Arkiv for 2007 – www.kommentar-avisa.no

 

·         Mat-dom fra FN og oljegrus i Canada (31.10.07) "Men saken er den at oljenasjonene altså er usikre leverandører og i tillegg kan de ikke stole på leveransene fra den andre store olje- og gassprodusenten: Russland. Man vet jo ikke hvor lenge det er før de bruker olje og gass som rent utpressingsmiddel mot Vesten." Les mer.

·         Begrunnet frykt (29.10.07) "I Sverige har vi for eksempel opptegnet for Dalarna/Gästrikland følgende: 1820 - 30/12 - Erik, 3 år, son till Karl Ed och Karin Andersdotter i Dragbo, Årsunda. Ihjälrifwen af wargar. 1821 - 12/1 Jan Carlsson, 6 år, i Jämtbo, Garpenberg. Wåderligen af Wargar sliten och upäten mellan Granngård och husen. I samma kista lagd med morfaderen." Les mer.

·         Edvardsen og fredsnasjonen (26.10.07) "Foran alle store smeller i verdenshistorien er det alltid noen som rykker ut og skal være fredsdyrkere på falske premisser." Les mer.

·         En munter historie (26.10.07) "Folket satt som lamslått. Så begynte jubelen blant ungdommen." Les mer.

·         Rovdyrsituasjonen i Norge  (24.10.07) "Statsråd Trygve Haugeland og statsminister Per Borten laget den første Ressursmeldingen og ville lage et Naturressursdepartement for de mente det kunne bli skjebnesvangert for et folk ikke å ha oversikten og forvalte rett det som skulle bære livene våre. Arbeiderpartiet laget et Miljøverndepartement av det da de fikk makten." Les hele intervjuet.

·         Potter-forførelsen og nyhedenskap (22.10.07) J. K. Rowling har tilkjennegitt sitt åndelige ståsted. Les mer.

·         Når møter igjen Kari og Ola Nordmann rovdyret og drepes? (19.10.07) "Statlige skuddpremier i Norge ble innført i 1733 og opphevet i 1930 – altså over en periode på 197 år! Lokale skuddpremier virket frem til fredningen i 1973." Les mer.

·         Veien tilbake til Sannheten om homofili (17.10.07) "Kristenfolket bør lese Skriften jevnt og trutt og melde seg inn blant de før så utskjelte læsarane - ellers blir de ført på avveier og ført utfor stupet inn i frafallet og forfallet og den evige fortapelse. Det er Skriften som holder oss i live og redder oss. Så må man be mye for de med makt og myndighet - så presteskap og Kirkeråd og Kirkemøtet kan komme tilbake til Sannheten og få en rett kristen frimodighet. Dessuten trengs det mye forbønn også for "det verdslige regiment" som vedtar ugudelige lover. Endelig bør folket selv kunne tale frimodig i tråd med det Ordet sier om denne saken." Les mer.

·         Rovdyrelskerne og deres religion (15.10.07) "Det spørs om ikke noen snart burde politianmelde dem som har ansvaret for denne misforståtte naturforvaltningen! Lovgiverne har jo ved sin lovgivning brutt flere Grunnlovsparagrafer og også selve naturretten."

·         Fri flyt også av melk? (12.10.07) "Og de som priser de frie markedskrefter og den frie flyt og de fire friheter – hvor alt mer eller mindre dreier seg om penger – får en lærepenge de trenger. For når man snakker om mat og råstoffer fra fotosyntesen og jorda, da snakker man om realverdier! Det blir nok en smule overraskende for de mange markedsorienterte økonomer som overkjører det meste med sine raske og overfladiske vurderinger som totalt mangler basisorientering og sikkerhet." Les mer.

·         Etiopia i Time (10.10.07) "Deres statsminister uttaler: ”Afrikas horn er et meget flyktig område. Det er mange etterretningsorganisasjoner her.” Det er et område mange av verdens stormakter ønsker å få kontroll over av mange årsaker. Det ligger nært til Rødehavet, og derfor nært til Arabia. Og islam nevnes også i denne sammenheng – samt all slags terrorisme som de også får kjenne innflytelsen av. Somalia nevnes som stedet for ”de eldste jihad-baser i Afrika og har vært deres tilfuktssted”, tror USA, for tre Al-Qaedaplanleggere da de sprengte deres ambassader i Kenya og Tanzania og drepte 200 mennesker. Man utroper til og med Hornet som ”den tredje front mot terror.”" Les mer!

·         Skammelig fra departementene (09.10.07) "Jordbruk skal være et område som har den høyeste nasjonale prioritering – for uten en jordbruksproduksjon går det helt galt. Vi ser det nå - når det svikter i flere viktige matproduserende land i verden (inklusive EU) og tiden er overmoden for og raskt ruste opp jordbruket også her i Norge – et land med svært lav selvforsyningsgrad!" Les mer.

·         Bibelen, prekestolen og menigheten (08.10.07) "Jeg undres hva som ville skjedd om predikanten åpnet sin preken med å se ut over forsamlingen og spørre rett ut: Hvor mange av dere har lest i Bibelen i dag? Og når det spørsmålet var sunket – kanskje med taushet og unnvikende blikk – følge opp med: Hvorfor har dere ikke Bibelen med til møtet i kveld? Hvorfor ser jeg ikke en Bibel nede i kirkebenkende lenger?" Les hele artikkelen.

·         Fra Darwin til en homofil kirke  (06.10.07) "Hvor vi sakte, men sikkert har glidd fra synet på kvinneprester, hvor en kvinne står og representerer Far i himmelen – til fosterdrapet og homofilien – også akseptert langt inn i kirke og organisasjoner? Ja, Bibelen har fortalt oss det for lenge siden. Det er bare å lese Romerbrevet 1 og det den sier om skaperteologien..." Les mer.

·         Børshaiene på kraftjakt (05.10.07) "Så begynte en med Ny Konsesjonslov for å få tak i fossene for en billig penge. Bønder var jo i pengeknipa etter mange års utpining av det norske storsamfunn. Og vårt sosialdemokrati likte heller ikke eiendomsretten – i allefall ikke for bønder - noe særlig bra – så naturresursene skulle man nok få tak i under et visst skinn av rett. Dermed begynte rettssakene – for bøndene ga seg ikke frivillig for ”glassperler og sprit” som kapitalen lurte indianerne med i sin tid. Nei, her måtte hardere lut til. Og retten stilte opp og vurderte villig naturressursene etter en eldgammel erstatningsregning." Les mer.

·         Kongeforvirring av Babels ånd (03.10.07) "I Joh. Åpenbaring kp. 16, v. 13-16 står det at den sjette av straffenglene gjør at Eufrats vann tørker inn for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Eufrat kan i dag tørrlegges ved hjelp av de store dammene oppe i Tyrkia både for Eufrat og Tigris del. Østens ekspansjon fra Kina m.fl. er jo i dag synlig for alle som følger litt med. Men det mest underlige i de nevnte ordene er de tre djevleåndene som løses ut og ”de går ut til kongene på jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag. Se, jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på sine klær,- ”." Les mer.

·         Brunskimmer i SVs rekker? (01.10.07) "Sternsaken på Evje ble etter hvert et nasjonalt oppgjør om vår evangelisk-lutherske basis, foreldrerett og barneoppdragelse. Hva slags verdier skulle samfunnet bygge på? Igjen er disse tingene uhyre aktuelle. Derfor nok en gang fokus på sentrale deler av saken." Les mer.

·         Sex kulturen plager barna (28.09.07) "De svarte 3 ting: klesdrakten var blitt mer seksualisert, pornografien flyter og det er mer snakk om sex i dag enn før. Mens statsråd Karita Bekkemellom kunne ikke svare på hva årsaken kunne være, men hun er selvsagt sjokkert (må vite) over slike tall som ble presentert i dag." "Det er i bunn og grunn kun en Kristus vekkelse som kan spore nasjonen Norge inn på rett spor igjen." Les mer.

·         Grunnlovens lenker og politikerne (26.09.07) "Men denne Jefferson han kunne ha lært dem noe da han ble spurt om man kunne stole på de politikerne man valgte seg. Til det svarte han: ”Det kan man aldri være sikker på, den eneste muligheten vi har er ved å bruke Grunnlovens lenker, slik at de ikke kan få gjøre som de vil”." Les mer.

·         Nattverd - med alkohol i Jesu blod? (24.09.07) "Denne praksis virker særlig merkelig på meg siden Jesus innstiftet nattverden i jødenes påske og slaktningen av påskelammet – som Han selv nå skulle være som det endelige offer for våre synder. Han brukte – som jødene - usyret brød. Dvs. at det ikke var brød bakt med gjærsoppen til hevning av brødet. Til den dag i dag sørger jødene for at alt av gjæret brød og gjærsoppens produkter er sopt ut av huset til påske. Det hører med til den store renselsen." Les mer.

·         Mannskultur – eller kvinner- og barn-satsing (21.09.07) "Vår tidsånd og kultur er seget langt bort fra en kristen patriarkkultur og langt inn i en feministkultur og siger videre inn i en barne– og guttekåthetskultur. (Se Es. 3-4) Man vil ikke ha høvdinger og patriarker lenger – men dyrker matriarkatet (mor), fruktbarheten og barne-kulturen. Innsatsen rettes mot kvinner og barn både i vesten og i u-landsarbeid. Det er en undergangskultur som har èn utgang. Hvorfor det ble slik, har mange årsaker. Årsaken er først og fremst at en har forlatt den hele Skrift, og etter som større og større deler av Skriften ikke ble forkynt – fant folket sine egne veier på disse områdene." Les mer.

·         Norges fredsarbeid uten Fredsfyrsten (19.09.07) Da Norge opparbeidet seg et renomè som fredsskapere i verden – var det i betydelig grad kristne menn som gikk i spissen i samfunn og ute i verden som misjonærer. Vi nevner navn fra Hans Nielsen Hauge, Ole Gabriel Ueland og frem til Jørgen Løvland som nok var hovedarkitekten for de vellykte forhandlingene i Karlstad i 1905. Det ser vi av hans korreks til Michelsen som ville rane ære fra Gud for freden i Karlstad. Da sier Løvland til han: ”Eg skal seie deg det eg farr at det var ikkje me karane i Karlstad, men dei truandes bøner som redda Norge i 1905.” Les mer.

·         Guds-frykt eller splittelse, Skjevesland? (17.09.07) "Og kong Håkon VII – en mann som kunne stå alene med ansvar for land og folk - sa et sannhets ord da han uttalte: ”Det norske presteskap har skuffet meg! De som har tatt vare på kristendommen i Norge, er lekfolket. Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gammeldagse kristendom med de gamle kristne verdier, som må gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå.”" Les mer.

·         Hvordan teologene stadig ødelegger nasjonen (14.09.07) "Går vi tilbake til både GT og NT, finner vi igjen og igjen de skriftlærdes håpløse inngripen i den enkeltes og nasjonens liv. Det er helt i tråd med det som har skjedd i Norge og hva Kong Håkon VII ved en anledning sa: ”Det norske presteskap har skuffet meg! De som har tatt vare på kristendommen i Norge, er lekfolket.”" Les mer.

·         SVs tap og "metter liten fugl" (12.09.07) "LOs mektig gen. sek. Kolberg uttalte i god tid før valget at valgresultatet ville bli en tillitserklæring om den ”rød-grønne” regjering. Ja, og nå har folket talt. Tillitserklæringen er ikke gitt – tvert imot. De vil ikke ha og gi et totalitært parti makten som tar fra dem frihet, barna og oppløser ekteskapet og være med å rive en tusenårig kristenarv. I tillegg vil de presse på en likhetstankegang som setter likhetstegn mellom alle former for samliv, alle slags religioner – og denne sosialistiske tankegang kan brukes til å ”likestille” og rasere det meste av kristen lovgivning og menneske- og samfunnsliv." Statsråd Djupedal har her vært en frontfigur! Les mer.

·         Mye penger = nok mattilgang? (10.09.07) "De meldinger som nå kommer fra Kina, Australia, Russland, Ukraina med flere land mht sviktende avlinger bør få folk til å skjønne at det ikke lenger er nok å ha god kjøpekraft når man skal ut på verdensmarkedet for å kjøpe mat. Det kan raskt komme dit at reduksjonen av matvolumet som legges ut for salg blir så stor at man ikke får kjøpt det man trenger til det daglige brød! På godt norsk heter en slik situasjonen, i verste fall, sult." Les mer!

·         Osebergskipet, dronning Åsa og Agder  (08.09.07) "Islendingen Snorre skriver om denne Odin som hørte til æsene borte i Uppsala i Sverige. Han og hans folk ble fremstilt som guder – og fra dem slektet vår kongeætt. (Jødenes rette navn på Gud var JAHVE og ADONAI. Den hebraiske form på Adonai vil være Aud`n eller Odn. På gammalnorsk vil det være or som betyr ånd eller energi.) Under kraftige protester fra Universitet i Oslo – framsatte Thor Heyerdahl sine nye teorier i sin siste bok før han døde. Han mente at Odin ikke var noen gud – men en høvding som stammet fra Kaukasus og Udinfolket i Asarbadjan og kulturen nord for Svartehavet – i nærheten av Asovsjøen. Det var for øvrig i den retning også ti stammersriket (Israel) flyktet videre fra da de forlot Ninive og assyrernes rike som de var bortført til rundt år 700." Les mer.