman krigshisser. Les mer.

·         Skriften på veggen for FN og Støre m.fl. (21.04.09) "Og denne despoten får bruke FNs talerstol – på tross av alt han tidligere har sagt om utslettelsen av Israel. Og endatil på Holocaustdagen hvor jødene har 2 minutters stillhet over hele Israel for å minnes den industrielle utryddelse av 6 millioner jøder, får despoten tale. I tillegg var det også Hitlers 120 fødselsdag – så dette er skriften på veggen både for FN og Støre. På denne dagen – og under påskudd av bekjempelse av rasisme m.m. - lar man despoten som truer mer enn Midt-Østen - proklamere fra folkenes fremste talerstol: at Israel er et grusomt og rasistisk regime og ”burde utryddes fra jordens overflate”!" Les mer!

·         Bibelen - ingen oppslagsbok i? (20.04.09) For å si det like ut: Jeg synes at de nasjons- og samfunnsbyggere som gikk foran oss og reiste den velferdsstaten på Bibelens og Grunnlovens grunn – delvis under forfølgelse og stor motstand fra verdens klokskap – er av en helt annet kvalitet og bærekraft enn det man roter til i dag både fra høyre- og venstresida i dag." Les mer.

·         Atlanterhavsavtalen ble til NATO og så på ville veier (17.04.09) "Vi ser nå som Anders Fogh Rasmussen skulle bli sjef for NATO. Tyrkerne protesterte, fordi han hadde vært ganske avgjort i ”karikaturstriden”. Riktignok ga de seg til slutt. Vi så det i Kosovokonflikten hvor serberne ble bombet – helst på et dårlig rettsgrunnlag – selv om de måtte stoppes i det de drev på med. På den andre siden var det NATO som nå gikk med den muslimsk/kroatiske (katolikker) allianse som terroriserte serberne på det grusomste under krigen." Les mer.

·         "Opphev ondskapen!" (08.04.09) 12. april minnes vi igjen Jesu Oppstandelse, påskemorgen. Og vi kan synge med Grundtvig: "Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid; den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid." Norges Kommentar Avis ønsker med disse strofer sine lesere en Velsignet påskehøytid!

·         Darwins fluktrute fra Gud - Creation med glimrende leder (06.04.09)6. "Og dagens hardeste evolusjonist – Richard Dawkins sa: ”Darwin gjorde det mulig å være en fullt ut intellektuell ateist”. Altså dreier ikke feiringen seg om vitenskap ”men en global kampanje mot Gud – Darwin og vitenskap er bare redskaper”." Og "Tvert imot sier Creation at moderne vitenskap mer og mer vitner om en skaper, og så viser de til en rekke interessante artikler inne i siste nr. bl.a. håndens flotte oppbygging og virkemåte, blomster osv." Les mer.

 

·         Ny verdensorden: Østens konger kommer (04.04.09) "Det var internasjonalisering, globalisering, multikulturell og multireligiøs verden de var ute etter inntil det ble stoppet - - og de har ikke gitt seg med dette – for i dypet av dette trekker den onde selv i trådene. Og med bakgrunn i denne krisen skal vi nok se at verden tar ny rennefart mot nye samlinger i redsel for proteksjonisme og i motstand mot Bibelens klare nasjonale tenkning som disse folkene anser for helt ”utilstrekkelig.” (Les Apostelgjerningene 17,26-27)" Les mer.

·         Utvikling og vokster av mennesket, fra det lokale til…  (01.04.09) "Den store nynorske dikteren Ola Aukrust skriver om hvor viktig det kjente og kjære i natur, miljø og historie er for å fremme den rette og gode vokster hos et menneske. Mister man kontakten med dette – går det ikke lenge før interesseløsheten og forfallet setter inn – som han avslutter diktet med, og vi ser det så tydelig – spesielt i byene våre i dag. Og det sprer seg utover landet med uhyggelig fart. En gammel rektor sa en gang at om ikke byene fikk påfyll av frisk ungdom fra landet – ville forfallet sette inn etter fire generasjoner. Aukrust skildrer utviklinga slik i diktet "I Byen"..." Les mer.

·         Sensuren i Norge begynner å bli svært konkret for den vanlige mann i gata (31.03.09) "Poenget med eksemplene over er å peke på at statsmakten nå er i ferd med å prøve og kvele sine opponenter økonomisk, hvilket man også har signalisert til private skoler at man ønsker å gjøre. Da burde mannen i gata kanskje sendt de styrende en e-post der de ytret seg i relativt direkte ordelag og kalte en spade en spade for eksempel at dette er ren totalitær tenkning på linje med for eksempel Lenin og Stalin?" Les mer.

·         Sp. feminismen mot Sp. Borten Moe (30.03.09) "”Livet skal ikke arte seg som en offentlig regulert og obligatorisk verneplikt for staten.” Det er altså tydelig at Borten Moe har forstått noe han overhode ikke vil ha – og plassert det i forkant av Sps landsmøte i håp om å signalisere en redningsaksjon også for Sp og også for bonde-standen som snart ikke har noen talsmann på Norges Storting. Ikke engang deres formann nevner bøndene i sitt møte med pressen under landsmøtet!" Les mer.

·    Ekteskapsbrudd er lovbrudd (27.03.09) I Paulus`s brev til Romerne det 7. kp. 2. v. finner vi dette grunnleggende om ekteskapet: ”Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever, men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.” Og "I kristne kulturer ble det lite ekteskapsbrudd, fordi en av Bibelen og forkynnelsen ble styrt innenfra, men i hedenske kulturer måtte en verge seg på andre måter med strenge slektsbånd, drap fordi æren og slekten var krenket på det groveste." Les mer.

·    Syndfloden var global - les denne gjestekommentaren så ser du hvor presist Guds Ord er også på dette temaet! I tillegg vet vi at de fossile og geologiske spor etter denne flommen sees over hele verden i kullgruver, oljebrønner etc, men de fleste av de såkalte fagmiljøene i Norge har liten faglig selvtillit - de tåler ikke en minste antydning av at de tar feil på dette området. Det viser f.eks. de siste dagers oppslag om Trond Baugen ved Moltemyr skole i Arendal som skrev en kritisk artikkel om lærebøkenes presentasjon av vitenskapelige teorier. Han ønsket at elevene skulle gis et grunnlag for å tenke selv! Men nei, tenke selv skal man visst ikke - i vertfall ikke visst tanken henledes på vår Skaper og Forsoner! Man spiser kaker og feirer Darwin-jubileet, men synger og takker ikke Skaperen for maten!?

·    Sosialismen elsker de undertrykkende og undertrykker selv (23.03.09) "En skal videre ikke undre seg over at heldagsskolen også kommer på banen, fordi slike –ismer tenker i totalitære baner og er i dypeste forstand ikke drevet av seg selv men av den Onde selv – for uten han kan en ikke komme opp med så systematiske destruktive tanker for individet i en stat. Barna hører selvsagt foreldrene til og de har ansvaret for deres ve og vel i og med at de er på lån til vår forvalting fra vår Herre." Og Gud har aldri gått slagen fra en slagmark - så her møter sosialismen sin OverHerre! Les mer.

·    Nedrevet Grunnlov – gir hedenskapets mørke (20.03.09) "Så lenge Grunnlovens § 2 stod ved makt, hadde det ingen hensikt å drøfte et slikt forslag i skoleloven. I grunnen er det på denne grunnlovsparagraf alle forsøk på å sekularisere skolen den juridiske vei har strandet. Her stanget alle radikale skolepolitikere hodet i muren. Disse grunnpilarer er ikke lette å rydde av veien.” Så fortsetter B. H. med å si at når: ”Den revolusjonære linje var en historisk fiasko, så la man seg på den reformistiske og liberalistiske linje.”" Les mer!

·   FN: - Verden kan stå foran global vannkrise (18.03.09) "Så hvor finner vi en nasjon som har stor kompetanse på vann, skogplanting og agronomi og som er villige til å dele sin kompetanse med verden? I Israel har vi slik kompetanse – og de har vist at en kan forvandle ørkener til oaser – og de har i dag landbrukseksperter i alle verdensdeler – men de møter også store hindringer fordi de er jøder. Verden vil heller dø en hjelp av en fra Guds nasjon…" Les mer.

·    Aps partisekretær Martin Kolbergs dobbeltspill? (16.03.09) "Men så – la oss huske – litt tilbake i tid (23.05.06 i Nettavisen.no) da uttalte den samme Kolberg på spørsmålet: ”Hva så med muslimene innvirkning på stortingsvalget, kom dette overraskende på AP? Nei, det er ikke ukjent for bl.a. Ap at muslimer stemmer slik: Martin Kolberg bekrefter, vedrørende undersøkelsen til TNS Gallup: ”- Hovedbildet er riktig i forhold til det vi vet fra før.” Kolberg kjente altså godt til at muslimer i all hovedsak stemmer på sosialistene her i Norge." Les mer!

·    Skolen roper på foreldrene (13.03.09) "Merkelig at man ikke kan få inn i hodene sine at det viktigste er å beholde nysgjerrigheten og lysten til å lære, og de grunnleggende kunnskaper for å lære: lese, skrive og regne. Så går en videre for egen maskin." Les mer.

·    På tide med kristendomsforsvar mot sosialismens ånd og tanke? (11.03.09) "Senere i 1980 frontalkolliderte jeg med SVs representanter i Evje og Hornnes kommune i kampen om barna og deres oppdragelse. Som nestformann i skolestyret oppdaget jeg at de brukte det tyske ukebladet STERN som var bærer av et forferdelig menneskesyn og selvsagt redigert av en tidligere konform nazist: Henry Nannen." Les mer.

·    Ut av styrerommene – hjem til ungene. (09.03.09) "–Hva skjer med barn som begynner for tidlig i barnehagen? –At de resten av livet vil søke eller jakte på en trygghet de aldri fikk. De går gjennom en slags søkefase, først i skolen og så i voksenalder, gjerne i parforhold. Haarklou minner også om at flere amerikanske og tyske forskere slår fast at de yngste barnas nivå av stresshormonet kortisol er dobbelt så høyt for barnehagebarn, som for hjemmeværende barn." Les mer og spre artikkelen!

·    Man kan undre seg over følgende: (08.03.09) "Som et symbolkupp derimot tror jeg sjansen øker betraktelig, fordi: Maleriet ble "stjålet" på kvinne dagen 8. mars - en dag som har sitt fundament på abortoven som noe av det "ypperste" feminismen har oppnådd...og nå høster godene av mht lite barn, dårlig oppdradde barn og en demografisk vinter nært forestående i Norge. " Les mer.

·    Til lesere av Norges Kommentar Avis  "- Vi skal fortsette så langt krefter og helse rekker – men vi er helt avhengig av dere våre lesere. Vi trenger deres positive omtale fra mann til mann, gaver til drifta og mange forbønner - for å nå videre ut."

·     Voldsalarm i moské i Oslo (07.03.09) "De aller fleste har det nemlig best i sitt hjemland, med unntak av i de muhammedanske diktaturstatene. Her skjønner vi godt at folk vil komme seg ut, men vi kan ikke tillate at de skal bygge opp nye diktaturer her. Vi må derfor verne vårt land mot infiltrasjon fra fremmede makter, det være seg i stortinget, i rettsvesenet, i politiet og i de militære styrker." Les mer.

·    Regjeringen udugelig også i finans? (06.03.09) "Ca. 1/4 av hele fondet – og mer forsvinner nok i de mørke hull ute i verden – for under finanskrisen ligger nå - i motsetning til før - en formidabel krise av ødelagte naturressurser som kan produsere mat og råstoffer på sin vei inn i folkene og finansene. Når det svikter - er det ikke mye kraft igjen i skaperverket som kan hente opp finansene. Likevel fortsetter gamblerne å sikle etter de store oljerikdommen midt i de store matfatene av proteiner i Lofoten og Barentshavet." Les mer.

·    Mørkemenn som sprer lys 2 ! (04.03.09) "Det er ikke kjærligheten til sin neste som råder unge og eldre til å bare bruke prevensjon etc og ikke råder de til absolutt trofasthet til den ene ektemake eller avholdenhet! Ekte kjærlighet gir ikke råd om tiltak som kan føre en inn i HIV lidelsene!" Les mer.

·    Evolusjon? Nei takk (02.03.09) "Kravet til vitenskapelig metodelære påstås å være rettesnoren for de vitenskapelige disipliner. Men når det gjelder det kravet til evolusjonslæren ser det ut til at standarden skifter til det Bibelen omtaler ”som det som klør en i øret” – altså man finner seg en lære og anvender den på sitt vitenskaplige arbeid uten å stille de krav til en vitenskapelig teori på den måten at den er blitt testet ved hypotesetesting og da verifisert." Les mer.

·    Integrering eller vår tilpasning? (27.02.09) "Hva som styrer de tilpasningsville politikere og byråkrater kan man undres på. Det synes som deres hat mot kristendommen (konf. alle endringer av alt fra Gr.l., skolelover m.m) i hedensk lei har besatt dem helt, men det kan også tenkes at både deres ideologier samt internasjonale skjulte agendaer for nedrivning av nasjonalstaten og innlemming i det globale (babelske) samfunn er styrende. Men uansett ville de ikke makte dette hvis kristenfolket holdt fast på sin arv i Bibel og Grunnlov." Les mer.

·     De siste syv plager (23.02.09) "Så er det bare å lese dette grundig og følge med verdensbegivenhetene – for vi skal skjønne det når det skjer. Og skje skal det alt sammen – det sørger den eneste levende sanne Gud for som skriver historien tusener av år før det skjer." Les mer.

·     Bordvers og undertrykkelse?  (20.02.09) "Etter som staten og ny-hedenskapet tar over mer og mer av barna og deres oppdragelse og kutter foreldrene ut – ser man hvordan det går. Det offentlige makter overhode ikke å få til den indre styring av den oppvoksende slekt. Nå må ytre styring og politiet inn. Nyhetene 17.02.09 forteller om Eidsberg kommune som ikke makter å handtere en elev og politianmelder han. Videre skygger ungdommen unna lærerutdanninga når de oppdager at mesteparten av tiden i klassen går med på sosialoppdragelse og å skape ro. Studentene trodde de skulle formidle interessant kunnskap til barna, men den gang ei. Skolebarna kommer tilbake nattestid med innbrudd og brann." Les mer!

·    Darwintid, Skapertiden og bibeltroskap? (18.02.09) En kvinne spør Kem Ham: ”Jeg er ikke som du bokstavelig kreasjonist. Jeg begrenser ikke Gud til seks dager med skapelse.” Ken Ham svarer: ”Jeg begrenser ikke Gud til seks dager, men jeg begrenser meg selv slik at jeg lar Gud fortelle meg hva Han gjorde og prøver ikke å fortelle Gud hva jeg tenker Han gjorde. Og jeg må ydmykt foreslå at du stopper med å fortelle Gud hva Han gjorde og i stedet lytter til hva Han forteller deg.” Les mer.

·    Guds rike, kirken og råtne stillas (16.02.09) ”Opp, våk og be, Så du kan se Å møte syndens farer! Fort du kunne trekkes ned I den ondes snarer. Bruk Ordets makt, Gi nøye akt På hjertet hvor det vanker, Lær å holde hellig vakt Over dine tanker. Å følge smukt Guds nådes tukt Når Ånden vil deg minne, Holder verden utelukt, Hjertefreden inne. En tanke som i hjertet kom, Og som man litt lot råde. Har så titt gjort sjelen tom På Guds dyre nåde.” Les mer.

·     Kinas natur er sterkt skadet – en advarsel til Norge! (13.02.09) "Nær 50 % av Kinas arealer av vinterhvete- og oljefrøproduksjon er altså truet på et areal på 100 millioner dekar. Norges dyrkningsareal er på ca 9 millioner dekar. Kina har en BNP tilsvarende ca 1/26 av hva Norge har per innbygger og regnes fremdeles som fattige og mottok inntil nylig mat fra FNs Matvareprogram – og svikter matvareproduksjonen dramatisk må importen til Kina økes…og hvem vil da få redusert sitt matinntak ytterligere?" Les mer.

·     DARWIN-året: Skapelsestiden – hovedsaken i evolusjonen (11.02.09) "I boken ”How life began” av Thomas Heinze sa den berømte professor ved Harvard, Georg Wald i 1995 følgende om utviklingslæren og tiden: ”Tiden er hovedsaken i planen. Tiden som vi har å gjøre med, er i størrelsesordenen 2 billioner år . . . . Når vi har så mye tid blir det ”umulige” mulig, det mulige sannsynlig, og det sannsynlige virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper mirakler.”" Les mer!

·         Ytringer og blasfemi m.m. (09.02.09) "Kardinalfeilen teologene gjør i sin kamp, er at de tror § 2 først og fremst gjelder kirken og religionen – det gjør den selvsagt også – men m.h.p. samfunnet så er § 2 verdifundamentet til nasjonen Norge. I statssammenhengen snakker vi ikke om en statsreligion – men om statens menneskesyn og verdier som ligger til grunn for samfunnsutformingen og statens ansvar for å opprettholde kirkens muligheter for å fremme disse verdier. Kirken skal behandles etter loven for å kunne utføre sitt oppdrag i folket i forhold til statens verdifundament." Les mer!