Arkiv for 2008 – www.kommentar-avisa.no

 

 

 • Lærere, ta med dere Grunnloven på jobb i 2009! (31.12.08) ”Grunnloven er den høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten av de øvrige rettskilder. Det er grunnloven som fastsetter hva som skal til for at det skal foreligge en gyldig lov. En kan si at lovgivningen utleder sin gyldighet av grunnloven” (Andenæs 1998 s. 25, jfr. også s. 10). Les mer!
 • Carl Fr. Wisløff hadde blitt 100 år 31. des. 2008 (31.12.08) "I 1988 - da oversettelsesarbeidet var over - hadde man inntrykk av at det ble stille omkring Wisløff. Det syntes ikke som man hadde bruk for han mer. Vi i "Akademi for Kristen Folkeopplysning" var på utkikk etter en kapasitet som både kunne lære på Bibelens grunn, hadde oversikt og fagkunnskap til å drive kristen "folkeopplysning" og sendte vår formann tidligere prost Stein Henriksen til Wisløff for å høre om han kunne være med oss på våre seminarer. "Jeg er for gammel" var svaret. "Hvor gammel er du da"? spurte Henriksen - 82 svarte Wisløff - "ikke verre" repliserte Henriksen. Og da ga Wisløff seg og ble med oss i de påfølgende 8 år med rike bidrag - ofte 3 og 4 foredrag med kraft og innsikt." Les mer.
 • Velsignet julehøytid! (23.12.08) Norges Kommentar Avis tar med dette noe dager julefri og kommer tilbake med mere stoff mot slutten av året! Velsignet julehøytid!
 • Norge som fredsfremmer i verden? (22.12.08) "Hele bakgrunnen for denne voksende antisemittisme er Gudshatet, ”dette gufs fra fortiden” som en SV-politiker uttrykte seg, og som etter hvert er en radikal, rød og raserende tråd i norsk antikristelig politikk nå for tiden - og har vært det lenge - mens folket er dysset i søvn av velstand og underholdning. Med en slik utvikling er det bare å si at freden og velstanden raskt vil forsvinne for Guds straffedommer: Krig, hunger og pest, dyrtid med lønn i hullet pung (prof. Haggai) samt rovdyr. Vi har det meste av dette på gang mot vår felles framtid allerede." Les mer.
 • Fuglestad i Afrika Utfordring: Vær med og støtt Arba Minch Mekane Yesus Technical College for å gjøre det mulig for ekteparet Fuglestad å være enda en tid ved skolen. (…) Dere som kjenner ekteparet Fuglestad vet også at han er en dyktig sivilagronom, og bruker kunnskapen han har fra sin utdannelse på Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås og sin lange praksis i Etiopia og i Norge med utbygging av landbruket med planter og trær når han er ute mellom folket i Arba Minch området, Gidole, Konso og Yavello. Les denne gjestekommentaren/innlegget.
 • TV2 fronter kampen mot miljø og menneskerettigheter (17.12.08) "Hvorfor ser det ut til at TV2 fronter mye av det samme syn på jødene som Adolf Hitler gjorde – bare praksis mangler? Jeg trodde nynazisme var noe nordmenn og journalister var imot?" Les mer.
 • Navnet Jesus og Otto Jespersen (15.12.08) "– og husk Støres nylig utgitte bok med jødehat i – Støre som selv var nær ved å bli tatt livet av i Afghanistan for få måneder siden, nettopp av jødenes og den vestlige sivilisasjons verste fiender." Les mer.
 • Menneskerettene 60 år. AKF med glimrende bok! (11.12.08) "Det er 60 år siden FNs menneskerettigheter ble vedtatt. Nå feiers de over store deler av verden. Men muslimene anklager dem for å være etablert på jødisk-kristen grunn – og har laget sine alternativer ut fra islam. At menneskerettene har jødisk kristen rot har muslimene selvsagt rett i." Les mer.
 • Morsdagsheftet av Lys: - Inn i kampen for ekteskapet "det første riket" (Des. 08) "Ellers har vi en fin artikkel av Gunnar Hamnøy om hvordan han reddet en liten pike fra hedenskapets utslettelse. J. R. Hardang skriver om "En mor med evighetslengsel" og sangen "Jag har hørt om en stad,-"." Les mer.
 • Mattilsynet og matavvikling (08.12.08) "Jeg oppfatter Mattilsynets opptreden som en politisk og populistisk initiert medvirking til nedbygging og slaktning av norsk landbruk, dets fagfolk, institusjoner og rådgivere – noe som er i ferd med å føre oss alle ut i ulykke og sult i en meget sulten verden. Bondens eiendomsrett til naturressursene, forvaltningsrett, beredskapslagre, planleggingsapparat er blitt bygget systematisk ned over mange titalls år og er nå meget sårbart om det skulle komme en krise også til oss." Les mer.
 • S.V. hater tukt og skaffer alle straff (05.12.08) "Men etter at sosialistene overtok – og til rødere de er – jo mindre barneoppdragelse ble det. De har så liten selvinnsikt og historisk og global utsikt at de innbiller seg at mennesket er godt – særlig når en kommer helt til bunnen i det. Det har heller ingen forståelse for at ondskapen må tuktes fra barnsben av – ellers vokser ondskapen og egoismen – til fullmodne ismer av nasjonal eller sosial karakter – og vi får det verste bl.a. Europa her sett: nasjonalsosialsimen som ikke eide omsorg og barmhjertighet." Les mer.
 • Kvinnen og det kvinnelige – og dårlige mannskopier (03.12.08) "Kort formulert kan en si at disse og mange flere var kristne gentlemen som satte stor pris på kvinnen og det kvinnelige - men syntes lite om kvinnelige kopier av menn – og ønsket selv å være skikkelig mannfolk." Les mer.
 • Jødehets og den menneskelige natur (01.12.08) "Og i tillegg kjemper de mot Han som setter absolutte grenser og har samlet jødene til Israel for siste gang etter sitt Ord – og har klare planer for deres og vår fremtid. Så her har TV2, Jespersen, Aftenposten m.fl. er klar utfordring som de på ingen måte vil komme uskadd i fra." Les mer.
 • Mørkemenn som sprer Lys! (28.11.08) "En kan så spørre seg: Bør man omdefinere det mest vanlige innholdet i begrepet mørkemann – altså en mann som hegner om de bibelske verdier? Det kan jo se ut til at mørkemannen er han som sprer Lys – i hvert fall for barna…og hvem er da mørkemann. Spør barna!" Les mer.
 • Norge begår langsomt selvmord! (27.11.08) "Israel er også et svært godt eksempel på en riktig forståelse av økologien som preger Skaperverket – jødene har verdens beste fagfolk på å restaurere ørkenlandskaper som dekker over 20 % av jordens overfalte og som er en nøkkel til å gjenreise verdens økologi! Les bare Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur. Verden begår altså et langsomt selvmord om Israel nå ikke bringes inn i kampen for skogreisningen i verden!"
 • Rov for ”verdslig visdom” – ”menneskers lære” (26.11.08)  "I begynnelsen av dette kp. fra v. 2 får vi presentert den rike tankeverdenen som ikke må røves fra oss: ”for at deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus, i hvem all visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.”" Les mer.
 • Prester og teologer ødelegger igjen og igjen (24.11.08) "Kong Håkon den 7ende sa til Abraham Vereide (som startet bønnefrokostene for presidenter m.fl. i USA) ved hans audiens i 1946: ”Jeg har ofte vært skuffet over presteskapet. Men de som har skapt nytt liv og åndskraft til Norge, er emissærer og lekmenn. Ja, lekmannsbevegelsen har i det hele vært en nyskapende og frelsende faktor i landet”." Les mer.
 • GUDs Ord, Israels og Storbritannias frigjøring (21.11.08) "Det er Guds Ord – hele Skriften – og da mener jeg den hele Skrift - som kan binde verdens fyrster og drive åndsmaktene vekk og la Guds vilje skje på jorden som i himmelen." Les videre hele dette foredraget mye basert på den  nye DVDen "The Destiny of Britain."
 • Den nye skoleloven (19.11.08) OM den nye skoleloven sies det og spørres det: "Og endelig er alle disse sammenrotede ”verdiene” ”forankra i menneskerettane”, men spørsmålet kommer umiddelbart. Hvor er den absolutte verdien av menneskerettene forankret for at de skal være absolutt gyldige?" Les mer og spre stoffet!
 • The Phil Parker Lightning ProcessTM  (17.11.08) "Det er til alle tider viktig å være klar over hva åndsmakter er og hva de kan utrette også av undre. Det er ikke bare Gud som gjør undre, altså en ”overnaturlig hendelse”." (...) "For å grundig belyse hva NLP er for noe har vi fra Danmark fått skriftlig tillatelse til å gjengi i sin helhet en artikkel skrevet i 2003 av cand teol Sten Nielsen." Les mer og spre Sten Nielsens svært grundige gjennomgang.
 • RETTEN og rettssikkerheten i samfunn og misjonsorganisasjonene (14.11.08) "Derfor må det megen bønn til om makt til å følge kristen rett for å sikre rettssikkerheten for oss alle. Jesus er veien, sannheten og livet. Kan man ikke komme fram til sannheten i en sak – så får man avvise saken som uløselig – og så legge den over på Guds hjerte. Han har oversikten og makten og vil løse den i Sin tid og på Sin måte. Den tillit bør en misjonsorganisasjon ha til Gud og Hans allmakt. Og en siste minnelse: Om u-rettferdigheten får gro og ta overhånd, blir kjærligheten kald hos de fleste!" Les mer.
 • Jernbaneutbygging før og nå (12.11.08) "I dag kunne vi trenge dobbeltspor over hele landet – samt en forlengelse av linjen nordover i Norge. Sammen med en enorm økning av kapasiteten som to linjer ville gi pluss konteinere, ville dette bygge infrastrukturen i landet på en fantastisk god måte – samt avlaste den farlige trafikken på veiene og spare klimaet. Vi har store pengesummer, topp teknisk utstyr – masse utdannet fagfolk, og linjene ligger alt klare slik at det bare er å kjøre utstyret til mange steder langs jernbanen og komme i gang." Les mer.
 • Frukt- og grøntproduksjonen i EU truet (10.11.08) "Det er kjent at en overgang til en økologisk produksjon vil redusere avlingene omkring +/- 30 % og i en verden som sulter ser vi hva det betyr." Les mer.
 • Aftenposten forbereder pogromer (09.11.08) "Aftenposten har en lite god historie når det gjelder deres ”informasjon” om terrorismen mot jødene – og en kan spørre seg, med bakgrunn i deres egne oppslag – hvem de mest av alt er enige i ”de jøderent tenkende” eller de som ser på Israel som jødenes land (der araberverdenen har ca 600 x landarealet av hva jøden har)?" Les mer.
 • "Dei best skulerteblindast" (07.11.08) "Og i tillegg bør en avslutningsvis nevne at den ekstreme liberalisme som ”dei best skulerte” står for - og som nå feier over landene og skaper nød – synes også å ha sine røtter ned i den blindskap som er skapt av tankene om mennesket som dyr, mennesket i ”kampen for livet” og ”overlevelse av den dyktigste” som Darwin forklarte oss det. Rettferdighet, kjærlighet og omsorg synes å bli fjern og kjærligheten kold hos de fleste." Les mer.
 • Antirasistiske media – med "svart" president? (05.11.08) "Han fokuserte ikke på svart eller hvit. Rasetenkning var ikke rett i de kretser og helt unødvendig. Man tenkte mennesker!." Les mer.
 • Verden vakler videre (05.11.08) "Og selv om det vanvittige børs- og aksjesystemet deres bryter sammen med enorme skadevirkninger for den jevne mann, har de sannelig frimodighet til å forlange at vi skal ta enda mer av deres medisin på vei til deres ”Utopi” og nye Babyloner. Som nå for eks. Ulltveit-Moe som i Aftenposten 24.10.08 skriver om ”Krisen skaper en ny verdensordning”, akkurat som vi ikke har fått nok av deres ”ordninger” som endatil etterlater seg hele nasjoner i økonomisk sammenbrudd nesten uten evne til å kjøpe mat." Les mer!
 • Etiopia tørster og sulter igjen og igjen (03.11.08) "Vi vet at å borre brønner og bygge sisterner bare trekker stadig flere folk til området, som igjen fører til ytterligere press på naturgrunnlaget som bryter sammen og det blir enda mindre regn. Dessuten er nomadenes vandringer brutt, og de er verre ute enn før. Grunnvann er noe som fornyes sakte, og ved hard bruk synker det – kanskje titalls meter, og sisternene er jo helt avhengig av at det kommer regn. Nei, det er helt andre ting som gjenreiser mulighetene for liv og bærekraft i landskapet, og det er gjenreisning av den naturen de skal leve av og som via jord, luft og vann og planter skaper alt av mat og råstoffer. Uten skog intet liv heter det." Les mer!
 • Venner av Israel? (31.10.08) "Med denne bakgrunn har jeg en svært god forståelse for at det er visumproblemer for enkelte i Israelsmisjonen til Israel – for jødene har ikke råd til å ta lett på holdninger som historisk nesten har utryddet dem og som i nåtiden ønsker å utrydde dem! Det må være opp til jøden selv å gjøre sine egne vurderinger her uten en massiv kritikk for at han evnt. forsvarer sin rett til å leve! Jøder trenger, som alle mennesker, Jesus for evigheten – men det er ikke underlig at de ikke hører på folk som kommer og forteller dem at de samtidig må oppgi Øst-Jerusalem, Gaza, Jeriko, Betlehem, Hebron, m.fl." Les mer.
 • Koranen i Nidarosdomen - hvorfor er den der? (29.10.08) "En muslim trenger å bli kjent med Jesus og Hans frelsesverk og ikke støttes i sin vantro (slik Bibelen beskriver den) av en prest i DNK." Les mer.
 • Furuvednematode (27.10.08) "Hva vil den politisk ledelse oppnå ved å radere ut større områder med norsk skog og legge store eksportrestriksjoner på landets skogbønder? Det begynner å bli litt for mange slike ”tilfeldigheter” i norsk regelverk som ”tilfeldigvis” går utover norske bønder for eksempel import av salmonellainfisert fòrbasis til husdyr, restriksjoner for småbåtfiskerer etc etc. Det heter så fint til tider at Mattilsynet driver ”risiko basert kontroll” og dermed tar man selvsagt ofte feil." Les mer.
 • Høgetveit om David Irving (24.10.08) "5. Hva bør folk nå gjøre som følge av at han skal holde sin tale på sitt hotellrom? De bør holde seg borte. Det samme bør media gjøre, men aller helst burde myndighetene gjøre det samme som man har gjort i flere andre land. Nekte han adgang til landet. Det har ingenting med ytringsfrihet og Gr.1. § 100 å gjøre – i allefall ikke den gamle § som var klart forankret i et ”evangelisk-luthersk” syn på mennesket og myndighetene. Det er noe som er sant og godt og noe som er farlig ondt og bærer av onde åndskrefter." Les mer.
 • DagenMagazinet i strid med sitt gamle jeg (21.10.08) "Allerede det nye navnet på avisen signaliserer et fellesskap mellom to uforenlige holdninger til Skriften. Dagen reklamerte tidligere med ”klar profil”. Det er tonet ned og blitt borte. Magazinet ble startet av ”Livets Ord” og Ekman, stifteren - dukker stadig oftere opp med sin vranglære." Les mer.
 • Diskriminerende stillingsannonse fra Solåsen leirsted? (20.10.08) "Altså er staten Norge konfesjonsbundet og i tillegg plikter kristne mennesker å oppdra sine barn kristelig – ikke kristne behøver det altså ikke – det kalles religionsfrihet. På Solåsen sendes barn som foreldrene ønsker kristen opplæring av helt i tråd med norsk og også internasjonal rett og også naturretten." Les mer.
 • Klargjøring for global krig om Midtøsten (17.10.08) "Flere og flere regner med at president Bush mer eller mindre stilletiende har akseptert at Israel går til angrep på despoten i Iran og eventuelt med atomladninger. Israel må utnytte den muligheten nå – særlig om den nye presidenten blir mindre Israelvennlig." Les mer.
 • Jørgen Kosmo hvor er du? (15.10.08) "Riksrevisor Jørgen Kosmo er på pletten når flere norske stortingsrepresentanter, muligens i god tro, kan ha mottatt for mye offentlige penger. Men hvor er Jørgen Kosmo når Storting og Regjering sender penger med svært lite revisjon til palestinarabere i Israel? Norske skattepenger som misbrukes er vel like lovstridig utenlands som innenlands? Men kan Kosmo legge frem skikkelig revisjon på disse midlene så løser jo saken seg." Les mer.
 • Jødene, misjonen og evangeliet (13.10.08) "Ja, det er dette med å være Jesu brev til verden som alle kan lese og tro er sannhet og godhet. Når broen over til det andre hjertet er bygget i tillit – så er tiden inne til å dele hjertets innerste og dypeste skatter – det beste en har som en ikke kan holde for seg selv." Les mer.
 • KRAKK, et forvarsel? (10.10.08) "I en verden som slår av alle bremser i sitt jag etter internasjonalisering og globalisering av styringsmakten, økonomien, språk, kommunikasjon osv. - en gjentagelse av Babels opplegg med en moderne vri - prøver man å forstå hva som må skje for at ondskapens våpen skal bremses. Da ser man ikke minst til den økonomiske makten - som både i Norge og verden ligger til grunn for at mennesket kan finne på det helt utrolige. Derfor skal vi se litt på den." Les mer.
 • De åndelige søyler i Europa og Norge (10.10.08) "... rettferdiggjørelseslæren". Denne som ble skapte ut av Skriften på Luthers rop:" Hvor finner jeg en nådig Gud?" Da lød det: Rettferdiggjort ved tro alene, på nåden alene i Guds Ord alene!" Han mottok "den tilregnede rettferdighet for Jesu skyld alene. Det som senere ble fundamentet i fremvoksteren av den nye vestlige sivilisasjon og deres lutherske hus - med bæresøyler av bibelsk ånd og lære." Les mer.
 • EU: økonomisk fellesskap en fiasko i krise (08.10.08) "Det er ånd og hjerteliv i folket som avgjør krig – fred og samhold, ikke økonomi eller andre nasjonsødeleggende fellesskapsordninger." (...) "Så mye var fellesskapet verdt. Hvor mye dette fellesskapet er verdt i en forsvarssammenheng gjenstår å se. En vil tro at de største nasjonene i stedet for å forsvare smånasjonene – heller vil kaste seg over nasjonene bl.a. det forsvarsløse Norge - for å sikre tilgang på den energien de ikke selv har." Les mer.
 • - Litteraturfestivalen må stryke holocaustfornekteren (06.10.08) "- Det er helt absurd at holocaustfornekteren David Irving skal tale under Litteraturfestivalen på Lillehammer. Av hensyn til de seks millionene jøder som ble utryddet under 2. verdenskrig, og andre som ble drept og mishandlet - må ledelsen for denne festivalen omgående endre programmet og fjerne Irving som taler. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning." Les mer.
 • Hollocaustfornekteren David Irving på Norgesbesøk (03.10.08) "David Irving var en aktiv historikere da STERN utga Hitleres falske dagbøker – og godkjente dem som ekte. Europas største uketidsskrift på 1,7 millioner eks. trykte det første av ”dagbøkene” som viste seg å være falske. Man undret seg knapt, når en visste hvilken redaksjon STERN hadde. Bl.a. sjefsred. Henry Nanen som under krigen var en konform nazist , iflg. Arthur Berg. Heidemann som var den drivende journalistiske kraft i saken – samlet på alt av gamle nazigjenstander – ja dyrket det." Les mer og spre artikkelen!
 • Oversettelse av Salme 23 - og Ordet "dødsskyggens dal" (01.10.08) "Vi har også en ny oversettelse i Norsk Bibel-88 i Filipenserbrevet som ikke synes god. Det står i kp. 4,5: ”Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær.” Og ordet ”saktmodig” er oversatt med ”mild”." Les mer.
 • Skilsmisser og vold (29.09.08) "Da skjønner en enda bedre hvilken uhyggelig vei Det norske Storting har begitt seg inn på med sine mange u-lover fra rasering av ”evangelisk-luthersk” bekjennelse til oppløsning av ekteskapet og innføring av perversiteter som Bibelen fordømmer på det sterkeste." Les mer.
 • Ten Sing 40 år – hvor ble det av ungdommen? (27.09.08) "På 60 tallet (1968 i Bergen) ble Ten Singbevegelsen startet opp i kjølvannet av musikken som vi kjenner fra 50/60 tallet med Elvis Presley og Beatles. “Ten Sing bygger på ungdommens egen kultur og interesser”, skriver bevegelsen i dag. Hvilken del av kulturen da? De kristne klarte den gang ikke å sette ord på hva som lå i musikken og for å finne det minste felles multiplum koblet man den nøytrale(?) musikken med den kristne teksten. Man begynte å si at det var teksten som var viktig - musikken var nøytral. Og man spurte seg hvorfor Djevelen bare skulle ha den fine musikken? (se Salme 2 vers 1a)" Les mer.
 • - Vi må fokusere på det kristne fundament i Grunnloven (26.09.08) "- Et NEI som hans bestefar gjorde på Elverum hvor alle sviktet ­ men ikke Kong Håkon den 7. ­en mann med karakter. Dette sier det meste om våre politikere og våre hyrder som synes å ha blitt satt på glatte steder og som det er livsfarlig å følge!  Man begynner å ane mer av bakgrunnen til forsinkelsene med sanksjonen av nettopp denne endringen fra statsråd. Tiden er inne til ytterligere å be for «Kongen og hans hus»..." Les hele intervjuet.
 • Profeten Amos med flere til vår tid (24.09.08) "Ja, slike røster kunne vi trenge i dag – midt i en tid hvor urettens gifttåke siger utover folket – ikke minst fra Oslo- og maktregionen. Uretten spredd av folk som overhode ikke synes å bry seg om at vår gamle frihetsarv går under. De sørger ikke over Josefs skade – som han sier lengre nede - men lager en kultur som Amos skildrer slik i v. 23-24: ” La mig slippe for dine larmende sanger! Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Men dommen skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk.”" Les mer.
 • Besatte kjente Jesus (21.09.08) "I gjennom NTs skildring av Jesu liv – møter vi en rekke hendinger hvor Jesus kommer i konfrontasjoner med besatte. Og det som undrer en, er at deres onder ånder vet hvem Jesus er, mens de Skriftlærde, fariseerne som styrte både menighet og samfunn - ikke kjenner Han igjen ut fra Skriftene – på tross av all den myndige tale han førte – og alle de store tegn og under Han gjorde blant dem." Les mer.
 • Djupedal fortsetter som ”steinhogger” (19.09.08) Djupedal fortsetter, etter min mening sin politiske glatte og manipulerende tale. Han synes å ha håndplukket medlemmene til denne merkelige blanding som altså skulle revidere en kristen formålsparagraf i en kristen stat med Grunnlovens § 2 i bunnen.
 • Justisminister i den klassiske kampen (17.09.08) "Dessverre må jeg si at jeg ikke engang mistenker Storberget for å ha den minste kunnskap om hvilke ville veier han nå fører den sviktende rettsstaten inn på – og om han skulle vite hva han gjør, bør han tenke seg om mange ganger til før han river grunnen unna hele rettsstaten." Les mer!
 • ”Kong Haralds Nei” til Grunnlovsrasering! (15.09.08) "Her kom den eneste virkelige sensasjon under saksbehandlingen: Hans Majestet Kong Harald innkalte midt under forhandlingene kirke- og undervisningsminister Trond Giske til en samtale på slottet. Kongen erklærte sin uenighet i endringen av § 2!" Les mer!
 • Fordommer, undertrykkelse og innvandrere etc etc (12.09.08) ”- Hva har det betydd at Arbeiderpartiet fra begynnelsen av var et marxistisk parti? Var det derfor det ble mer radikalt og antikristelig enn sine søsterpartier ellers i Europa. - Kan kampen mot kirken i virkeligheten vært en kamp mot lekmannskristendommen?" Les mer.
 • Egypt blir dømt! (10.09.08) "Går vi så til Esekiel 29,9-14 sies det at ”Egypt skal bli til en øde ørken, full av grusdynger, fra Migdol til Syene og like til Etiopias grense.” Ca 80 % av vannet i Nilen kommer fra Tanasjøen og tilstøtende elver til Blå-Nilen, renner inn i Hvit Nilen ved Kartum, går gjennom The Sudds og inn i Egypt. Mange ganger har Etiopia hatt planer om å skaffe seg kontroll over vannet. Sist de gjorde det sa deres farao - A. Nasser - at meg tilhører Nilen og det blir krig hvis dere rører vannet i den." Les mer.
 • Jyllandsposten nett interessant om orkaner  (08.09.08) "Det interessante i denne meldingen er at den påpeker orkanenes lange reise over Atlanterhavet til de går i land i det sydlige USAs Atlanterhavskyst og ofte forsvinner oppover i Mississippi deltaet. For så å dreie av nordover mot Canada og ta turen tilbake over havet mot England og Europa." Les mer.
 • Om Ordet og tegn og under (05.09.08) "Og dette er heller intet nytt. Allerede den finske vekkelsespredikanten Pavo opplevde at det trengte inn i sine menigheter. Da ga han dem klar beskjed om å få slutt på disse djevelens gjerninger og komme seg opp fra gulvet. Nå strømmer Rodny Howard Brown og mange flere inn i våre menigheter med den samme galskap og forsvares av folk som man før trodde i allefall prøvde å stå på bibelsk grunn." Les mer.
 • Kraftpriser (05.09.08) "Nei, det stikk motsatte har skjedd. Før var det folket gjennom kommunene som eide kraftverkene lokalt og regionalt. Folket hadde bygd ut resurssene for skattepenger - og fikk strømmen for godt selvkost. Så slapp man til kapitalen og markedskreftene og kapitalen måtte jo få maksimalisert sitt merutbytte. Enda verre ble det når de internasjonaliserte strømmen og ikke synes interessert i folket og nasjonen!" Les mer.
 • Planter 10.500 trær hver dag (03.09.08) "Det er kjent at Israel har landbrukseksperter som har eller har jobbet med rådgivning i Syria, Jordan, Egypt, med flere Afrikanske land, Kina, USA m.fl. Det er stort behov for denne kunnskapen og Israel sees på som et stort laboratorium, fordi landet innehar hele 5 klimasoner der man nesten direkte kan hente ut forskingsresultater og implantere dem i en tilsvarende klimasone et helt annet sted i verden!" Les mer.
 • Gustav (01.09.08) "2. september er det 3 år siden orkanen Katrina rammet New Orleans. I den forbindelse er det interessant igjen å minne om de forhold som rådet i dette området med store abortklinikker og New Orleans som voodoo-hovedstad. Det var også et større homofilt arrangement den gang på trappene i dagene etter at Katrina traff og byen titulertes som USA bordellhovedstad for så vidt ikke unaturlig når voodooen flyter." Les mer!
 • Hebron (01.09.08) "Dette taler imot en slik påstand: Arabisk samfunnsliv preges av mye søppel og larm i motsetning til jødenes. Dessuten kan ikke 800 jøder forsøple området til 160 000 arabere hvor jødene knapt slipper inn. For øvrig måtte norske vaktstyrker reddes fra aggressive muslimer av jødiske soldater til beskyttelse bak den utskjelte muren/gjerdet for få år siden!" Les mer.
 • Jøder og arabere trenger støtte - ikke forståsegpåere (01.09.08) "Hvorfor brukes millioner av kroner på et gjerde der 5 % er betongmur? Jo, betongmuren kan man ikke skyte igjennom og dermed treffe sivile rett på andre siden, sivile som bor der eller er på vei i en bil i 80 km i timen." Les mer.
 • Tennstemplene til AG3 på plass igjen? (29.08.08) "Det er på tide å handle og ruste opp igjen – bedre sent en for sent!" Les mer!
 • Oslo en sump? (27.08.08) "Mange skammer seg over byen - og mener at Vestlandet bør fortsette sine tanker om en viss politisk fristilling fra Østlandsområdet og gi Bergen en større status som det norske folk kan samle seg om. Det er jo Vestlandet som med sin befolkning suverent dominerer verdiskaping i og eksporten fra Norge." Les mer.
 • Den avslørende sannheten (26.08.08) "Ringsby henviser til sitt besøk i Yad Vashem (”Holocaust museet i Jerusalem”) der han ble både ”taus og innesluttet” over hva han fikk se av jødisk lidelse. Hvor blir denne ydmykheten av i hans innlegg og hans omsorg for jødene? Tvert om ønsker han jødene tilbake til de grensene Israels tidligere FN ambassadør Abba Eban, kalte for ”Auschwitz-grenser” – grensene fra 1967. Grenser som er svært vanskelige å forsvare og kanskje helt umulige i menneskelig forstand. Araberne har i dag 22 selvstendige land med et areal 800 x Israel." Les mer.
 • Mat på global agenda (25.08.08) "Hva som ville skje med transport og matvareproduksjon i Norge om raffineriene på Mongstad og i Tønsberg ble bombet kan en jo raskt forstå – når beredskapslagre for diesel ikke finnes organisert på norske gårdsbruk og hele den norske produksjonen av både mat og annet er avhengige av disse to raffineriene." Les mer.
 • Organisasjonene et mål i seg selv (22.08.08) "I stort har man observert hvordan Administrasjons-Norge blir kalt inn til 6 dagers kurser – hvor foreleseren sakte og nesten umerkelig flytter makta – stikk i strid med Grunnloven og folkestyrets maktfordeling og spilleregler – fra de folkevalgte til administrasjon og den nye rådmannsstrukturen som Stortinget har lagt opp til i tråd med EUs byråkrati." Les mer.
 • Forferdelig antisemittisme (21.08.08) "Er det så en mur i Betlehem? Ja (selv om 95 % av ”muren” i Israel er et gjerde – resten er mur). Hvorfor er gjerdet der? For å redde liv – både arabiske og jødiske. Arabiske fordi de i stor grad nå ikke kommer igjennom selvmordsbombere – det være seg barn, eller kvinner som blir brukt for å skade israelere. Barn som lærer på skolen at jøder er dyr, at jøder skal drepes, at jøder ikke har menneskeverd, at jøder hører hjemme i Middelhavet osv. De samme barn lærer at nordmenn er vantro hunder og bør inn under ”islams hus” (via ”krigens hus”), selv om både jøder, arabere og nordmenn har det samme menneskeverd!" Les mer.
 • Norge investerer fire milliarder i Israel (20.08.08) "Finansdepartementet henviser altså til ”fremvoksende aksjemarkeder” og ”risikorammen” - altså ser det ut til at departementet vurdere Israel for å være et sikkert sted i femtiden å plassere penger. Kanskje de har lest Esaias? Den politiske øverste ledelse kjenner nok i hvert fall godt til lovnaden om Jesu gjenkomst til Oljeberget." Les mer.
 • Mat og kultur (18.08.08) "Den dyptloddende russiske forfatter – Dostojevskij ble aldri trett av å minne det russiske folk om at det russiske ord for bonde var avledet av ordet for kristen. Her er underlige sammenhenger mellom Skaperen, skaperverket og mennesket – som vi også ser det i Israel – hvor landet lå som sump og ørken inntil jødene kom tilbake og begynte en rett forvaltning av skaperverket. Nå produserer det over 90 % selvforsyning, gode råstoffer og livsmiljø."
 • Likestilling på Agder (15.08.08) "Likestilling på Agder er et stadig tilbakevendende og interessant tema. Nyhetene på NRK/Sørlandet hadde igjen stoff om hvor trege damene på Agder, spesielt Vest-Agder, men også Aust-Agder var i likestilling. De lå på bunnen av nasjonalstatistikker, må vite." Les mer.
 • Russland og Norge m.fl. (13.08.08) "Helt til v. ligger Israel innerst i Middelhavet. Inn derfra kommer Antikrists hær fra Europa og Rom. Lengre t. h. renner Eufrat og Tigris fra Tyrkia gjennom Irak og de babyloniske landskap til Den persiske bukt. Dette landskapet synes å skulle synke i havet med oljerikdommene under sterk vulkanisme. Det er et uhyre jordskjelvutsatt område. Demningene i Tyrkia åpner for innmarsj til Israel for «Østens konge» - som synes å skulle komme over Kasjmir hvor kineserne nå bygger en stor vei fra Tibet for videre marsj over Eufrat til Israel." Les mer.
 • Få vil bli lærere (13.08.08) "Mange har opprevne hjem og har sett en skole som presser på de en masse kunnskap som skaper mer av samme sorten. Konf. samlivslæra, likestilling og nå skal jo også homofilien inn som noe helt naturlig. Samtidig er det personlighetsdannende kristendomsfaget – omgjort til et religionsfag - hvor avgudene likestilles med den eneste, levende og sanne Gud. Hva tror man det gjør med skolene og den oppvoksende slekt?" Les mer.
 • Igjen taper NRK USA-valget (11.08.08) "Så blir det interessant å se hvordan NRK og den radikale presse (med 70 % radikale journalister) vil takle den videre valgutvikling i USA. Det blir vel fortsatt omtrent som under krigen – at en må sortere kraftig i hva som er fakta og vurderinger - og prøve å finne kilder for alle fakta – for å danne seg et rett og helt bilde av utviklingen. Sannheten er som kjent – den første som blir drept i ”krig”."
 • Ekteskapsloven. Lov om kunstig befruktning (08.08.08) "Italienske leger begynner nå å si nei til medvirkning til fosterdrap – noe som bl.a. skyldes at de begynner å innse at nasjonen og kulturen – ja hele deres sivilisasjon trues med utslettelse - som sentralbanksjef Skånland skrev om i Aftenposten 2001 i artikkelen: ”De barna vi må savne.”" Les mer.
 • Prestinne til Evje! (08.08.08) "På Jesu tid var de godt kjent med kvinnelige prester i ulike kulturer, men Jesus (garantisten for likeverd ikke likestilling) selv valgte seg ut menn som apostler og kvinnene bekledde andre oppgaver – oppgaver som man også var helt avhengige av. Vi ser også i Ny Testamente (bl.a. i 1. Timoteus 2, 8-15) at begrunnelsen for denne tjenestedelingen var grunnfestet i Syndefallets realitet og den påfølgende Guds innstiftelse av ulike oppgaver for menn og kvinner."
 • Navlebeskuende redaktør? (08.08.08) "”Verdensøkonomien bygger på tre biologiske systemer: dyrket mark, skoger og beiteland. Bortsett fra fossilt brensel og mineraler gir de tre systemene alle råvarer industrien trenger. Og bortsett fra sjømat, bidrar de med all nødvendig mat. - Alle disse biologiske systemene har fotosyntesen til felles, plantenes evne til å bruke solenergi for å danne karbohydrater av vann og karbondioksid." Les mer.
 • Ibsen, Garborg og Øverland – tre menn i sjelestrid (06.08.08) "Jeg har valgt ut tre dikt av disse tre vel kjente norske lyrikere, tre dikt som jeg vil tro karakteriserer deres personligheter og sjelestrid – og kanskje også deres konklusjoner om livet, døden og evigheten. Det er diktere som har hatt en ufattelig påvirkningskraft i den norske folkesjel helt til i dag – og fremdeles er levende og skapende i menneskenes sjel." Les mer.
 • Guds Ord og infosjef i NLM Ottosens skapelsesdager (04.08.08) "Og det som virkelig forundrer er at en teolog overhode ikke går inn på hva SKRIFTEN sier fra Grunnteksten og begrepet ”YOM”. Dette gapet man lager i Skriften i 1. Mosebok 1 og som åpner for de mange merkelige evolusjonsteorier. Og stadig mer forundres man over at de store forkynnere og kirkefedre ikke nevnes med et ord."
 • Professoren og lekmannen samarbeider (01.08.08) "Nå fikk høy være høy og samtalen tok visst tid. Litt uti samtalen ville Venjum at Johnsen skulle tale til dem om kvelden, men det ville ikke Johnsen – for han var ikke rettelig kalt etter Confessio Augustana sa han. (Av og til undres man om CA – hvor god den enn måtte være – regnes for viktigere enn Bibelen blant en del teologer.)" Les mer.
 • Respektere alt mulig? (30.07.08) "Har man valgt å skille seg - så skal det også respekteres – selv om det plager begge og barna og hele slekta, ja er en direkte livstruende handling etter gammel kristen liturgi - og er en smittekilde for både dem, de kommende generasjoner og miljøet ellers. " Les mer.
 • Verden mot et storoppgjør – hva med Norge? (28.07.08) "Dette raskt skisserte senario kan fylles ut med en rekke detaljer mot et mer helhetlig bilde – som peker i samme retning – at verden går mot et forferdelig storoppgjør mellom de ateistiske avgudskrefter mot jødene og de kristne. Men Gud har full oversikt og styrer dette med Sin makt og etter sine løfter og tanker. Så kan enkeltmennesket og stormaktene rase som de alltid har gjort. Gud reiser opp og støter ned den Han vil." Les artikkelen!
 • Uttale mot homofili fra Akademi for Kristen Folkeopplysning (25.07.08) "I den pågående debatt, som har rast i hele 2008, omkring homofili – synes det viktig igjen å minne om bibelske grunnsannheter. Grunnsannheter til Frelse for hver den som tror på Jesus, men til fortapelse for den som tror på mennesket som sin frelser og ikke vil erkjenne og bekjenne sin synd for Jesus." Les hele uttalen!
 • ”Det er så lite ånd med dykk (23.07.08) "Vi kan lage til mye ståhei og stor stemning i egen kjøttkraft og høy musikk etc. som vi makter å finne på – men åndskraften er borte og det blir heller ikke syndenød og frelsesfryd og bønn på kne av vår forkynnelse." Les mer.
 • Ledig rektorjobb i sentral vestlandskommune (21.07.08) Kvam Kristne Skule: "Skulen treng ein person med røynsle frå privat- eller offentleg skuledrift, som har evne til leie eit team av motiverte lærarar, spele på lag med engasjerte foreldre og sjå behova i ei aktiv og samansett elevgruppe. Framfor alt må skuleleiaren sjå verdien av å drive ein kristen friskule for at born og unge som veks opp i eit avkristna samfunn kan læra Sanninga å kjenne, og bli verande hos Gud." Les mer!
 • Hjemmet og Søndagsskolen (21.07.08) "Justisministeren representerer et parti som vil ha Jesus ut av skolen, Jesus ut av hjemmet, Jesus ut av Storting, Regjering og Domstoler og ut av Norges Grunnlov (bl.a. § 2) og så setter de inn Satan som erstatter han som kun er ute etter å ”myrde, stjele og ødelegge”. Hvorfor har disse barna (”borderlinere”) omsorgspersoner rundt seg som er bort i mot handlingslammet og som nå river ned både land og folk?" Les mer.
 • Avisen DagenMagazinet (18.07.08) "Det kan være for sent med et linjeskifte i denne avisen, en del tyder på det? Men da er det viktig å advare folk mot slik vranglære så man kan gå klar en slik forvirring og velge det som bygger opp." Les mer.
 • Vatikanet dokumenterer igjen sin vantro (18.07.08) "Den Katolske Kirke er tuftet på ”ikke nåden alene”, men de lærer at det må et lite bidrag til av mennesket for å bli frelst. Dette er vranglære for det står: ”For av nåde er dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave,” Efeserbrevet 2,8." Les mer.
 • Underlig om kristendom og retten i Norge (16.07.08) ”Det er det første i lovene våre,” står det i Gulatings kristenrett, ”at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist om godt år og fred, og at vi må få holde landet vårt bygd, og kongen vår ved god helse. La ham være vår venn og vi hans venner, man la Gud være vår alles venn.” Les mer.
 • Å forebygge ekteskapelig sjalusidrap (15.07.08) "Ikke sjelden er det også slik at en av ektefellene har fått det råd av enten venner, familie eller offentlige fagpersoner at skilsmisse er det eneste rette. Det gjentar seg gang på gang at man bygger sin skilsmisse på andres vurderinger og det settes ingen grenser på at man kan gifte seg igjen før det i bibelsk forstand er anledning til det." Les mer.
 • Lesber og leger og samvitet (14.07.08) "Bibelen binder alles samvit til budene – blant annet ”du skal ikke slå i hjel” – og ordene om homofili er entydige og klare. Videre har vi et sentralord i Salomos ordspråk (24,11). som sier: ”Frels dem som hentes til døden, og hold tilbake dem som føres skjelvende bort til retterstedet!” Man kan ikke tvinge mennesker bundet av sitt samvit – til å delta i fosterdrap og homofile opplegg om Stortinget har sagt det aldri så mye om en vil bevare respekt for mennesket og demokratiet." Les mer.
 • Kristus og bonden – verdens viktigste yrke (11.07.08) "For å oppsummere kan en vel konkludere med at det er mye uforstand ute og går både i stat, men også i misjons-sammenhenger. Folk bruker sin makt og posisjon langt utover sitt kompetanseområde og dermed bereder grunnen for enorme katastrofer som vi nå ser de vokser opp over horisonten i Afrika og andre steder i verden. Det er ekstra trist når en må sitte og se hva som blir gjort – eller helst ikke blir gjort – mens mennesker i millioner er på vei mot den sikre undergangen ved å sulte og tørste i hjel. Noe som spesielt kunne vært unngått om man ville ha hørt på norske fagfolk, lest norsk historie fra Hans Nielsen Hauge og oppover, men enda mer lyttet til jødene som har gjenreist sitt land fra ørken og sump til et land med stor bærekraft." Les mer.
 • Ny snegleart truer Norge (09.07.08) "Vi nordmenn importerer mye fra utlandet, men langt mer en det vi strengt talt trenger. Billig luksus koster og det koster både mht økt import av bakterier, virus og andre skadegjørere. Alt skal være billig og vi ønsker å vasse i varer for penger har vi nok av, men kunnskap koblet til visdom er blitt mangelvare." Les mer.
 • Salmonella i Danmark – 35 dør årlig (08.07.08) "Når vil norske politikerer høre på fagfolk og slutte å sette all sin tiltro til sunnhetssertifikater ol.? En sterk økning i faktisk kontroll av kjøtt er påkrevd, men samtidig bør import av ulike matvarer reduseres og norsk produksjon økes! Det kan ikke lenger sies om norske bønder at de er proteksjonistiske - som det tidligere feilaktig er sagt av noen forståsegpåerer, med slike salmonella tall utenlands. Og det er lite nytt i slike tall fra Europa, det nye nå er at dødstallene stiger i våre naboland!"
 • Priser eller lite mat – skaper kriser? (07.07.08) "Og fremdeles har man visst ikke tenkt å gjøre noe særlig på matsiden – heller ikke bygge lagrene opp igjen – men fortsetter med å forbruke korn i stor skala som vi kjører gjennom hønenebbet og grisekjeften for lyst kjøtt basert på kraftfòr i stadig stigende mengder, det klarer vi – mens storfe og sau og elg som kan skaffe kjøtt av gras som ikke er menneskemat – de lar vi rovdyrene få som føde. Når skal dette vanvittige vanstyret ta slutt?" Les mer.
 • Ideologi og lovgivning (04.07.08) Professor Erling Danbolt skrev i 1978 om Likestillingsloven: "Loven skal ikke håndheves for så vidt angår familieliv” heter det i § 2. Men den gjelder altså også der. Også i hjemmet er lovens likestillingsideologi pålagt som forpliktende norm." Les mer.
 • Norge råtner på rot (02.07.08) "De som ber til den treenige Gud skal fortsette med det! Så får vi se hva Herren selv vil gjøre med Norge. Herren selv sitt råd vil intet statsråd kunne overprøve! Sannhet og Rett vil seire." Les mer.
 • Misjonsbasen Norge – hvor lenge? (30.06.08) "Tiden er inne for skarpe og kraftige uttalelser fra sommerstevner, generalforsamlinger med tusenvis av mennesker – om man virkelig mener noe med ”misjonens store sak”. Tiden er inne til å trosse styresmakten i praktisk handling – for man skal ”lyde Gud mer enn mennesker” lyder det fra aposteltiden gjennom Luther og inn i vår tid. " Les mer.
 • Erkebiskop i Nidaros – og videre til ROM? (27.06.08) ”Å komme over i den protestantiske verden fra de to nevnte (Moskva og Roma) er å komme til en helt annen verden. Det er å komme over i den prinsipielle individualismes verden, hvor det enkelte menneskes religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje er grunnverdier som det våkes over. Som følge av denne grunnleggende individualisme blir det politiske ideal, demokratisk, sosiologisk sett svarende til at det kirkelige ideal ligger i det alminnelige prestedømme og de frie nådegavers utfoldelse." Les mer.
 • Kjære vener! (27.06.08) Kvam Kristne Skule treng lærekrefter snarest.
 • Åndskamp - uten Guds Ord? (25.06.08) "Kristne har sagt rett ut på TV-debatter at de bevisst ikke brukte Guds Ord i debatten. Flere har ellers bemerket det samme som forfatteren til innlegget over. Vi har heller ikke noen tro på alle slags allianser med vranglærere (katolisisme) avguderi (muslimer) o.a." Les mer.
 • Kvinnelig forkynnelse og H. N. Hauge  (23.06.08) "Men hvilken arv er det vi har etter Hauge og haugianismen vedrørende kvinnelig forkynnelse? Det er skrevet en rekke biografier om Hauge – men den eldste og av de beste er vel biskop Anton Christian Bangs (1840-1913) biografi (508 s.) om Hauge og haugianismen. Den utkom første gang ca 1874 og senere i flere opplag. Han har skrevet en rekke større kirkehistoriske verker. Om kvinnelig forkynnelse hos haugianerne skriver han på s. 122-123:" Les mer.
 • Ny lovgivning i Norge (20.06.08) I en tidsepoke i Norges historie der både regjering og storting gjør vedtak som strider mot Norges Grunnlov og mot Bibelen, Guds Ord – bør du ta deg tid til å høre 2 intervjuer om hvordan tilstanden er i Norge. Og ikke bare om tilstanden, men også få med deg råd og ideer om hvordan Norge igjen kan bli et kristent land. (Klikker du på Hjem, skole og stat: vil du kunne laste ned 1. CD gratis. (5,2 MB))
 • Tvunget til taushet, aksept av homofili og likestilling av ekteskapene? (20.06.08) "Kong Harald har folkets kjærlighet og tillit – arvet etter kong Håkons mektige Nei for folket på Elverum (10. april 1940). Han har også valgt ”Alt for Norge”! I dag står vårt folk ved et like avgjørende vendepunkt og forventer og ber om at kong Harald vil si et like mektig Nei til de mange lover han nå er bedt om å signere, som hans bestefar sa det overfor totalitære krefter. Folket vil glede seg og takke han – selv om makta vil bli forbitret, men knapt vite hva de skal gjøre. De ga etter da kongen forlangte at § 4 skulle bli stående: ”Kongen skal stedse bekjenne seg til den evangelisk-lutherske Religion”. De våget ikke noe opprør mot han som har folkets kjærlighet om de enn har tatt fra han den formelle makten. Sier han nå NEI mot både kjønnsnøytralt ekteskap, kirke/stat og Grl. sanering, diskriminering og skolelov – vil makten knapt våge seg på å lage en republikk. I tilfelle de prøver seg, er folkets kjærlighet og historiens dom mer verdt enn å gi sin sanksjon til u-lovene som vil ødelegge alt for Norge og vårt folk. Og husk det bonden sa i 1814: ”Gud er attåt!”" Les mer.
 • Mannen ”Han er Guds bilde og ære” (19.06.08) "Så blir det å begynne gjenreisning fra bunnen av – om Gud gir tid for det norske folk – eller Han avslutter denne tidsepoke med hedningenasjonenes umyndiggjørelse og jødenes innsettelse som et presteskap for verden med lov fra Jerusalem og med Fredsfyrsten i dommersetet. Lover som er i samsvar med Herrens skapervilje og ikke diverse tankebygning, ideologier, - ismer og onde åndsmakter som kun er ute etter å ”myrde, stjele og ødelegge” for oss alle." Les mer.
 • Prøveballong fra Trond Giskes menn? (17.06.08) "Prøveballongen nødlandet og man driver nå og reorganiserer seg? Det er Grunnlovsjubileum i 2014 – og en antar at korset innen da blir prøvd fjernet!" (...) "Derfor er det menneskets natur som kommer til uttrykk når korset skal fjernes av Det Norske Flagg. Vi ber om at det norske folk ikke lar seg lure inn i totalitære tider enda en gang!". Les mer.
 • Fra Jaffa nekt til kristenmanns blod (16.06.08) "Det er en linje fra nekt av Jaffa appelsiner til å forfølge kristne som tror på Bibelen, det være seg økonomisk- eller fysisk forfølgelse. Yasir Arafat forfulgte kristne og hans ideologiske venner verden over gjør det samme. Undertegnede venter bare på at Gud setter ”foten ned.” Det vil huskes og Han har lovet å gjøre det!" Les mer.
 • Catch the fire”, Stortingsopprør og skogbranner? (14.06.08) "I USA har man forstått hva som skal til under den store flomkatastrofen i Iowa. Norge I dag skriver: ”Redningsmannskapet i Iowa søker hjelp fra høyere makter etter en flom-katastrofe, som er den største i delstatens historie. ” - - - Vi trenger Guds hjelp. For dere som aldri har bedt før, er det kanskje på tide å begynne. Vi trenger mye bønn, og folk må smøre seg med tålmodighet og forståelse, sier en amerikansk lensmann til FOX News. I den dypt religiøse delstaten har det blitt erklært unntakstilstand i 55 utav 99 distrikter. ”" Les mer.
 • - den setter fyr på den tykkeste skogen, så den virvler høyt opp i røyk  (14.06.08)  ”Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde ville dyr av landet, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Og jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse; jeg vil sende regn i rette tid; velsignelses regnstrømmer skal det være." Les mer.
 • Farsopprøret, slimklumpen og sedcellen (13.06.08) "Nå har vi i flere titalls år hatt et Farsopprør som primært retter seg mot Far i himmelen – men også den jordiske far og Fars jordiske skaperordning. Vi ser det gjennom de mange angrep på Skriften fra oversettelser til diverse merkelige angrep på undrene og mye annet som anfekter Bibelens autoritet. Deretter angriper man Hans representanter på jord, presten hvor kvinnene stiller seg fram i Fars sted – der kommer nå kvinnene inn som ”Far” hvilket er en praktisk vranglære av dimensjoner når hun står som Far på prekestolen og lærer Guds Ord som hun i det samme Ord er direkte forbudt." Les mer.
 • Bønneaksjonen Lys for Norge fra Akademi for Kristen Folkeopplysning (11.06.08) "Dypest sett er det bare Den Hellige Ånd som kan gjøre noe med hjertene slik at de begynner å rope til Gud om frelse og utfrielse. Men det er jo klart at om alle organisasjonene våre gikk ut og oppfordret forkynnerne våre til å tale sterkt og sant ut fra Bibelen og inn i ”det verdslige regiment” med forsikring om at ledelsen stod 100 % bak dem, så ville det være verdifullt. Og hvis alle sanne kristne samlet seg i bønnegrupper over hele landet og gikk på kne og ropte botsbønner til Gud som Daniel og Nehemias – så ville de bli hørt i himmelen. Gud hører bønnerop i Jesu navn." Les mer.
 • Brev til kongen? (09.06.08) "En vil be de som kjenner på at det kunne være riktig i sakens anledning å sende en henvendelse til Hans Majestet Kong Harald, om å gjøre det!" Les mer.
 • Stortingets 11. juni - fandens fødselsdag (09.06.08) "Det norske Storting skal den 11. juni ha loven om det store opprører mot Gud som skaper og vår norske Grunnlov opp i Stortinget. Fra før har man opphøyet en rekke folkesynder til lover – og mange av dem strir mot alle sunn fornuft med bærekraft og selvsagt Grunnloven og dens basis: Sinailoven. Loven som nå skal opp er Ny ekteskapslov som likestiller kjønnene i et ”nytt kjønnsrollemønster”." Les mer.
 • Hjem, skole og stat: Hør intervjuet med Jørgen Høgetveit om "Ny lovgivning i Norge som bryter med kristenretten som hjemmet, skolen og staten er bygd på." Dette er topp aktuelt i disse dager og mot slutten av intervjuet skisseres noen løsninger! (Filen, ca 5,2 MB, kan for noen ta noe tid å laste ned første gangen.)
 • Markering mot Stavanger Aftenblad (07.06.08) "Videre må det være på sin plass å spørre kritisk om hvordan SA håndterer ”Vær varsom-plakaten” i nevnte sak, i det man trenger seg inn i den private sfære slik det her er gjort. Det forverrer også bildet når det som fremsettes mangler vesentlig informasjon for å sette saken i et korrekt lys. Her vil vi henvise til innlegget fra Berit Helgøy Kloster i SA mandag 26. mai..." Les mer.
 • Kristendommen i Norge (06.06.08) "I. § 2. “Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion, De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpliktede til at opdrage sine børn i samme.” Det sentrale begrepet i denne paragrafen, og det det er nødvendig å få bestemt betydningen av, er “offentlig”. Det er avledet av det tyske adjektivet “offen” , som betyr “åpen”, og har da også dette som sin grunnbetydning. Men ellers har det en rekke andre betydninger, så som “tilhører allmennheten”, “som alle har adgang til”, “alminnelig kjent”; “som angår samfunnet”, “som gjelder stat og kommune”, “som representerer samfunnet”." Les mer.
 • Hvorfor larmer hedningene? (06.06.08) ”Mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos Gud.” Les mer.
 • Sanne lutheranere – beste jødevenner? (04.06.08) "Finner ikke Herren folk på jorden som står i den sanne tro på Skriften – vil jødene også finne liten støtte, men et stadig økende hat fordi de er Guds folk." Les mer.
 • Hva er marxisme? (02.06.08) "Avslutningsvis: Marxismen har sine røtter i Marx og hans ideologi. Det er mer en antydet at Karl Marx var satanist på sine gamle dager, dette ut i fra hva man fant i hans papirer presentert i boken ”Was Karl Marx a Satanist?” av Pastor Richard Wurmbrandt, som satt i og ble torturert i rumenske fengsler, i 14 år. Hans kone var slave arbeider i 3 år. Richard Wurmbrandt sa allikevel: ”Jeg har bestemt meg for å avvise 'kommunismen', fordi jeg elsker 'kommunisten'. Jeg finner det ikke rett å forkynne evangeliet uten å avvise kommunismen”." Les mer.
 • Det er løgn min venn! Dette er Sant! (30.05.08) "Ja, vi elsker dette landet synger de, regjeringsmedlemmer, stortingsfolk med flere. Så viser det seg at de samme sangerne driver og ødelegger Norges Grunnlov med lovforslag etter lovforslag. Det var altså ikke sant det bl.a. Jens Stoltenberg, Trond Giske, Magnhild Meltveit Kleppa, Åslaug Haga og Kristin Halvorsen sang for oss…de elsket nok høyere 1. mai, da var også hjertet med i feiringen. Og de av dem som ikke aktivt feiret 1. mai fulgte 1. mais ideologi langt på vei." Les mer.
 • Advokater som ikke skjønner Grunnloven! (28.05.08) "Advokaten synes også det er underlig at vår norske forfatning er verdens nest eldste - bare slått av den amerikanske. Har det ikke slått dem at Grunnloven og den amerikanske forfatning er vokset av samme rot: kristenretten (angloamerikansk, se Historie av sir W. Churchill) som var dominerende blant Norges haugianere og blant innvandrerne til USA. De var også opphavet til de franske lovene fra 1789 fordi Jefferson fra USA befant seg i Paris som ambassadør på de tider, og båndene var sterke til Frankrike. Forskjellen var bare at i USA satt loven i hjertene, men ikke så hos franskmennene. Derfor ble det blodbad og kriger der i stedet for praktisering av den gode forfatning med menneskeretter. (Fru Thatchers ord til Mitterand var velplassert da hun ble innbudt til 200 års jubileet i Frankrike: ”Nei takk. Det ble så lite brorskap av det”)". Les mer!
 • Bønn i Jesu Kristi navn mot avguderiet og ulovene i den norske stat (27.05.08) ”Gud er på tronen ennu – og så lenge Han sitter der er det ingen grunn til mismot.” Les mer og spre bønneoppropet videre!
 • Telenor: Børson og Per Gynt i ett (26.05.08)  Telenor har et internt etisk råd der store deler av toppledelsen sitter og gir anbefalinger til seg selv! Hva lærte vi om "bukken og havresekken i grunnskolen? Les mer om hvordan vi steller oss her i Norge.
 •  
 • Opprør mot innvandrere (23.05.08)  "Det er aldeles forunderlig at man ikke vil eller kan lære noe av Norges 200 årige historie som førte oss utenom revolusjoner, men med en frigjøring og overføring av makt i fred og en vokster som skapte det velstands-samfunn som vi nå alle nyter godt av, men som de samme kreftene nå river i rekordfart. Det skjedde med Bibel og Grunnlov som O.G. Ueland sa det. Her er det igjen store hull i forkynnelsen fra det åndelige regiment inn i det verdslige om styrelsen av nasjonene! Et arbeid som nå må gjøres om ikke nasjon etter nasjon skal gå helt av hengslene." Les mer.
 • Dragningen mot skapelsen og dyret (21.05.08) "Nå har vi trengt inn mot kjernen av livet og styringen av det ved å kartlegge og manipulere DNA. Disse fantastiske kromosomstrengene med ca 50 000 gener som inneholder kunnskap tilsvarende 1 000 bøker à 500 sider med minste skrift og kan kopieres riktig på ca. 20 minutter etter som cellene deler seg og kroppen vokser til en ufattelig menneskelig organisme med millioner av stoffer, funksjoner osv. Riktignok har menneskeceller og dyreceller samme arkitekten, men i frykt og kjærlighet til Ham – skal dette ikke blandes sammen som man nå gjør." Les mer.
 • Ja, vi elsker dette landet?  (19.05.08) Hvorfor feirer de som nå aktivt ødelegger vår Grunnlov 17. mai? Dette gjelder i dag alle partier på Stortinget, hele den politiske delen av regjeringen med flere. Det er uår på menn som vil og kan styre landet etter Grunnlovens prinsipper! Les mer.
 • 17. mai – en nasjonaldag i trå med bibelsk tenkning! (17.05.08) "Den 1. mai markertes av noen som en ”17. mai” og 1. mai dagens ideologi (med det røde flagg!) har som mål å fjerne den norske nasjonalstaten. 17. mai derimot er en nasjonalstats-dag (j.fr. Apostelgjerningene 17, 26-27: ” 26og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, 27 for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.”) og en skal innledningsvis minne hverandre bl.a. om vers 6 i fedrelandssalmen: "Vil Gud ikkje vera byggningsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. So vakta oss Gud så me kan bu I heimen med fred og hyggja.""
 • De små, det hedenske samfunn og evigheten (16.05.08) I morgen feirer vi igjen vår nasjonaldag. Hva er grunnlaget for den og hvorfor har vi her i Norge mulighet til å feire en slik dag? Grunnlovens § 2, som er helt sentral på en dag som 17. mai, skriver J. I. Holm slik om: "OM § 2 SIER Sverre Steen i verket ”Langsomt ble landet vårt eget” at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon. Den evangelisk-lutherske religion er nemlig åndelig basis for både kirken og staten." "Les mer om vårt rettgrunnlag og vår fremtid og velsignet feiring!
 • Internt oppgjør i NLM og Normisjon? (14.05.08) "Det er ingen grunn til ikke å tro på Huitfeldt som selv tror på de marxistiske idealer. Om Karl Marx, mer en antyder Richard Wurmbrandt i ”Was Karl Marx a Satanist?”, at det var han på sine gamle dager - da vet vi resten av hvilken norsk politikk vi kan forvente fremover. Dette bør være kjent stoff for NLM fra misjonsmarken, for eksempel fra Etiopia, men også fra Kina? Hvem vil ta ryddejobben internt i NLM?" Les mer.
 • Verdiallianser med sølibat og flerkoneri (13.05.08) "Oppsummert er det bare å si at de mottrekk kristenfolket trekkes med på, er farlige både for troen og samfunnet. Det går kun en vei for å ta vare på det som Gud vil ha ivaretatt – og det er å vende tilbake til våre fedres Gud og etterfølge deres tro, følge Han alene. Stoler vi på Han i bønn og arbeid – om vi er et aldri så lite mindretall – griper Han inn – og knuser motstanden – som vi har en rekke eksempler på i Skriften. Alle slags allianser for å reparere konsekvensene av frafallet – vil falle døde til jorden – ja verre enn det. Føre oss videre ut i frafall og forfall. Gud deler ikke makten og æren med noen – det sier da ”Fader Vår”, som troens barn forhåpentligvis både kan og ber flere ganger om dagen." Les mer.
 • Vanstyre i Kr.S. eller på Flekkerøya?  (13.05.08) "Byavisa Fædrelandsvennen er, som så ofte ellers, ute og skal undervise de underlegne i provinsen. Nå gjelder det Flekkerøya som har bygd ”sjibbuer” og nå ikke vil innordne seg ny plan som syr dem inn i reguleringer som de ikke ønsker. Men sentralstyresmaktene ønsker det DE kjemper for godene – i denne omgang – strandsonen – lekeplassen for sin befolkning." Les mer.
 • Ny lovgivning i Norge som bryter ned kristenretten som hjemmet, skolen og staten er bygd på. (13.05.08) Bestill nylig utgitt CD og hør også gratis foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover.”
 • Arven fra Eidsvoll (09.05.08) "Om § 2 sier Sverre Steen i verket ”Langsomt ble landet vårt eget” at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon. Den evangelisk-lutherske religion er nemlig åndelig basis for både kirken og staten.”" Les mer.
 • Herr Politimester (09.05.08) "Som De sikkert vet, så har et hvert menneske rundt på den vide jord en naturgitt rett til å forsvare liv og eiendom som ikke kan fratas noen med hjemmel i en evt. positiv rett. Hvor klokt det er å ta fatt selv – kan selvsagt diskuteres, men ikke om en har retten på sin side." Les mer.
 • Matkrisa og bondens priser m.m. (07.05.08) I dag 7. mai skal regjeringen, en dag på overtid, legge frem tilbudet til bøndene i landet i det som årlig fører frem til Jordbruksavtalen. "Kravet" fra bøndene (på ca 3,3 milliarder der over 50 % skal tas ut i økte priser) ble lagt frem 25. april og dermed skal det evnt. forhandles frem til 16. mai. Les artikkelen og se hva dette dreier seg om.
 • Endringer av Grunnloven (07.05.08) "Vi kan bare slutte oss til 200 års jubilanten Wergeland m.fl. når det gjelder opphevelsen av den såkalte ”jødeparagrafen” i 1851. Vi kan også slutte oss til at jesuittervesenet den dag i dag er svært farlig for en nasjon. Og til sist kan vi glede oss over at § 2 danner grunnlaget for en av de frieste Grunnlover som verden kjenner. At Regjering og Storting nå vil fjerne den forankring som en har ned i Moseloven og dermed skjære av den grenen vi sitter på bør folk nå reagere på! Kutter man av denne grenen vil vi merke det på innskrenket frihet som vil ende i en totalitær stat." Les mer.
 • Grunnloven og naturretten (05.05.08) Denne gjestekommentaren av Johan I Holm bør leses grundig og huskes! Her oppsumerer Holm flere av basispunktene for Grunnlovens fundament, bl.a. skriver Holm: "OM § 2 SIER Sverre Steen i verket «Langsomt ble landet vårt eget» at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon. Den evangelisk-lutherske religion er nemlig åndelig basis for både kirken og staten." Les mer.
 • Profeten og hjemstedet (02.05.08) "Og Jesus ser tvers gjennom dem og begynner å fortelle dem sannheten om hvordan de stenger både for han og profetene som er kommet før Han. Han nevner enka i Sidon og syreren Naàman som begge fikk hjelp, men ingen i Israel. Da ble de rasende og ville drepe Han." Les mer.
 • Sannhetens støtte og grunnvoll (01.05.08) "Tenk om vi igjen kunne få et bønnefolk og forkynnere som forstod og talte sammenheng, slik som vi leser det hos Paulus og i prof. Haggai – da skulle store ting skje også i Norge. Da skulle Guds menighet igjen bli den ”støtte og grunnvoll” det kan være og skal være – og hele samfunnet ville nyte godt av den saltvirkningen som ville hindre videre forråtnelse og til slutt sammenrasing av det ”Norske Hus.”" Les mer.
 • Første mai – Antikrists ”nasjonaldag”? (01.05.08) "Vi fikk altså den 1. mai 1776 Illuminatiordenen, 1. mai 1864 Den første internasjonale og 1. mai 1889 Den annen internasjonale. Historien viser seg sjelden å være oppfylt av tilfeldigheter." Les mer!
 • Sannhet og myndighet (30.04.08) "Og Bibelen vitner stadig vekk om at Gud ikke deler ære med noen – men støtter de som er helt med han og det som ingen ting er – og nesten bestandig sender hjem brorparten av styrkene og stiller gjerne opp med èn mann som på Karmel, mot kongen og hele folket. Det er aldri flertallet eller ”kjøttvekta” som teller – slik som verden er vant med å regne – men SANNHETEN – som endog kan seire i nederlag!" Les mer.
 • Dep. råd Per Harald Grue (30.04.08) "Burde ikke nå Terje Riis Johansen direkte selv lede forhandlingene med de matproduserende i Norge? Får ikke Johansen frie tøyler av Stoltenberg (og fru Halvorsen i finans dep.) så bør han gå. For om ikke lenge må Stoltenberg gå – når skuta Norge går på grunn og vår befolkning opplever vanskelige tider – når vi ikke får kjøpt det vi trenger av sentrale matvarer som hvete, sukker, gjær etc fra utlandet." Les mer.
 • Norge tilbake til evangelisk-luthersk – skjønner du? (28.04.08) "Men skal dette skje, må det et betydelig bønnearbeid til. Forkynnerne må stå fram og tale om at ”Gud er Gud for begge regimenter” og la Den norske kirke også få høre dette budskapet med myndighet. Vi i AKF har et godt foredrag om regimentslæren som du bare kan ringe og bestille. Vi sender deg gjerne vår liste over aktuelle utgivelser." Les mer.
 • Kjønnsnøytralt for 30 år siden (26.04.08) "Trodde dere ikke professor em. Erling Danbolt på Geilomøtet 12. januar i 1978?" (...) "Men nå er vi der altså etter 30 år med likestilling og kjønnsnøytral utvikling. Hva gjør dere nå? Dere hadde posisjoner og fikk beskjed. Hva gjør dere nå – overlater fåreflokken til ulvene og stikker av selv – eller endog melder dere inn i forfølgernes rekker? Bibelen og historien forteller oss at det meste kan skje." Dette er den brutale Sannhet om dagens Norge, men legg også merke til hvor veien går ut av denne dødens vei! Les mer!
 • Luther, sølibatet og pedofilien m.m. (25.04.08) "Vel og bra at det blir ryddet opp – og at paven skammer seg og tar avstand fra det inntrufne, men hovedårsaken gjør de ikke noe med, nemlig sølibatet." Les mer.
 • Jorda og maten vi lever av (24.04.08) "Kornlager kan sammenlignes med den vanlige manns hus/ brannforsikring. Man oppfattes ikke særlig seriøs dersom man ikke sørger for å ha det, hvis ulykken skulle være ute. Å mangle korn/mat er dog enda verre enn brann." (...) "Sult har jeg sett i u-land – det er grusomt.". Les mer.
 • Mobilisering mot ugudelige lover? (23.04.08) Det kunne med fordel leses høyt fra alle kirkens prekestoler i dag også sammen med et frontalangrep på Likestillingsloven og nedlegging av embetene, men nå våger man ingenting. Der kunne en for eks. bruke prof. Danbolts foredrag fra Geilomøtet i 1978. Kanskje man nok en gang kunne stoppe maktens innføring av u-lover som øydar landet! Les mer.
 • Er man i Norge brukes norsk flagg 17. mai (18.04.08) "En 17. mai feiring er primært ikke ”barnas dag”, som noen så platt sier, det er Norges Grunnlovsdag. Og i en nasjon hører barn, unge og eldre naturlig med i en feiring av Dagen! Athar Ali skyver barna foran seg og med dem ønsket om at de skal kunne bruke sine egne flagg…". Les mer.
 • Verdens og Norges sult og mat (18.04.08) "Skal Norge sikre seg et minimum av mat for befolkningen, må også småbrukene mobiliseres over hele landet med skikkelig lønnsforhold. Norges geografi tilsier at Norge er et småbruksland. Vår store utmark på 97 % av landet må nyttes maksimalt av beitedyr som kan utnytte det til matproduksjon. Det tilsier at rovdyrene må bort igjen. Flermaga dyr må snart prioriteres framfor enmaga gris og kylling. Så må kornsiloene gjenreises omgående." Les mer.
 • Kongen vil være kristen - protesterte i statsråd (16.04.08) "Kongens standpunkt: – Hvordan ser du på at kong Harald gikk imot det politiske flertallet på Stortinget innkalte kirkestatsråden til audiens og presset politikerne til å stå fast ved grunnlovsbestemmelsen om at den norske kongen skal være en kristen konge? – Det minner meg om Kongen som sa NEI: Kong Håkon i 1940. Svik og ettergivenhet for den totalitære makt var unisont - men Kongen sa NEI! Det var og er den evangelisk lutherske tro som har skapt og skaper maktfordeling og folkestyre i samfunnet." Les mer.
 • Folkevalgte for folket eller fangene? (16.04.08) "Det må finnes andre måter å gjøre noe med den økende kriminaliteten på enn mer eller mindre fantasifulle måter å øke gjennomstrømning i fengslene på og spare penger m.m. Det må finnes måter som både sørger for mindre kriminalitet, skikkelig soning og sikring av sivilbefolkningen. En god begynnelse er å erkjenne at ingen av oss er gode på bunnen – uansett hvor langt ned vi kommer!" Les mer.
 • ”Dagbladet i Vekkelsesland” på Evje (14.04.08) "Kunne vi få en landsvekkelse som kunne få politiske konsekvenser også? De kjenner vel til ”den mørke kyststripe” – Bedehusland på Agder og i Rogaland – og hva disse områdene har betydd både for kristendommen og også den politiske utviklingen av Norge – delvis fra før år tusen – men selvsagt enda mer fra 1814. Da steg de fram alle haugianerhøvdingene i det gamle Venstre. De som skapte bondedemokratiet i Norge." Les mer.
 • Norge, mitt Norge! (11.04.08) "For den som er i tvil om hvilket brudd denne avtale i Stortinget er med vårt frihetsbrev, Grunnloven, kan de lese:Norges nasjonalsang: Ja, vi elsker og Norges Fedrelandssalme: Gud signe vårt dyre fedreland. Følgelig vil det ut av denne avtalen følge ufrihet på ufrihet og legg merke til dette: Ufriheten vil ikke bare ramme en kristen – en totalitær stat steller svært sjelden fint med selv de minste avvik fra deres ideologi!" Les mer!
 • Utspillet fra kunnskapsminister Solhjell, ny formålsparagraf (11.04.08) "4. Er det mulig å seire i denne kampen for de som ønsker et kristent fundament i skolen? Ja, det er mulig å seire i alle disse sakene - for Gud er på tronen ennu. For det første må vi forstå hvilket enormt Gudsopprør dette er og hvor farlig det er for tid og evighet, for hjem, samfunn og menighet og misjonsbasen Norge. La Gudsfrykten innta oss igjen - så viker menneskefrykten!" Les mer.
 • Fra Likestilling via abort til aktiv dødshjelp (09.04.08) "Veien ut av uføret er å bla opp på Bibelens første ark og lese seg utover til en igjen blir fri fra den sataniske åndsmakt som Jesus omtaler slik i Johannes 10,10: ”Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge” og om seg selv sier Jesus: ”jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.”" Les mer.
 • Den svarte våren (08.04.08) "Fra regjeringen er det i løpet av ca 30 dager lagt frem og legges det frem stortingsmeldinger om: Ny ekteskapslov (14.03.08), ny formålsparagraf i grunnskolen (04.04.08 - basert på Bostadutvalget) og ny kirke/stat lovgivning (ca april 08) – der § 2, grunnlaget for Norges konstitusjon, angripes på det groveste. Denne siste stortingsmeldingen er faktisk en melding om hvordan regjeringen foreslår å demontere en 1000årig kristen statsdannelse."
 • Forlate sine tanker og sin vei – og tenke Ordets tanker  (07.04.08) "Og Jesus undres om han vil finne troen på jorden når han kommer igjen. Ja, nettopp troen forankret i den lære (Kristendommen ble kalt læren) og den kunnskap og tankeverden som Skriften gir. Og det er vårt ansvar at Guds Ord, vårt arvegods blir brakt videre til barn og barnebarn – det er den viktigste arv vi kan bringe videre." Les mer.
 • Jerusalem og Freden (04.04.08) "Slik det ser ut i dag er disse bibelstedene ikke innbakt i det veikartet som hedningefolkene lager seg for veien til ”fred”. La oss følge med i den politiske utviklingen, men med bibelstedene over langt fremme i minnet! Gud selv har laget sitt Veikart til fred og det vil Han gjennomføre." Les mer.
 • Det daglige brød - svikter det? (04.04.08) I Morsdagshefte for 2008 kunne du lese denne artikkelen. I de to mnd siden denne ble trykket har prispresset på bl.a. hvete og ris ytterligere forverret seg. I USA omsettes den beste bakehveten nå for nesten 1 USD/kg (og man opplevde ved en anledning en prisoppgang på 25% på ett døgn, grunnet små lagerreserver!) og risen har i løpet av få år doblet seg i pris og man frykter nå 10 talls % prisoppgang på kort tid. Les mer.
 • Willoch en sikkerhetsrisiko? (02.04.08) "For de, som over tid, har fulgt Kåre Willochs engasjement og syn på konflikten mellom jøder og arabere er det med interesse en leser VGnett 01.04.08. I følge VGnett skal nå terroranklagede Arfan Bhatti ha uttalt at han har stor sans for Kåre Willoch. Batti mener Willoch deler hans syn på konflikten i Midtøsten. Batti selv sier han er troende muslim." Les mer.
 • Tørke i Filtu - ensidig u-hjelp forverrer situasjonen (31.03.08) "Når mennesker i Etiopia opplever tørke skyldes det bl.a. den manglende vegetasjonen som de der har. Uten skog så kan ikke vannhusholdningen fungere og tørke blir en tildel i akselererende tempo." (...) "Legg også merke til at skogplanting nå for alvor begynner å dukke opp i media også mht tildeling av Fredsprisen til en kenyansk kvinne som nettopp organiserer storstilt skogplanting." Les mer.
 • Hva med Bibelen prost Terje Fonk? (29.03.08) "De prester som nå vil følge Guds Ord har et valg – forkynn konkret Lov og Evangelium, unnlat ikke konkretisering av Loven! Loven rammer menneskets hjerte, Evangeliet frigjør det til Salighet!" Les mer.
 • Barna vi må savne og Norges utvikling (28.03.08) "Men det finnes altså fremdeles troende prester i den norske krike som ønsker å forkynne Guds Ord – og nettopp fordi de vet at Guds Ord setter mennesker i frihet. Guds Ti Bud er til for menneskene skyld, bla forebygger budene (eks ”Du skal ikke drive hor.”) alvorlige kjønnsykdommer som HIV hvilket er svært utbredt i homofile miljøer også her i Norge." Les mer.
 • Stein Henriksen med: Glossar til 1. - 4. Mosebok (28.03.08) "- Den pensjonerte prosten Stein Henriksen fra Lindesnes er nå ferdig med en glossar for 1.- 4. Mosebok. Disse er trykt og Josvaboken ferdigskrevet. Han skriver nå på Dommerne. Det betyr at folk gjennom glossaren kan gå direkte til grunnteksten for å se hva som står på aktuelle steder i Bibelen. Det sier sekretær Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF)." Les mer.
 • Gå i forbønn mot ny ekteskapslov (27.03.08) "Nevn det slik at mange kan være med i bønn - gjerne på kne i forsamlingen om at Guds vilje må skje og ha framgang også i denne saken. ”For ingenting er umulig for Gud”, (Luk. 1,37) om han vil stanse denne loven, sier Høgetveit.". Les mer.
 • Elias`sine allianser? (25.03.08) "Det vi i Akademiet for Kristen Folkeopplysning oppforer til nå, er å gå inn i bønnekamp over 2. Krønikerne 20 fram til Stortinget skal avgjøre denne loven i april/mai." (...) "I oppgjøret om Norge nå – så skal det hete: Stol på Gud og Hans løfter alene." Les mer.
 • Jesus, nisse, kyllinger og fritid (19.03.08) "Men budskapet om Han som døde for oss da – og stillheten? Og Påskemorgens jubel som slukker sorgen til evig tid – hvor ble det av den?" Les mer.
 • Pedagogikkenes grunnsetninger (19.03.08) "”Vi gikk på en liten meget pyntelig skole, på hvem både kirke og stat kunne stole, vi måtte gå der til vi ble store, Jeg gikk der også, men leste Snorre.” Og det ble det ”Ja, vi elsker” av – den uglømmelige - full av historie og fedrelandskjærlighet – selv om mannen fikk Ng i norsk." Les mer.
 • Barnetukt eller lærerbank? (17.03.08) "Og etter hvert forlyder det at lærerne står i kø for å slutte i skolene og foreldrene gir opp å oppdra barna for de er fratatt det meste av foreldreretten og makta til å oppfostre dem i Herrens tukt og formaning – som Skriften sier det. Dette er det nye regimes verk av sosialister og andre etterplaprere som intet har forstått av menneskets onde natur som må tuktes og tøyles fra barnsben av." Les mer.
 • Påskebudskapet fra Oslogryta - Fra Osloavtalen til Ny "ekteskaps"lov (15.03.08) "Hvem er det som ikke er kjærlig i Norge? Er det de som skyver dem som titulerer seg homofile inn i dødelige sykdommer? Er det de som nå intensiverer sin forfølgelse (trosterror) mot annerledestenkende, de annerledestenkende som tenker med sine tanker fundert ned i Den Norske Grunnlov? Vil Stortinget følge opp en slik moral, eller vil de støtte den opprinnelige definisjon av ekteskapet? Kjærligheten er fra Gud i det at Han sendte sin Sønn til frelse for hver den som tror – og det er Livets budskap og ikke Dødens." Les mer.
 • Kvinneopprøret forutsagt i Johan Arndts drøm (15.03.08) Den 14.03.08 la Barne- og familieminister Anniken Huitfeldt (Ap) frem "kjønnsnøytral ekteskapslov" for behandling i regjeringen. Nå er ikke et ekteskap per definisjon kjønnsnøytral, men de som kjører frem dette ny hedenskapet bryr seg lite om menneskets opphav og Loven fra Sinai - De Ti Bud. Johan Arndt har nok fått et visst innsyn i de åndskrefter som nå jobber i Norge i sin drøm, men legg også merke til avslutningen i drømmen! "Og da det nå lød et mektig amen gjennom det uendelige himmelrommet, så jorden skalv, sank jeg ned på kne og sang med i de himmelske hærskarers store halleluja." Les mer.
 • Våre kristne nasjonalsymboler og 17. mai (12.03.08) "Protestantismen kom til Danmark-Norge i 1537, og kirken arbeidet katekisme og bibelhistorie inn i folket – og til slutt kom gjennombruddet med de store folkevekkelsene fra 1800 til godt 1900. Det voks fram en kristen kultur og sivilisasjon med familien og en rekke andre Gudgitte verdier i bunnen." Les mer.
 • Bibeloversettelser: jomfru eller ung kvinne? (12.03.08) "Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og den Høyestes kraft skal overskygge deg; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn." Les og spre gjerne stoffet elektronisk!
 • Grunntekster og bibelomsetjinger - Les Arthur Bergs faglige syn og vurderinger på nevnte tema!
 • Religionsfriheten i kristne og andre stater (10.03.08) "Med hensyn til CA. 28 så sier den: ”For statsstyringen har med andre ting å gjøre enn evangeliet. Øvrigheten verger ikke sjelene, men legemene og de legemlige ting mot åpenbar urett og holder menneskene i tømme med sverd og legemlige straffer. Evangeliet verger sjelene mot ugudelige meninger, mot djevelen og den evige død.” Det var jammen noe å tenke på også med hensyn til skole og statsstyrelse ellers – ikke sant?" Les mer.
 • Marxistisk tvang på fremmarsj i Norge  (07.03.08) "Før kalte man slikt hjernevasking! Vil du la dine barn hjernevaske?" Les mer.
 • Rovdyr og menneskeretter (05.03.08) "For øvrig satt kremen av tyske intellektuelle – 7 med tysk doktorgrad - i Wannsee og trakk opp planene for ”den endelig løsning av jødespørsmålet” – industriell utrydding av jødene. Men restene - som gulltenner, hår etc. var verdier som måtte tas vare på! Andre totalitære tenker og handler etter samme syn. Tyskerne dyrket forøvrig rovdyrene og ditto hunder." Les mer.
 • Bibeltroskap fra 1. Moseboks 1. vers til siste vers (03.03.08) Vi kan lese i dagens Aftenposten nett, at det fra Bibelselskapet i Oslo arbeides med en ny tekst av GT der ord som "evighet, tukt og jomfru" mer eller mindre er foreslått fjernet. Det er 1978 versjonen som nå igjen skal radbrekkes! Dermed er det god grunn til å minne om om hva bibeltroskap er og også minne om at en kristen ikke skal bruke Bibelselskapets "oversettelse" til sin daglige bibellesning. Les mer.
 • Lens- eller stortingsmann på ville veier? (01.03.08) Lensmannen i Flekkefjord har gått ut og advart mot den ”kjønnsnøytrale” ekteskapsloven. Noen påstår at han har gjort det både som lensmann (tjenestemann) og frikirkemedlem. Jeg vet at det er media som roter her - som sedvanlig. Detaljer og nyanser er ikke deres styrke. Han mener at å vokse opp bare med det ene kjønn som foreldre kan skape identitetsproblemer, uro og kriminalitet. Om han nå har uttalt seg også som polititjenestemann – så har i tilfelle denne saken minst to sider – som tydeligvis heller ikke stortingsmannen har fått med seg i Sørlandssendinga. Les mer.
 • Kristne sex-fiksert - eller de andre? (29.02.08) "Barna skal ikke bli store før de vræler at de har lyst til det og det – for alle andre får det jo, så da skal vi også ha det, osv. Da begynner arbeidet med å oppdra til den rette frihet og orden som en vet er det beste for barnet og dets fremtid som voksent ansvarlig menneske. Så gjelder det å ta vare på seg selv og sin ektefelle og følge Peters formaning i 2. Petersbrev 3,13 og v. 17-18. Og når vår faste borg er sikret i denne frafallstid – kan vi arbeide videre på å ”-omstyrte tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskap om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus” under bønn og arbeid. 2. Korinterbrev 10,5." Les mer.
 • Ny bønn for Norge (28.02.08) "Vi vet ikke i detalj hvilke tanker Herren nå gjør seg om Norges fremtid, men vi vet at siste del av ”Fader vår” avsluttes slik: ”For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen.”!" Les mer.
 • Frølager som skal overlagre Dommedag? (28.02.08) "Det mangler ikke på svulstige navn på det nye frølageret i Longyearbyen, Svalbard: ”En frossen Edens hage”, ”Dommedagslager” og ”Noahs ark” er noen navn. Det brukes henvisninger til Bibelen, fordi man der finner ord som har en dyp betydning både i for- og nåtid som på en måte ”gir autoritet” lang ut over de menneskelige påfunn." Les mer.
 • Kvinner mot kvinner og barn (27.02.08) "Jeg fatter ikke at bekjennende organisasjonsledere av teologer og andre kan flate totalt ut og gå med fienden i nedrivingen av vår Grunnlov fra § 1 og 2 og hele den kristenrett som er bygd oppå denne basis. De snakker om ”religionsfrihet” altså frihet til å forlate SANNHETEN og gi samfunnet over til avguderi eller rå åndsfornektelse i antiteisme. På meg virker det som den dypeste redsel eller søvn." Les mer.
 • Besøkstall for Norges Kommentar Avis (27.02.08) "Det er stadig god trafikk på NKA siden. Siden 2004 har det vært over 75 000 innklikk. Det betyr at vi kommer ut med budskapet som vi ønsker og nå Norden og nordisktalende mennesker med." Les mer.
 • Kosovo: retten tier – våpnene taler? (25.02.08) "Siden 1453 – da muslimske arabere krysset Bosporusstredet og inntok Istanbul og knuste den Østromerske kirke – har problemene på Balkan vært store. Det første de gjorde etter å ha inntatt denne skjønne by, var å bygge om verdens største katedral til en moskè. De rev alle kristne symboler og overmalte de skjønne mosaikker." Les mer!
 • Skapelsen: kvinnen av mannens ribben (22.02.08) "Og jeg minnes en undervisning som en bibeltro prest ga en vordende brud i Trilogien ”Bakom synger skogene.” Hun ble blant annet forberedt på at hun skulle være mannens sjelesørger – altså nær til hans hjerte – hans gode medhjelper – og selvsagt med full taushetsplikt - så han kunne makte livsstriden for hjem, kone og barn i en fallen og ond verden på livsvandringen hjem mot himmelen. ". Les mer.
 • Matjorda i norske fylker (21.02.08) "Hvem klarer å tenke rent prinsipielt i nå for tiden til fordel for jordressursene og dermed oss og kommende generasjoner? Kanskje de som vil bygge ned mer jord skulle skrive seg på en offentlig liste der de godtar at de kommer bakerst i en fremtidig matkø?" Les mer.
 • Statsminister Per Borten: media og statsmakten (20.02.08) ”Vassbotn spurte Borten om han hata han, og etter å ha nølt lenge svarte Borten at han kanskje av og til hadde ei kjensle av at Vassbotn var ein åndeleg sadist som likte å henge ut folk." Les mer.
 • S. Odland, Fjellhaug og Marie Monsen (18.02.08) "Men det ble laget intriger i mot ham, og en av våre ledende brødre bekjente for meg for mange år siden at ”Jeg var skyld i, ikke alene men medskyldig, og kanskje hadde jeg hovedskyld i, at Odland kom fra Fjellhaug. Vi visste hva vi skulle gjøre for at han skulle slutte, så averterte vi ham offentlig sammen med Marie Monsen, og averterte Marie Monsen som taler sammen med professor Odland. Da visste vi at han måtte slutte, og det gjorde han da også”." Les mer.
 • Bønn til Gud Fader har reddet nasjoner før! (15.02.08) "Veien oppad er fri! Husk det i selsomme dage.", står det i en sang. Husk på det når du gjennom dagene går. Les mer.
 • Hvordan oppstod ”The Toronto Blessing”? (13.02.08) Her videreformidles svært aktuelt stoff inn i en tid som preges av overfladiskhet, men samtid sterk åndelighet og da ofte av en ånd som Bibelen advarer sterkt i mot. Nederst i oppslaget kan du lese artikkel 2 "Frafall og pinsefeiring". Les mer.
 • Kleppa og kvinnestyret en katastrofe  (11.02.08) Etter å ha markert en ny Morsdag kan man gjøre seg sine tanker når man leser denne artikkelen: "Den blir gjort med rettferdighet av Han og med to utganger for den enkelte av oss til evig liv – enten hos Han fordi vårt sønderbrutte hjerte klamret seg til Ham alene og lot Han gi oss Sin nåde og overta livene våre (konf. Peter ved Genesaret sjø, røveren på korset, de slangebitne i ørkenen eller tolleren i Tempelet) – eller til evig fortapelse fordi vi i vår ondskap ville greie oss selv i opposisjon mot Han og Hans vilje og til slutt lot synden bli folkesynder, vedtatt av Stortinget som u-lov i landet." Les mer.
 • Magnhild Meltveit Kleppa kjemper mot Gud (10.02.08) "Det står noe om denne utglidningen i uGudlighet i Salme 73: ”Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne.” Gud satte altså de mennesker som trosset ham på glatte steder og de falt. Kleppa har gått fra aksept for gjengifte til aksept for utøvende homofili og sjansen for en fortsettelse utfor stupet er dessverre svært stor. Et siste angrep i Norge, på arbeidsmiljølovens paragraf 55As unntaksbestemmelse kommer nok ganske snart, det ligger i tidsånden."
 • Avisen Dagen/Magazinet mot M.F. m.fl. (09.02.08) "Konf. bl.a. rettferdiggjørelseslæren, eller pinsevennenes gjendøperi eller voksendåp som lydighetshandling osv. Er frelsen av nåde – så er den det alene – ellers er det ikke av nåde."
 • Sauebønder bruker naturen på en god måte (08.02.08) "Da må det påpekes at Brennpunkt synes å være helt uten samfunnsansvar for matforsyning m.m.. Sauen produserer ca. 13 % av det reneste kjøttet vi spiser her i Norge. Den forsyner oss med mat tilsvarende ca. 800 000 dekar korn. Norges totalareal av dyrka jord er godt 9 millioner dekar. Vi har allerede et formidabelt underskudd av kjøtt og mjølk her i landet og supplerer med langtransportert mat og mye CO2." Les mer.
 • Krig eller fred i fremtiden? (06.02.08) "Derfor bør folket nå vende ryggen til alle de hyrder og politikere som vender ryggen til Skriften og RETTEN vi har i Grunnloven, ta fra dem makten og gi den til folk som vil stå på SANNHETENS og RETTENS grunn og tjene folket ut fra dem. Da kan vi kanskje avvende noe av det som synes å måtte komme til oss i den nære fremtid." Les mer.
 • Historieløst å redusere kristendoms-undervisningen (06.02.08) "Men det er også slik at Gud av og til bønnhører et folk gjennom forferdelige hendelser som krig, sult og lignende og at folket da igjen får se hvem Gud er. La oss be om at Norge kommer på rett kurs igjen før nøden treffer oss hardt."
 • Teologer og lekfolk fra 1800 til i dag (04.02.08) Steinar Hunnestad uttalte i 1990: ”Et av spørsmålene er om Misjonssambandet har fått for mange teologer – med Menighetsfakultetes skriftsyn og kirkesyn. Spør du meg, er svaret Ja! Det er sørgelig at jeg selv er medskyldig i at det er skjedd. - -  Men jeg trodde for godt om noen, dessverre. Og det angrer jeg på.” Han avslutter slik: ”Jeg trodde i det minste at lojaliteten hadde overbevisningens gode grunn og holdt i prøvelsen – for misjonskallets skyld. Nå ser det ut til at jeg tok feil i det også.” Les mer.
 • Kristne fredsnasjoner i misjonsland? (01.02.08) "Prost Jørgensen Dahl undret seg - så vidt jeg husker - i en avisartikkel over hvorfor det etter det store gjennombruddet av protestantismen i Europa – ikke siden hadde oppstått en eneste kristen statsdannelse i noe misjonsland. Det er en meget viktig påpekning – ikke minst i disse tider hvor revolusjon og opprør kommer i mange misjonsland. Jeg minner om revolusjonen i Etiopia den 12. sep. 1974 og nå de forferdelige motsetningene i Kenya som vi trodde var et rimelig fredelig område, men det kunne vært nevnt mange flere." Les mer.
 • PRESSEMELDING  - vedrørende forbud mot kreasjonisme og intelligent design. (29.01.08) "Akademi for Kristen Folkeopplysning vil oppfordre foreldre og skoleansatte, i tiden før den oppstandne Jesus kommer igjen, til fortsatt å fortelle sine barn og ungdommer om Gud som Skaper og om Hans Skaperverk som ikke noe menneske kommer i nærheten av å kunne etterligne. Det eneste vi mennesker ved egen hjelp kan, ved inspirasjon av den Onde, er å rive ned!" Les mer.
 • Kjønnsnøytralt menneske? (28.01.08) "Jeg husker Gudina Tumsa i Etiopia som nektet å forlate ”fårene” selv om han ble anbefalt å flykte. Han ble utspurt av en revolusjonsoffiser om hans holdning til revolusjonen og svarte at om det var utjamning og hjelp til folket, gikk han med, men var det vitenskapelig sosialisme de kom med, ville han bekjempe dem. Da han skjønte at det var det siste – reiste han rundt i menighetene og advarte – og til siste drepte myndighetene han. Slike hyrder trenger vi – deres røst bør høres av ”fårene”." Les mer.
 • Rettsskandaler i Setesdal? (25.01.08) "Derfor oppfatter undertegnede det som grov urett når H.r. kom til at fallet - nå 40 år etter – skal bruke naturhestekraftmetoden og prisene fra 1968 som jo blir småtterier mot det grunneieren burde få for disse uhyre verdifulle naturressurser som Agder Energi nå tar i bruk og soper inn millioner på." Les mer.
 • Kampen om menneskerettene (24.01.08) - Det står dyp åndelig strid i Norge om hvor menneskerettene har sitt opphav! I boken "Kampen om menneskerettene" dokumenterer Sigurd Opdahl hvor opphavet ligger. Bokens innledning, kapittel V og kapittel XIII kan være en begynnende lesning. Klikk deg inn på linken og der kan du nederst på siden laste ned boken i sin helhet!
 • Jomfruen, skjøgen og skjøgekirken  (23.01.08) "Tiden her nede er kort – men evigheten er uendelig lang og tar aldri slutt. Guds barn vil hjem og ha alle sine med seg. Det er langt viktigere enn å bli likt og godtatt i de forskjellige sosiale sammenhenger. Det er nettopp av omsorg vi sier og gjør det vi gjør." Les mer! Spre den til dine kjære!
 • Tier vi stille? (21.01.08) "Dette er altså løsningen for det samfunn som vil skape mennesker som er ”dugelig til all god gjerning”. Og denne gjerning utøves i begge regimenter, for det står: ”For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;” (Paulus brev til romerne, 13, 3) Det er altså ingen grunn til å tie stille!"
 • Støy i barnehager (17.01.08) ”Arbeidstilsynet avdekket i 2006 at 75 % av barnehageansatte er utsatt for plagsom støy. Svenske undersøkelser har avdekket at ett av åtte barn har øresus som følge av støy og at en av fire barnehageansatte har nedsatt hørsel." Les mer.
 • Angrepet av sine egne meningsfeller? (15.01.08) "Etter det vi i dag hører i media kunne både Støre og Græsvik vært døde i dag – og da drept av den ideologi som Støre hadde besøk av i Regjeringen Stoltenbergs UD i mai 2006. Til tross for sterke advarsler innad i Norge, samt at land i Europa ikke ville ha noe med Hamasdelegasjonen å gjøre!" Les mer.
 • KRL-faget: intet nytt under solen (14.01.08) "Men til denne seier nytter det ikke med KRL-faget og likestilling mellom religionene og avgudsaltre rundt om i Norge i religionsfrihetens navn. Bare tillit til Bibelen og historiens levende Gud - reddet dem og redder oss av fiendens hånd – og sendte denne mektige fyrste i døden av sine egne sønner!" Les mer.
 • Fra Syndefloden til klimakatastrofer? (10.01.08) Jeg vet ikke hvor langt han tenkte den gangen – men det var ganske betegnende at de henter opp verdiene fra resten etter det (olje, gass og kull) som ble igjen etter Syndefloden i en tid som faretruende minner om Noahs dage" Les mer.
 • Fare for kornrasjonering i Norge (10.01.08) "Det er gjort flere innspill til Landbruks- og matdepartementet (spes. mht Jordbruksforhandlingen 2007 – men også i 2001, 2002 etc) om norsk gjeninnføring av beredskapslagring, men fra dep. opplyses det at dette overhode ikke har vært til vurdering i dep. nå i 2007." Les mer.
 • "Det norske hus" – hvor jeg skal bo (09.01.08) "Det norske hus – Norge er mitt nasjonale hjem – en forlengelse av mitt personlige hjem med kone og barn. Og dette ”Norske hus” det har en grunnvoll – eller bedre sagt en Grunnlov som forteller hvordan dette nasjonale hjemmet mitt er innrettet både som mitt åndelige og verdslige – fysiske hjem. Jeg er jo ett menneske som vil bo i ett hus – ikke flere." Les mer.
 • Den grenseløse ensomhet og Da Retten gikk under (09.01.08) Det er intet nytt under solen som predikeren skriver: "Så spikret de, Sannhetens Ord til døden, Og regnet sitt rike, nå vel forvart, Da seiret vår Frelser, og verdens fyrste, ble jaget på dør, Jesus vår Frelser, ble åpenbart."
 • Norges Grunnlov (07.01.08) "Innledningsvis bør sies at mer og mer tyder på at det er sterke krefter i og utenfor Stortinget som ikke respekterer Grunnlovens forbud mot suverenitetsavståelse og at folket har sagt nei flere ganger til å tre inn i Den Europeiske Union. Galluptallene viser et stort flertall for Nei til EU. Vår Grunnlov forbyr det klart og entydig, men heller ikke den synes å være noe hinder for disse kreftene. Og man får i tillegg en sterk følelse av at man driver en bevisst nedbyggingspolitikk av vår beredskap - så vi i en eller annen givet krise nærmest skremmes inn i fellesskapet. Hele denne komplekse holdningen springer ut av at den kristne tenkningen om nasjonalstaten som Grunnloven bygger på - er forlatt." Les mer.
 • Viktig Høyesterettssak om fallretter for Bygde-Norge (04.01.08) ”Og bonden fra Uleberg blir i pressa omtalt som ”Davids kamp mot Goliat”. Nå vet vi jo hvordan den kampen endte – og det ville gjøre godt i hele Bygde-Norge om de endelig kunne få retten som grunneiere på sin side i denne store og viktige dommen.” Les mer.
 • Aggressive tjenere i "kirken" (02.01.08) "Det finnes altså en ”kirke” som er organisert og har makt og som stort sett styres av teologer – som i tidligere tider. Og de allierer seg stort sett med samfunnsmakten for de har også makt og penger. Så har vi denne sanne levende kirke – bygd på grunnstenen Jesus Kristus og som er usynlig – men henger sammen i en og samme ånd over hele verden bygd på Ordet alene." Les mer.
 • Bibeltroskap og Bibeloversettelser  (01.01.08) Inn i det nye året vil vi peke på at "Intet skrift har hatt slik betydning for enkeltmenneske, menighet og samfunn enn Skriften – og den alene." Velsignet og Godt Nytt År!