Arkiv for 2005 – www.kommentar-avisa.no

 

·         Med Sannheten inn i det nye året 2006! (31.12.05) "Her er Sannhetenes fundament, Herren selv! Med ønske om et Godt Nytt År!" Les siste kommentar i året 2005.

·         Bibeloversettelser - hva skal jeg bruke? (27.12.05) "Et velment råd til en kristen bror eller søster vil være å kjøpe seg Bibelen av 1930 eller NB88, selv om du allerede har en 78/85 utgave."

·         Juleoppslaget var: "Vi vandrer til lysets kildevell", som kan synges på melodien "Mitt hjerte alltid vanker...". Minner også om hvilke kraft det er i det Livgivende lys, som på mange måter ruller fremover akkurat som en bølge - en bølge av Sannhet når alltid sitt mål.

·         Likestillingsloven ved E. Danbolt (19.12.05) Her kan du lese foredraget til Erling Danbolt på Geilo-møtet i 1978. Skriv ut foredraget og les, det er nyttig lesning og meget aktuelt!

·         Marxisme på norsk, Djupedal raser – og raserer (18.12.05) "Richard Wurmbrandt sa allikevel: ”Jeg har bestemt meg for å avvise 'kommunismen', fordi jeg elsker 'kommunisten'. Jeg finner det ikke rett å forkynne evangeliet uten å avvise kommunismen”. Det er vel ikke uten grunn at navn som Lenin og Stalin, gir oss frysninger - deres gud var marxismens ideologi." Les mer.

·         Himmelen er mørk og rød – det blir storm (16.12.05) "Overskriften er biskop Heuchs utsagn rundt 1887 i det tiår som rystet Norge. Da brøt revolusjonære tanker fram med bl.a. parlamentarismen som knekte maktfordelingen i norsk statsliv. Revolusjonens tanker kom bl.a. gjennom statsminister J. Sverdrup som var oppdradd av sin franske tante som elsket franske revolusjonsideer. Han samlet all makt i Stortingets sal og kunne få seg til å si at "maktfor-deling er noe tull"." Les mer.

·         Regjeringen og Djupedal bryter Grunnloven og Menneskerettene (14.12.05) "For det første kan ingen lov gies tilbakevirkende kraft i flg. Gr.l.s § 97 som sier: ”Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.” Derfor nytter det ikke for juristene i Justisdep. å prøve og mikse til en ordning som utsetter oppstart av ca. 150 friskoler i Norge som allerede har fått godkjenning etter gjeldende lov – for så etter ny lov å godkjenne de som passer dem! Det er en blank ulovlighet!" Les mer.

 • Høyesterett avkledd (14.12.05) "Om pornografiens skadevirkninger og annen elendighet kan du lese videre om i Sternboka fra s. 109 til 125. Boka ligger på nettet ..."  Les mer.
 • Vandetta mot norske bønder? (12.12.05) "En hver person bør finne det urimelig, at flere av medieoppslagene lett kan oppfattes slik at man på generelt grunnlag retter søkelys mot bondenæringen." Les mer.
 • Høyesterett åpner for økt voldtektsfrekvens (09.12.05) "...det er mer en underlig at Høyesterett ikke har kikket i den boka som danner grunnlaget for deres rettsinnstans, Bibelen. Men det ville man nok ikke, for da hadde saken vært over på kort tid, og med et annet utfall." Les mer.
 • Hans Nilsen Hauge (08.12.05) Les her et helt ferskt foredrag om denne mannen fra Østfold.
 • Advarsel på franske vinflasker? (07.12.05) Frankrike vurderer advarsler på vinflaskene, fordi tidlig død er blitt et av de alvorligste problemer i landet! Les mer.
 • ”Takken låg blodlaus som bøn –"  (04.12.05) "Det er dikteren Tor Johnsson som skriver dette i diktet ”Til ein namnlaus”. Han lærte aldri denne ”namnlause” å kjenne – så langt jeg har forstått ut fra artikler og hans egne dikt – og han avsluttet meget tragisk." Les mer.
 • Gode signaler fra verden rundt og i Norge (02.12.05) Les her en rekke saker som viser at Sannheten har sprengkraft i seg.
 • Bush erkjente Gud som livets skaper (30.11.05) "- Den som tror han kan skille kristendom og politikk, vet ingenting om politikk, og ingenting om kristendom. Disse regimentene skal ikke blandes sammen, men heller ikke fjernes fra hverandre, de skal holdes sammen, men ikke blandes sammen." Les mer.

·         Grunnloven og folkets religionsfrihet (25.11.05) "At det norske folk ikke har hatt religionsfrihet karakteriserer Olav Valen-Sendstad slik i Roma Moskva 1956 side 100: ”For det første: Det er enten grov uvitenhet i god tro eller uvederheftighet inntil det uhederlige å gi det utseende av at det ikke rår full religionsfrihet og toleranse overfor katolikker her i Norge om jesuittene er forbudt." Les mer.

·         NKA med gode besøkstall (25.11.05) Besøkstallene for Norges Kommentar Avis holder seg jevnt stigende og mange er innom daglig for oppdateringer. Les mer.

·         Lysregulering - hva er riktig? (24.11.05) "Nå ser vi det rakner i kjølvannet av KRL. Etter KRL kommer gateopptøyene også til Norge, om det stopper der da?" Les mer.

·         Jordbruket og dets eksistensberettigelse  (23.11.05) ”Et apropos til vår kloke tid. Mat er et viktig element i en avbalansert diett.” Les mer.

·         Hvor ble det av Grunnlovens ånd?  (22.11.05) "Grunnlovens § 100 er en sentral § i vår Konstitusjon og i det norske folks frihet i samfunn og menighet. Den kom til full utfoldelse da kristenfolket nedkjempet Konventikkelplakaten av 1741 hvor embetsverk og presteskap nektet lekfolket å holde samlinger og tale Guds Ord. Etter hard strid - ikke minst i mine hjembygder – ble den nedkjempet på Stortinget fra 1836 til 1842." Les mer.

·         Norges Grunnlov (21.11.05) "Kristenretten, som er nedfelt i Grunnloven, har gamle røtter i Norge. Den går minst tilbake til Hellig Olavs rett - Mosterretten av 1024 - som begynte med at "Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust, og be til Kvite Krist -" . G.rl. § 2 fornyer dette nå med "evangelisk -luthersk". Korsmerket i flagget vårt signaliserer det samme, og løven i riksvåpenet går tilbake til midten av 1200-tallet." Les hele dette intervjuet.

·         Djupedal ønsker å bryte Grunnloven og skolens formaålsparagraf  (19.11.05) Det kan komme en rekke rettssaker i kjølvannet av denne meningsterror som Djupedal her legger for dagen. Det burde være fri rettshjelp å få for foreldre/skoler og lærere som ønsker å fronte Den Norske Grunnlov i slike saker. Les mer.

·         Herrens Ord i den Hellig Skrift om homofilt partnerskap (18.11.05) Denne tilrettelagt kommentaren er hentet i fra Guds Ord, Bibelen. Les mer.

 • Frankrike uten forsvar (18.11.05) "Frankrike med Chirac i spissen har lenge orientert seg mot araberne i et opportunistisk spill om billig arbeidskraft og olje. Etter oljekrisen i 1971 da araberne skrudde opp oljeprisen noe enormt og sugde Vesten for kapital – la Frankrike opp til sin eurabisme. Og ettersom krisen mellom arabere og jøder tiltok i Midt-Østen, la Frankrike seg på den linje å beskylde Israel og deres forsvar mot arabisk terrorisme – for å være hovedårsaken til terroren både i Israel og etter hvert rundt i verden. De trodde det skulle redde dem selv." Les mer.
 • Olav Valen-Sendstad, samvittighetsfrihet og DNK (16.11.05) "Jesuitterordenen har ikke vært forbudt fordi den er en religiøs orden, men fordi den er en temmelig ondartet religions- politisk kamporganisasjon, som står i tjeneste hos en religionspolitisk makt som gjør overhøyhetsforordninger av åndelig og politisk art gjeldende overfor alle folk – nemlig den romerske pavemakt. Her ligger jesuitterspørsmålets virkelige kjerne." Les mer.
 • Hjernevasking med statsstøte  - i strid med Grunnloven (14.11.05) "Det er underlig at man ønsker å kjøre samfunnsskuta Norge rett på dypt vann for så å trekke ut bunnpluggen – men vi får tro sosialismen på ordet – det har vist seg fornuftig historisk. ”Der i gården” lyver man ikke. Man har varslet et totalitært samfunn, men menigmann skjønner ikke at det er det som er lovet! Det gjorde man heller ikke i mellomkrigstiden – det ble en dyr lærdom – for barn, ungdom, voksne og eldre uavhengig av ideologi." Les mer!
 • Frihet, likhet og brorskap, eller hedenskap? (11.11.05) "På andre siden av Kanalen satt det en dikter som skrev boken ”De to byer” Charles Dickens. Han skrev om Paris og London, den ene priste opprøret og den andre priste det beste i sine tradisjoner og sin gamle kristne sedvanerett – og som igjen og igjen måtte ruste sine sønner til å slå ned galskapen på Kontinentet – og senere sammen  med sitt engelsktalende folk på andre siden av Atlanterhavet." Les mer og få oversikten!
 • Jørgen Løvland og professor Ording-striden (10.11.05) "Men hva som undrer en i dag om dette store konflikttema er at den store biografien av Hem om Løvland ikke har fått plass til mer en noen få linjer på sine 600 sider om Løvlands forhold til de store stridene rundt Oftedal i Vestlandsposten, Kielland saken og glidningen mot Høyre - samt denne store og viktige Ordingsstriden jeg nå har prøvd på skissere." Les mer.
 • Boman-Larsens faneflukt fra fakta? (08.11.05) "For meg så synes det å bli flere og flere historikere – man fristes til å sette faget i anførsel – som fungerer som simple ryktespredere – eller enda verre: ”bjørkehuggere”. For meg synes det som om man bevisst er ute etter å plante udokumenterte rykter som drar våre nasjonsbyggere ned i søla på en eller annen måte." Les mer om sammenhengen, i ideologi, man nå - etter vår mening - ser mellom ulike akademikere for å rense historien for Sannhet.
 • Etiopia, Egypt og jødene, ut fra Esaias 43 (07.11.05) "Etiopia skal være det land – nest etter Israel – som har flest løfter i Skriften. Men i sluttprofetiene tyder alt på at de skal oppleve forferdelige tider hvor de ”skal vri seg i angst” og de skal komme over på feil side i forhold til Israel. Konf.erer Esek.iel 37-39 hvor de er med i Gog-hæren." Les mer.
 • Religion, vold og opprør (05.11.05) "Det er aldeles merkelig at man kaller dette vitenskapelige analyser og at Aftenposten med to toppfolk fra den kristne dagspresse på plass i redaksjonen – kan få seg til å slå opp slikt – etter min mening – den rene sludder." Les mer!
 • Illegal revisjon av Grunnloven i 2014? (03.11.05) ”I Bergen skal man tenke annerledes. Der spørres det under ”Grunnlovskonferansen” 2005 – 14.-15. nov. i Grieghallen: ” Er Grunnloven et egnet styringsverktøy for dagens og morgendagens norske samfunn?”” Les mer om denne kampen mot Grunnloven!
 • Radikalismen i Ap og SV årsaken til friskolene (02.11.05) "Kristenfolket startet i sin tid folkeskolene rundt om i Norge fra slutten av 1700 og oppover. Skolen ble utviklet fra omgangsskoler og fortsatte til faste skolebygg. Innholdet fra starten var først og fremst å lære den oppvoksende slekt kristendom – det som bygde både den enkelte, familien og nasjonen til å få en framtid med bærekraft. Det indre liv og Bibelens tankebygninger ga et resultat i Norge som er unikt i verdenshistorien både materielt og kulturelt. Vi gikk fra å være et u-land rundt 1800 til å bli et velstandsland som nå ruver på verdenstoppen." Les mer.
 • Løvebakken og Jaffa-appelsiner (01.11.05) "På denne bakgrunn er det underlig å tenke på at radikalerne så gjerne vil sitte i Stortinget og på Løvebakken (Løven av Juda) – de som ikke en gang kan spise Jaffa-appelsiner på sitt landsmøte i Kristiansand for ikke lenge siden." Les mer.
 • Det store opprør – og kristenfolkets seier (27.10.05) "Oskar Handeland skriver slik i ”Vårløysing” om det som strømte inn i Norge med Opplys-ningstida rundt 1850 og framover: ”Som ein storflaum kom det veltande inn over landet – utanfrå. Ute i Europa rådde darwinismen, utviklingstanken." Les mer.
 • Historieskrivning i Norge om 1905 – merkelige saker (27.10.05) "Historieskrivning i Norge om 1905 – er merkelige saker. Ny biografi om Jørgen Løvland av statsviter Hem." Les mer.
 • Frykter for menneskeliv – bjørn dreper mennesker  "Artikkelen Snille rovdyr? som du søker opp i www.kommentar-avisa.no har en del av de samme opplysninger som Furseth oppgir i sin bok. Det er opplysninger som i flere år og århundre har vært kjent av de virkelige naturforvalterne, bøndene." Les siste "Klipp & Kommentar".
 • Grunnlovs- og kongebjørkhuggere (24.10.05) "Og folk fra Bibelbeltets fylker har man droppet til statsråd. Om de var aldri så røde – så kunne man ikke stole på folk fra slike kulturer. En Ap politiker hadde jo allerede lovet støtte til en fri fagskole i Bygland – og det kan jo være nok til å utvise forsiktighet – for Gr.l. gir jo adgang til uenighet med protokollerte dissenser som ville være ganske ubehagelig." Les mer.
 • Tanker om matvareproduksjon og handel (22.10.05) "Er det nok og riktig mat i verden og tilstede for folk der og når de trenger den? Hvis ikke - hva gjør vi med det for å sikre en bedre fremtid m.h.p. dette basisgode?" Les mer om hvilke spørsmål som bør stilles for å få verden inn på rett spor igjen når det gjelder bl.a. mat og handel, inkl. Norge.
 • Herren rydder opp? (21.10.05) "I vår tid er det interessant at også verdens barn begynner å merke seg at mange av de enorme katastrofene som har rammet verden den siste tid rammet områder med mye vold som tsunamien og nå i Kashmirområdet. Begge steder hadde voldsmenn drevet på i titalls år og slaktet ned folk i titusener." Les mer.
 • Regjeringen på øyeblikkelig prøve! (19.10.05) "Ikke før hadde statsminister Bondevik overlevert datakortet som åpner dørene til statsminsterens kontor til Stoltenberg, så raser truslene mot landet inn over regjerningen. Det dreier seg om ressurser som proteiner, energi, strategiske posisjoner og transportlinjer og en stadig hardere natur som reiser seg mot menneskeheten – nå i form av bl.a. fugleinfluensaviruset. Norge kastes nå inn i denne høyeksplosive blanding." Les
 • Tvilsom TV aksjon 2005?  (18.10.05) "Kvinneorganisasjonen FOKUS er tildelt årets TV-aksjon." (...)"Organisasjonen FOKUS har i følge egne nettsider som målsetting; fri tilgang på seksuelle og reproduktive helsetjenester. Dette er etter min mening en klar støtte til fri abort, som på godt norsk betyr fosterdrap." Les mer.
 • Et grunnlovsvern om kvinne og om mann! (18.10.05) "Sosialisten hadde i en årrekke prøvd å avkristne det norske samfunn ad lovveien men ble stoppet av Gr.l. § 2. Han skriver: ” Subsidiært hadde de (sos.) nemlig foreslått at kristendomsfagets dogmatiske karakter burde avstreifes (altså bekjennelsesfri). Men selv det falt igjennom. Kommisjonens flertall ville ikke en gang drøfte disse spørsmål. Så lenge Grunnlovens § 2 stod ved makt, hadde det ingen hensikt å drøfte et slikt forslag i skoleloven." Les mer.
 • Pandemi til Norge? – regjeringen uforberedt! (15.10.05) Menigmann i Norge har stilt en rekke spørsmål om hvordan Norge er forberedt på eventuelle kriser - men Storting og regjering bygger ned  beredskapen isteden for opp! Hvorfor? Les mer.

·         HiA kan overta for Gimlekollen (15.10.05) Er det mulig at gammel marxistisk tenkning fremdeles i 2005 lever i beste velgående i Norge? Les mer.

·         Babylon, Soria Moria og WTO? (14.10.05) "Man har fulgt WTO-debatten og globaliseringen noen år nå, senest en mediedebatt her om kvelden. Det som slår en i disse katastrofetider – er hvor blottet debatten er for nasjonal sikkerhet og sjølberging." Les mer.  

·         Sjokktall om vold i skolen (13.10.05) Det er ikke riktig at voldsutviklingen er overraskende i skolen. Les her om hvordan man vil kunne få norsk skole på plass igjen, ved hjelp av de samme midler, som historien har vist fungerer!

·         General Carl Gustav Fleischer og prost Trædal (10.10.05) "Hvis ikke disse kreftene som la landet vårt åpent for tysk aggresjon blottlegges og politikere som igjen legger landet vårt åpent og forsvarsløst nesten uten forsvar og mat, samt andre lagervarer som er nødvendig for å overleve i krig – får fortsette å herje – vil vi få en repetisjon av 9.april. Etter krigen lovet vi hverandre: Aldri mer 9.april!" Les mer!

·         Friskolene og AP-makt (10.10.05) "Bl.a. Giske laget en liste over de ”ekstremskoler” som ville undervise Bibelens skapelseslære med Guds skapelse på 6 dager a 24 t. og en ung jord." (...) "Men det er en vesentlig forutsetning for seieren mot hedenskapets urett – og det er at man holder seg til Skriften alene!" Les mer.

·         Ordet alene vårt eneste vern (09.10.05) De får høre: ”Jeg vet om dine gjerninger; se jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til; for du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.”

·         Evolusjonshypotesen er en svært svak hypotese (08.10.05) Det er lenge siden hypoteser som inneholdt evolusjonslæren ble falsifisert, siden den ikke stemmer med flere naturlover og i seg selv danner grunnlaget for en meget destruktiv verden for menneskene. Men denne religionen tilbes også i dag. Les mer.

·         Fosforreservene i verden tømmes  (06.10.05) Fosforreservene tømmes. Norge bruker årlig 12 000 tonn rent fosfor og burde ligge i forkant av en slik utvikling med å justere sin landbrukspolitikk i rett retning! Les mer.

·         - NLM bør - (ikke)eie Mediehøgskolen (05.10.05) "Nå dyppes lakmuspapiret i det journalistiske brygg – og fargen som dukker opp er illrød. Det er et illevarslende signal om at vårt demokrati er i den ytterste fare – og at fotfolket burde reise seg og sope disse folkene bort fra maktens posisjoner. Overfor disse er det relativt enkelt – man kan bare si opp deres organer – som man nå i stigende grad gjør det med avisene fra det Oslosmauet man kaller Akersgata." Les!

·         Angrepene på Grunnloven fortsetter  (04.10.05) "At SV og radikalismen ønsker å rive ned vår kristne rettstenkning forundrer ikke det miste. Fra det hold har man gjennom årtier vent seg til gjentatt angrep på alt fra nasjonalstatens sikringer til div. andre kristne nedslag i vårt samfunn som var regulert etter kristen rettstenking og kristne tankebygninger." Les mer.

·         Misjonsbasen Norge går under - hva med u-landa? (02.10.05) "Så konklusjonen min blir da at om disse liberale og selvoppnevnte humane mennesker i medieverden og andre maktposisjoner får fullført sitt verk – så blir det like dødbringende for millionene ute i verden – som deres store kampsaker av fosterdrapslov og homoliberalisme etc. etc. er det i Norge. Det bør ikke aksepteres verken i Norge eller for u-landenes del uten kamp. Misjonsbasen Norge bør ikke ødelegges verken for vår egen del eller millionene ute!" Les mer.

·         Kristen sang og bønn er i praksis ikke tillatt i norsk skole (30.09.05) "- Etter Grunnlovens kristne tenkning er nasjonen den rette ramme for et folk. Derfor sier også Gr.l. at Høyesterett dømmer i siste instans. Det er en meget uheldig og galt utvikling at vi aksepterer en mer eller mindre "global rettsorden". Vår gamle rettsorden av frihet og orden var utmerket også med hensyn på skole og oppdragelse." Les mer.

·         Pensjonisten vant verdenskrigen (30.09.05) "Under krigen kjempet hjemmefronten som løver, men det var som de stod overfor en svart vegg - fortalte en av de gamle meg. Da – rundt 1942 – skjønte de at bak denne svarte veggen var det en åndsmakt – og de vente seg til de kristne om hjelp. De fikk det og redningen kom etter hvert." Les mer.

·         Krigen nærmere enn vi aner? (27.09.05) ”Vi fulgte ikke med tiden, Vi trodde på fred som i tross, Og de viss grunn er ruiner, har grunn til å håne oss.” Hva med regjeringsforhandlingene på Soria Moria? Les mer.

·         Forbud mot ”Fader Vår”, NLAs forklaringer og Eurabia (26.90.05) "Det er ikke minoriteter og lærere som først og fremst er i klemme – men det store flertall av foreldre med barna sine som har sin klare Gr.l.-rett samt avgitt dåpsløfte om å oppdra sine barn i den kristne forsakelse og tro. Dette er ingen liten sak som man kan bortforklare med pedagogiske henvisninger. Dessuten er Opplæringsloven krystallklar i sin formulering." Les mer.

·         To frigjøringsmenn og to regimenter i 1905 (22.09.05) "Dagens politikere eller statsmenn ville knapt ha løftet øyenbrynene når noe så foraktelig som en lekpredikant ble observert på stasjonen –langt mindre bemerket det i sine memoarer om denne høydramatiske tid. Ikke så med Jørgen Løvland. Det synes som at han senset dette Guds signal..." Les mer.

·         Avvæpningen av HV, og tennstempelsaken 2002-2003  (22.09.05) ”Vil Gud ikkje vera bygningsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu, i heimen med fred og hyggja.” Les mer.

·         Statistikk for Norges Kommentar Avis (21.09.05) Det er flere og flere som daglig er innom for å oppdatere seg med viktig kommentar stoff etc. Les mer.

·         Kongen er ”hellig” og ansvaret påligger hans statsråder   Les "Klipp & Kommentar" for 20. september, der Kong Harald, på sitt USA opphold, signaliserer hvem Norge bør alliere seg med.

·         Herrefolket omtalt i Østlandsposten (20.09.05) "En noe grundigere research fra Eskelunds side skulle tilsi en annen historie og et annet bilde av jøden enn den at de tar opp arven etter Adolf Hitler, hvilket Eskelund skriver. Gjelder ikke prinsippet om rettferdighet når en jøde er involvert kan man spørre seg?" Les mer.

·         Professor Aarebrots historieundervisning (17.09.05) "Dette er noe helt annet enn ”Frihet, likhet og brorskap” som er en pervertering av kirkens rop: ”Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom mennesker”. Her har man forskjellen på Europas og den angloamerikanske rettstenkning og den gamle norske." Les mer.

 • Kristen Agder på offensiven (16.09.05) Avisen Fædrelandsvennen har angrepet den kristne tro og lære ved Mediehøgskolen Gimlekollen m.fl. institusjoner. Nå flyttes flere av de kristne avisannonsene ut fra Fædrelandsvennen til en ny publikasjon. Les mer.
 • Giske stoppes av Grunnlovens § 97! (15.09.05) Grunnlovens § 2 sørger for at Norge etter konstitusjonen er fundamentert på kristen rettstenkning. Derfor har vi også en § 97 som ikke tillater enhver person å innføre lover med tilbakevirkende kraft - noe som er elementær rettsforståelse. Les mer.
 • Mer kull til dampen, men med samme retning på toget (13.09.05) Hvilke konsekvenser får skifte av regjering etter stortingsvalget i går? Les mer.

·         Fagfolk med personlighet eller bare- ? (12.09.05) "Vi trenger mange fagfolk – men det må være med personlighet som tenker vidt og langt – ikke kort og trangt og som ikke anser seg ferdig utdannet – når de er ferdig med studiene." Vi trenger altså ikke slike som: ”En ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj – på sin flukt uti de store villfarelser” Les mer.

·         Barnet, ”det store mord” og Norges fremtid (08.09.05) "Håkon VII sa: ”det eneste som kan redde verden ut av vanskelighetene og alt det onde, er å vende tilbake til gammeldags kristendom – som må gjennomsyre et folk om vår kultur skal bestå.” Vi bør ikke den 12.sep. velge oss lengre inn i slavekår og forsette dødens vei som enkeltindivid og nasjon! Ordet alene er vår klippegrunn og den vei det viser for liv og evighet." Les mer!

·         Skaperopprør, innavl og vannskapning (07.09.05) "Skaperen har opplyst oss om livets vei konkret og bokstavlig i Mosebøkene – enhver bonde vet det – at innavl fører til vannskapninger og evt. dødfødsler eller senere død p.g.a. dysfunksjoner." Les mer.

·         Ola Nordmann hold munn til USA (07.09.05) "Hva da med vår norske beredskap? Andre signaler tyder også på at dette år blir et ”anno horibilis” – og det har sin grunner. Mørkemannssyn? Vel det var dette med forestillingsevnen da. Kanskje det var på tide å virkelig tenke globalt og handle lokalt – holde munn og ordne våre egne saker – så vi er beredt om det verste skulle skje." Les mer.

·         Den åndelige verden og katastrofer (05.09.05) "F.V.s påpekning av ”synden og jazzen” er sikkert ikke ment så seriøst fra deres side – men ved nærmere ettertanke kan det kanskje slå en at det er en fundamental forskjell mellom Bachs musikk som er strukturert i en opphøyet frihet og orden som peker mot evigheten. Jazzen derimot - er strukturløs og behersket av improvisasjon og innspill av menneskelig følelser – en frihet uten kontroll." Les mer.

·         Orkanenes årsak og makt  (02.09.05) Hva er en orkan og hvorfor kommer den? Les her om veien ut av uføret.

·         Bjørnedom mot folkemakt (02.09.05) "Men det er nok en side ved denne saken som gjør den meget betent. Det er spenningen mellom lekdommere og fagdommere – embetsverket." Les mer.

·         Trond Giske tar opp den totalitære arv (30.08.05) "Ønsker Giske en slik skole som han her skisserer kan han jo flytte, med sine barn til Russland eller Nord Korea – der vil han da finne sitt Utopia. Men la oss sleppe at han drar andre med seg i dragsuget – det burde være en demokratisk rett?" Les mer.

·         Palestin-arabisk regjeringsmøte i Jerusalem (28.08.05) Det skal etter planen i dag holdes regjeringsmøte i Jerusalem av den palestin-arabiske regjering - hvilket bidrar til en økning i konfliktnivået i Midt-Østen. Les mer.

·         Nytt fra mediafronten og NKA (26.08.05) Det nytter å drive arbeid for gjenoppbygging av Norge. De som nå underminerer den norske Grunnsten, jobber i motbakke, fordi Sannheten seirer til sist. Les mer.

·         Mennesket, rikene, Grunnloven og regimentene (23.08.05) "For å holde denne verden oppe frem til den endelige avslutning, styrer Gud verden med sine to sverd: Ordets sverd (det åndelige regiment) og maktens sverd (det verdslige regiment). Det åndelige regiment har bare Ordet og sakramentene – og det verdslige regiment har myndighetenes makt på rettens grunn. Disse regimentene skal ikke blandes sammen, men heller ikke fjernes langt fra hverandre." Les mer.

·         Fædrelandsvennens kamp mot åndsfrihet (20.08.05) "Den dagen da FV offentliggjorde en del av dette materiale gikk den i søplebøtta flere steder på Agder og oppsigelsene strømmet inn forsikrer kilder meg fra en av de større byene på kyststripa." I dag tilsvarer en 20% oppsigelse for Fædrelandsvennen ca kr 16 millioner. Les mer.

·         Hærmakt mot folket i Israel (19.08.05) "Hva Sharon og hans folk tenker på nå undres en over. Den gamle kriger synes å ha misforstått sin oppgave som sivil statsleder – eller han har ikke hatt kraft nok til å motstå ytre press til å bruke Israels hærmakt mot folket til å overgi deler av deres land til fienden." Les mer.

·         Fortidsminner truer fremtiden? (18.08.05) "Nå gror Norge igjen, nettopp fordi beitekulturen er angrepet av ”naturforvalterne” utdannet ved våre universiteter der de ikke har lært sammenhengen mellom det å bruke naturen og det og ta vare på naturen. Dette er ingen motpoler, men henger nøye sammen." Les mer.

·         Kjartan Almås drepte Jesus (17.08.05) Jøden Jesus ble drept av menneskeheten godt hjulpet av Pontius Pilatus og Herodes - det er ikke sant at det var jødene som drepte Jesus! Les mer.

·         Gudskunnskap og menneskevit  (16.08.05) "Som en solid formidler av opplysningstidens og sosialismens kristendomshat fra 1930 åra innbys nå Trond Giske (Ap.) til den såkalte kunnskapens høyborg på Agder: HIA. Der lirer han av seg denne intolerante lekse hvor han ønsker at de som han er uenige med han skal inn og ”hjernevaskes” med etterutdanning. Det minner meg farlig om de gamle østsonestatene." Les mer.

·         Bin Laden på vei til Vest-Irak? (14.08.05) "Osama bin Laden Looks Like Heading for Iraq (beveger seg mot Iraq) og fortsetter å fortelle at en rekke kodede elektroniske signal i de siste dager mellom folk på det hemmelige internettsystemet deres – alle sendte samme budskapet: Osma bin Laden har reist fra sitt skjulested i Afganistan og reiser mot Iran." Les mer.

·         Al Qaeda`s brohode av ondskap (12.08.05) Anbar Province – et område på størrelse med Texas, grenser til Syria, Tyrkia og Saudi Arabia og får forsyninger inn i området fra forskjellig hold. Dette skal nå ha utviklet seg til et brohode for Al Qaeda. Les mer.

·         Flom, tørke et globalt fenomen? (09.08.05) Vi klarte å få "Discovery" gjennom atmosfæren og tilbake til U.S.A., men klarer ikke å se sammenhengene som danner grunnlaget for løsningene på store miljøproblemer. Disse truer nå også Europa. Mannskapet på "Discovery" nevnte bl.a. skogødeleggelsene som de kunne se på jorden! Les mer.

·         Kirken og endringer i Grunnloven (07.08.05) "Organisasjonsformen som Grunnloven instituerer er ikke problemet. Problemet er praktiseringen og ulovligheten til begge parter som skal forvalte loven!" Les mer.

·         Trenger vi norsk matvareproduksjon? (05.08.05) De siste åra har ørkenifiseringen i verden økt på og det blir stadig vanskeligere produksjonsforhold for mat også i vårt nærområde, Europa. Les mer.

·         Evolusjon på Mars? (04.08.05) "Fra tid til annen kan man ikke la vær å undres over de enorme ressursene folk med stor utdannelse og mange ressurser bruker på å underbygge sine håpløse hypoteser og flukt fra Gud." Les mer.

·         Grunnlovsvern: begrensing av ytringsfriheten og frihetslover (01.08.05) Tidligere § 100 i Norges Grunnlov  ga full frihet for enhver borger, men satte grenser mot ”Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mot Religionen” (§ 2), god sed og skikk og forakt mot konstitusjonelle myndigheter osv. Dette var en frihet samtidig et vern mot samfunnsnedbrytende krefter som var sterkt medvirkende til det samfunnet Norge er i dag. Nå merker vi hva endringen av § 100 gjør med samfunnet. Les mer.

·         Norges Kommentar Avis når ut (01.08.05) I løpet av få måneder har mange vært innom artikkel stoffet til NKA. Les mer.

·         Nasjonal identitet og nasjonalstaten (30.07.05) Sluttstenen ble lagt av bl.a. J. Løvland med et kristendomssyn  fra Pontoppidan og bundet i det nationale, folkelige, demokratiske. Hans motto kunde vel siges at være: ”kristendom og norskdom.””  Les mer.

·         Klimagassene ødelegger verdenshavet og jorden! (27.07.05) 20% av jordens fastlandsoverflate kan være i ferd med å gå i forråtnelse. Les mer.

·         Guds folk Israel og Norges fremtid (25.07.05) "Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes. (1. Mos. 12) Les mer.

·         Løft korsets fane! (23.07.05) "Løft flagget høyt – det korsets fane  Så fritt det vaier – over Norges land.  I rødt og blått og renhets farge    I grønne lier – og over vårblå vann."

·         Al Qaeda advarer Europa en siste gang (20.07.05) Debka.com melder at Al Qaeda gir Europa en siste advarsel. Les mer.

·         To aviser om Kr.F. (19.07.05) Avisene Dagen og Nationen dekker samme sak, men kommer ut med motsatt informasjon. Hvorfor? Les mer.

·         Jesu sanne kirke og Frikirkens fall (18.07.05) "Slik definerer Augustana § 7 den sanne kirke bl.a.: ”Likeså lærer de at det alltid vil være og forbli en hellig og kristelig kirke. Men kirken er forsamlingen av alle troende der evangeliet læres på rent vis og sakramentene forvaltes rett i overensstemmelse med evangeliet.” Les!

·         Den fæle Kristendommen (17.07.05) Guds Ti Bud er retningslinjer for oss mennesker - er det bra? Les mer.

·         Du er du og du duger? (09.07.05) "En visshet om at visdommen, kraften og dugeligheten kom fra Han som aldri forlater et eneste slag med tap og også har makt til å vende det onde til det gode. Han duger!" Les mer på vei inn i fellesferien med de mange bibelcampinger.

·         Fra Israel, til Twin Tower, Madrid, London og ...? (08.07.05) Vesten sivilisasjon med dets menneskesyn og menneskeretter har dype åndelig røtter i den judo-kristne arven – og hogger vi de røttene – vil det lite nytte å kjempe for de verdiene denne arven frembrakte. Les mer.

·         Professor om landbruket i Setesdal (08.07.05) "Nå vil vel jeg mene at den maten jeg har kjøpt direkte fra bøndene til nå har vært ”skikkelig god” og langt tryggere enn det meste en får gjennom kjedene." Les mer.

·         Fredsforhandlinger med Gud "attåt (05.07.05) ”Det rådet en meget nobel og fin ånd i det Hammarskjøldske hjem. Husandakt ble sjelden eller aldre forsømt. Hennes nåde og Bo (Dags bror) ventet alltid på statsministeren (Dags far) (etter Karlstad ble han statsminister. min merknad) om kvelden. Det fikk bli hvor sent det ville, kveldsandakten skulle de ha sammen. Les mer.

·         Kristus er oppstanden! (04.07.05) KrFs Høybråten åpner nå slusene for fullt og partiets verdigrunnlag skylles ut med strømmen. Les her om veien tilbake til Sannheten og dermed Friheten!

·         Oslo dreper ulv! (02.07.05) I disse dager setter byråkrater og børsansatte og andre bosatt i Oslo seg i sine biler for å forlate hovedstaden til fordel for sommerhytter, sjø og det landlige liv. Samtidig skriker hovedstaden opp om at det har vært en ulv kun noen hundre meter fra selveste Groruddalen, "sosialismens høyborg", med en tett befolkning. De samme mennesker på vei ut av Oslo, for å nyte landets goder, er redd for ulv i sine nærområder, men gir blankofullmakt til byråkrateiet for å ødelegge norsk næringsliv (inkl. kulturlandskapet!) ute på landet med sin rovdyrpolitikk som bryter med både naturrett og Norges Grunnlov. Les mer.

·         Mot eksplosjon i Midt-Østen? (02.07.05) Iran er på vei mot å lage sin første atombombe. Landet har også økt sin muslimske profil med den nye lederen Mahmoud Ahmadinejad. Les her mer om hvilke store internasjonale hendelser som relativt raskt kan bli en realitet.

·         Menneskerettene - Grunnloven og dagens praktisering (29.06.05) Les her åpent brev til justisminister Odd Einar Dørum vedrørende tomtefestelova.

·         Oslo dømmer seg selv (27.06.05) Les hvordan Oslo bereder grunnen for sin egen Dom.

·         Trond Erics utgitt på Lynor (24.06.05) Vi i Norge får lønn i hullet pung fordi vi ikke tar Gud på alvor. Les mer.

·         Darwin og vitenskapene (21.06.05) "Tidsånden var i grunnen moden for å omfavne Darwins tynne hypoteser – som etter hvert som tiden gikk ble omgjort til teorier på like tynt grunnlag." I kjølvannet fulgte bl.a. raseteoriene som la deler av Europa i ruiner. Les mer!

·         Frankrikes og Englands ånd (18.06.05) Frankrikes president Jacques Chirac beskylder britene for å mangle en ”europeisk ånd”. Dette er å treffe "spikeren på hodet!" Les mer.

·         E.U. et hus på sand - av jern og leir (17.06.05) ”Dei hev mista vitet og Vår Herre!” - er en betegnelse som er treffende på utviklingen i E.U.. Les mer.

 • Den kristne formålsparagrafen i Norge (17.06.05) Den norske grunnskolelærer og lærerinne kan lære sine elever om Den ène Sanne Gud - helt i tråd med skolens formålsparagraf og Grunnlovens paragraf  2. Les mer.
 • Bibelen og bibeltillit (15.06.05) Les her et grunnleggende syn på hva Bibelen er og hva bibeltillit er.
 • Sang, synd og frelse? (12.06.05) "Skulle vi ikke begynne en utrenskning av alt urent i hjerte, hjem og bedehus og kirker – i stedet for å tilpasse oss verdens ånd og moter som ikke når verden og fører troens barn på avveier? Den eneste – den hellige og rene og oppstandne makter dette om vi lytter til Hans Ord og lar det begynne fornyelsens arbeid i blant oss." Les mer.
 • Kristenmennesket Jørgen Løvland (10.06.05) Vitnesbyrdene om Jørgen Løvlands lesning av Bibel og kristent stoff og oppførsel er solid fra hans guttedager. Les mer.
 • Den "pinlege" historieprofessor Sejersted (07.06.05) Francis Sejersted er aktuell med historiebok om perioden 1905-2005. Boken skal visstnok inn i norsk skole. Man kan undre seg om ikke denne historieboken burde underkjennes om den har samme presisjonsnivå som det du kan les om i denne artikkelen. Les mer
 • Er godt fornøyd med responsen på boken "Norges Frigjøring"(06.06.05) Svein Villy Sandnes har intervjuet Jørgen Høgetveit om bl.a. boken "Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905". Les mer.
 • Russland spiller sjakk med verden (04.06.05) Russland ekspert ber oss dobbelsjekke alt Putin sier. Les mer.
 • Glemt 1905-politiker fikk mye ros i sin samtid (01.06.05) Kristelig Pressekontor kom med denne meldingen i går. Les mer.
 • Jon Kvalbein og darwinismen (31.05.05) "Når han fortsatt hevder dette så sterkt, etter all den kristelige og rettenkende motbør han har fått på sine skriverier, kan det ikke oppfattes på annen måte enn at JK her legger frem for oss sin tro. For meg står det etter hvert ganske enkelt: Vi får enten tro på JK eller vi får tro på Guds åpenbaring i Bibelen."
 • Guds skaperverk, fredsprisvinner og skogplanting (30.05.05) "- vi bør be Gud om tilgivelse for at vi ødelegger skaperverket som i sin tid var såre godt." Les mer.
 • Intervju med Jørgen Høgetveit i Kontakt Radio, Sandefjord (27.05.05) Lytt til et 20 min. innslag der temaet er: De lange frigjøringslinjer spesielt i det 19. århundre, men også ned til den eldste kristenarven. Intervjuer er Odd Ahne.
 • Globaliseringseksperten Stein W. Bie?  (24.05.05) Hvordan er jordens tilstand? Og er og vil Norge være avhengig av norsk landbruk? Les mer.
 • Festkveld uten Grunnlovens Ånd? (23.05.05) Hva feirer vi i 100 års jubileumsåret 1905-2005? Les mer.
 • Bibelen - ingen oppslagsbok i ...? (21.05.05) Med hvilken rett kan mennesker i dag dissikere Bibelen? Les mer.
 • Utdanningsdirektoratet - hva er det? (20.05.05) Det føres ikke en lovmessig rett kamp mot en del privatskoler i dag. Et eksempel på det er  saken mot Kvam Kristne Skole i Norheimsund. Les mer.
 • Hvorfor glemmer det offisielle Norge Jørgen Løvland? (17.05.05) Det er makta som skriver historien er det sagt. Les her om hvordan en av de mest sentrale i frigjøringen av Norge fra Sverige prøves å glemmes.
 • 17. Mai tale i Kvelde, Vestfold 2005 (17.05.05) Les her om vår nasjonale arv!
 • God og hyggelig utvikling på Norges Kommentar Avis (13.05.05) Flere leser Norges Kommentar Avis.
 • Justisministerens farlige lov (13.05.05) "I Aft. 11. mai har H. Stanghelle en helsides artikkel som heter: ”Dørums farlig lov.” Det dreier seg om ”Viktige prinsipper settes over styr i Regjeringens lovforslag om romavlytting." Les mer.
 • Et oppgjør med darwinismen  (12.05.05) "Dessuten kan man godt bemerke at knebling og dirigering av sannheten til alle tider også i vår tid har vært tilstede – men det vidunderlige med sannheten er at i det lange løp lar den seg ikke undertrykke." Les mer om finurligheter ført  i pennen av Jon Kvalbein.
 • Eidsvollsmennene - gentlemenn med integritet (10.05.05) Grunnloven som vi feirer om en uke danner grunnlaget for oppvekst av gentlemenn i Norge! Les mer.
 • Ratzinger - den siste Anti-Krist? (06.05.05) "Om Ratzinger er den endelige mannen som i flg. Skriften skal fremkomme som den sterke mann i motrevolusjonen mot de antiteistiske krefter – kan en selvsagt ikke konkludere med – fordi Skriften alltid understreker at ”vi skal skjønne det når det skjer”,". Les mer.
 • Etiopia sulter igjen og jødene kan hjelpe dem! (06.05.05) Jødene besitter kompetanse som igjen og igjen viser seg helt avgjørende rundt om i verden - men vil de slippe til? Les mer.
 • DEmeter og BIOlogisk = DEBIO (05.05.05) Les her hvordan den økologiske merkeordningen er blannet opp med useriøs og farlig religion fra gresk mytologi. Les mer.
 • Kirke og organisasjoner lammet? (02.05.05) I Dagen for 30. april sier Øivind Benestad i et helsides intervju: ”Jeg forstod veldig klart sist høst at 2005 blir et skjebneår for ekteskap og familie i Norge. Jeg er oppgitt over hvor taus både kirken, forskjellige fagfolk og samfunnsengasjerte mennesker er i denne saken.” Les!
 • Ratzinger og avisen Norge IDag (30.04.05) "Det er en alvorlig feilvurdering å katalogisere Ratzinger som konservativ og ikke på venstre siden ideologisk." Les mer.
 • Festligheten og 1905 - og norsk kollaps? (29.04.05) "Det er noe kraftig symbolsk over det som utspiller seg omkring feiringen av 1905 i hovedstaden Oslo. Alt synes mer eller mindre å ende i forvirring og oppløsning. Og det forundrer en ikke med de grunnholdningene som er ute og går i de planleggende kretser." Les mer.
 • Når dødens tanker inntar og styrer jussen (26.04.05) "Aktiv dødshjelp" er egentlig det samme ord som overlagt drap. Denne måte å se det på er inne i Norges Grunnlov som er rett av høyeste grad, men enkelte prøver her med en dødelig liberalisering av terminologiene! Les mer.
 • Jørgen Høgetveit om unionsmarkeringen 2005 (25.04.05) Les her et intervju med sekretær i Akademi for Kristen Folkeopplysning.
 • Ny pave tror på "Vekst i nåden" (22.04.05) Guds Ord advarer mot det som nå kommer. Vekst i nåden kan man ikke oppnå, fordi et menneske er frelst av nåden alene og de gode gjerninger springer ut derifra! Les mer.
 • Drapstruet politi og våre av-væpnede styrker (20.04.05) "Luftforsvaret består vel av ca. 40 jagere – og vi skulle ha kjøpt inn nye for lenge siden, men man er ikke i stand til å fatte de nødvendige vedtak å komme i gang." Les mer.
 • Utdanningskomiteens leder, Reikvam, støtter totalitære tanker (18.04.05) Reikvam tenker i skolesaken på Kvam svært totalitært og er direkte på kollisjonskurs med Grunnloven, den som også konstituerer Stortinget! Les mer.
 • Venstrekreftene mobiliserer (14.04.05) "Derfor er det grunnleggende alle kristne må gjøre – er å gjøre som Skriften forteller oss at de gjorde i nødstider før i GT. De vendte seg til Gud og bekjente sine synder  - som en Daniel, Nehemias og mange flere." Les mer.
 • SV-fanatisme - og jødeappelsiner (12.04.05) Les under "Klipp & Kommentar" om hvordan et Stortingsparti driver aktiv kamp mot jødestaten, det kan man si siden SV ikke er i kamp mot andre regimer som man burde vært i kamp med.
 • Åndskamp i skole og samfunn, Stern - Strid (10.04.05) Boken det her refereres til er høyaktuell. Temaene omhandler bl.a. hva norsk grunnskole skal inneholde, foreldreretten, Hitlers falske dagbøker og nevnt er også den britiske historiker David Irving - han som var et sentralt "sannhetsvitne" mht Hitlers falske dagbøker. Les hele boken her. Start gjerne med forside og forord - da får du en rask oversikt over stoffet! (pdf -filen er på 4,5 MB og tar litt tid å åpne)
 • Vatikanets dødsmesse (07.04.05) Sentrale norske politikere hyller pave Johannes Paul II, men forteller ikke at han har vært med på å sende mennesker rett  i den evige fortapelsen. Les mer!
 • Enhet med Rom, eller frelse fra Fortapelsen? (06.04.05) Fredag den 8. april holdes det, i Vatikanet, sjele- og dødsmesse for pave Johannes Paul II. Men hva er den katolske kirke og hvor fører dens lære? Les mer.
 • Ny forsvarssjef utgått på dato? (06.04.05) De fleste politikere før og de ”flinke gutter nå” regner med at ”det er en utenrikspolitisk oppgave å skaffe hæren og forsvaret fornødent varsel” skrev man i 1930. Vi vet hvordan det fungerte. Les mer.
 • Lester Brown i Beijing (04.04.05) Lester Brown har nylig blitt utnevnt til æresdoktor i Beijing, etter invitasjon fra Kinas vitenskapsakademi. Dette står i skarp kontrast til hva Brown opplevde i 1995 da hans bok ”Hvem skal fø Kina?” kom ut. Les!
 • Fredsmodell: Karlstad rost av Kofi Annan.  (01.04.05)  ”FNs generalsekretær hever seg en smule over den nabokjekling vi innimellom henfaller til, og skriver i en hilsen at Karlstad-avtalen mellom Norge og Sverige i 1905 er et eksempel til etterfølgelse i en verden splittet av konflikter.” Les mer.
 • Kvam Kristne Skule i Norheimsund - oppstart 2005? (31.03.05) "Kvam Kristne Skole i Norheimsund i Hardanger, har ennå en gang fått avslag fra departementet om skoleoppstart etter flere års kamp for å få godkjente fagplaner. Nå har skolen bare fått svarfrist til 18. april." Det oppfordres til bønn for saken! Les mer.
 • Olav Valen-Sendstad og Kirkens Grunn (29.03.05) "Dagen har den 21. mars 05 et større oppslag hvor man lar prof. Austad ved MF komme med sitt velkjente syn om Kirkens Grunn, men man får intet opplyst om prof. C. Fr. Wisløffs klare uttalelser om samme sak." Les mer.
 • Aril Edvardsen - Europas kommende forfører? (28.03.05) Gjennom mange år har mange påpekt det stadig stigende læreavvik på sentrale deler av kristentroen hos Aril Edvarden. Bl.a. var det han som introduserte herlighetsteologer som Haigen m.fl. Les mer!
 • God & Velsignet påske ønskes alle lesere av Norges Kommentar Avis!
 • Radisser og skriftlærde rensker kirkene (23.03.05) I en sådan nødssituasjon i vårt folk må det troende lekfolk som enda finnes – og de finnes – jeg har stadig telefoner eller får et godt håndtrykk av dem forskjellige steder i landet – gå på kne i inderlig bønn i Jesu navn om at Han må sende oss vekkerrøster som blir hørt i folket. Les mer.
 • Norges Frigjøring, Jørgen Løvland og 1905 og Konsulatsaken (22.03.05) Her kan du se innholdsfortegnelsen og lese forordet til boken om bl.a. Jørgen Løvland. Bestilling av boka kan gjøres per e-post til Norges Kommentar Avis.
 • Respekt for folkesuvereniteten? (15.03.05) "Så har vi hatt to folkeavstemninger og begge gangene seiret NEI-folket. Skulle man ikke respektere folket?  Men et nei er ikke et nei når man ikke får viljen sin der i gården og man vet så meget bedre enn folket i valg. Så fortsetter man med § 93, krav om nye folkeavstemninger  -  eller man utsetter dem – i påvente av å skaffe seg et valg og et flertall på Stortinget av JA-folk – og da vet vi sannelig ikke hva som kan skje i ”respekt for folket og folkeviljen”." Les hele artikkelen!
 • Foredrag og bok om Jørgen Løvland og Konsulatsaken (12.03.05) Les her om interessante tema som taes opp den 18. og 19. mars på et seminar i regi av Ølen og Bjoa Sogelag, i Ølensvågs idrettshall. Se også linken nede til venstre "Norge fra 1905-2005".
 • Fosterdrap - jødene og Dagen (11.03.05) "Et slikt sensasjonsoppslag kan gjøre mye vondt for jødene og bør beklages og rettes av Dagen i tilsvarende førstesideoppslag." Les hele artikkelen.
 • Ikke skam deg du bonde! (09.03.05) Hver morgen går over 4 millioner nordmenn fra sitt soverom til sitt kjøkken for å spise frokost. På verdensbasis dreier det seg om over 6 milliarder mennesker som gjør det samme! Felles for alle disse er at det de spiser kommer fra matproduksjonen og da hovedsakelig produsert fra jord. Les mer!
 • Søren Kierkegaard og Herren om Skapelsen  (08.03.05) ”Ak, og hva har Gud ikke maattet erfare i de 6000 Aar, …”, les mer om Kierkegaards syn på Skapelsens start.
 • Hvorfor endres fokus fra "forsvaret av Norge" til "forsvarsdepartementet"? (07.03.05)                      "Det nevnes at forsvarsministeren kan ha unndradd dokumenter for Stortinget, men hvor alvorlig er dette når man ser hvordan de samme kritikere i stor grad ikke bruker nok tid på å påpeke at forsvaret av Norge ligger med brukket rygg. Det rotet vi synes å se nå er bare naturlig i forlengelsen av destabiliseringen av forsvaret som har pågått i mange år allerede. Det er alvorlig å eventuelt undra dokumenter for Stortinget, men å legge landet åpent for invasjon kan etter mitt syn kvalifisere for riksrett, om man burde ha visst bedre." Les mer.
 • Avgift på Skaperens eiendom? (05.03.05) "Staten vil ikke lenger budsjettere med noe særlige midler til forskning og planteforedling. Nå foreslår landbruksminister Sponheim at bøndene skal betale for dette arbeidet slik at frø og stiklinger av foredlede sorter må betales for - slik at foredlerne får penger til videre arbeid." Les mer.
 • Velferdsstaten - en Guds tilgift (03.03.05) Aps Reiulf  Steen sier at: ”Velferdsstaten er Arbeiderpartiets viktigste bidrag til det norske samfunn.”  Det er det i følge mine historiske kilder ikke! Les mer!
 • Guds adelsbrev og kongens gull (01.03.05) ”Og den som av Gud fikk sitt adelsbrev, han treng ikkje kongens stempel.” Les mer!
 • Leire - menneskets opprinnelse (01.03.05) I en artikkel i International Herald Tribune for en del år siden kunne man lese fantastiske ting om leire. Les dette stoffet med den bakgrunn at Adam betyr både "menneske" og "rød jord" og husk at Adam ble formet fra jordens muld. I 1. Mosebok 2,7 står skrevet: "Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel." Lateritt er tropenes leirjord og den er rød!
 • Hvorfor dreper vi barna? (26.02.05) Legalisert fosterdrap er nytt her i Norge – bare 30-40 gammelt - før demte kristendommen i landet opp mot en slik landsødeleggende katastrofe. Men som Olav Valen-Sendstad sier om sosialismens ødeleggelse av samfunnet og vår administrasjon og den katolske kirketenknings ødeleggelse av den evangelisk lutherske kirke – at det var umulig om evangelisk kristendom var levende blant oss. Les mer!
 • Da Oslo skalv! (23.02.05) Det var en regntung og grå dag tror det var 19. november 1994. En del av oss var på ProVitas årsmøte – så vidt jeg husker en større tilstelning da det måtte dreie seg om en 20-års markering. Derfor befant jeg meg i Oslo. Men samme dag skjer en rekke andre ting som markerte dagen på en uforglemmelig måte. Les mer!
 • Tilgivelse eller straff i Stavangerdrapet? (23.02.05) "La ikke myndighetene stå alene i denne striden – men la dem kjenne at de har folket med seg i bevarelsen av RETTS-samfunnet." Les mer.
 • Hvem er Gud spør uniformismen?  (21.02.05) "Nåtiden er nøkkelen til fortiden hevder uniformisten? Og sier oss der i gjennom at bl.a. de geologiske prosesser i naturen har tatt millioner av år, siden de kan oppserveres å gå sent i nåtiden, altså i dag. Gå så til en internettside i England og kikk litt på helt ny geologisk viten." Les mer.
 • Konkurransetilsynet med kriminell oppførsel? (18.02.05) "Raser nå denne (Tine) bastion er det ikke først og fremst synd på bøndene – men det norske samfunn og oss som går en meget usikker framtid i møte om vårt ”daglige brød”. Les mer.
 • Syria, Iran og Allahs Gudshat (18.02.05) Etter Iraks fall og den lange tiden de fikk til å rydde unna masseødeleggelsesvåpen (MDV)av både AB og C-våpen – så må en regne med at både Syria har sikret seg betydelig mengder av i alle fall B og C våpen. Meldinger under Irak-krigen tydet på at store ståltanker ble gravd ned i Bekàdalen ved starten av krigen. I grenselandet var det også et senter som var uhyre strengt bevoktet og som man fryktet kunne ha B og C våpen. Les mer.
 • BBC om klimaendringer (16.02.05) BBC har gjennom lengre tid hatt interessante oppslag om klimaendringene i verden. De har tydeligvis satt på en del folk for å belyse situasjonen globalt fra mange synsvinkler slik at man kan danne seg et best mulig helhetssyn. Les mer.
 • En økologisk gjenreisning av ørkenen (14.02.05) Hvordan skaptes ørkener og hvordan gjør vi de mindre? Les her om årsak, virkning og tiltak!
 • Miljøvern og skogplanting (12.02.2005) "Det er interessant at man her bruker et ord som ”fremsyn” om arbeidet til Norderhaug. I enkelte kretser (også hos enkelt innad i Landbruk- og mat dep.) går han for å være ”mørkemann” når han informerer om ”jordens tilstand”. Enkelte fagpersoner mener også at jordens ørkener og deres utvikling mye skyldes naturlige klimatiske svingninger – dette syn deler ikke Norderhaug." Les mer.
 • Menneskerettene skaptes på kristen grunn Gule! (10.02.05) "Jeg fatter ikke at kristne og andre foreldre lenger skal la seg terrorisere av disse små utgruppene som tydeligvis ikke har tenkt å gi seg med gnålet om menneskeretter som de knapt forstår opphavet til – langt mindre hva det betyr i praksis. Hadde de det gjort - hadde de oppført seg med mye mer toleranse og behagelighet.. Synes de att på til at det norske samfunn er så umulig på grunn av at det enda er igjen så mye av kristendom i jul og andre høytider samt i institusjoner og regelverk – enda så avkristnet det er – så bør de heller finne seg et annet land som smaker dem bedre, men da skal de lete lenge. Menneskeretter overlever ikke lenge i noen stat – som avskårne blomster." Les mer.
 • Tine utfor stupet? (08.02.05) Tine meierier – selve sentralorganet for den tyngste basisproduksjonen i norsk jordbruk – er ute i hardt vær. Ryker mjølkeproduksjonen og deres utmerkete innsamlings- og distribusjonsnett – da raseres jordbruket totalt i Norge. Hva er løsningen? Les mer.
 • Katolikker og sosialister slåss om kirken. (07.02.05) Allerede rundt midten av femtiårene innså Olav Valen-Sendstad at sosialismen ville ødelegge friheten og orden i samfunnet og katolisismen overta i kirken - om evangelisk kristendom ikke lenger var levende i vårt norske samfunn. Nå skjer det foran øynene våre. Megen bønn og arbeid kan kanskje redde Norge ennå en gang som misjonsnasjon. Les mer.
 • KRL, FN og Norge (05.02.05) "Det er ikke bare Human-Etisk Forbund som her legger premissene – men det humanistiske tankegods har innfiltrert kristenheten. Der ønsker man å samkjøre KRL og kristendom i en kristen-humanisme. Hvilket betyr å koble GUDs tanker med menneske tanker uten å la Guds tanker være bestemmende. Det er ikke kristendom. Gjeldende norsk juss tilsier at Kristendomsfaget skal inn igjen og foreldre gis full fritaksrett."
 • Einar Gerhardsen og Tyskland  (03.02.05) Jendal Antonsen skriver om Einar Gerhardsen: "Jeg ble mer og mer interessert i hvorfor han var kommet fra en konsentrasjonsleir i Tyskland og hit til Grini, og fritt holde sine møter og foredrag. Noen hadde til og med utpekt han til å bli Norges statsminister. Det syntes jeg var merkelig under disse forhold, hvor man knapt torde tenke." Les mer.
 • USA og deres president reiser frihetsfanen. (02.02.2005) Tiltredelsestalen og frihetsbudskapet fra president Bush er inspirerende lesning. Blir dette gjennomført - kan mye godt og frigjørende skje både i USA og blant de totalitære i verden som  ikke unner andre den frihet de selv nyter godt av. Les mer.
 • Hvilke ideologiske sammenhenger finnes? (31.01.05) I Berlin, i Grossen Wansee den 20. januar 1942, satt det i et kollegium 7 personer med ulike doktorgrader. Disse diskuterte seg frem til den endelige løsning på jødespørsmålet. Hang denne udåd sammen med humanistisk tankegods og løsrivelse fra Skaperen? Les mer.
 • Friskoler og kontantstøtte (28.01-05) Ap. og Sv fortsetter sitt langsiktig og historiske angrep på kristendommen og de viktigste skaperordninger med familien, foreldre og barn og i det siste har de og flere med dem rettet harde angrep direkte mot vårt rettsfundament: Grunnloven. Dette må stoppes før de raserer vår bolig og arv og skaper en totalitær stat som bl.a. Norvald Yri er inne på i Norge IDag nett. Her er dokumentasjonen. Les mer.
 • Kystpartiet med interessant gallup (27.01-05) Det dukker opp et relativt nytt parti som vil holde oss utenfor EU, melde oss ut av EØS, kjempe for Distrikts-Norge m.m. Det kan vær vel verdt å holde øye med både program, utvikling og personvalg. Det kan kanskje utvikle seg til et virkelig alternativ i redningen av Norge? Les mer.
 • Ulovlig revisjon  av Grunnloven? (25.01.05) Det foregår en gradvis ombygging  av Grunnloven. Paragraf etter paragraf blir endret, evt blir det et tillegg - og nå signaliseres at selve det ideologiske - åndelige fundament skal skiftes ut med humanisme. Dette er direkte ulovlig iht Gr.l. § 112. Les mer.
 • Sluttangrepet på Grunnloven er i gang (22.01.05) Humanismen er en frontideologi som har skapt mye hat og krig rundt og blant oss. Blant annet var dette det ideologiske grunnlag for Hitler Tyskland, der bygget de på mennesket og ikke på en Gud med stor G, selv om man snakket mye om gud. Vi vet at den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. § 2 i Norges Grunnlov angripes nå av humanistisk tankegods fra selve Stortinget! Les mer.
 • Rovdyrsaken igjen. (21.01.05) Når ulven kommer blir det alvor - sa en rovdyrforsker for noen år siden. Nå sprer den seg under urban jubel og motstand mot jakt. En ulvestamme som ikke hører til og aldri har hørt til i Skandinavia med sine gener. Alle annen import av fremmede gener ville blitt forbudt av andre dyr, hvorfor aksepterer man da ulven? Hvilke overordnede politiske målsettinger har man med frislipp av ulven i Norge? det er spørsmålet! Les mer.
 • Hva er katolisisme? (19.01.05) Det var med god grunn Martin Luther kraftig protesterte mot den katolske kirke. Den katolske kirke bygget på at man i tillegg til nåden alene måtte prestere noe i tillegg for å bli frelst! Ved en slik omgang med Bibelen ville ingen mennesker blitt frelst og ordet om Jesu soningsdød for våre synder ville være et falsum – for det ville da være noe i tillegg, som vi måtte gjøre oss fortjent til. Les mer.
 • Familien – det grunnleggende samfunn  (17.01.05) Siden sosialismen o.a. familieødeleggende krefter satte inn et dødsstøt mot det grunnleggende samfunn - familien - fra midten av syttiåra - har de lykkes i uhyggelig grad. Både Skriften og samfunnsvitere forteller oss at familien er den byggende enhet og kraft i et hvert samfunn som vil overleve, ha bærekraft og framtid. Les mer.
 • Eiendomsretten  og maktfordelingen rives i Norge (15.01.05) Nå haster det bl.a. å få et skikkelig prinsipielt oppgjør omkring Grunnlovens forståelse av § 105 og begrepet ”statens tarv” som myndighetene mer eller mindre behandler som en strikk og trekker ut til fordel for de store folkegrupper som det passer dem. Les.mer.
 • Akutte eller krypende katastrofer  (14.01.05) Vi har opplevd flere store akutte katastrofer. De første får stor oppmerksomhet, men de som krever langt større ofre får mindre oppmerksomhet og innsats. Les mer.
 • Norges ensomme nordpolitikk. (12.01.05) Jan Otto Johansen skriver meget innsiktfullt i Aft. om Norges mer og mer ensomme politikk i nord hvor stormaktene forhandler om de enorme ressursene over hode på oss - mens vår beredskap og makt til å ta del på en adekvat måte er skuslet bort. Les mer.
 • Høyesterett og Gr.l. §105 i fiskesaken i Vinje. (10.01.05) Harald Kvaalen tapte saken også i Høyesterett rett før Jul om å nekte ungdom under 16 år å fiske gratis i hans kultiverte fjellvann. Han uttaler at dommen vil bli et større problem for Høyesterett enn for han - og vi sier oss enig i det på sikt. Les mer.
 • Jesus og Hans hovedsak da og nå. (07.01.05) En meget aktuell utleggelse av Lukas 18,31-43 om Jesu hovedsak og vår begrensede fatteevne om ikke vi får se Han og Hans gjerning med troens øye i Skriften. Når dagens teologer, NRK og andre media etter den store katastrofen arbeider ivrig på det gamle tema: "Det er ingen Gud, det er all deres tanke", da er det godt å lese denne bibelbetraktningen. Les mer!
 • Jordaksen og Guds Ord. (05.01.05) Jordskjelvet N/V for Sumatra var så kraftig at jorden rystet og endret posisjon - slik at store geografiske områder flyttet seg 20-30. Sier Skriften noen om slike enorme hendelser på jorden? Les mer.
 • Verdenspressen bringer inn Bibelen og RETTEN. (04.01.05) De store avisene The International Herald Tribune og The Independent skriver interessante dyptloddende kommentarer til "tsunami" katastrofen og konsekvensene av den.    Les mer.
 • Norges Kommentar Avis ønsker våre leser et Velsignet Nytt År.  (01.01.05) Les denne sentrale andakten av Øyvind Andersen som en hilsen fra NKA og starten på en nytt år.
 • Beredskapen i Norge (01.01.05) Den er et kraftig forsømt kapitel. Korn-, sukker-, medisinlagre osv er trappet ned til et minimum i trygg forvissning om at EU vil sørge for forsvar og tilførsler. Les mer.