Arkiv for 2006 – www.kommentar-avisa.no

 • Skaperen som kom i jula (31.12.06) "Han går omkring og retter opp hva synd har ødelagt. Han som hadde fulgt Israelfolket gjennom århundrene og ført dem over fra Pi Hakirot – frihetens begynnelse – hvor de trodde de var dødsens – men Han tok dem gjennom Rødehavet på tørr grunn." Les mer!
 • En sang som hjalp i døden (22.12.06) Norges Kommentar Avis tar juleferie og ønsker med denne fortellingen sine lesere en velsignet julehøytid!
 • Gaver til bursdager, runde år eller bare en oppmerksomhet ! Klikk deg inn og bestill.
 • Oslo: miljøødelegger uten bærekraft (20.12.06) "Det er dessuten et faktum at i flg. den statistikk for næringslivet – som Aftenposten bringer hvert år – så viser den at det er folket fra Agder og nordvestover i Vestlandsfylkene som står for den suverent største delen av produksjonen for eksport. I tillegg sørger de for mesteparten av verdiskapningen av olje, gass, elektrisitet og Norges neste største inntektskilde: fisken – mens Oslo kun bidrar med administrasjon og en del tjenesteyting som vet å ta seg betalt for sitt ”u-produktive” arbeid – som betyr lite for landets bærekraft. Med sine holdninger som de sprer fra NRK, Akersgata og dominerende politiske kjerne – så sprer de en lite bærekraftig livsstil og ideologi som etter hvert skal koste oss alle dyrt – ja på mange områder er den direkte destruktiv." Les mer.
 • Planer for å gjøre Salthavet (”Dødehavet”) friskt  (18.12.06) "Og det skal stå fiskere ved havet fra En-Gedi til En-Egla'im; det skal være et sted til å kaste fiskegarn ut; det skal finnes fisk av forskjellig slag i stor mengde, som i det store hav." Les mer om hva Esekiel viser oss om fremtiden for Salthavet.
 • Økt terrorfare i juleferien (16.12.06) "Vi i Vesten vil merke dette i en økende grad fremover og vi kan jo undre oss over hvorfor bl.a. julehøytiden oppfattes som en fare for en slik terrortopp, det kan jo ha noe og gjøre med julens egentlige innhold – den forbannes i Islam." Les mer.
 • Gud, avgudene og menneskerettene (13.12.06) "Frihetsloven fra SINAI – som i betydelig grad er nedfelt i norsk Grunnlov og holdt oppe i folks sinn ved sann og sunn forkynnelse – vernet oss mot å ta oss andre guder, misbruke Hans navn og bryte Hans velordnede uke med hviledagen. Det hindret oss i å sjikanere mor og far og lærte oss å ha respekt for familien - ”det første riket” - som det store riket hviler på." Les mer.
 • Staten er kirka – kirka er staten? (12.12.06) "Hver enkelt av oss lever i et folk og i èn stat. Og der vil vi leve ut vårt kristenliv i vår ”tenesta stor for Gud”. Slik var den norske stat oppbygd på sin Grunnlov." Les mer.
 • Englands eldste bokhandlerkjede velger linjen til NKA – tilbake til røttene (11.12.06) ”Vårt Land siterer stiftelsens nettsider, hvor stiftelsen opplyser at de vil returnere til sine misjonsrøtter og håper å reversere utbredelsen av Islam og sekularisme i Storbritannia.” Les mer.
 • Jørgen Løvland i 1914 og Dir. i Kirkerådet 2006 om Grunnloven og 2014 (08.12.06) "Her kan jo enhver lese hvordan nasjonsbygger, statsminister, vår første utenriksminister og stortingspresident i 1914 så på Grunnloven og vårt forhold til den og sammenligne det med at man i dag ønsker å fjerne selve Konstitusjonens grunnlov § 2 og mer til. Og husk dette sa en dypt kristen mann med røtter ned i Haugianerne og som hadde viet livet sitt til å gjenreise Norge på den beste grunnen han og folket vårt visste." Les mer.
 • Tal "kusken" til rette (07.12.06) "Men poenget mitt denne gangen var de fryktesløse hyrderøster som med èn røst taler den SANNHET som svir, men som frigjør. Hvorfor er de stort sett tause? Hvorfor taler de ikke med en røst ut fra Ordet i kirkene, i bedehusene, i media og fra mann til mann så det ringer for ørene på høy og lav? Tror de de blir mer frimodige etter skille stat/kirke? Det er det ikke mange av grasrota og lekfolket som tror."
 • Homofile, barnløse smittespredere? (06.12.06) "NTB via Aftenposten.no bringer skremmende opplysninger om utviklingen av HIV i de homofile miljøer i Norge – særlig Oslo. BBC-news har samme dag – også på nettet – opplysninger om hvordan HIV ”afflicting global workforce” - hvilket betyr: HIV rammer hardt den globale arbeidsstyrke – så dette er ikke småtteri." Les mer.
 • I dødens spor etter Karita Bekkemellom (05.12.06) "Domstolene burde nå snart sette et eksempel der 21 års fengsel ble brukt i slike saker der livet avsluttes på fosterstadiet, og samtidig bruke muligheten som lovverket gir for å straffe mennesker som oppfordrer til alvorlig lovbrudd!" Les mer.

·         NLM svikter fedrearven og fedrelandet (04.12.06) "”Kom i hu eders veiledere, som talte Guds ord til eder! Gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg deres tro!” De visste og arbeidet ut fra at Gud var Gud for begge regimenter og reiste en nasjon som alle har nytt godt av til denne dag." Les mer!

·         Jesus – Skaperen og skapningens Herre (01.12.06)  "Jesus skapte altså av intet – ut fra det lys Han bor i og selv er - på 6 normale dager og hvilte på den syvende. Han har fortalt oss det på forståelig språk og lært oss ukens rytme for sitt skaperverk. Når det er slik med Jesus som Skaper - må man også forvente at vi finner igjen denne skapermakten i Jesu gjerning da Han vandret her på jorden fra Han ble født av en jomfru Julenatt -..."

·         Jørgen Høgetveit om strømkrisen, EØS og EU: - La EU oppheve EØS-avtalen ved et veto til Tjenestedirektivet (29.11.06) "- EØS-avtalen er så uheldig for kraftsituasjonen – samt en rekke andre forhold her i landet, at jeg mener at Stortinget bør legge ned veto mot EUs Tjenestedirektiv slik at man får slutt på EØS-avtalen." Les mer.

·         Frontalangrep på Grunnloven! (28.11.06) "I Dagen.no 27.11.06 kan vi lese følgende: ”I staden for utsegna i § 2 i dagens grunnlov, som slår fast at den evangelisk-lutherske lære forblir Noregs religion, ser hovudstyret i NLM for seg ei ny formulering som viser til dei kristne og humanistiske verdiane som fundamentale for det norske samfunnet.”" Les mer!

·         Russland og GRUs verdensoperasjoner (27.11.06) "Vladimir Putin selv lar seg avbilde i det nye Moskva-hovedkvarteret til den militære etterretningstjenesten der han driver nærstridsskyting med Stetsjin- og Makarov-pistoler. Og Putin fremholdt ved åpningen at det nye bygget vil sette GRU-spionene i stand til å være det russiske forsvarets ”øyne og ører” rundt i verden. GRU ble opprettett av Vladimir Lenin i 1918."

 • Den protestantiske verden har de beste demokratier (26.11.06) "”Å komme over i den protestantiske verden fra de to nevnte er å komme til en helt annen verden. Det er å komme over i den prinsipielle individualismes verden, hvor det enkelte menneskes religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje er grunnverdier som det våkes over." Les mer.
 • EØS-avtalen undergraver nasjonalstaten Norge - og blander oss inn i stormaktskonflikter. (24.11.06) "Nå har det igjen dukket opp en interessant og heit diskusjon om Norges forhold til EØS. Denne gangen gjelder det ”Tjenestedirektivet”. EU-ambassadør Percy Wetserlund advarer Norge mot å legge ned veto i denne sak – for det kan avvikle hele EØS-avtalen sier han." Les mer.
 • Fellesskap eller samfunn i Kristus? (23.11.06) "Man opplever for tiden – stadig oftere – en forkynnelse og et møteopplegg som minner mer om ”social gospel” enn vekkende evangelisk forkynnelse som fører folk på kne for Gud til omvendelse og fornyelse. Det triste med dette er selvsagt at det gir intet for evigheten – og aldeles ikke det man tror man får – et sant fellesskap." Les mer.
 • Jødisk og arabisk naturforvaltning (21.11.06) "Når nasjonene har løpt linen ut – vil det gi en god oversikt over hvor man finner en sann og rett holdning og forvaltning – og jødene vil stå fram med sin forvaltning av naturen som ingen andre på kloden kan fremskaffe maken til. De har utviklet en vannforvaltning som er unik og avgjørende for verdens stadig økende problem med små ferskvannsressurser. De kan vise verden hvordan de kan dekke landskapet med vegetasjon og etter hvert skog fra rene ørkenområder og til mindre nedbørfattige områder osv." Les mer.
 • En enkel sak – med store prinsipper i Retts-Norge (20.11.06) "Det er vår mening og vårt håp at man med offentliggjøringen av denne saken – som nå står i flere aviser – kunne mane myndighetene til på ny å besinne seg på RETTEN i et folk – og ikke drive oss mer og mer over i lovløse tilstander. Når en ser seg rundt på hva som skjer på en rekke områder med hensyn på RETTEN - blir en skremt." Les mer.
 • Hvorfor plager regjeringen homofile med ytterligere usannheter om dem? (18.11.06) "”KG mener årsakene til hennes homofili er å finne i barndoms- og oppvekstmiljøet. En far som drakk, men var snill, en mor som aldri hadde tid og en søster som krevde og fikk mye oppmerksomhet fra moren mens KG selv ikke ble tatt på alvor, er i korte trekk det hun viser til som opphavet til senere problemer.”" Les mer!
 • Israel verdenssenter for ørkenforskning? (17.11.06) Deler av Negev ørkenen i Israel er omformet til et laboratorium for å fremskaffe informasjon og produksjon- og miljøgjenreisning og består av 4-5 klimasoner. Informasjonen herfra spres nå utover hele kloden til hjelp for nærmere en milliard mennesker. Les mer.
 • Norges stats kristne basis (15.11.06) En svekkelsen av Grunnlovens Ånd vil føre til en kraftig svekkelse av menneskets, familienes og nasjonens liv og bærekraft. Les mer.
 • Den første kristne katekisme (14.11.06) "Det er ikke kun Martin Luther som har gitt ut en katekisme, selv om den nok er den mest kjente. Allerede de tolv apostler gjorde her en jobb. Fra hjemmesiden til Det Haugianske vennesamfunn (www.home.no/haugianeren) har vi hentet stoffet under som også kan betraktes som en helt dagsaktuell kommentar inn i de to regimenter i Norge." Les mer.

·         Hvem sier dere at jeg er? (13.11.06) "”Når Jesu kjærlighet vi rett betrakter, og verdens herlighet for intet akter, når himmelen er oss kjær og lys og yndig, først da blir Herrens hær i striden myndig!” (Sangboka nr. 470) Slik kan vi vite (rett betrakter) hvor veien går videre i denne onde tid. Det er sagt om norske kristne i dag at de mer og mer vannes ut i sitt Guds liv og de ikke kristne lengter etter meningen med livet – for en uhyggelig kombinasjon!" Les mer.

·         Teltmakerarbeid på Hans Nilsen Hauges tid (10.11.06) "”Haugevekkelsen var en bondevekkelse. I hovedsak slo den ut på landsbygda der hvor ni tiendedeler av befolkningen levde.” Dette resulterte i: ”Da deres liv ble forandret, og de begynte å endre sin adferd, satte det spor etter seg også i deres yrkesliv. Hele deres motivasjon ble snudd om.” Sosiologiens far Max Weber har sagt: ”Uten den makt som ligger i tanken på evigheten, ble ingen moralsk fornyelse som alvorlig kunne påvirke livsførsel, satt i verk.”" Les mer.

·         Krystallnatten (09.11.06) "I Norge kommer muslimske terrorister på besøk helt inn i Utenriksdepartementet med Støres velsignelse (!) og får deretter være med på norsk 17. mai feiring og terroristen skryter Norges nasjonaldag opp i skyene! Dette skjedde med Hamas i mai 2006 – Støre kunne lagt sin UD-nøkkel i sin lomme og sagt nei til et slikt besøk!" Les mer.

·         Høgetveit sikter til? (09.11.06) Vi publiserer her et svar på et avisinnlegg der svaret er av prinsipiell karakter og belyser hedningenes forhold til Israel og dermed Guds folk. Les mer.

·         Få- eller flertall for seier i åndskampen (07.11.06) "Det florerer av merkelige tankebygninger blant kristenfolket – tankebygninger som fòrer godt oppunder ”motløshets ånd” – slik at det ikke synes mulig å gå til motangrep og vinne seier i begge regimenter." Les mer.

·         Justis- og politidepartementet lover å støtte jødene i Norge (06.11.06) "Det er selvsagt at jøder i Norge fritt skal kunne vise sin jødiske identitet på linje med andre folkeslag. Norsk politi vil, som lovens håndhevere, støtte jødene i dette." La oss huske det og minne departementet om det med jevne mellomrom! Les mer.

·         Viktig å bli uavhengig av olje (03.11.06) "- Det er viktig at USA nå - både på grunn av miljøet og Israel - posisjonerer seg slik i forhold til alternative energikilder at landet gjør seg uavhengig av olje. Det sier sivilagronom Jørgen Høgetveit. Han forteller at bioenergi fra mais, ryps, raps kan være ett av mange drivstoff alternativer til olje og gass - samt drivstoff fra hydrogen og oljegrus." Les hele intervjuet.

·         Luft, vann og mat! (01.11.06) "Mennesket klarer seg få minutter uten tilførsel av luft, noen dager uten vann og noen uker uten mat. Så sentralt er altså luft, vann og mat for deg og meg." Les mer.

·         Intervju i Verdibørsen - som en reaksjon på den amerikanske teologen Ehrman – som nå er agnostiker og har mistet sin tro. (31.10.06) Her kan du lese om et avtalt intervju som ble tatt av plakaten ikke lenge før sending i Verdibørsen NRK P2, sist lørdag. Man kan anta at stoffet som ble tatt av plakaten ble for sterk kost for Verdibørsen. Og man laget et program som i nesten sin helhet understøttet Ehrman. Les mer.

·         Det totalitære SV og foreldreretten (30.10.06) "Dette er en reglerett krigserklæring mot en av kristenstatens grunnleggende retter og menneskeretter, nemlig foreldreretten som all annen myndighet bygger på. Staten henter sin rett og myndighet fra retten og myndighetene til ”det første riket” – ikke omvendt. Dette er den rene lakmustest på om vi befinner oss innenfor et samfunn og en statsordning som er styrt av den kristne ”frihet og orden” eller i en totalitær stat med ideologier av kommunistisk, fascistisk eller andre ideologiers merke. Barna hører foreldrene til, ikke staten!" Les mer.

·         Åpent brev til Landbruks- og matministeren (27.10.06) "Jeg vil be statsråden, selv om du ikke er alene om ansvarsområdet, og ta et initiativ i regjeringen eller i annen egnet sammenheng til raskt å få på plass en forsvarlig beredskapslagring av matkorn, sukker, salt og diesel - for 12 måneders forbruk. I Sverige kostet en årlig rulering av slike matvarelagre (i samarbeid med industrien) kun kr 20,-/innbygger, så prisen er lav og ikke noe argument for at nordmenn ikke har en slik nasjonal sikkerhet!" Les mer.

·         Olje, globaltransport og klimakatastrofer (27.10.06) "Våre forfedre som bygde landet, gjorde det etter ”Gudsfrykt med nøysomhet” som de hentet fra Skriften. De fryktet Gud som bl.a. i J. Åp. sa at Han ville ødelegge dem som ødelegger jorden – selvsagt fordi man destruerer Hans skaperverk som Han laget som en bolig (øko av eucoss – hus. økonomi – nomeini - forvaltning altså: husforvaltning) for mennesket til en respektfull og god forvaltning for å ta vare på Hans skapning." Les mer.

·         Makaber informasjon om Midtøsten (26.10.06) "I tillegg skal russiske GRU ( med Vostok and Zapad) være stasjonert i Libanon, i byen Sidon samt Syriske militær instruktører i GAZA i løpet av oktober." Les mer!

·         Koth i familien (26.10.06) "Hadde undertegnede hatt en teskjorte på seg med ”Drep en statsråd” ville nok politiet vært like rundt hjørnet med et avhør i samråd med psykiatrisk personell som eventuelt kunne vurdere om undertegnede virkelig hadde slike intensjoner." Les mer.

·         Politikerne kan omgående løse strømkrisen (25.10.06) "- Det er helt unødvendig at vi gang på gang skal gå inn i voldsomme strømkriser med skyhøye strømpriser her i landet slik at både nærbutikker i utkantstrøk, småbedrifter, minstepensjonister og andre svake grupper kan få sitt fundament revet bort. Det er bare å gjøre noen grep – skjære vekk mye av byråkratiet på flere plan - slik at vi får småkraftverk, vindkraftverk, biobrensel og varmepumper på plass sier Jørgen Høgetveit." Les hele intervjuet.

·         Urban – homogalskap på UIO (24.10.06) "Jeg skulle likt å høre hvordan disse akademikerne ved UIO ville makte å holde oppe et produksjonsliv fra fotosyntesen til beitedyr for mat og klær til befolkning ut fra et homofilt landbruk." Les mer.

·         SV snart fremme med NATO målet? (23.10.06) "En stund før år 2000 uttalte Kåre Kristiansen til Vårt Land at vi er kommet i den paradoksale situasjonen at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå er blitt garantister for vår sikkerhet." Les mer.

·         Norge verstingen mot Israel? (23.10.06) "Irans president Mahmoud Ahmadinejad lover at Israel skal forsvinne." Jostein Gaarder skriver at "Vi anerkjenner ikke lenger staten Israel. Det er ingen vei tilbake." Les mer.

·         Protester ikke mot dem man er enige med! (21.10.06) "Det norske korsmerkede flagg vaier til tider på dette bygget – hvilket står sterkt i kontrast til de røde faner som ofte preger stedet, der det vanker folk som har gode kontakter nettopp ned til de indre sirkler i Libanon og GAZA – ringen er sluttet og de røde bånd er sterkere en trangen etter Sannheten også i jødespørsmålet." Ler mer!

·         Ferdig utdannet? (20.10.06) "På denne bakgrunn bør det feminiserte utdannelsessamfunnet fra barnehage til slutteksamener snart begynne å gi den oppvoksende slekt tilbake noe av den friheten de trenger for å utvikle seg til dannede – velutrustede personligheter (lik personer), in-divider (udelte/hele) med identitet og samvit (vite sammen med) og ikke bare kopier av knusktørr livløs universitetskunnskap. Nå går vi under i tørr regelstyrt byråkrati – styrt av mammon og flinkhet. Vi trenger en kunnskap som tenker ”vidt og langt, ikke kort og trangt.”" Les mer.

·         Våre rovdyr og våre husdyr (18.10.06) I avisen Agderposten har en representant fra Foreningen Våre Rovdyr imøtegått innlegget "Når skal galskapen slutte?" som sto på trykk i Norges Kommentar Avis 06.10.06. Her  gjennomgås representantens synspunkter. Les mer.

·         Grunnloven er rett av første rang (17.10.06) "Grunnloven er den høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten av de øvrige rettskilder. Det er grunnloven som fastsetter hva som skal til for at det skal foreligge en gyldig lov. En kan si at lovgivningen utleder sin gyldighet av grunnloven" Les mer!

·         Barneministeren og Barneombudet (16.10.06) "Et dikt kan ofte si mer enn ord i en artikkel. NKA publiserer diktet ”Barneministeren og Barneombudet” som en alvorlig kommentar til siste dagers oppslag om diverse utspill fra nevnte minister og ombud." Les mer.

·         Rovdyrpolitikken og Norges bærekraft (13.10.06) "Norge har ekstremt lite dyrka- og dyrkbar jord – bare ca 3 % av landets arealer. Derfor kan vi heller ikke skaffe oss mer enn ca 50 % på kaloribasis av maten vi spiser, resten må vi importere. Derfor har utmarka alltid betydd mye i norsk matforsyning med alle sine ressurser." Les mer.

·         Gavetips til de som har alt (13.10.06) "Mange av oss nordmenn må innrømme, at materielt, har vi alt vi trenger og mer til. Derfor er det et godt gavetips å bruke pengene, til å kjøpe trær som plantes i Israels ørkenlandskaper..." Les mer.

·         Miryam Shomat fortjener ros og støtte (12.10.06) "- Angrepet mot den israelske ambassadøren forteller svært mye om norske politikere og mediefolk hvor sannheten har trange kår - og svært lite om den israelske ambassadøren i Norge, sier Høgetveit..." Les mer.

·         Planla Holocaust i Midtøsten (10.10.06) ”Men med boka ”Halbmond und Hakenkreuz – Die Dritte Reich, die Araber und Palästina” bretter historikerne Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers ut den ukjente planen som Nazi-Tysklands ledere i samarbeid med arabiske og palestinske ledere hadde utarbeidet.” Les mer!

·         Kulturkamp med lik i lasten (09.10.06) "I hele Vesten pågår det for tiden en grusom kamp mellom den gamle kristne ånd – som fikk overtaket i en rekke stater etter oppgjøret i Worms i 1521 – innført i Norge i 1537 – og etter hvert fikk overtaket i de norske og angloamerikanske samfunn. Kampen topper seg foreløpig nå og på ny i den sterkt synlige ”karikaturstriden”. Men den kan ikke vinnes om vi ikke ser dypere ned i saken." Les mer.

 • Når skal galskapen slutte? (06.10.06) Flere steder i Agder river nå gaupe og ulv i hjel beitedyr som vi mennesker skulle leve av. Dette på tvers av blant annet Stortingsvedtak om utbredelsen av rovdyr. Det samme skjer utover det ganske land! Les mer.
 • Den første byen og byene i verden (06.10.06) "Vår første utenriksminister – Jørgen Løvland - sa nei takk til latinskolen som 14 åring og skrev som 29 åring at han hadde møtt mange jurister og teologer – som behersket faget sitt godt – men de hadde lite eller ingen ting til glede og nytte for sjela!" Les mer.
 • Dette må vi tåle! (04.10.06) "Men de ”modige” tegnere i hovedstadsavisene som tegner blasfemisk mot vår gamle tro fra Israel – er livredde for å tegne mot Muhammed! De avtinger ikke opinionen den helt store respekten." Les mer.
 • Regjeringen øker terrorfaren (02.10.06) "Og revolusjonens barn i Norge kjenner seg selvsagt i slekt med disse folkene og støtter dem med alle mulig midler – mens jødene – som ga Norge en helt annen arv..." Les mer.
 • Russland bruker olje- og gassvåpen mot USA (02.10.06) "Men Russland er ikke direkte angrepet i dag og befinner seg ideologisk langt fra USA. Og når nå Midtøsten truer med å gå opp i flammer – og oljeforsyningene fra Persiabukta er sterkt truet – da ser Putin sin anledning til å begynne å styre verdenspolitikken igjen – nå med olje og gass." Les mer.
 • Jon Kvalbein og ID-bevegelsen kolliderer med Romerbrevet (30.09.06) "Kvalbein uttaler seg her på tvers av Romerbrevet - når man leser Romerbrevet som man bør lese det - men for så vidt i tråd med ID-bevegelsen slik vi kjenner den fra USA ..." Les mer.
 • Norges infrastruktur undergraves  (29.09.06) "Hva lever vi av? Selvsagt av produksjonen på de ressursene som vi har i havet og på landjorda. De som produserer alt av mat og råstoffer som senere går inn i den økonomiske foredling, forvaltning og distribusjon." Les mer.
 • Kanskje jødene burde få en unnskyldning? (28.09.06) "Og nå er volden og terroren rykket nordover til Danmark, og Norge har toppmøte om terroren som de nok vet er på vei inn også i vårt land." Les mer!
 • Fra Oslo-avtalen til Oslo-terror (28.09.06) "Norge har de senere årene inntatt en lederrolle mht antisemittisme, men nå kommer bombene til Oslo. Flere har tidlig sagt at de ville komme, fordi man lenge har leflet med verdensterrorismen!" Les mer.
 • -Sport er vår religion” (26.09.06) "Sportsarenaen er vår tids katedral. Og fotballkampen fyller mange av de funksjonene gudstjenesten tidligere fylte. Fotballkulturens rituale er en parallell til utøvelsen av et religiøst rituale, mener Slagstad." les mer.
 • Guds navn og hviledagen (26.09.06) "Vil en vite hvor langt avkristningen er kommet i et land, kan en undersøke hvilket forhold folk flest har til det 2. og det 3. bud." les mer.
 • En guddommelig seier – eller starten på utslettelse? (25.09.06) "Så HizbAllah må gjerne koste på seg en liten fest – for det kan bli den siste de får være med på etter all den ondskapen de og deres likesinnede har spydd ut over Midtøsten og verden for øvrig i sine onde allianser – ja som de med rette blir omtalt som en del av: ondskapens akse." Les mer.
 • Francis Shaeffer og den nye nyortodoksien (23.09.06) "For de forsto godt at dersom troen blir skilt fra fakta, og spesielt fra skapelseshistorien, blir den ikke noe annet enn en slags opplevelse av rus."
 • FN vår redning? (22.09.06) "Jeg tror en ny verdensorden, slik noen fagmilitære m.fl. håper på, vil bli et mareritt for de demokratiske nasjoner og enkelt individet." Les mer.
 • Koranens Allah (22.09.06) "Etter min mening er det ikke mulig å være statsmann og ikke kjenne til Koranen som ideologi. Like lite som det er mulig å ikke kjenne til Vestens kulturgrunnlag Bibelen og Guds land og folk, Israel og jødene. Har man ikke kunnskap på disse områdene faller man dramatisk igjennom i flere sammenhenger og spesielt i statsstyrelse med de konsekvenser det får for landets innbyggere." Les mer.
 • Verden (FN) og Israel (jødene) (20.09.06) "Fra fjellet Elon More ved Sikem (825 m.o.h., midt i kjernen av det noen kaller ”Vestbredden”) der Abram av Gud fikk landløftene til Israel, skuer vi utover store deler av landområdene omtalt i bl.a. 1. Mosebok 12,1-7." Les mer.
 • Spørsmålene som ikke blir stilt i Midtøstenkonflikten (18.09.06) "Generalforsamlingen i NRK, regjeringen, bør også gi signaler til NRK om at heretter skal jødehets ikke sendes på den norske statskanalen, for dette er ikke noe man ”leker” med! Verken jøder eller nordmenn vil komme uskadet ut av en slik fortsatt ”lek”." Les mer.
 • Bibelkritikken slår nå inn nasjonens grunnsøyler! (16.09.06) "Den som har lært å lese ser at ”De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” – innebærer full religionsfrihet i Norge. Hvorfor vil man da ødelegge paragrafen, med en unnskyldning om ”det mulitkulturelle argument”? Tror man ikke lenger på Guds Ords velsignede virkning på Norge?" Les mer.
 • ”Ondskapens akse” – og Sannheten (15.09.06) "Og sier Skriften noe om ondskapens sentrum – aksen - som all ondskapen dreier seg om og som man burde tale sant om. Du finner det i Joh. Åp. kp. 16 v. 12-14 som taler om endetiden og ”djevleånder” fra Eufrat. Disse ånder går ut ”til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag.”" Les mer.
 • Paul A. Nelson, ID-topp til Norge medio september (14.09.06) "Nelson kommer fra USA (er redaktør av ”Origins & Design”) og ID bevegelsen i USA tror generelt på, eller er offentlig nøytrale om, de millioner og milliarder av år som evolusjonistene tror på. Det er på en måte en slags ”i pose og sekk” strategi. Man vil altså ikke tro at Gud som er allmektig skapte på seks vanlig dager og hvilte den syvende, slik vi kan lese det i 1. Moseboks første kapitler. Da har man altså åpnet fullt opp for Bibelkritikken, som til sist fornekter Jesus Kristus, Hans oppstandelse og også en evig fortapelse." Les mer.
 • Den Gud-løse filosofi (13.09.06) "Tanken går forut for handlingen og gir retning til denne. ”For som en sår skal en og høste”, står det i Bibelen. Får det slike følger med en forvrengt filosofi, da er det grunn til å bytte ut en del lærebøker (og forelesere?) ved våre skoler og universiteter!" Les mer.
 • 11. september (11.09.06) "Den første "Man kan kalle det frykt" av Emanuele Ottolenghi publisert i Jerusalem Post – som i korthet handler om at Vesten nå er på vei inn i i et reelt møte med islam. Alle som ønsker å følge med på dette temaet burde sette av 10 minutter til å lese Ottolenghi." Les mer.
 • En kristen nasjonalstat og dens rasering? (11.09.06) "Derfor la oss minnes Kaj Munks Ord som nylig ble offentliggjort i Dagen: ”Sannheten er ikke for forsiktige folk. De skal ikke ha sannhet, men sofa. – Var Kristus forsiktig? – Det blir ikke bedre her i Danmark (Norge) før det danske (norske) folk lærer av Kristi mot." Les mer.

·         Ber politikerne rydde opp (08.09.06) "- Det har ingen hensikt å fortsette dagens ordning med fri konkurranse på strøm. Det neste som skjer er at butikker i utkantstrøk, minstepensjonister og andre går overende økonomisk - for at man skal oppnå den fordelen at kraftverkene og kraftleverandørene skal håve inn på hundrevis av millioner kroner som de verken fortjener eller har bruk for og Norges infrastruktur undergraves med sikte på å få oss inn i E.U. Det sier Jørgen Høgetveit." Les hele intervjuet.

·         Kvinner og våpen på Stortinget (06.09.06) "Nå rykker volden og terroren oss stadig nærmere. Nylig rullet man opp et vel planlagt terrorangrep i Danmark. Og nesten daglig har vi en eller flere skyteepisoder og drap eller skader fortrinnsvis i Osloområdet. Involvert er raske biler, gode våpen og kniver og et etter hvert mer og mer hjelpeløst politi. Men hvor er det blitt av de omsorgsfulle og beskyttende kvinnerøstene på Stortinget. Ingen traver nå opp og ned av talerstolen og lar munnen flomme over av store og forhåpentligvis velmenende ord." Les mer.

·         Vekter hvor langt på natt? (05.09.06) Skal man være i tvil når Fredsfyrsten setter sine føtter for 2. gang på jord? Nei, for det står skrevet: "For likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag." Da vil Han regjere fra Jerusalem der lov skal utgå fra. Les mer.

·         Forente Nasjoner – United Nothing – på Forargelsens berg (04.09.06) "Vi husker Folkeforbundet før siste verdenskrig. Da Mussolini fra Italia overfalt Etiopia i 1935 og Haile Selassie talte i Folkeforbundet og ba om hjelp. Delegatene kikket alle veier og ingen hjelp var å finne mot overfallsmakten – før Churchill fra de troendes England – innsatte Montgomery og slo Rommel i Nord Afrika i 1941. Men da keiseren gikk ned fra talerstolen, mumlet han hen for seg: I dag oss - i morgen dere. Og det fikk han til fulle rett i der han kunne observere det hele fra orkesterplass som landflyktig i England – der hvor han også møtte kong Håkon og knyttet vennskapsbånd som fikk stor betydning etter krigen for norsk misjon til Etiopia!" Les mer.

·         Norges regjering, Israels konge og splitting av landet (01.09.06) "Han (Stoltenberg, red anm.) burde vite at før eller siden vil dette folket heller bli forfulgt enn å forlate sin tro og overlate sine barn til hedenskapet selv om de er presset langt allerede. ”Nok er nok”! Det burde man besinne seg på før nasjonen Norge går opp i liminga og uroen sprer seg til ukontrollerbare høyder. Det de har rotet i stand i Østlandsregionen med hovedstaden Oslo i spissen, signaliserer hva konsekvensene kan bli om oppløsningen og uroen får spre seg. Lær av Skriften og snu i tide!" Les mer.

 • Nyutgivelse av Mediamakt (31.08.06) Avisen Dagen gir DVDen Mediamakt en svært god omtale på ledersiden 22.08.06. DVDen anbefales bestilt siden den er svært aktuell ikke minst mht NRKs og dets ansatte. Flere av NRKs journalister som dekket Libanon krigen i 1982 sitter fremdeles og dekker Midtøsten konflikten. Les mer.
 • Biltilsynet og statsvandalisme (30.08.06) "Men hva med kontrolløren? Jo, vedkommende kan fortelle at hans arbeidsgnist er borte, han får gjort mindre nå en før pga byråkratiet og ser i grunnen frem til pensjonsalderen. For en behandling av en seriøs arbeidskar! Jeg kaller ikke en slik uttalelse fra en ansatt for illojal, fordi det ikke kan kreves at vedkommende skal sitte der å ta støyten, fordi andre oppover i systemet gjør en svært dårlig jobb!" Les mer.
 • Darwinisme og markedsmakt i el-forsyningen (28.08.06) ""Den globale markedstenkning som ideologi - er like farlig for det siviliserte samfunn - som marxismen, dens forløper var" W. Paff, International Herald Tribune 14.7.98. Og dens ideologiske basis var darwinismen"" Les mer.
 • Jens Stoltenberg ønsker bruk av nazisymboler? (25.08.06) "Dette gjøres altså etter at quisling i 1940 gikk inn i verdensspråket engelsk, spredd via BBC, som ordet for forræder, hvilket er godt begrunnet." Les mer.
 • Flomkatastrofer i Øst-Afrika, Etiopia – og løsningen (24.08.06) Den etiopiske stat har nå gjort landbruksskolen Wondo Gennet om til Universitetet for skogbruk i Etiopia. De hadde 600 studenter og skulle øke med ytterligere 200. Les mer!
 • Dramatisk nedgang i verdens kornlagre (22.08.06) "Den gangen Sverige hadde en oppegående beredskapslagring av mat til sine 8 millioner innbyggere beregnet de kostnadene til å være kun (!) 20 kroner/ år i vedlikehold! Sverige la ned sine lagre totalt innen utgangen av desember 2001. Norge fjernet siste rest av kornberedskap vinteren 2003. Dette vil koste Ola Normann og svenskene dyrt, det er det sikreste vi kan si, mht klimaendringer, terroranslag og andre uroligheter."

·         Georg Friedrich Handels oppstandelse 21. august 1741 (21.08.06) I dag er det 265 år siden oratoriet Messias ble påbegynt. Les denne dramatiske historien ført i pennen av Stefan Zweig. Selv sa Handel om verket ""Nei," sa han lavt, "jeg vil aldri ha penger for dette verket, aldri, jeg står i gjeld til en annen for det. Jeg var syk selv, og ble helbredet ved det. Og jeg var fange, men det gjorde meg fri."

·         Radikalismens manipulering av Norge (18.08.06) "I stridens hete merket jeg meg at SVs hjelper nede i salen strøk hånda over bordet som et signal til at han i panelet at han måtte flate ut, droppe den debatten. Man hadde møtt uventet kunnskap og motstand - og fant det klokest å stryke flagg og starte manipuleringen på andre politiske temaer – ikke ulikt det man driver på med i dag i Midtøsten krisen." Denne artikkelen er nyttig lesning for de fleste!

·         Israels land og folk (16.08.06) PLO uttalte i 1977: ”I virkeligheten er det intet palestinsk folk. Kravet om en egen palestinsk identitet er reist bare av taktiske grunner. Etableringen av en palestinsk stat er et verktøy i kampen mot Israel, og for arabisk enhets skyld. Det er bare av politiske grunner vi snakker om en palestinsk identitet. Det er bare på grunn av arabernes nasjonale interesser mot sionismen.” Les mer!

·         Aftenpostens ansvar for Gaarder? (15.08.06) "Og i Israel blir “Norges rykte enda verre enn det er-“ for i “Israel er Norge kjent som det vanskeligste land I Europa”. Dette får altså venstresida og Aftenposten til og innbiller seg at de skal være meglere og fredsskapere i Midtøsten! ”Selvskryt skal en lytte til, for det kommer fra hjertet”!" Les mer.

·         Miljøbløff fra Gaarder? (14.08.06) "Tel Aviv i Israel var i mai 2006 arrangør av den 16. internasjonale Agritech utstillingen. Over 5,500 utlendinger besøkte utstillingen, disse kom fra 105 nasjoner." Les mer.

·         Gaarder avlyser Jesu gjenkomst! (13.08.06) Hvorfor er araberverdene så hatske mot jødene og Israel? Jo de tror på Jesu gjenkomst, men de prøver å avlyse den! Les mer.

·         Mediamakt - Hvordan NRK manipulerte nyheter fra Libanon-krigen i 1982  Ny DVD kan bestilles fra Norges Kommentar Avis. DVDen gir en god innføring i hvordan NRK jobber også i dag med Midtøsten krisen og dokumentasjonen er meget grundig.

·         Fra Osloavtalen til jihad, Aftenposten og J. Gaarder (10.08.06) "NKA offentliggjør dette fordi pressemeldingen så klart og tydelig viser hvordan representanter for store deler av jødedommen i verden reagerer på Aftenpostens oppslag av Gaarders kronikk. Vi merker oss også at Time Magazine kobler saken om Mel Gibson (”Passion of the Christ”) og Gaarder og disse etter vår mening antisemittiske utblåsninger." Les mer.

·         Historieløshet i NRKs nyhetssendinger om Israel? (09.08.06) Visste du at Syria, Irak, Libanon, Jordan, Israel og Egypt er okkupert landområde? Les mer.

·         Skremt av Høgetveit ? (08.08.06)  I avisen Agderposten går det en debatt som vi her får et glimt av. Ta deg tid til å lese igjennom mye interessant dokumentasjon om Midt-Østen konflikten.

·         ”Filosofen” J. Gaarder, Israel og Gudsopprøret (07.08.06) "Når Mona Levin uttaler at ”Det er det styggeste jeg har lest siden Mein Kampf” og at ”Jeg hadde aldri trodd jeg skulle lese noe som dette” – så er det et sannhetens ord. Hun gjør narr av disse ”modige” mediafolk som logrer for muslimene, men angriper jøder." Les mer.

·         Bergen er Norges hovedstad (07.08.06) "NRKs nyhetsredaksjonen har besluttet å følge samme norm som det offisielle Norge, der Tel Aviv anses som Israels hovedstad." Les mer.

·         Kristningen av Norge (04.08.06) ”Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må holde landet vårt bygd og drotten vår med helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.” Les mer.

·         Humanismens brutalitet (03.08.06) "Hvor endte denne åndsimpuls som humanismen representerte? I flere kriger inkl 2 verdenskriger!" Les mer.

·         Mel Gibson og ”katta av sekken” (02.08.06) "Store deler av de ledende innen filmverdenen vender seg nå mot Gibson og avbryter alt samarbeid med han. Det gjelder Hollywoods fremste filmagenter, Wiesenthal Centeret som hadde en film om Holocaust på gang med han og Disney-konsernet avslutter også er filmprosjekt med Gibson." Les mer.

·         Hjertets tale og anelsenes mangel (31.07.06) ”Overfladiskhet er tidens svøpe. Skoleflink og puggbelært, uten innsikt i Guds rike, uten utsikt nært og fjernt. For et slit å se og høre, pratemaker om Guds ord, skvalder lukker alle dører, når ei dit hvor Ordet gror.” Les mer.

 • Stavernfestivalen og Nåden (31.07.06) "Guds Ord spør: ”Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?” (Salme 2,1) Svaret er nok slik: ”Mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos Gud.” (Augustin) Denne hvilen finner du og jeg gjennom Nåden i Kristus, Kristus som sletter ut all din synd. Larmende musikk kveler denne uro etter Nåden i Kristus, men den fjerner den ikke!" Les mer.
 • Globalpolitisk spill om Midtøsten og Israel (28.07.06) "Vi vet ikke rekkefølgen, men vi vet at Gud er på tronen ennu, og så lenge Han sitter der, er det ingen grunn til mismot, for Han kommer til å oppfylle sitt Ord – og da skal vi ”skjønne det når det skjer” og løfte våre hoder i styrket tro." Les mer.
 • Rødgrønne graver sin egen grav ! (26.07.06) "Det som deretter kommer, er en stor bønneoppgave – for Norge er sterkt svekket og seiler i farlig farvann." Les mer.
 • Stavernsfestivalen – syndig fest II (25.07.06) Hvorfor dras mennesker mot rocken? Har det med åndsmakter å gjøre? Les mer.
 • Israel på alles lepper ! (25.07.06) ”Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det Skjer.” (Johannes Evangeliet 14, 29) Les mer.
 • Guds Ord og drama m.m. (24.07.06) "Norsk Luthersk Misjonssamband har nylig avholdt sin generalsforsamling i Trondheim, og generalsekretær Tulluan holdt et profilforedrag om forkynnelsens plass i arbeidet og etterlyser ”ei forkynnarvekking”." Les mer.
 • Profetordet om Midt-Østen, I og II (21.07.06) "Time magazine 1. mai 2006 har en stor artikkel på 6 s. om NilenThe waters of life”. I ingressen sier de: ”Egypt har lenge tappet energi og vann for irrigasjon fra Nilen. Nå krever landene i syd sin rettmessige del.”" Les mer.
 • NrK taper mediekrigen om Midt-Østen (21.07.06) I mange tiår har NrK, i de store linjer, tatt parti med den muslimske verden om Israel spørsmålet, selv om statskanalen skulle jobbe etter prinsipper verdig et demokrati. Les her mer om hvordan NrK nå jobber i motvind.
 • Norske krokodilletårer i Libanon (20.07.06) "Men her må nok nordmenn selv rette søkelyset både mot egen regjering og statstjenestemenn som over flere år har støttet oppbyggingen av Hitsbollah (over 6 år! etter at Israel trakk seg ut i mai 2000) og stadig svekket Israels forsøk på å rydde opp i terrorreir. Nå får vanlige nordmenn føle litt av det den jevne Israeler daglig må leve under." Les mer.
 • Bombene faller i Jesu fotspor, men terroristene vil møte historiens Gud (19.07.06) "Verden burde takke jødene for at de i 1981 bombet og ødela en atomreaktor i Irak, som Frankrike hadde levert. Reaktoren var av den franske modellen Osiris, oppkalt etter den egyptiske Dødens gud." Les mer.

·         Bondevik overreagerer (18.07.06) "Man blir skremt av at slike folk har sittet i statsledelsen – som etter min mening for det første er feige og alltid kommer diltende etter. For det andre ikke er bedre orientert om hvor farlig kreftene er som nå klart og tydelig sier at de (Iran) vil utslette Israel, altså lage et nytt Hollocaust, men nå kanskje med atomvåpen." Les!

·         Hatikva - Håpet, Israel er ikke alene! (17.07.06) "Odd Karsten Tveit mistet der sin troverdighet som journalist. NrK syntes ikke å like og presentere Sannheten om konflikten og ville dermed heller ikke endre beviselig usann informasjon sendt på statskanalen NrK. Lite er endret siden 1982, selv om Sannheten til tider er så åpenbar at man ikke tørr fullstendig å forvrenge den, siden vi i Norge på flere områder fremdeles befinner oss i et demokrati som bl.a. gir oss muligheten for alternative nyhetsinformasjon." Les mer.

·         Araberne har erklært krig (17.07.06) "Når så fienden forstår at nå har de gått for langt – så er det til å be om våpenhvile og rope på internasjonal hjelp – og de kommer. Tåketale kommer fra våre statsledere. Undrer meg på om ikke vår ledelse i dag ville gjøre det samme som man ga ordre om i 1968, men man kan aldri vite, kanskje ville de overgi oss uten sverdslag. Det gjør ikke jødene – og de er i sin fulle rett." Les mer.

·         Stavernsfestivalen – syndig fest? (15.07.06) "Men fortelle dem om Jesus - det var det ingen som gjorde, Han som er synderes venn også alle dem som ble rundlurt om livets søte goder på Stavernsfestivalen. Så er det heldigvis slik at også de som ligger igjen i ”rennesteinene” etter en slik festival bl.a. ”åndelig tomme” eller skadet på andre måter er velkomne til Jesus Kristus for å få tilgitt sine synder – men det gir ikke frihet til å bevisst fortsette et syndig liv – men det er frihet i å fortelle Jesus om sin synd og be om at også jeg kunne få del i Hans død og dermed rettferdiggjørelsen fra Golgata." Les mer.

·         VM og kulturforfall (14.07.06) "De store nasjoner i sluttspillet ble nettopp de tre sentralnasjoner i Europas tidligere forfall og ødeleggelse." Les mer.

·         En takk for Dagens musikkoppslag (12.07.06) I to lettfatelige kronikker, av Øyvind Fonn, defineres de forskjellige elementene musikken består av og hvordan musikken kan utnyttes til å manipulere følelsesliv og oppførsel. Det forklares inngående, slik at man kan få slutt på de forskjellige mer eller mindre velmente påstander og advarsler – men kan veie argumentene og ta stilling selv." Les mer.

·         Norges konger bekjempet katolisismen (10.07.06) Les artikkelen som avisen Dagen har nektet tilsvarsrett i full lenge som er nødvendig for å belyse temaet og gi et sakssvarende svar til Nils P. Enstad. Les også opprinnelig artikkel Hellig Olav katolikk?

·         Norges forsvar, Hær og H.V. (06.07.06) "Vi er i dag kommet i den paradoksale situasjonen at vi ledes av de folk som man før anså som en sikkerhetsrisiko – nå er de blitt grantister for vår sikkerhet." Les mer.

·         Orklas aviser til utlandet (05.07.06) "Hagen var nok – som Høyremann - i tillegg kraftig sur på mediamakten og den opprørske raddisgjengen som med over 70% av journalistene herjet med folkeopinionen. Hva Hagen mener om denne ”raddisgjengen” kan en jo tenke seg på bakgrunn av det en observerte under sist valg." Les mer.

·         Sudbø saken – hvem burde sparkes? (03.07.06) "Men flere av disse som nå fotfølger Sudbøs arbeider – hva har de drevet på med tro?" Les mer.

·         Humanetikk – finnes den? (30.06.06) "Så til overskriften: Humanetikk – finnes den? Ja den finnes – men den er relativistisk dvs. den er helt avhengig av hvem som bestemmer hva som er rett og galt. Bestemmer et flertall at det er rett å drive blodhevn, så er det rett – hvilket jeg skjønner (ut i fra Bibelen) ikke er sant." Les mer.

·         Bygde-Norge og kulturlandskapet (28.06.06) "Bygde-Norge og kulturlandskapet er skapt av dyremulen og ljåen, delvis stuttorv og langorv og etter hvert tohjulinger i bratte lier. Trofast slit for mat og råstoffer skapte dette Norge man nå avvikler i en naiv tro på det globale verdenssamfunn med fred og nok av mat og stor reisetrafikk." Les mer.

·         Lysestaken kan fjernes fra Norge (26.06.06) "Vi prater så mye om nåden i dag, men unnlater å tale om synden som vekker samvittigheten og dermed ropet etter Jesu nåde." Les mer.

·         Rådmannsstrukturen en katastrofe for folkestyret (23.06.06) "Det står rådmann Nils Modøen i Sauda for. I flg. Aft. 03.04.06 klarte han å uttale: ”Skryt eller ros kan de ansatte gjerne gå ut med. Men er det saker av kontroversiell art, så er det jeg som rådmann som skal uttale meg på vegne av etaten.” Slik taler – etter min mening – en som ikke kjenner Grunnloven og den rette frihet og orden som den gir hele folket – inklusive tjenestemenn på alle nivå." Les mer.

·         Sommersolverv med diktene: Gud vil tukte & Vårt Land (21.06.06) Flere nordmenn tror på de norrøne og andre hedenske religioner som bl.a. legger stor vekt på sommersolverv. Her kan du lese to dikt om hvordan tilstanden i folket vårt er og hvor veien går ut av denne tilstanden og inn i Sannheten - den Sannheten som setter enkeltindividet i frihet og dermed en nasjon. Les mer.

·         Grunnloven: Norges pakt med Gud (19.06.06) "Gud hadde valgt seg ut Abraham og lovet han at han skulle bli et stort folk som hele jorden skulle velsignes gjennom. På mange forunderlige veier gjennomførte Gud sin frelsesøkonomiske plan og sin frelsesplan. Frelsesøkonomiske plan utgjorde den ramme og det redskapet – det jødiske folk - som han måtte danne seg for å bringe fram Sitt Ord og sin frelsesplan i Jesus Kristus." Les mer.

·         E.U. har mat og forsvar – og Norges pakt med Gud (16.06.06) "E.U. har nok mat og de er så sterke at ingen våger å angripe dem, derfor er det ikke nødvendig med matproduksjon og forsvar i Norge. Slik ytret en høytstående byråkrat seg til meg for noen måneder siden." Les mer.

 • Det farløse samfunn av lesbiske? (14.06.06) "Godt er det at vi midt i det farløse samfunn som nå utvikler seg, fortsatt og for all fremtid kan be: Fader vår, du som er i himmelen – helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje i himmelen som og på jorden." Les mer.
 • Djupedal - en ny "Moses"? (12.06.06) "For norsk Grunnlov og avledede lover har sin klare opprinnelse av loven gitt på Sinai – og den ble nettopp ”skrevet i stein” av Guds egen finger og har vært fundamentet for norsk lovgivning ikke bare siden Grunnloven og 1814 – men minst siden 1024 og Mosterloven til Hellig Olav." Les mer.
 • Juristen Joly – utenfor RETTEN? (09.06.06) "At ikke juristen og korrupsjonsjegeren – som nettopp har opplevd hvordan menneskets natur grafser til seg av godene som hver nasjon skulle fordele til folket på en rettferdig måte – forundrer." Les mer.
 • Vi kan ikke akseptere enorme strømpriser (08.06.06) "Med den rike vannkraftutbyggingen som vi har her i landet, kan vi ikke akseptere at minstepensjonister og andre blir knust av enorme strømpriser. Nå må politikere i alle partier sette seg ned og totalvurdere situasjonen." Les hele intervjuet.
 • ID bevegelsen implementeres i Norge? (07.06.06) "Et nytt strategisk grep er i ferd med å forsøkes implementert i Norge, den såkalte Intelligent Design bevegelsen (ID) – som bl.a. bruker diffuse begreper som ”det står en kraft bak” om naturens tilblivelse. For den som tror på Bibelen, er denne bevegelsen noe man ikke trenger her i Norge – fordi den tåkelegger den tilgjengelig informasjon enda mer – og det kan faktisk også være meningen." Les mer!
 • Muslimer stemmer rødt (06.06.06) "Det viser seg at Ap og Hamas har mye av den samme basis - men i Norge har den blitt holdt tilbake av bl.a. en kristen Grunnlov, som henter sitt lovgrunnlag fra Jerusalem og ikke fra Mekka. De mange kristne bønner har også bevart Norge, landet som reiste seg fra steinura uten oljerikdom, men rik på kristendom, arbeidsvilje og nøysomhet." Les mer.
 • Misjonsbasen Norge – hvor lenge? (03.06.06) "At de ga etter på ”Å du som metter liten fugl” etc., var bare staffasje for å roe kristenfolket, mens pengekranene ble skrudd igjen og lovgivningsskruen strammet kraftig til. Nå skal Grunnskolen avkristnes fullstendig og friskolene stoppes – og barna våre tvinges inn i sosialistenes og frafallskirkens nyhendenskap. Dette kan man kalle sterke påstander så mye man vil, men det er SANNHET som kan dokumenteres - og uten at den blir fastholdt – vil kristen frihet og foreldrerett bli fratatt oss og misjonsbasen Norge gå under." Les mer!
 • Øverstkommanderende for Norges Land- og sjømakt er kong Harald! (02.06.06) "Det er flere som nå venter at kongen tar opp den uredde tråden fra sin bestefar kong Haakon den 7." Les mer.
 • Kvinnebisp fronter frafallstoget (31.05.06) "Den av folket elskede biskop Bo Giertz sa det: – at den fremste test på at man var bibeltro, var at man gikk mot kvinnelige prester." Les mer.
 • Skapelse eller evolusjonseventyr? (29.05.06) Foredraget ble holdt 18.03.06 på Evje, i regi av Akademiet for Kristen Folkeopplysning. Det ble satt søkelys på samfunnsmessige konsekvenser av darwinismen og i tillegg ble det  mot slutten, kort informert om hva intelligent design (ID) er for noe. Les mer.
 • Hva forteller Bibelen om Skapelsens dager – og hvor sentral er nettopp tiden? (25.05.06) "Vi er pålagt i 2. Korinterbrev 10,5 å rive ned visse tankebygninger fordi de brukes som forsvar mot troen. Ja, hva sier Bibelen om saken – tiden og ”gap-teorien” den bibelstridige teori som laget en kjempeåpning for menneskefornuften inn i Bibelens autoritet og tankeverden? De åpner for millioner av år og utviklings tanker fra menneskets tanker. Leser en enkelt og greitt så står det at Gud skapte på 6 dager." Les mer.
 • Til lesere i Sverige, Finland og Danmark (25.05.06) "Vi husker ikke minst den rike arven fra Luther vi i Norge fikk fra Danmark gjennom biskop Pontoppidan, Brorson m.fl. og de som bygde Norge fra Hans Nielsen Hauge, Ole Gabriel Ueland m.m.fl. I Sverige hadde vi Rosenius og i Finland Pavo Rustalainen og på Nordkalotten Lestadius." Les mer.
 • Hellig Olav katolikk? (24.05.06) "Man merket seg også at det ble lagt betydelig vekt på den betydning slaget ved Nesjar hadde hatt for Olavs utbredelse av den kristnede rettsstat i Norge – noe som sikkert nok er rett – selv om man etter nyere forskning synes å ha lagt for lite vekt på Olav Tryggvasons betydning for kristendommens utbredelse i landet. Han som ble omvendt og døpt med sine folk på Syllingarne (Scilly-øyene) i Irskehavet av en einbu som Snorre forteller om. Han fikk med seg prester og bøker og dro til Norge. Han hadde sin kristendom fra kelterne og som sir. Winston Churchill også påpeker i sin Historie om de engelsktalende folk, hadde kristendommen på de britiske øyer blitt fornyet fullstendig fra kilder helt utenom de katolske kilder etter at romerne måtte gi tapt rundt år 400 og forsvant fra England." Les mer.
 • Likestillingens idé, rot og frukt (22.05.06) "Det er blitt sagt - og med rette - at mennesket er uhelbredelig religiøst. Det søker en mening med livet og en forklaring på det. Hvem er jeg, hva er jeg og hva er meningen med det hele? Mange har gitt uttrykk for denne religiøse lengsel. Augustin har vel den mest klassiske uttalelsen: "Min sjel er skapt til deg o Gud og den er urolig inntil den finner hvile i deg"." Les mer.
 • Heksedoktorer anbefales av NORAD? (18.05.06) "Det NORAD bør gjøre er å lytte til de lokale i de land de skal hjelpe til, men ikke innlede samarbeid med dem som sprer åndsmakter som river ned folk og land. Situasjonen er meget alvorlig i flere ”u-land” og behov for hjelp er stor. Bl.a. sulter og dør nå folk flere steder pga at de ikke har skog igjen og dermed er økologien helt ute av ballanse." Les mer.
 • Norges Kommentar Avis (17.05.06) - ønsker alle sine lesere en velsignet nasjonaldag! På denne dag holder vi igjen frem talen til Norges første utenriksminister, Jørgen Løvland, på Eidsvoll 17. mai 1914! Få også med deg dagens andakt av Øyvind Andersen.
 • Verdensterrorismen besøker Norge (15.05.06) "Om noen dager skal Eltervågs sjef, Jonas Gahr Støre, sikkert feire 17. mai her i Norge og da samtidig hele den norske Grunnlov som har hentet sine viktigste paragrafer fra det jødiske folks historie! Les bare § 2." Samtidig lukker bl.a. Støre døra på vidt gap for Hamas som arbeider natt og dag for å utslette den norske Grunnlov med dens røtter! Les mer.
 • Kjemp for Grunnloven! (15.05.06) "Grunnloven med sine §§er det norske folks frihetsbrev som forteller oss hva vi er ut fra kristen tenkning. Vi kaller den også Restaurasjonen fordi det er restaurert kristenrett etter Hellig Olavs lov på Moster i 1024 og vi kaller den Konstitusjonen fordi den konstituerer vår rettsorden, m.a.o. den rette frihet og orden som skal gjelde i Kongeriket Norge." Les mer.
 • Hamas har visst bra med penger likevel... (12.05.06) "De skriver at mens statsminister Ehud Olmert var opptatt med å presentere hans nye regjering utførte Hamas den største våpen transaksjon i dets historie – i en 250 000 dollars kontant avtale med våpensmuglere i Sinai." Les mer.
 • Vil ha særlover for muslimer (12.05.06) "Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden, heter det. Men vil en bevare det gode samfunn og sivilisasjon som voks av kristen rot, bør man også her si blankt NEI til slike framstøt." Les mer.
 • Norsk Luthersk Misjonssamband i alvorlige problemer (10.05.06) "Utsyn åpner nå veien for et ras av skilsmisser, også innen NLM. Og de familier som i det lengste hadde håpet at ekteskapet skulle kunne berges opplever kanskje nå at den andre part fikk et siste argument til å reise fra ektefelle og barn! Vekter hvor langt på natt?" Les mer.
 • Velkommen og samtale med Hitler, Himler m.fl.? (08.05.06) På dagen i dag den 8. mai er det med uro man ser Norge dras inn i den totalitære kontekst atter en gang! Legg merke til at det er de samme politiske krefter som drog oss inn i krigen i 1940, som også i dag aktive. Les mer.
 • Pakistan og Norge og frihetslovens røtter (05.05.06) "Først fremholder han at han satte pris på den lov og orden som det var i Norge. Så nevner han at man lyver ikke i Norge i forhold til i Pakistan. Dernest løftet han fram vårt gode klima og vår rene mat!" Les mer.
 • Hva er galt med teologene og teologien? (04.05.06) "Sterkt spørsmål. Ja, det kan jeg med en gang innrømme, men er det feil problemstilling, se det er en annen sak. Og hvorfor undres Jesus om han vil finne troen på jorden når han kommer igjen? Hvorfor er hans første advarsel til sine disipler på vei ut av tempelet: se til at ingen fører dere vill? Hvorfor advarer Jesus igjen og igjen sine venner mot fariseernes og de skriftlærdes surdeig? Og er det noen mindre grunn til å være oppmerksom på disse advarslene i dag som Jesu avskjedsord sikter frem i mot?" Les mer.
 • 1. mai – Antikrists ”nasjonaldag”? (01.05.06) "Vi fikk altså den 1. mai 1776 Illuminatiordenen, 1. mai 1864 Den første internasjonale og 1. mai 1889 Den annen internasjonale. Historien viser seg sjelden å være oppfylt av tilfeldigheter." Les mer!

·         Skal politiet beskyttes eller bare kritiseres (27.04.06) "Et samfunn lite eller stort kan prinsipielt styres på to måter – enten innenfra den enkelte person eller utenfra med makt. Enten eller blir det aldri i denne verden som ligger i det onde og hvor mennesket er ondt, men det er forskjellige grader alt etter hvordan samfunnet oppdrar den oppvoksende slekt." Les mer.

·         Hyggelige besøkstall på NKA (27.04.06) Norges Kommentar Avis viser en pen stabil økning i daglige lesere.

·         Påskeopprøret blant sosialister og valg av Barrabas (26.04.06) "Denne gangen kommer Han tilbake som Kristus – den seirende og dømmende. Dypest sett er det dette påskeopprøret dreier seg om – om de skjønner det eller ikke!" Les mer.

·         Er Gud til? (24.04.06) "Et slikt angrep på Ordet som er Gud selv er grunnleggende dette: Er skaperverket skapt på 6 vanlige dager og er jorden ung som Gud sier den er? Da skal vi tenke som Luther: "Hvis vi ikke kan forstå meningen av ordet dag (hebraisk yom), hvordan kan man da bruke ordet dager på den måten som Gud mente å bruke dem?" Les mer.

·         Kraft- eller styringskrise? (24.04.06) "Kraftverkene hører nasjonen og det norske folk til. Vi skal ikke bli et underbruk under de store nasjonene i Europa som mange ganger før har prøvd å dominere oss. Vår første utenriksminister Jørgen Løvland og hans folk sørget for å gi oss Industri-konsesjonsloven av 1917 og den sørget for å sikre norske ressurser for det norske folk – selvsagt fordi de andre nasjoner hadde sine ressurser som de kunne forvalte til sitt folks fordel." Les mer.

·         Moskva-Rom. Fjorten epistler om verdenspolitikken og det 20de århundres motrevolusjon (21.04.06) NKA har her linket til en internettside som presenterer et 92 siders hefte av Olav Valen-Sendstad. Klikk på linken og slå opp på side 2, der finnes full innholdsliste for dette meget nyttige heftet. Tema er bl.a. endetiden, jesuittene, den katolske kirke, fascismen, nazismen, Russland med mye mer. Stoffet er hyperaktuelt i den tiden vi lever i.

·         Kinas motor slakker av? (19.04.06) ”Brown gjentok nylig sine tanker fra 1995 i Beijing der han holdt frem at uten en rask og radikal kursendring forutså han et ”sammenbrudd” for både jordbruk og miljø i Kina.” Les mer.

·         Bortens og Haugelands Miljøverndepartement – og hva det ble  (18.04.06) "Naturressursdep. som de to bondehøvdinger i sin tid planla etter omfattende og globale reiser – møtte den triste skjebne å bli omgjort til det Miljøverdep. vi i bygdenorge og flere med lir under i dag." Les mer.

·         Påsken, media og eventyrfortellerne (12.04.06) "Da Vincikoden er et annet eventyr tusenvis gasser seg med på tross av at grundig kunnskap sier at dette er skikkelig sammenkokt tøv. Likevel bruker man tid og millioner på eventyret." Les mer.

·         Avisen Nationens leder følger Hamas (12.04.06) "Det begynner å bli en tradisjon. Rett før skjærtorsdag hagler antisemittismen i norske media, sist nå etter min mening, i Nationens leder 12.04.06. Den som vil lese slik søppel finner stoffet på Nationens nettavis." Les mer.

·         Jesu Kristi stridsmenn på murene? (12.04.06) "Når man leser om Guds profeter i Israel og tidligere tiders forkynner også her i Norge – så er det karakteristiske ved dem at det stod med Guds Ord midt i folkestrømmen i skarpe konfrontasjoner - som klippen i elvestrømmen." Les mer.

·         Noahflommens olje- og kulldepoter (10.04.06) "Enorme krefter ble sluppet løs når jordens og himmelens sluser ble åpnet og sporene etter flommen finner man fra havets dyp til de høyeste fjelltopper. Men i denne sammenhengen er det mest interessante de store energilagrene som ble skapt av kull og olje – som ikke har kommet til full anvendelse før i de siste århundre, spesielt etter den industrielle revolusjon." Les mer.

·         Ti tusen skolevegrere (07.04.06) "Barnas beste venn – Jesus er jaget ut av skolen – han som fortalte oss Guds vilje og Guds uendelig kjærlighet som gjorde alt for å redde oss inn i sin himmel. Han som også gikk omkring og gjorde vel. Nå er det snart slutt i den offentlig skole – og samtidig kommer en skole som store deler av barnekullene ikke kjenner seg vel i." Les mer.

·         Ytringsfrihet i rådmannsstrukturen (06.04.06) "I Aftenposten 03.04.2006 siterer de rådmannen Nils Modøen i Sauda på følgende måte: ”Skryt eller ros kan de ansatte gjerne gå ut med. Men er det saker av kontroversiell art, så er det jeg som rådmann som skal uttale meg på vegne av etatene.” Les mer.

·         Over 500 vitenskapsmenn uttrykker tvil om Darwins teori - 514 vitenskapsmenn har underskrevet en liste i USA som bl.a. ber om at Darwins teori tas opp til skikkelige undersøkelser. Les mer.

·         Norges Kommentar Avis ønsker alle sine lesere en velsignet påskehøytid!   (Påska 2006) Vi er tilbake med stoff rett over påske, om det ikke skulle være behov før den tid.

·         Hissig E.coli kan bli vanlig (04.04.06) "Nå burde Landbruks- og matminister Terje Riis Johansen ta sin hatt og gå og ved en pressekonferanse fortelle det norske folk hva som er Sannheten om norsk landbrukspolitikk, smittepolitikk etc. og hvilke følger dette får på kort og lang sikt. Han ville få en langt bedre talerstol i ”eksil” en i såkalt posisjon, slik Kåre Kristiansen fikk det etter sin uttreden av Nobelkomiteen!" Les mer.

·         Minste motstandsvei - hvor lenge? (01.04.06) "Jeg tror de forfulgte kristne i øst hadde hatt litt å fortelle oss her i vesten som ofte leker kristendom, dvs vi velger fra øverste hylle og velger minste motstands vei. Det trives vi med, mens grunnen legges for forfølgelse av dem som vil tilhøre Jesus, også her i Norge!"

·         Mattilsynet i politisk spill? (31.03.06) "I norske drøvtyggere har man i følge Veterinærinstituttet betydelig mindre av den E.coli bakterien som er av den spesielt sinte typen, enn hva man finner i utlandske drøvtyggere. Under 1 % av drøvtyggerne i Norge, har disse "sinte typene" noe som altså betegnes, internasjonalt, som veldig lavt." Les mer.

·         Åpent brev til TV2 - ad Bibelbrenning (30.03.06) "Om dere ikke tror på Skriften - så sett dere i alle fall ned å les den som jødenes historiebok og spør dere selv om det som skjedde med dem - er helt utelukket skal ramme oss når vi begir oss inn på de samme frafallsveier." Les mer.

·         Rodney Howard Browne (29.03.06) "Altså, vi har i Bibelen allerede mottatt evangeliet om Jesus Kristus den oppstandne Frelser – det holder for tid og Evighet." Derfor må et annet evangelium, en Bibelens, kontant avvises med bakgrunn i Guds klare Ord. Les mer.

·         Jødisk-bibelsk tenkning redder skaperverket og livet (28.03.06) Hvor finner en de beste kilde til riktig naturforvaltning? Den finner man i Bibelen, innåndet av Den Hellige Gud som skapte himmel og jord. Les mer.

 • Nøden i bl.a. Afrika - hva kan gjøres? (24.03.06) Hva skyldes det at naturen over hele jorden nå reiser seg mot mennesket? Hva er de fundamentale problemer og hva består en løsning i? Les mer.
 • Hvem skal jeg spørre? (24.03.06) "Nå trenger vi en slik Skrift -reformasjon som aldri før – om Gud enda gir tid til verden og til våre nasjoner her nord. La oss be og arbeide for det – på basis av Skriften alene!" Les!
 • Livsrelasjoner vi lever i (22.03.06) "Enkeltmenneske kommer i rette forhold til alt dette om det orienterer seg ut fra Skaperens Ord som har gitt oss den grunnleggende kunnskap på alle livsområder – bare vi ikke lar hovmodet vokse og skal greie oss selv og lar Gudskunnskapen gå under blant oss." Les mer.
 • Familien og nasjonen (21.03.06) "Vi tar med et kjerneord om hva som skjer også i vår tid. Det er profeten Mika som så dette i sin samtid. Han skriver: ”Mitt folks kvinner driver I ut av deres hjem som var deres lyst; fra deres små barn tar I for alltid bort den pryd jeg har gitt dem.” Mika 2,9." Les mer.
 • Hvor lite biologi kan vi? (20.03.06) Hva lærer vi i norsk skole i dag og hva lærer vi hjemme? Les mer.
 • Bildenbergere, Frimurere m.fl. (16.03.06) "I en ny bok ”Makten bak makten” lansert 15.03.06 (skrevet av journalist Per-Aslak Ertresvåg) knyttes Jens Stoltenberg, Jan Petersen og Eivind Reiten til en verdensomfattende konspirasjonsteori, i følge Nettavisen.no" Les!.
 • Kjøp tørrmat, sukker, salt, olje med mer (15.03.06) Er du en av dem som tror at den norske stat ivaretar norsk beredskapslagring av mat? Det har staten sluttet med for lenge siden, og i tilfelle en krise så står du praktisk talt helt og holdent på egne bein for å skaffe deg og familien din mat. Les mer.
 • Trusskule i Norheimsund (13.03.06) Les her siste Gjestekommentar om utviklingen i friskolesaken!
 • Global grådighet og håpløs brannslokking (13.03.06) "Kun en nasjon i verden synes å ha slik respekt for skaperverket at de søker Skriftens Ord om hvordan det skal gjenreises og behandles – Israel." Guds Ord forteller oss at en gang skal 10 mann fra hedningenasjonene gripe tak i en jødes kappe og si at de vil gå med dem! Les mer..
 • Kampen om barna i Norge (10.03.06) Kvam Kristne Skule har tanker om skole start høsten 2006, men per i dag uten statsstøtte! Styret ved skolen skriver: "Har du syn for å støtte prosjektet i bøn og/eller med økonomiske midlar, er me svært takksame for det. I tilfelle du kan tenkje deg å støtte prosjektet med økonomiske midlar hadde det vore fint om du kunne fylle ut skjemaet på neste side og returnere det til oss." Les mer.
 • Churchills tale i 1946 – aktuell i dag (08.03.06) "Nå spør BBC-kommentatoren – med mange og gode grunner – om man ikke bør lytte til Churchills tale fra 1946 igjen. Den totalitære utviklingen i Russland under Putin levner svært lite av demokrati og frihet i det moderne Russland." Les mer.
 • Vannhusholdningen i verden (06.03.06) Hvor sentral er skogen for verdens vannhusholdning? Her kan du lese en fagartikkel som omhandler hvilke tiltak som i dag haster mest for de tørkerammede nasjoner! Les mer.
 • Norsk beredskap? (03.03.06) På hjemmesidene til Direktoratet for Sivilt Beredskap kunne man lese; "Det er store svakheter innen sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge. Beredskapsarbeid blir ofte nedprioritert og kjennetegnes ved å være svært fragmentert." Les mer.
 • Den nye barnesykdommen (01.03.06) "Rett før nyttår 2005 kommer det melding om at i fjor fikk 39 340 barn behandling for psykiske lidelser og 3 000 stod på venteliste, noe som var dobbelt så mange som i 1998." Les mer.
 • Bønder skaper store nasjonale verdier  (27.02.06) "I Norge utgjør landbruket og landbruksindustrien en produksjonsverdi på godt over 100 milliarder kroner. Sektoren sysselsetter 100.000 årsverk. I tillegg bidrar skogsektoren med en produksjonsverdi på 40 milliarder kroner og en sysselsetting på over 30 000 årsverk." Les mer.
 • Russisk atom-fartøy ankret opp i Syria  21. februar ankret et syrisk atom-fartøy opp i Syrisk havn, skipet var en del av en NATO øvelse mot terror. Les siste Klipp & Kommentar.
 • Rovdyrforvaltningens gud er ikke Norges Gud! (24.02.06) "Rovviltforvaltningen, eller mer korrekt mangelen på den, er et symptom på at verdiforankringen ned i Bibelen og Grunnloven er i ferd med å smuldre bort! Les Grunnlovens § 2, § 101, § 105 og §110 og prøv rovviltforvaltningen på disse! Fra Bibelen kjenner vi dette igjen, der var det en dom over nasjonene når rovdyra overtok der mennesket skulle livnære seg av naturens gaver." Les mer.
 • Trusselen i nord og Lebesbymannens syner (22.02.06) "Lebesbymannen synes å være blant de som hadde profetisk nådegave og Albert Hiorth skrev at Bibelens profetier var hans draft (kart). Og denne kjente Israelvennen A.H. reiste en del sammen med han og sa at Bibelen var L. kjæreste lesning. Han hadde et meget godt vitnesbyrd både av lokalbefolkningen som ga han mange tillitsverv, og av høyere offiserer som han arbeidet sammen med." Les mer.
 • Josef og Stefanus - fylt av ånden (21.02.06) "I gjennom lang tid har det forundret meg hvor lemfeldig mange kristne og ikke minst teologer ser på arbeidet i ”det verdslige regiment”. Det er som det ikke skulle bety noe at man håndhever rett og rettferdighet med barmhjertighet i det livet som leves av millionene her på jorden." Les mer.
 • Universitetet i Oslo skjelver? (20.02.06) "De (darwinistene) har det vanskelig for tiden med så mange amerikanere og delvis også briter som nekter å bøye seg for den slags eventyr som de presenteres av menn med aldri så mange dr. grader. Det er ikke rart de skjelver og har markeringsbehov." Les mer.
 • Bønder hjelper den urbane befolkning (18.02.06) "Det er all grunn til å takke den norske bondestand som i disse dager rydder snø i bl.a. by sentra der vi nordmenn har samlet oss. Og husk at på sommeren bidrar de samme traktorer til at du kan spise deg mett på trygg norsk mat!" Les mer.

·         Hamas på besøk i Norges regjeringskvartal? (17.02.06) "Sangens innhold er det som kun nå kan stoppe den islamistiske ekspensjon også til Norge, for den norske regjering har etter mitt syn vist for all verden at de langt på vei ligger nærmere Mekka i sin ånd en Jerusalem og de judeo-kristne verdier. Etter min mening beveger regjeringen seg også faretruende nær, med sine ord og sin praksis på dette området, det å bli en alvorlig sikkerhetsrisiko for norske borgere." Les mer!

·         Muhammed tegninger har antagelig styrket islam i Norge (13.02.06) "Jeg er redd, med bakgrunn i den holdning sosialismen har til Israel og araberverdenen, at Stoltenbergs hjerte ligger mye nærmere Mekka en det gjør Jerusalem." Les mer!

·         Blasfemi eller ikke (13.02.06) "La oss ettertrykkelig slå fast at å håne avguder – altså døde guder som hedningene tror på – hverken etter Bibelen eller gammel norsk lov er blasfemi. Om man skulle anklage den som gjør det for noe – måtte det i tilfelle være litt mangel på folkeskikk." Les mer!

·         Troens første artikkel, Norges Grunnlov og Muhammed (13.02.06) "Norge IDag har slått av en prat med Jørgen Høgetveit om denne saken for å prøve å se saken i mer dybde og bredde. Dette tegner til å bli en farlig kamp for Norge." Les mer.

·         Ola Nordmann bak Israels murer (10.02.06) "Deres forsvar minner da ganske nøyaktig om det jødene fant nødvendig for å forsvare seg mot å bli kastet på havet og utslettet som folk. Vi var da i alle fall foreløpig ikke på vei mot havet? På nyheten i går kveld sukket Ola Nordmann lettet over at vi ikke ble kastet ut av Iran, men skulle få fortsette oljeboringen i Mekka! Slå den! Undres hva det kostet av verdier?" Les mer.

·         Enquett i Norge IDag om Muhammedtegninger (10.02.06) Svein Willy Sandnes intervjuer Jørgen Høgetveit.

·         Skriften på veggen pga at Norge forlater sin gamle Grunnlovs § 100? (09.02.06) "Vi har fått en rett som har fjernet seg fra menneskerettene som var skapt på kristen grunn som også Gr.l. var. Vi har allerede fått merke det og kommer til å få merke verre ting i begge regimenter i økende grad. Forvirringen er stor helt til topps i begge regimenter." Les mer.

·         Alv Magnus, FV og darwinismen. (09.02.06) "Alv Magnus har gjestet Fellesmøtene i Kristiansand og holdt et glimrende innlegg om Skaperen (Troens 1. artikkel) kontra Darwinismen. Jeg har hørt CDen som nå spres på Sørlandet. Godt er det!" Les mer.

·         Norges Kommentar Avis (09.02.06) Flere og flere leser Norges Kommentar Avis. Spre linken videre!

·         Frykten fester grepet? (08.02.06) "Samtidig snakker man om egen balansert ”klokskap”, definerer selv hva som er ”ekstremt” eller ikke - og prøver å demonstrere mot ved å kaste seg over Magazinets redaktør og andre relativt ufarlige aktører i dette store nasjonale og globale spillet." Les mer!

·         Muslimene minner oss om vår gamle ytringsfrihet; Gr.l.§100 (07.02.06) !Absolutt frihet gir kaos og absolutt orden gir diktatur, men den ”evangelisk – luthersk” baserte frihet og orden gir det optimale samlivsmønster i en fallen verden.! Les mer.

·         Beklager - vi fikk rett  (06.02.06) "Tidlig i fjor offentliggjorde Norges Kommentar Avis artikkelen ”Man kan kalle det frykt” samt flere andre advarsler. "Man kan kalle det frykt" kan du lese til sist i artikkelen og den avslutter slik:"

·         Morsdagen må bli viktigere (03.02.06) "Vi er inne i en utvikling der morsrollen stadig blir svekket, og vi oppfordrer folk om å bestille Morsdagshefte og gi bort dette heftet til slekt, venner, arbeidskamerater og andre." Morsdagen er i år søndag den 12. februar!

·         Uttale mot homofili fra AKF (02.02.06) Her gjengis en uttale fra Akademiet for Kristen Folkeopplysning.

·         Norge avvikles? (02.02.06) "Det er ikke lenge og så kommer Han som komme skal og Han dryger ikke – men før den tid har enhver kristen en plikt til å stå for Sannheten i hjem, familie og samfunn – for ”uten Kristi blod vil isteden det menneskelige blod flyte." les mer.

·         §2s Ånd verner oss mot diktaturet (31.01.06) "Her ser vi at i ordene ”der bekjende sig til den, ere forpligtede” tar vare på religionsfriheten – dvs de som ikke bekjenner seg til den er ikke forpliktet, dermed var tillegget til §2 om religionsfrihet i 1964 helt uten mening og ant. et politisk innspill med en langsiktig strategi tenkning bak." Les mer.

·         Blasfemi eller dårlig folkeskikk, eller? (30.01.06) "Misjonærer har sett det og forstått det lenge, men slike folk vil man ikke høre på per definisjon. Så tar man muslimer inn i landet og begynner tilpasningen inntil man forhåpentligvis bråvåkner for hva dette er. Frankrike har til fulle fått kjenne raseriet – da det luktet svidd over hele landet etter opprøret. Og nå truer Chirac med atomvåpen mot det muslimske Iran om det måtte prøve seg." Les mer!

·         Sannhetens støtte og grunnvoll (27.01.06) "Og sannheten er enn videre at ”vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje trygja”.  Forlater Han det norske hus – da er vi først ille ute." Les mer.

·         Laodikea – folkestyre – eller? (26.01.06) "Laodikea var navnet på den siste menigheten i Tyrkia som blir visitert i Joh. Åp.  Og denne menigheten var en frafallsmenighet som Jesus ikke hadde gitt opp – for Han stod utenfor døren og banket på. Men den var lunken – hverken kald eller varm – og ville bli utspydd av Herrens munn. Den var stor i egne øyne og sa om seg selv at ”Jeg er rik, har overflod og fattes intet- ”.  Slik var menighetsforstanderen og folket der." Les mer.

·         ”Det som intet er” - og Den norske kirke. (26.01.06) "Dr. Einar Lundby sa det slik så vidt jeg husker det: Legg merke til hvem Jesus utvalgte, det var bare vanlige lekfolk - ja, ja vi får vel ta med Paulus (teltmaker) også da, føyde han til. Men Paulus fikk en kraftig ydmykende behandling – hjulpet av en bedende lekmann - før han var brukbar i Guds rike." Les mer.

·         Regjeringen på voksenopplæring til Eidsvoll? (23.01.06) "Men saken er den at Norge har lite å lære av den franske revolusjon, den tyske krigsmaskin, det katolske Europa – men mange nordmenn har god innsikt i hvordan disse land nå bygger opp en maktstruktur som jeg vil anbefale en norsk regjerning og holde seg unna så langt som overhodet mulig." Les mer.

·         Biskop Køhn inn - mitt hus ut av DNK (23.01.06) "Når derfor Aftenposten i dag den 21. januar 06 skriver følgende så er det helt rett og den trenden man så både i DNK og organisasjonene: ”De tre kvinnelige biskopene står nå sammen, og Kirken har endret seg kraftig etter at kvinnene kom inn i topposisjoner.” Les mer.

·         Herrens Ord til den norske Skjøgekirke. (Joh. Åp. 17.) (20.01.06)  "Eller vet dere ikke at den som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbryterer eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt mot menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike." Les mer.

·         Katolikken Matlary – mot statskirken (19.01.06) "Hun kunne kanskje benyttet noen artikler i Aftenposten til å fortelle oss hva jesuittene gjorde i Europa – og hvorfor de ble bekjempet?" Les mer.

·         Marx lære: krise og krisemaksimering (19.01.06) "Det går ut på at skal man forandre et samfunn – må en føre det ut i kriser og deretter maksimere krisene. Da oppstår forvirring, uro og maktesløshet – og da kan den bevisste strateg gjennomføre sin samfunnsomveltning." Les mer.

 • Det siste vern mot diktaturstaten (18.01.06) "Norges Kommentar Avis har nylig laget en oversikt som kan være et godt våpen i kampen, for dette er ikke lenger en lek, mot denne avkristning. Klikk deg inn diverse internasjonale konvensjoner og les. Her møter den totalitære tenkning motstand av første grad. Lykke til med den kamp som har seieren i vente!" Les mer!

·         Afrikas horn sulter igjen (16.01.06) "Når vil den norske stat igjen, fullt ut, støtte en slik hjelp - der man har den opp slåtte Bibelen i venstre hånda og jordspaden i den høyre?! Når vil araberverdenen hjelpe sine naboer med sine oljemilliarder slik at de ikke dør som ”fluer”? Og når vil verden sleppe til jøden med sin kompetanse på restaurering av naturgrunnlaget uten å anklage dem for stormannstanker, med tanker om verdensherredømme?" Les mer.

·         Les ny oversikt over diverse internasjonale konvensjoner m.m. Viktig innhold bl.a. mht den pågående friskolekampen.

·         Jødene og jødestaten i dyp nød – hva med oss? (13.01.06) "Ikke minst gjelder dette nå med en statsminister ute av spill, en svekket regjering, et og innaktivt FN dominert av totalitære nasjoner, forvirrede og svikefulle stormakter osv. – og med et Iran som ønsker å slette Israel av kartet, flytte det til Alaska, fornekter Holocaust og nå bryter IAEAs seil på atomreaktorene og vil i løpet av kort tid kunne bruke atomvåpen mot Israel og Vesten." Les mer!

·         Anti-Israelske krefter i skårfeste? (12.01.06) "Venstrekreftene med deres gjennomførte negative holdninger til Israel og jødene – har nå kjørt seg godt fast politisk med sine mange utspill." Les mer.

·         NKA stabilt fremover (11.01.06) Norges Kommentar Avis siger stabilt fremover og du kan spre stoffet videre ut! Les mer.

·         Tomt hav (10.01.06) "Den ånd og tanke som bygde dette landet er på vikende front - og uten at den kommer på plass igjen – vil rovdriften og misforvaltningen av skaperverket fortsette – til vår egen undergang." Les mer.

·         KrF bør se og vende seg til Grunnloven (10.01.06) "Kan KrF få til en slik tilbakevending og vandre på disse gamle men rette stier – da er det fremtid og håp." Les mer.

·         Jødehat og Allah (09.01.06) "Og etter å ha sett videoklippet er man ikke lenger i tvil om hvilken ånd som driver verdensmaktene inn i grepet på den muslimske verden. Det er ånden i fra Babylon og ikke Ånden fra Jerusalem. Men når Jesus setter sin fot på oljeberget er den Babylonske ånd, for en tid, ferdig. Og til sist står Guds dommedag for døren, da vil den endelige dom også bli Allah til del." Les mer.

·         Sharon skapte kaos i fiendens leir (06.01.06) "Da demonstrer de for hele verden at noen ”to stats” løsning ligger ikke i deres mål eller evne – noe som kan senke presset en del på Israel. Men det kommer nok igjen på andre måter – for i kampen om Israel dreier det seg dypest sett om en kamp mot Gud, Hans folk og Hans planer for sin gjenkomst." Les mer

·         ”Gi et menneske makt, så ser du hva som bor i det” (06.01.06) "Så det er tydeligvis en god del mennesker som verken våger eller orker å lese seg fram til forståelsen av hva disse folkene står for – før de får det rett i ansiktet." Les mer.

·         Russiske bjørn flekker tenner (06.01.06) Ukraina har fått fremforhandlet en ny gassavtale med Russland, men det etter at Russland stengte av gassleveransen i starten av januar. Les mer.

·         O du som metter liten fugl (04.01.06) "NRK bruker timer på Djupedal hvor han etter min mening får boltre seg med beroligende omtale av sine ”forsnakkelser”. Men man nevner ikke og gjør lite eller ingenting med alle de skolene eller søknader som nå stoppes på ulovlig vis." Les mer.

·         Valgkamp med bomber og kuler i Gaza (02.01.06) Kan man se Guds finger også i de kamper som nå foregår i Midt-Østen, der Israel har trukket seg ut av store deler av Gaza? Les mer!